با ما همراه باشید

اقتصادی

انواع موجودات ماورالطبیعه در واقعیت و خیال / از جن و همزاد تا عوج بن عنق و نسناس

منتشر شده

در

همیشه مورد توجه بسیاری از مردم از هر ملیت در تمام قاره‌ها قرار گرفته است. این علاقه پایان ناپذیر و دائمی تأثیرات فاحشی بر افسانه‌ها، اعتقادات مذهبی، فرهنگ عامیانه و حتی زندگی روزمره هر ملت داشته است. تمام این میراث می‌تواند به طور نامحدود مورد مطالعه و بحث قرار گیرد. در این مقاله، ما فقط از یک طرف به این پدیده خواهیم پرداخت – از طرف ساکنان آن جهان دیگر، که معمولاً آن‌ها را “موجودات ماورا طبیعی” می‌نامیم.

ارواح: ارواح به ۲ دسته تقسیم می‌شوند، یکی ارواح ما انسان‌ها و دوم ارواحی که خدا ان‌ها را افریده است تا این جهان و جهان‌های دیگر مانند کروات مریخ، زحل و… را اداره کنند و هر کدام نیز وظیفه‌ای بر عهده دارند.

جن: جنیان موجوداتی شبیه به انسانند، ولی با تفاوت‌هایی از جمله چشمانشان عمودیست، پاهایشان کوتاه و گرد است چیزی شبیه سم و نه خود سم، جنسشان از اتش است و قدشان کوتاهتر از انسان است.

موکل: از خانواده جن هاست و با اوراد مخصوص می‌توان او را بخدمت گرفت.

دیو: ریشه دیو به معنی درخشیدن و فریب دادن است، بعضی‌ها فکر میکنند که دیو‌ها تنها در افسانه‌ها وجود دارند، اما اینطور نیست، دیو‌ها موجوداتی خشن و ترسناکند و رنگشان خاکستری و قد بلند‌تر از انسان است و چشمانشان حد وسط افقی و عمودیست.

جن کافر تبدیل به دیو می‌شود و با اوراد مخصوص می‌توان او را به کار شیطانی وادار کرد، گروهی از این دیوان، اهریمنان بیماری و انتشاردهندگان انواع بیماری‌ها هستند.

دیو سپید:دیوِ سپید بر پایه داستان‌های شاهنامه نام فرمانروای دیوان در مازندران بود.

دیو‌های کماله: تَریز و زَریز برپایه مزدیسنا نام دو دیو از دیو‌های کماله آفریده اهریمن می‌باشند، نام این دو در ادبیات زرتشتی با هم میاید و تریز دشمن خرداد و زریز دشمن مرداد می‌باشند.

پری: جن‌های مونث را پری می‌گویند، ان‌ها بسیار زیبا و سفید روی هستند، چشمانشان مانند چشم انسان افقی است و هیکل و شکل ان‌ها همانند انسان است.

همزاد: همان جن‌هایی هستند که در زمان تولد شما متولد می‌شوند و تا پایان عمر با شما خواهند بود و پس از مرگ شما آزادانه برای خویش زندگی خواهند نمود.

شیاطین: همه شیاطین از خانواده جنیان هستند که از فرزندان و یاران ابلیس اند.

فرشته‌های آسمانی: مانند جبرئیل و اسرافیل و میکائیل و..؛ که می‌توان از ان‌ها هم کمک گرفت.

آل نساء: موجودیست که نوزاد زنان تازه زائیده را می‌کشد.

شما اگر به شخصی با این مشخصات: بدن برهنه پر از موی بلند برخورد کردید سعی کنید دستتان را به موهایش نزدیک کرده و چند تار از موهایش را بکنید؛ تا زمانی که موهایش در دستان شماست هر فرمانی بدهید او اجرا می‌کند و اگر نافرمانی کرد یا خواست صدمه بزند فورا مو‌ها را آتش بزنید تا نابود شود.

سایع فیول: دختر شیطان است که می‌توانید او را با اوراد مخصوص بخدمت در آورد.

اژد‌ها: اژد‌ها یکی از موجودات افسانه‌ای در فرهنگ‌های جهان است و رابطه میان اصل و آغاز جهان و اژد‌ها در کیهان‌شناسی بابلیان آشکار است، اژد‌ها همیشه حیوانی نیرومند و سهمگین پنداشته شده و گاه پرستیده میشده است، زیرا او را بخشندهٔ آب و باران می‌دانسته‌اند.

اقوام بسیار معتقد بودند که اژد‌ها خدای طوفان و هوای بد و سیل و دیگر بلا‌های آسمانیست و طوفان بر اژد‌ها سوار شده موجب لغزش زمین و زمین‌لرزه می‌شود؛ تقریباً همه جا اژد‌ها با شب و تاریکی و بطن مادری و آب کیهانی پیوسته و مربوط بوده است.

اشوزوشت: اَشوزوشت یا مرغ بهمن نام جغد افسانه‌ای در اسطوره‌های ایرانی است که ناخن می‌خورد.

در اسطوره‌های ایرانی، اشوزوشت را اهورامزدا آفریده تا یاریگر نیرو‌های خوبی باشد، او اوستا میداند و هنگامیکه گفتار‌های اوستا را میخواند دیو‌ها به ترس میافتند، نام اشوزوشت در زبان اوستایی به معنی دوست حق است.

اهریمن: اهریمن پلیدی است و برای از بین بردن نیکی تلاش می‌کند، ولی چون دون و پست مایه است و اهورامزدا آگاه بر هر چیز است پس سرانجام اهریمن نابود شده و اورمزد بر او چیره می‌شود.

شیردال: شیردال موجودی افسانه‌ای با تن شیر و سر عقاب و گوش اسب است، مردم باستان شیردال‌ها را نگهبان گنجینه‌های خدایان می‌پنداشتند.

بختک: بختک موجودیست خیالی که بر بدن انسان مسلط می‌شود و تمام بدن را در اختیار گرفته و قفل می‌کند و انسان فقط نظاره گر ناتوانی خود است.

ترسی بدون دلیل وجود انسان را در بر میگیرد و انسان توان واکنش ندارد، در برخی باور‌ها معتقدند که بختک روی سینه افراد مینشیند و وجود ان‌ها را فلج می‌کند، شاید ترس انسان از این موجود نیز بدلیل این است که حضور ان را به روی سینه و بدن خود احساس می‌کند، ولی نمی‌تواند انرا ببیند.

پیر زنگی: دیو افسانه‌ای در افسانه‌های شرق استان خراسان است.

دوال‌پا: یکی از موجودات در اسطوره‌ها و داستان‌های ایرانی است، دوالپا موجود به ظاهر بدبخت وذلیل وزبونی است که به راه مردم مینشیند ونوحه و گریه آنچنان سر دهد که دل سنگ به ناتوانی او رحم آورد.

چون کسی از او سبب اندوه بپرسد گوید بیمارم وکسی نیست مرا به خانه‌ام برساند، عابر، چون گوید بیا تورا کمک کنم دوالپا بر گرده عابر بنشیند و پا‌های تسمه مانند چهل متری را که زیر بدن پنهان کرده گشوده و دور بدن عابر بپیچد و استوار کند که عابر را تا پایان عمر از دست او خلاصی نباشد.

دوالپا در زبان فارسی مصداق آدم‌های سمجی است که به هر دلیل به حق یا ناحق به جائی می‌چسبند و بدون توجه به تاریخ مصرف خود آنجا را رها نمی‌کنند.

سیمرغ: سیمُرغ نام یکی چهرهٔ اسطوره‌ای ایرانی است و نقش مهمی در داستان‌های شاهنامه دارد و دانا و خردمند و به راز نهان آگاه است؛ سیمرغ پس از اسلام هم در حماسه‌های پهلوانی هم در آثار عرفانی حضور میابد.

عفریت: عفریت یا عفریته همان ابلیس است؛ البته معنای عام تری نیز دارد؛ عفریت به معنای فرد گردنکش و خبیث نیز هست.

عنقا: عنقا در حقیقت پرنده‌ای بسیار بزرگ و دانا مانند سیمرغ است، محل زندگی این پرنده کوه قاف و در برخی نوشته‌ها کوه دماوند است.

عوج بن عنق: نام مردى است که او در منزل آدم زاده و تا زمان موسى زیست؛ او را فرزند عنق یا عناق پسر حوا دانسته‌اند و برخی از منابع عناق را نام مادر او دانسته‌اند.

همچنین او را مردی بلندقامت دانسته و عمرش را سه‌هزار و پانصد سال نوشته‌اند و گفته‌اند طوفان نوح تا کمر او بود.

غول: غول‌ها یکی از موجودات افسانه‌ای است و با پیکری بسیار بزرگ میباشد، غول‌های افسانه‌ای وسیله‌ای برای ترساندن کودکان هستند.

مرد آزما: در فرهنگ شرق و جنوب سیستان به موجودی قد بلند با چشمان سرخ رنگ و مو‌هایی به رنگ روشن و بدنی قوی و باهیبت گفته می‌شود و اعتقاد مردم آن دیار بر آن است که او مردی بوده که صد‌ها سال پیش از شهر فاصله گرفته و در بیابان‌ها زندگی می‌کند و گاهی برای رفع نیاز به هنگام تاریکی به شهر‌ها و روستا‌ها میآید.

مردخوار: مانتیکور یا مردخوار موجود افسانه‌ای از گونه‌های شیمر است.

این جانور سر و صورت یک انسان و چشمان خاکستری دارد و بدن قهوه‌ای رنگ و به شکل شیر و دم آن مانند عقرب و گاهی اوقات اژد‌ها میباشد؛ اندازه این جانور از شیر بزرگتر و از اسب کوچکتر است و بدنش کمی درشت‌تر از شیر است.

نسناس: نسناس نام جانوری افسانه‌ای و موهومی شبیه به انسان است.

در فرهنگ عامه به نوعی بوزینه بی دم هم اطلاق می‌شود و هرکجا آدمى را بیند بر سر راه آید و در ایشان نظاره کند و، چون یگانه آدمى بیند ببرد؛ نسناس مسخ شده است و نیم تن دارد و به یک پاى راه می‌رود.

ققنوس: ققنوس یک موجود افسانه‌ای است که هر چند سال یکبار تخم میگذارد و بلافاصله آتش میگیرد و میسوزد و از خاکستر خود دوباره متولد می‌شود.

علامه دهخدا می‌گوید ققنوس هزارسال عمر کند و، چون هزار سال بگذرد و عمرش به آخر آید هیزم بسیار جمع سازد و بر بالای آن نشیند و سرودن آغاز کند و بال زند چنانکه آتشی از بال او بجهد و در هیزم افتد و خود با هیزم بسوزد و از خاکسترش تخمی پدید آید و او را جفت نمی‌باشد و موسیقی را از آواز او دریافته اند.

ابوالهول: غول افسانه‌های مصر باستان و مخلوطی از انسان و حیوان با پیکری از شیر مزیّن به بال‌های عقاب و دارای کله‌ای شبیه سر زنان است؛ این موجود افسانه‌ای کسانی را که موفق به حل معمّای او نمیشدند می‌کشت.

آخرون: آخرون به یونانی رودی در جهان زیر زمین است.

آخرون مانند سایر رود‌ها شخصیتی انسانی دارد و پدر اسکالافوس محسوب می‌شود، این رود از ایپروس جنوبی می‌گذرد و آبکند‌های آن چنان تیره و ژرف است که شاعران یونانی آن را رودی از رود‌های دوزخ یا منشعب از سرچشمه‌ای دوزخی شمرده‌اند.

ایسُناده: ایسُناده به معنی زنندهٔ کرانهٔ دریا نام هیولای دریائی غول پیکر و کوسه مانند است که گفته می‌شود در نزدیکی ماتسوئورا و جای‌هائی دیگر در غرب ژاپن وجود دارد.

وقتی این هیولا هویدا می‌شود، باد‌های سهمگینی میوزد، بدن این هیولا هیچوقت دیده نشده است چرا که او همیشه زیر موج‌ها پنهان می‌شود و به صورت مخفیانه به قایق‌ها نزدیک می‌شود و سپس با دم قلابی و خاردارش ملوانان را کشیده و در آب می‌اندازد و سپس آن‌ها را می‌بلعد.

پگاسوس: در افسانه‌های یونان پگاسوس اسب بالدار جاودانی و یار باوفای بلروفون است، پگاسوس توسط بلروفون اهلی شد و در طی ماجرا‌های این قهرمان مرکب او بود.

تک شاخ: تک شاخ موجودی به شکل اسب با یک شاخ روی سر است، تک شاخ‌ها را نمی‌توان به آسانی شکار کرد، زیرا بسیار چابک هستند، آن‌ها زنان و دختران را به مردان ترجیح میدهند و می‌گویند که آن‌ها فقط توسط زنان رام می‌شوند.

اسب تک شاخ اسبی سفید با یال‌های بلند است که در افسانه‌های اروپا از آن یاد شده است؛ تک شاخ‌ها در ابتدای کره بودن طلایی رنگ بوده و در بلوغ به رنگ نقره‌ای در می‌آیند و بعد از بلوغ کامل سفید رنگ می‌شوند، تک شاخ‌های کنونی با تک شاخ‌های گذشته در افسانه‌های اروپایی بسیار متفاوت هستند.

تک شاخ سفید و بزرگی که شاخی چند متری بر سر داشت در طول زمان دستخوش تغییراتی شد که آن‌ها را به صورت اسبی سفید و لاغر با شاخی مارپیچ و کوتاه و یال‌های بلند در آورد، ریشه این تک شاخ‌ها مشخص نیست، اما گمان میرود این تک شاخ از دانمارک و اسکاندیناوی باشد.

خون آشام: خون‌آشام در افسانه‌ها و خرافات مردم اروپا جنازه‌ای زنده است که شب‌ها از گور بیرون آمده و برای تغذیه خود از خون مردم مکیده و تغذیه می‌کند، در این تخیلات خون‌آشام‌ها دندان‌های نیش‌بلندی دارند که با آن‌ها از گردن زندگان خون میمکند و معمولاً دارای قدرت فوق بشری مانند زندگی جاویدند؛ برای کشتن او باید سرش را از تن جدا کرد و میخی بلند را به قلب خون اشام فرو نمود.

شیمر: شیمر از غول‌های اساطیری یونان است.

طبق افسانه شیمر یا غول شیر، سر شیر، بدن بز و دم اژد‌ها را دارد و از دهانش شعله بیرون میزند و گاهی نیز بصورت شیری که سر بز شاخدار از پشت آن بیرون آمده نشان داده شده است.

قنطورس یا سانتور: سانتور یا ادم اسب تنه در میان اساطیر یونان جز معروف‌ترین موجودات است، سانتور موجودی است نیمی انسان و نیمی اسب، با سر و دو دست و بالاتنهٔ انسان و بدن و چهار پای اسب و قسمت انسانی در جایی که گردن اسب شروع می‌شود قرار دارد قدرت تکلم انسان را دارند و در رنگ‌های گوناگون یافت شده و با روش‌هایی از دید مخفی میمانند همچنین آن‌ها در جنگل زندگی میکنند و زیستگاه اصلیشان کشور یونان است آن‌ها به صورت قبیله‌ای زندگی میکنند و از علومشان برای زندگی استفاده مینمایند؛ سانتور‌ها بر علوم سحر آمیز و متافیزیکی شفا و پیش گویی و همچنین نجوم تسلط خاصی دارند، تیراندازی سانتور‌ها با تیر و کمان زبانزد خاص و عام است.

اکثر سانتور‌ها از برخورد و معاشرت با انسان خوشنود نمی‌شوند و خود را بسیار برتر از او میدانند، ان‌ها با انسان بر خورد خوبی ندارند و نکته اخر اینکه این موجود نماد متولدین اذر میباشد.

سیرن: حوری دریایی اساطیر یونان گاهی به صورت موجودی با بدن یک پرنده و سر یک زن و در سایر موارد به شکل تنها یک زن به تصویر کشیده شده است، سیرن دختر خدای دریا و دارای آوازی بسیار زیبا و فریبنده بود و دریانوردان را با آوای خود گمراه و به کام صخره‌های مرگ‌آور که برویش آواز میخواند میکشید.

طبق افسانه‌ای دیگر دسته‌ای از پهلوانان نیز موفق به عبور از گذرگاه سیرن‌ها شدند چرا که آوازه‌خوانی به نام اورفئوس که در کشتی آنان را همراهی میکرد بقدری آواز‌های دلنشین و آسمانی خواند که کسی به حوریان گوش نسپرد و سیرن‌های ناکام یا پیروزی اورفئوس خود را به دریا افکنده و نابود شدند.

لویاتان: کلمه‌ای است عبری و در تورات ذکر شده‌است، لویاتان غول عظیم الجثه‌ای آبی و وحشت‌آور شبیه اژد‌ها است، به گفته کتاب مقدس در آن روز خداوند با شمشیر بزرگ و قوی این اژد‌ها را در دریا خواهد کشت.
ام‌الصبیان: ام‌الصبیان نام موجودیست که داستان‌های او در یمن و کشور‌های عربی رواج دارد.

گرگینه: گرگ مرد موجودی افسانه‌ای و از خرافات مردم اروپا است، گرگ مرد انسانی است که شب‌هایی که ماه کامل است “شب چهارده” بصورت گرگ درمی‌آید؛ چنین شخصی با بکار بردن افسون و جادو و یا طلسم شدن از سوی کسی تبدیل به گرگینه می‌شود.

ساده‌ترین راه برهنه شدن و بستن کمربندی از جنس پوست و یا پوشیدن پوست کامل حیوان است، اگر یک گرگ مرد را گاز بگیرد و بزاقش وارد خون شخص شود قربانی هم به گرگ مرد تبدیل می‌شود و اصطلاح دیگری که در این رابطه بکار می‌رود اصطلاح گرگ دیسی و گرگ مرد است.

یتی: یتی یا مرد برفی موجود افسانه‌ای ساکن در کوه‌های هیمالیا و کشور‌های نپال و تبت است و بنابه داستان‌ها او جثه‌ای به بزرگی یک خرس سفید دارد و مانند انسان بروی دو پا راه میرود؛ گفته می‌شود که بومیان و کوهنوردان در هوای بد کوهستان یتی را گاهی می‌بینند؛ او گاهی به مردمان گمشده در کوه کمک می‌کند.

او را به ریخت مادینه غولی زشت و گاوپا می‌پندارند که بیشتر به شکل زنی زیبا شب‌ها یا پیش از پگاه بر مردم پدیدار می‌شود؛ او مرد‌ها را می‌دزدد و می‌گویند که کسانی که چهرهٔ راستین او را ببینند یا دیوانه می‌شوند یا می‌میرند.

منبع: رزبلاگ

 

ادامه مطلب
برای افزودن دیدگاه کلیک کنید

یک پاسخ بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

اقتصادی

واردات غیرمجاز ۱۴۷ هزار تن موز

منتشر شده

در

توسط

واردات غیرمجاز ۱۴۷ هزار تن موز

سخنگوی گمرک گفت: در ۱۵ ماه اخیر بیش از حد مجاز موز ثبت سفارش شده است.

به نقل از صدا و سیما، روح الله لطیفی افزود: بر اساس مصوبه ستاد تنظیم بازار، صادرات سیب و واردات موز به هم گره خورده یعنی در ازای صادرات سیب به میزان یک سوم آن باید مجوز ثبت سفارش برای واردات موز صادر شود.

وی گفت: در سال گذشته حدود ۸۸۵ هزار تن سیب صادر شد و در سه ماهه نخست امسال هم حدود ۲۰۷ هزار تن سیب صادر شد یعنی در مدت ۱۵ ماه حدود یک میلیون و ۹۲ هزار تن سیب صادر شد.

لطیفی تاکید کرد: با صادرات یک میلیون و ۹۲ هزار تن سیب در مدت ۱۵ ماه امکان صدور مجوز برای ۳۶۴ هزار تن موز می‌توانست میسر باشد در حالی‌که ۵۱۱ هزار و ۵۰۰ تن موز در ۱۵ ماهه وارد کشور شده است.

سخنگوی گمرک گفت: این اختلاف ۱۴۷ هزار تنی واردات موز باعث شد تا گمرک طی مکاتبه‌ای با وزارت صمت خواستار شفاف شدن رویه واردات شود و درخواست کند اگر رویه‌ای غیر از واردات در ازای صادرات سه برابری سیب وجود دارد باید به تصویب ستاد تنظیم بازار برسد و به گمرک اعلام شود و اگر رویه جدیدی وجود ندارد؛ آمار فعلی شفاف نیست.

لطیفی گفت: وزارت صمت در پاسخ به این مکاتبه آن را به وزارت جهاد کشاورزی محول کرده است.

سخنگوی گمرک گفت: حالا یک محموله ۲۴۰۰ تنی موز در حال نزدیک شدن به بندر بوشهر است و امیدواریم قبل از رسیدن این محموله به بندر پاسخ صریح از سوی وزارت صمت و یا جهاد کشاورزی به گمرک داده شود.

وی گفت: تا زمانی که این موضوع شفاف نشود گمرک منتظر خواهد بود.

منبع:خبرگزاری مهر

ادامه مطلب

اقتصادی

راه آهن سراسری ایران ثبت جهانی یونسکو شد

منتشر شده

در

توسط

راه آهن سراسری ایران ثبت جهانی یونسکو شد

«راه آهن سراسری ایران» در چهل و چهارمین اجلاس کمیته میراث جهانی یونسکو به عنوان بیست و پنجمین اثر میراث فرهنگی ملموس ایران در فهرست جهانی یونسکو ثبت شد.

به نقل از شبکه خبر، در نشست عصر امروز (یکشنبه، سوم مرداد ۱۴۰۰ «۲۵ جولای ۲۰۲۱») چهل و چهارمین اجلاس کمیته میراث جهانی یونسکو (UNESCO) پرونده راه آهن سراسری ایران (موسوم به راه آهن شمال – جنوب) مورد بررسی قرار گرفت و با تصویب اعضای کمیته، راه آهن سراسری ایران با طول حدود ۱۴۰۰ کیلومتر به عنوان بیست و پنجمین میراث فرهنگی ملموس و نخستین میراث صنعتی کشورمان در فهرست جهانی یونسکو ثبت شد.

تدوین پرونده ثبت جهانی مسیر راه‌آهن شمال و جنوب ایران در سال ۹۷ آغاز شد. ساخت مسیر راه‌آهن سراسری ایران از بندر ترکمن در شمال کشور آغاز شد و به بندر امام‌خمینی (ره) در جنوب کشور منتهی شد. آغاز احداث راه‌آهن ایران در سال ۱۳۰۵ شمسی به تصویب رسید و یک‌سال بعد از آن بود که مهندسان ایرانی، آلمانی و آمریکایی احداث این مسیر ۱۳۹۴ کیلومتری را آغاز کردند.

مسیر راه‌آهن سراسری ایران نه‌تنها از حیث تکنیک و کیفیت ساخت، بلکه از بعد گردشگری و برخورداری از مناظر و جاذبه‌های طبیعی ویژه در جهان حائز اهمیت است و به همین دلیل نیز هم راه‌آهن جمهوری اسلامی ایران و هم وزارت میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی این مسیر تاریخی را برای ثبت در فهرست میراث جهانی یونسکو درنظر داشتند و اکنون یونسکو در اجلاس چین به جهانی‌شدن این مسیر مملو از جاذبه‌های طبیعی، بناها و پل‌ها و ایستگاه‌ها و تأسیسات و حتی لوکوموتیوهای تاریخی رأی داد.

اگرچه پیشینه احداث و بهره‌برداری موفق نخستین راه‌آهن در ایران به دوره قاجار و سال ۱۲۲۷ خورشیدی (۱۸۴۸ میلادی) از رشت به بندر پیربازار و بندر انزلی بازمی‌گردد که بقایای آن همچنان در مسیر رشت به پیربازار با یک لوکوموتیو بخار در محوطه اداره کل بنادر استان گیلان وجود دارد اما تحقق کامل این آرزوی ملی تا سال ۱۳۰۶ به طول انجامید. در سال ۱۳۰۶، قرارداد نقشه‌برداری برای احداث خطوط راه‌آهن با کنسرسیومی متشکل از کمپانی آمریکایی یولن و شرکت‌های آلمانی فیلیپ هولتسمان – ویولیوس برگر و زیمینس باواونیون به بهای هر کیلومتر حداکثر ۳۶۸ تومان بسته شد.

بهره‌برداری کامل از راه‌آهن سراسری ایران در سال ۱۳۱۴ آغاز شد و علی منصور، وزیر راه و شهرسازی وقت، در دوازدهم مرداد ۱۳۱۴ لایحه‌ای برای تشکیل مؤسسه راه‌آهن دولتی کشور به تصویب مجلس شورای ملی رساند تا از اول مهر ۱۳۱۴ «نگاهداری و به‌کارانداختن همه اموال و اثاثیه و ابنیه و وسایل نقلیه و ساختمان‌های فنی متعلق به خطوط آهن و کشتیرانی دریاچه ارومیه» را به‌عهده بگیرد.

پرونده ثبت جهانی مسیر راه‌آهن سراسری شمال – جنوب ایران در یونسکو به هشت ناحیه با خصوصیات مشترک اقلیمی در داخل هر ناحیه و متمایز با سایر نواحی تقسیم شد و ۸۹ ایستگاه منتخب نیز به‌دلیل اهمیت ارزش‌های تاریخی و کارکردی مورد مطالعه و مستندنگاری قرار گرفت.

این مسیر از بندر ترکمن در شمالی‌ترین نقطه آن آغاز و به بندر امام‌خمینی در جنوبی‌ترین نقطه منتهی می‌شود و در میانه راه از ایستگاه‌های مهمی همچون قائمشهر، گدوک، گرمسار، تهران، اراک، دورود، شهبازان و اندیمشک عبور می‌کند.

منبع:خبرگزاری مهر

ادامه مطلب

اقتصادی

افزایش قیمت سیمان هیچ توجیه اقتصادی ندارد

منتشر شده

در

توسط

افزایش قیمت سیمان هیچ توجیه اقتصادی ندارد

معاون مطالعات تولیدی مرکز پژوهش‌های مجلس گفت: افزایش قیمت سیمان هیچ توجیه اقتصادی ندارد و دولت در این خصوص به تکلیف قانونی خود عمل نکرده است.

 به نقل از صدا و سیما، امیررضا شاهانی در گفتگوی زنده با اخبار نیمروزی اظهار داشت: وقتی عرضه از تقاضا بیشتر است و در رکود مسکن قرار داریم طبیعی است قیمت سیمان نباید افزایش یابد و سه برابر شود.

وی گفت: تولید در بخش سیمان از مصرف داخلی با یک فاصله قابل ملاحظه‌ای بیشتر است.

شاهانی با بیان اینکه در صنعت سیمان کاملاً خودکفا هستیم، افزود: در این بخش صادرات هم داریم و امکان توسعه صادرات نیز وجود دارد.

وی با اشاره به افزایش قیمت سیمان گفت: اکنون بحثی مطرح می‌شود یرامون اینکه این افزایش قیمت با قطعی برق مرتبط است که این موضوع بی ربط نیست.

شاهانی به ماده ۲۵ قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار مصوب سال ۹۴ مجلس اشاره کرد و افزود: بر اساس این ماده دولت موظف است زمانی که در برق، گاز و یا خدمات مخابرات کمبود داشته باشیم، واحدهای تولیدی صنعتی و کشاورزی را در اولویت قطع قرار ندهد.

وی گفت: یعنی اگر بناست قطع برق اولویت بندی شود واحدهای تولید از جمله صنایع سیمان نباید در اولویت باشند.

معاون مطالعات تولیدی مرکز پژوهش‌های مجلس افزود: حتی اگر دولت هم تکلیف کند، طبق همین قانون باید ضرر و زیان این واحدهای تولیدی جبران شود.

وی با بیان اینکه قطعی برق اخیر با این ماده از قانون تعارض دارد گفت: صنعت سیمان دو و نیم درصد از مصرف برق کشور را به خود اختصاص می‌دهد.

شاهانی افزود: اگر مصرف برق کشور را در ایام پیک، ۵۵ هزار مگاوات در نظر بگیریم حدود ۱۴۰۰ مگاوات به صنعت سیمان اختصاص دارد که می‌توان این میزان را خیلی بهتر مدیریت کرد.

وی با اشاره به دوره تنفس یک ماهه سیمان در سال در گذشته گفت: معمولاً توصیه می‌شد که این دوره تنفس در تابستان باشد.

شاهانی در خصوص اینکه عرضه شدن سیمان در بورس باعث افزایش قیمت آن شده است گفت: مرکز پژوهش‌های مجلس در گزارشی در سال ۹۷ پیشنهاد عرضه سیمان در بورس را داد، اما متأسفانه خرداد امسال در بورس عرضه شد.

معاون مطالعات تولیدی مرکز پژوهش‌های مجلس با بیان اینکه بورس کالا اشکالاتی دارد، افزود: اما به‌هر حال بورس کالا محیط شفافی است.

وی گفت: در یکی دو سال اخیر قیمت یک پاکت سیمان به طور متوسط ۱۵ هزار و ۶۰۰ تومان بود و هفته قبل به ۲۷ هزار تومان رسید و اکنون به طور میانگین قیمت یک پاکت سیمان به ۷۵ هزار تومان رسیده است.

شاهانی افزود: محاسبات ما نشان می‌دهد که قیمت سیمان در بازارهای منطقه با دلار ۲۵ هزار تومان، ۸۰ هزار تومان می‌شود.

وی گفت: به نظر می‌رسد عده‌ای تمایل داشتند قیمت سیمان را به قیمت بازارهای صادراتی برسانند و عملاً مردم را در نظر نگرفتند.

شاهانی با بیان اینکه قطعی برق بهانه‌ای برای افزایش قیمت سیمان شد افزود: بورس نیز معاملات سیمان را به علت افزایش قیمت شدیدی که داشت و با استانداردهای بورس همخوانی نداشت، متوقف کرد که از این جهت یک افزایش قیمت کاملاً غیرطبیعی اتفاق افتاده است.

منبع:خبرگزاری مهر

ادامه مطلب

برترین ها