با ما همراه باشید

ورزشی

ایران 1 – آرژانتین 3؛‌ همان بهتر که تمام شد!

منتشر شده

در

بعد از 7 شکست متوالی در لیگ ملت های 2021، شاگردان ولادیمیر آلکنو در آخرین بازی خود در این رقابت ها، به مصاف آرژانتین رفتند؛ دیداری که خیلی ها امید داشتند یک پایان خوش را برای ایران در این مسابقات رقم بزند.

برتری ایران در سابقه بازی با آرژانتین هم هواداران والیبال را امیدوار می کرد تا تیم ملی با خاطره ای خوش ریمینی را ترک کند. رقابت نزدیک در دو ست اول، با اشتباهات بازیکنان ایران در لحظات کلیدی به سود آرژانتین به اتمام رسید. ست سوم با همین شکل پیش رفت، اما ایران برنده شد. ست چهارم اما جایی بود که آرژانتینی ها کار را تمام کردند و هفتمین برد خود را در لیگ ملت‌ها به دست آوردند.

بدین ترتیب ایران با شکست 3 بر یک مقابل آرژانتین، هشتمین باخت متوالی و دهمین باخت در مجموع لیگ ملت های 2021 را تجربه کرد و با خاطره ای تلخ به کار خود در این مسابقات پایان داد.

ترکیب اولیه ایران برابر آرژانتین: 

سعید معروف، مسعود غلامی، امیر غفور، سیدمحمد موسوی، میثم صالحی، میلاد عبادی پور و آرمان صالحی(لیبرو)

ست اول ایران 31 – آرژانتین 33

* اولین امتیاز این بازی برای ایران توسط امیر غفور کسب شد.
*‌ بازی در امتیازات ابتدایی برابر پیش رفت؛ 4-4.
* بعد از دریافت خوب در زمین آرژانتین،‌این تیم توانست یک امتیاز برتری را نسبت به ایران رقم بزند.
* برخورد توپ با آنتن اجازه نداد آرژانتینی ها اختلاف را به عدد دو برسانند.
*‌ وقت استراحت فنی اول با حساب 8 بر 7 به سود آرژانتین ثبت شد.

* امیر غفور بعد از این وقفه، برای اولین بار توسط آرژانتینی ها دفاع شد.
*‌ دفاع سیدمحمد موسوی روی اسپک آرژانتینی ها، باعث تساوی دو تیم در امتیاز 10 شد.
* ناهماهنگی بین موسوی و معروف روی تور، بار دیگر اختلاف را به دو امتیاز رساند؛ 12-10 به سود آرژانتین.
* دریافت های نامطمئن در زمین ایران و استفاده آرژانتین از فرصت ها باعث شد برتری این تیم بازهم افزایش پیدا کند؛15-12 به سود آرژانتین.
* میلاد عبادی پور یک امتیاز سرویس گرفت تا اختلاف کاهش یابد.
* وقت استراحت فنی دوم با حساب 16-14 به سود آرژانتین رقم خورد.

* سه پاس متوالی معروف به میثم صالحی بعد از وقت استراحت، فقط یک امتیاز برای ایران و دو امتیاز برای آرژانتین در بر داشت.
* رسیدن اختلاف امتیاز به عدد 4 باعث شد آلکنو وقت استراحت دریافت کند؛ 19-15 به سود ایران.
* با این وقفه ورق برگشت و ایران دو امتیاز متوالی روی اسپک صالحی و با دفاع موسوی گرفت.
* کاهش اختلاف باعث شد این بار سرمربی آرژانتین وقت استراحت بگیرد.
* سرویس های خوب میثم صالحی و عملکرد خوب موسوی و معروف روی تور، اختلاف را به عدد یک رساند.
* ورود بردیا سعادت به جای معروف برای دفاع روی تور هم حربه ای بود که جواب داد و بازی در عدد 20 به تساوی رسید.
* با اینکه داور امتیاز 21 را زودتر به ایران داده بود، ویدیوچک نشان داد توپ به دست مدافعان آرژانتین برخورد نکرده است و امتیاز به رقیب ایران رسید.
* صابر کاظمی برای زدن سرویس به جای موسوی وارد زمین شد.
* بازی به اوج حساسیت رسیده و دو تیم برابر پیش می روند؛ 22-22.
* بعد از سرویس خوب آرژانتینی ها و دریافت بد در زمین ایران، داور خطای حمل توپ مسعود غلامی را گرفت تا آرژانتین به امتیاز 24 برسد.
* اعتراض معروف و آلکنو هم تغییری در تصمیم داور ایجاد نکرد؛ 24-22.
* امیر غفور دفاع سرنوشت سازی داشت تا بازی در امتیاز 24 برابر شود.
* یک دفاع فوق العاده از محمد موسوی باعث شد ایران یک امتیاز پیش بیفتد؛ 26-25 به سود ایران.
* این رالی همچنان ادامه دارد؛ 27-27.

* همچنان دو تیم برابر پیش می روند؛ 29-29.
* ایران در آستانه پیروزی قرار داشت، اما هوش پاسور آرژانتین مانع از این اتفاق شد.
*‌ درخواست بازبینی آلکنو بعد از دفاع شدن امیر غفور مثمرثمر نبود.
* حالا آرژانتین یک امتیازپیش افتاده؛ 32-31.
* با توپی که مسعود غلامی به تور کوبید، ایران در این رالی نفس گیر شکست خورد.
* آرژانتین ست اول را 33-31 به سود خود رقم زد.

 

 

ست دوم ایران 23 – آرژانتین 25

* ایران با همان ترکیب اولیه ست اول وارد زمین شد.
*‌ شاگردان آلکنو که به نظر روحیه خود را بازیابی کرده بودند، این ست را بهتر آغاز کردند.
* ایران با دفاع و دریافت عقب زمین دو امتیاز پیش افتاد؛ 4-2 به سود ایران.
* آرژانتینی ها با استفاده از اشتباهات ایران عقب افتادگی را جبران کرده و حتی پیش افتادند.
* وقت استراحت فنی اول با حساب 8 بر 7 به سود ایران رقم خورد.
* یک امتیاز سرویس برای آرژانتین فاصله را به عدد دو رساند؛ 9-7.

* بعد از سرویس خوب میثم صالحی، این بازیکن به موقع سر جای خود بازنگشت تا لیبروی آرژانتین هم به شکلی عجیب از ایران امتیاز بگیرد.
* وقت استراحت فنی دوم با حساب 16 بر 14 به سود آرژانتین ثبت شد.
* آبشار میثم صالحی در زمین آرژانتین فرود نیامد و با اسپک بازیکن آرژانتین جواب داده شد تا اختلاف به عدد سه برسد.
* امتیاز سرویس مسعود غلامی باعث شد تا اختلاف به عدد یک کاهش یابد.
*‌ آرژانتین همچنان برتری خود را حفظ کرده؛ 19-17.

* با ورود صابر کاظمی به جای موسوی به زمین و قرار گرفتنش در خط سرویس، ایران توانست بازی را در امتیاز 20 برابر کند.
* بردیا سعادت هم به جای سعید معروف وارد زمین شد تا در دفاع روی تور کمک کند.
* مندس، سرمربی آرژانتین وقت استراحت گرفت.
* با وجود این وقفه، ایران با یک دفاع فوق العاده سه نفره توانست از آرژانتین پیش بیفتد.
*‌ صابر کاظمی یک امتیاز سرویس گرفت تا ایران 2 امتیاز پیش بیفتد؛ 22-20.
* روند فوق العاده ایران، مندس را مجبور کرد دوباره وقت استراحت بگیرد.
*‌ بالاخره صابر کاظمی سرویس خود را به بیرون زد تا آرژانتین به امتیاز 21 برسد.
* با توپی که امیر غفور به بیرون زد، بازی برابر شد؛ 22-22.
*‌ آلکنو وقت استراحت گرفت.
* مسعود غلامی توپ را به بیرون زد تا آرژانتین زودتر به امتیاز 24 برسد.
* آلکنو برای جلوگیری از باخت تیمش بار دیگر تایم اوت درخواست کرد.
* امیر غفور هم دفاع شد تا آرژانتین در عین ناباوری 25 بر 23 برنده ست دوم شود.

 

ست سوم: ایران 32- آرژانتین 30

* تنها تغییر در ترکیب ایران نسبت به دو قبلی، ورود حضرت پور به جای صالحی در پست لیبرو است.
* سه امتیاز ابتدایی در این ست با سرویس های خوبی که آرژانتین زد، به این تیم رسید.
* سرویس خوب امیر غفور هم باعث نشد اختلاف سه امتیازی به وجود آمده، کمتر شود.
* بالاخره با سرویس خوب صالحی و در ادامه چند بار رفت و برگشت توپ، ایران اختلاف را کاهش داد؛ 6-4 به سود آرژانتین.
*‌ این بار میلاد عبادی پور دفاع شد.
* آرژانتین با سرویس های خوب و استفاده از توپ های برگشتی همچنان موفق است.
* وقت استراحت فنی اول؛ 8-4 به سود آرژانتین.
* سعید معروف و امیر غفور جای خود را به کریمی و کاظمی دادند.

* صابر کاظمی همچون ست دوم در خط سرویس خوب عمل کرد تا آرژانتینی ها مجبور به اشتباه شوند؛ 9-7 به سود آرژانتین.
* امتیاز سرویس عبادی پور با چاشنی شانس اختلاف را به عدد یک رساند.
*‌ آرژانتین همچنان تیم برتر میدان است؛ 13-11.
*‌ با سرویس های میثم صالحی، اشتباهات بازیکنان آرژانتین و عملکرد خوب ایران، شاگردان آلکنو سه امتیاز متوالی کسب کردند؛ 14-13 به سود ایران.
* مندس مجبور شد وقت استراحت دریافت کند.
* وقت استراحت فنی دوم با حساب 16 بر 15 به سود ایران ثبت شد.

* با اینکه ایران شانس افزایش اختلاف را روی سرویس خوب کریمی داشت، میثم صالحی دفاع شد؛ 19-19.
* ادامه سرویس های خوب از بازیکنان ایران و اسپک موسوی باعث شد ایران از آرژانتین پیشی بگیرد؛ 21-19.
* مندس مجبور به گرفتن وقت استراحت شد.
* سرویس موسوی به زمین ایران برگشت و غلامی آن را تبدیل به امتیاز کرد؛ 23-20 به سود ایران.
* کاهش اختلاف امتیاز به عدد یک باعث شد آلکنو وقت استراحت بگیرد.
* ایران با اسپک عبادی پور به امتیاز 24 رسید.
* در شرایطی که ایران 24-23 پیش بود، آلکنو قبل از سرویس آرژانتین با تایم اوت در بازی وقفه ایجاد کرد.
* کاظمی می توانست ست سوم را به سود ایران رقم بزند، اما توپ را به تور کوبید؛ 24-24.
* این رالی همچنان ادامه دارد؛ 28-28.

* با اینکه ایران تا مرز باخت هم پیش رفت، در نهایت با چند دفاع روی تور مناسب در ست سوم به برتری رسید؛ 32-30.

 

 

ست چهارم: ایران 18 – آرژانتین 25

* جواد کریمی و صابر کاظمی از ابتدای ست چهارم هم وارد زمین شدند تا معروف و غفور همچنان نیمکت نشین باشند.
* فرود نیامدن آبشارهای ایرانی ها در زمین آرژانتین و عملکرد خوب رقیب در دفاع روی تور، امتیازات را یکی پس از دیگری در ابتدای این ست به حساب آرژانتین واریز کرد.
* ولادیمیر آلکنو وقت استراحت گرفت؛ 4-0 به سود آرژانتین.
* بالاخره صابر کاظمی توانست اولین امتیاز ایران را کسب کند.
* دومین امتیاز هم با خطای بازیکن آرژانتین به حساب ایران واریز شد.
* میثم صالحی هم دفاع شد تا ایران بار دیگر 4 امتیاز عقب بیفتد؛‌ 7-3.
* وقت استراحت فنی اول؛ 8-4 به سود آرژانتین.

* سرمربی آرژانتین یکی از فرصت های بازبینی خود را روی امتیاز ششم ایران از دست داد.
* جواد کریمی با عملکرد خوب در خط سرویس باعث اشتباه بازیکنان آرژانتین و به دست آمدن دو امتیاز برای ایران شد.
* صابر کاظمی دفاع شد تا آرژانتین باز هم برتری اش را دیکته کند؛ 12-9 آرژانتین.
*‌ یک امتیاز سرویس هم از دست میثم صالحی به آرژانتین رسید؛ 14-10.
* دریافت های بد ادامه دارد. این بار میثم صالحی توپ را به بیرون زد تا اختلاف بازهم بیشتر شود.
* وقت استراحت فنی دوم؛‌16-11 به سود آرژانتین.

*‌ صالحی بار دیگر دفاع شد تا جای خود را به مرتضی شریفی بدهد.
* فاصله زیاد شده و آرژانتین به سمت پیروزی در این بازی پیش می رود؛ 17-11.
*‌ این بار ویدیو چک به یاری ایران آمد و نشان داد توپ در زمین آرژانتین خوابیده.
* با یک دفاع خوب اختلاف کاهش پیدا کرد؛ 18-14.
* سیدمحمد موسوی به خاطر مصدومیت آرنج از بازی بیرون رفت.
* ضربات آرام عبادی پور دو بار در زمین آرژانتین با دریافت همراه شد تا اختلاف بازهم بیشتر و بیشتر شود؛ 21-15.
* آلکنو برای جلوگیری از باخت تیمش وقت استراحت گرفت.
* در نهایت بازی 25 بر 18 در ست چهارم به سود آرژانتین به پایان رسید.
بدین ترتیب ایران در آخرین بازی خود در لیگ ملت ها 3 بر یک مقابل آرژانتین شکست خورد.

 

منبع: ورزش سه

ادامه مطلب
برای افزودن دیدگاه کلیک کنید

یک پاسخ بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

ورزشی

درخشش بانوی قایقران و تلخ‌ترین روز تکواندو در ادوار المپیک

منتشر شده

در

توسط

درخشش بانوی قایقران و تلخ‌ترین روز تکواندو در ادوار المپیک

دومین روز از بازی‌های المپیک توکیو در حالی بدون کسب مدال برای کاروان کشورمان به پایان رسید که این روز را می‌توان تلخ ترین روز تاریخ تکواندوی ایران نامید.

دومین روز رسمی از سی و دومین دوره بازی‌های المپیک امروز یکشنبه سوم مردادماه با حضور نمایندگان ایران در رشته‌های تکواندو، تیراندازی، بسکتبال و روئینگ در توکیو ادامه یافت.

دراین روز رقابت نازنین ملایی در مسابقات روئینگ برگزار شد. ملایی با رسیدن به مرحله نیمه نهایی رکورد بی نظیری برای قایقرانی ایران ثبت کرد اما می‌توان گفت امروز یکی از تلخ‌ترین روزهای ورزش تکواندوی ایران در ادوار المپیک بود چرا که تنها بانوی مدال آور ایران در بازی‌های المپیک به عنوان عضو تیم پناهندگان در مقابل نماینده تکواندوی ایران، دوست و مربی خود ایستاد!

تیر تیراندازان به هدف نخورد

در دومین روز از مسابقات رشته تیراندازی هانیه رستمیان پرچمدار کشورمان که یکی از شانس‌های مدال در این رشته بود به همراه مهیار صداقت به رقابت با حریفانشان پرداختند. هانیه رستمیان تنها نماینده زن کشورمان تپانچه ۱۰ متر بود که با امتیاز ۵۷۶.۱۹ در رده دهم ایستاد و از رسیدن به فینال بازماند. مهیار صداقت تنها نماینده مایران در تفنگ بادی ۱۰ متر مردان با رکورد ۶۲۹.۱ در رده نهم ایستاد و از رسیدن به فینال بازماند. در این ماده ۴۷ ورزشکار حضور داشتند.

درخشش نازنین ملایی در آب‌های توکیو

مرحله یک چهارم نهایی قایقرانی روئینگ بازی‌های المپیک توکیو برگزار شد و نازنین ملایی به مرحله نیمه نهایی A و B صعود کرد. ملایی در یک چهارم نهایی با پنج قایقران دیگر به رقابت پرداخت و با زمان ۸ دقیقه و ۷ ثانیه سوم شد و صعود کرد. به این ترتیب ملایی حتی در بدترین حالت می‌تواند در جایگاه دوازدهم المپیک بایستد.

درخشش بانوی قایقران و تلخ‌ترین روز تکواندو در ادوار المپیک

یک بازی خوب از تیم ملی بسکتبال

تیم ملی بسکتبال ایران امروز به مصاف تیم جمهوری چک رفت که در پایان با نتیجه ۸۴ – ۷۸ شکست خورد. تیم چک در کوارتر اول ۲۵ – ۱۹، در کوارتر دوم ۲۱ – ۱۱ و در کوارتر سوم ۲۱ – ۱۶ برنده شد و در کوارتر جهارم ۱۷ – ۳۲ ایران به برد رسید. تلاش ایران برای جبران نتیجه حتی تمجید فدراسیون جهانی بسکتبال را در پی داشت.

درخشش بانوی قایقران و تلخ‌ترین روز تکواندو در ادوار المپیک

تلخ‌ترین روز تکواندو در المپیک

در نخستین دیدار دومین روز رقابت‌های تکواندو المپیک ناهید کیانی از ایران در وزن ۵۷- کیلوگرم به مصاف کیمیا علیزاده دیگر ایرانی از تیم پناهندگان المپیک رفت و در پایان این دیدار با نتیجه ۱۸ بر ۹ با پیروزی علیزاده به پایان رسید. پس از پایان مبارزه، کیمیا علیزاده به سراغ مهرو کمرانی مربی سابق خود و مربی ناهید کیانی رفت و او را در آغوش گرفت. می‌توان این رویارویی را برای تکواندوی ایران از تلخ‌ترین اتفاقات دانست.

درخشش بانوی قایقران و تلخ‌ترین روز تکواندو در ادوار المپیک

میرهاشم حسینی تکواندوکار وزن ۶۸- کیلوگرم دیگر نماینده ایران در این بازی‌ها بود. میرهاشم حسینی در مبارزه نخست خود با حساب ۱۵ – ۱۸ نماینده چین‌تایپه را شکست داده بود. وی در مرحله یک‌چهارم نهایی رقابت‌های المپیک ۲۰۲۰ توکیو مقابل ورزشکار ازبک ۳۴ – ۲۲ شکست خورد و از راهیابی به مرحله نیمه‌نهایی بازماند اما در نهایت با راهیابی نماینده ازبک به فینال وی دوباره به جدول بازی‌ها بازگشت.

حسینی برای کسب مدال برنز برابر ورزشکار کره جنوبی قرار گرفت اما با نتیجه ۳۰ بر ۲۱ نتیجه را واگذار کرد تا از راهیابی به دیدار رده بندی باز بماند و دستش از رسیدن به مدال برنز هم کوتاه بماند. به این ترتیب پرونده تیم تکواندوی ایران در بازی‌های المپیک بسته شد تا یکی از بدترین نتایج تاریخ این رشته در توکیو رقم بخورد. می‌توان دومین روز از سی و دومین دوره بازی‌های المپیک ژاپن را بدترین روز تاریخ تکواندوی ایران نامید!

ادامه حضور خوب داور المپیکی تنیس روی میز ایران

سیمین رضایی داور المپیکی تنیس روی میز ایران امروز، یکشنبه قضاوت بازی حساس مرحله یک چهارم نهایی میکس دوبل فرانزیسکا و سولیا از آلمان در مصاف با میزوتانی و میما ایتو از کشور میزبان را بر عهده داشت که این بازی حساس و نفس گیر به گیم سرنوشت ساز هفتم کشیده شد و در این گیم نتیجه با حساب ۱۶ بر ۱۴ به نفع نماینده ژاپن به اتمام رسید. با قضاوت‌های خوب رضایی در المپیک می‌توان شاهد حضور این داور بین المللی در مراحل نهایی رقابت‌های المپیک ۲۰۲۰ توکیو باشیم.

فروغی پاداش ۱۰ هزار یورویی پای سکو گرفت

پاداش ۱۰ هزار یورویی کمیته ملی المپیک به عنوان پاداش پای سکوی مدال آوران طلای المپیک ظهر امروز و در محل ایران در توکیو به جواد فروغی قهرمان المپیکی ایران در ماده تپانچه ۱۰ متر بادی اهدا شد. پیش ازاین روز گذشته هم فدراسیون تیراندازی به وی ۵ هزار یورو پاداش داده بود.

منبع:خبرگزاری مهر

ادامه مطلب

ورزشی

ناهید کیانی: کسی حواسش به من نبود/ دنبال مقصر نیستم

منتشر شده

در

توسط

ناهید کیانی: کسی حواسش به من نبود/ دنبال مقصر نیستم

بانوی ملی پوش تکواندو با تاکید بر جو نامناسبی که برای رقابت اولش در المپیک ایجاد شده بود، گفت: هیچکس حواسش به من نبود.

 ناهید کیانی که صبح امروز در بازی نخستش در رقابت‌های تکواندو المپیک شکست خورد، ساعتی بعد از اینکه مشخص شد دیگر شانسی برای برگشت به جدول مسابقات ندارد، در سالن حاضر شد تا مسابقه میرهاشم حسینی دیگر نماینده ایران را تماشا کند. این حضور فرصتی دست داد تا کیانی چند دقیقه درباره مسابقه اش صحبت کند.

تکواندوکار المپیکی ایران گفت: قرعه من از قبل مشخص بود و به لحاظ ذهنی آماده این مسابقه بودم اما اتفاقاتی که در یکی دو روز قبل از مسابقه افتاد، اذیتم کرد. من ارتباطم را با فضای مجازی قطع کرده بودم اما به گوشم می‌رسید که چه جوی برای این مسابقه راه افتاده است. در این شرایط انگار کسی حواسش به من نبود.

او ادامه داد: برای من فرقی نمی‌کرد مقابل چه حریفی بازی کنم اما به یکباره همه چیز طوری بهم ریخت که الان به این نتیجه رسیده‌ام که خواست خدا نبود من امروز پیروز باشم. از نظر بدنی خیلی خوب و تمرینات فوق العاده ای پشت سر گذاشته بودم اما امروز شرایطی رقم خورد که کارم سخت شد.

کیانی تصریح کرد: دنبال مقصر نمی‌گردم. هر اتفاقی هم افتاده باشد، در نهایت من باید مراقب خودم باشم و حواسم به برنامه‌هایم باشد.

تکواندوکار تیم ملی ایران در پایان گفت: زمان می‌برد تا دوباره به شرایط عادی برگردم اما سعی می‌کنم خیلی زود خودم را جمع و جور کنم و برای رویدادهای بعد آماده شوم.

منبع:خبرگزاری مهر

ادامه مطلب

ورزشی

ازبکستانی شگفتی ساز طلا گرفت/ نتایج روز دوم تکواندو

منتشر شده

در

توسط

ازبکستانی شگفتی ساز طلا گرفت/ نتایج روز دوم تکواندو

روز دوم از رقابت‌های تکواندو در بازیهای المپیک با قهرمانی تکواندوکاران ازبکستان و آمریکا به پایان رسید.

به گزارش خبرنگار اعزامی مهر به توکیو، امروز یکشنبه دوم خردادماه رقابتهای تکواندو المپیک در دو وزن ۵۷- کیلوگرم زنان و ۶۸- کیلوگرم مردان برگزار شد.

در وزن ۶۸- کیلوگرم مردان که ۱۷ تکواندوکار حضور داشتند، یک ازبکستانی ۱۹ ساله که در کارنامه خود فقط طلای المپیک نظامیان جهان را ثبت کرده بود، کاری کرد کارستان و با شکست بهترین‌های تکواندو جهان روی سکوی نخست ایستاد و طلا گرفت.

«اولوگ بیک رشیدوف» کار خود را پیروزی ۳۸ بر ۱۷ مقابل «فوفانا» از مالی آغاز کرد. وی در ادامه در مبارزه با «لی هون دائه» نفر یک رنکینگ جهانی از کره جنوبی که سه طلای جهان، نقره و برنز المپیک را در کارنامه داشت، به پیروزی دست یافت.

این ازبکستانی در سومین مبارزه میرهاشم حسینی از کشورمان را ۳۴ بر ۲۲ شکست داد و سپس با برتری ۲۸ بر ۵ مقابل «ندزاد ۳۴ هوسیک» از بوسنی به فینال رسید و در جدال برای کسب مدال طلا، «بردلی سیندن» قهرمان انگلیسی سال ۲۰۱۹ جهان را ۳۴ بر ۱۹ شکست داد تا روی سکوی نخست المپیک بایستد.

در این وزن انگلستان نقره گرفت. «شوای ژائو» دارنده طلای دوره قبل این وزن در المپیک به همراه «کاهان رسپر» از ترکیه به نشان برنز مشترک دست پیدا کردند.

در بخش زنان و در وزن ۵۷- کیلوگرم، «آناستاسیا زولتیک» از آمریکا به نشان طلا دست پیدا کرد. «تاتیانا کوداشوا» از روسیه نقره گرفت و «کبری ایلگون» از ترکیه به همراه «چیا لینگ لو» چین تایپه به نشان برنز دست پیدا کردند.

در جدول رده بندی توزیع مدال‌های تکواندو ایتالیا، تایلند، آمریکا و ازبکستان هر کدام با یک طلا، روسیه با یک نقره و یک برنز، اسپانیا، انگلستان، تونس و ترکیه با یک نقره، چین، کره، چین تایپه و کره جنوبی عرده های اول تا دهم را در اختیار دارند.

این مسابقات فردا دوشنبه با برگزاری مسابقات اوزان ۶۷- کیلوگرم زنان و ۸۰- کیلوگرم مردان پیگیری می‌شود.

منبع:خبرگزاری مهر

ادامه مطلب

برترین ها