با ما همراه باشید

ورزشی

ایران 1 – آرژانتین 3؛‌ همان بهتر که تمام شد!

منتشر شده

در

بعد از 7 شکست متوالی در لیگ ملت های 2021، شاگردان ولادیمیر آلکنو در آخرین بازی خود در این رقابت ها، به مصاف آرژانتین رفتند؛ دیداری که خیلی ها امید داشتند یک پایان خوش را برای ایران در این مسابقات رقم بزند.

برتری ایران در سابقه بازی با آرژانتین هم هواداران والیبال را امیدوار می کرد تا تیم ملی با خاطره ای خوش ریمینی را ترک کند. رقابت نزدیک در دو ست اول، با اشتباهات بازیکنان ایران در لحظات کلیدی به سود آرژانتین به اتمام رسید. ست سوم با همین شکل پیش رفت، اما ایران برنده شد. ست چهارم اما جایی بود که آرژانتینی ها کار را تمام کردند و هفتمین برد خود را در لیگ ملت‌ها به دست آوردند.

بدین ترتیب ایران با شکست 3 بر یک مقابل آرژانتین، هشتمین باخت متوالی و دهمین باخت در مجموع لیگ ملت های 2021 را تجربه کرد و با خاطره ای تلخ به کار خود در این مسابقات پایان داد.

ترکیب اولیه ایران برابر آرژانتین: 

سعید معروف، مسعود غلامی، امیر غفور، سیدمحمد موسوی، میثم صالحی، میلاد عبادی پور و آرمان صالحی(لیبرو)

ست اول ایران 31 – آرژانتین 33

* اولین امتیاز این بازی برای ایران توسط امیر غفور کسب شد.
*‌ بازی در امتیازات ابتدایی برابر پیش رفت؛ 4-4.
* بعد از دریافت خوب در زمین آرژانتین،‌این تیم توانست یک امتیاز برتری را نسبت به ایران رقم بزند.
* برخورد توپ با آنتن اجازه نداد آرژانتینی ها اختلاف را به عدد دو برسانند.
*‌ وقت استراحت فنی اول با حساب 8 بر 7 به سود آرژانتین ثبت شد.

* امیر غفور بعد از این وقفه، برای اولین بار توسط آرژانتینی ها دفاع شد.
*‌ دفاع سیدمحمد موسوی روی اسپک آرژانتینی ها، باعث تساوی دو تیم در امتیاز 10 شد.
* ناهماهنگی بین موسوی و معروف روی تور، بار دیگر اختلاف را به دو امتیاز رساند؛ 12-10 به سود آرژانتین.
* دریافت های نامطمئن در زمین ایران و استفاده آرژانتین از فرصت ها باعث شد برتری این تیم بازهم افزایش پیدا کند؛15-12 به سود آرژانتین.
* میلاد عبادی پور یک امتیاز سرویس گرفت تا اختلاف کاهش یابد.
* وقت استراحت فنی دوم با حساب 16-14 به سود آرژانتین رقم خورد.

* سه پاس متوالی معروف به میثم صالحی بعد از وقت استراحت، فقط یک امتیاز برای ایران و دو امتیاز برای آرژانتین در بر داشت.
* رسیدن اختلاف امتیاز به عدد 4 باعث شد آلکنو وقت استراحت دریافت کند؛ 19-15 به سود ایران.
* با این وقفه ورق برگشت و ایران دو امتیاز متوالی روی اسپک صالحی و با دفاع موسوی گرفت.
* کاهش اختلاف باعث شد این بار سرمربی آرژانتین وقت استراحت بگیرد.
* سرویس های خوب میثم صالحی و عملکرد خوب موسوی و معروف روی تور، اختلاف را به عدد یک رساند.
* ورود بردیا سعادت به جای معروف برای دفاع روی تور هم حربه ای بود که جواب داد و بازی در عدد 20 به تساوی رسید.
* با اینکه داور امتیاز 21 را زودتر به ایران داده بود، ویدیوچک نشان داد توپ به دست مدافعان آرژانتین برخورد نکرده است و امتیاز به رقیب ایران رسید.
* صابر کاظمی برای زدن سرویس به جای موسوی وارد زمین شد.
* بازی به اوج حساسیت رسیده و دو تیم برابر پیش می روند؛ 22-22.
* بعد از سرویس خوب آرژانتینی ها و دریافت بد در زمین ایران، داور خطای حمل توپ مسعود غلامی را گرفت تا آرژانتین به امتیاز 24 برسد.
* اعتراض معروف و آلکنو هم تغییری در تصمیم داور ایجاد نکرد؛ 24-22.
* امیر غفور دفاع سرنوشت سازی داشت تا بازی در امتیاز 24 برابر شود.
* یک دفاع فوق العاده از محمد موسوی باعث شد ایران یک امتیاز پیش بیفتد؛ 26-25 به سود ایران.
* این رالی همچنان ادامه دارد؛ 27-27.

* همچنان دو تیم برابر پیش می روند؛ 29-29.
* ایران در آستانه پیروزی قرار داشت، اما هوش پاسور آرژانتین مانع از این اتفاق شد.
*‌ درخواست بازبینی آلکنو بعد از دفاع شدن امیر غفور مثمرثمر نبود.
* حالا آرژانتین یک امتیازپیش افتاده؛ 32-31.
* با توپی که مسعود غلامی به تور کوبید، ایران در این رالی نفس گیر شکست خورد.
* آرژانتین ست اول را 33-31 به سود خود رقم زد.

 

 

ست دوم ایران 23 – آرژانتین 25

* ایران با همان ترکیب اولیه ست اول وارد زمین شد.
*‌ شاگردان آلکنو که به نظر روحیه خود را بازیابی کرده بودند، این ست را بهتر آغاز کردند.
* ایران با دفاع و دریافت عقب زمین دو امتیاز پیش افتاد؛ 4-2 به سود ایران.
* آرژانتینی ها با استفاده از اشتباهات ایران عقب افتادگی را جبران کرده و حتی پیش افتادند.
* وقت استراحت فنی اول با حساب 8 بر 7 به سود ایران رقم خورد.
* یک امتیاز سرویس برای آرژانتین فاصله را به عدد دو رساند؛ 9-7.

* بعد از سرویس خوب میثم صالحی، این بازیکن به موقع سر جای خود بازنگشت تا لیبروی آرژانتین هم به شکلی عجیب از ایران امتیاز بگیرد.
* وقت استراحت فنی دوم با حساب 16 بر 14 به سود آرژانتین ثبت شد.
* آبشار میثم صالحی در زمین آرژانتین فرود نیامد و با اسپک بازیکن آرژانتین جواب داده شد تا اختلاف به عدد سه برسد.
* امتیاز سرویس مسعود غلامی باعث شد تا اختلاف به عدد یک کاهش یابد.
*‌ آرژانتین همچنان برتری خود را حفظ کرده؛ 19-17.

* با ورود صابر کاظمی به جای موسوی به زمین و قرار گرفتنش در خط سرویس، ایران توانست بازی را در امتیاز 20 برابر کند.
* بردیا سعادت هم به جای سعید معروف وارد زمین شد تا در دفاع روی تور کمک کند.
* مندس، سرمربی آرژانتین وقت استراحت گرفت.
* با وجود این وقفه، ایران با یک دفاع فوق العاده سه نفره توانست از آرژانتین پیش بیفتد.
*‌ صابر کاظمی یک امتیاز سرویس گرفت تا ایران 2 امتیاز پیش بیفتد؛ 22-20.
* روند فوق العاده ایران، مندس را مجبور کرد دوباره وقت استراحت بگیرد.
*‌ بالاخره صابر کاظمی سرویس خود را به بیرون زد تا آرژانتین به امتیاز 21 برسد.
* با توپی که امیر غفور به بیرون زد، بازی برابر شد؛ 22-22.
*‌ آلکنو وقت استراحت گرفت.
* مسعود غلامی توپ را به بیرون زد تا آرژانتین زودتر به امتیاز 24 برسد.
* آلکنو برای جلوگیری از باخت تیمش بار دیگر تایم اوت درخواست کرد.
* امیر غفور هم دفاع شد تا آرژانتین در عین ناباوری 25 بر 23 برنده ست دوم شود.

 

ست سوم: ایران 32- آرژانتین 30

* تنها تغییر در ترکیب ایران نسبت به دو قبلی، ورود حضرت پور به جای صالحی در پست لیبرو است.
* سه امتیاز ابتدایی در این ست با سرویس های خوبی که آرژانتین زد، به این تیم رسید.
* سرویس خوب امیر غفور هم باعث نشد اختلاف سه امتیازی به وجود آمده، کمتر شود.
* بالاخره با سرویس خوب صالحی و در ادامه چند بار رفت و برگشت توپ، ایران اختلاف را کاهش داد؛ 6-4 به سود آرژانتین.
*‌ این بار میلاد عبادی پور دفاع شد.
* آرژانتین با سرویس های خوب و استفاده از توپ های برگشتی همچنان موفق است.
* وقت استراحت فنی اول؛ 8-4 به سود آرژانتین.
* سعید معروف و امیر غفور جای خود را به کریمی و کاظمی دادند.

* صابر کاظمی همچون ست دوم در خط سرویس خوب عمل کرد تا آرژانتینی ها مجبور به اشتباه شوند؛ 9-7 به سود آرژانتین.
* امتیاز سرویس عبادی پور با چاشنی شانس اختلاف را به عدد یک رساند.
*‌ آرژانتین همچنان تیم برتر میدان است؛ 13-11.
*‌ با سرویس های میثم صالحی، اشتباهات بازیکنان آرژانتین و عملکرد خوب ایران، شاگردان آلکنو سه امتیاز متوالی کسب کردند؛ 14-13 به سود ایران.
* مندس مجبور شد وقت استراحت دریافت کند.
* وقت استراحت فنی دوم با حساب 16 بر 15 به سود ایران ثبت شد.

* با اینکه ایران شانس افزایش اختلاف را روی سرویس خوب کریمی داشت، میثم صالحی دفاع شد؛ 19-19.
* ادامه سرویس های خوب از بازیکنان ایران و اسپک موسوی باعث شد ایران از آرژانتین پیشی بگیرد؛ 21-19.
* مندس مجبور به گرفتن وقت استراحت شد.
* سرویس موسوی به زمین ایران برگشت و غلامی آن را تبدیل به امتیاز کرد؛ 23-20 به سود ایران.
* کاهش اختلاف امتیاز به عدد یک باعث شد آلکنو وقت استراحت بگیرد.
* ایران با اسپک عبادی پور به امتیاز 24 رسید.
* در شرایطی که ایران 24-23 پیش بود، آلکنو قبل از سرویس آرژانتین با تایم اوت در بازی وقفه ایجاد کرد.
* کاظمی می توانست ست سوم را به سود ایران رقم بزند، اما توپ را به تور کوبید؛ 24-24.
* این رالی همچنان ادامه دارد؛ 28-28.

* با اینکه ایران تا مرز باخت هم پیش رفت، در نهایت با چند دفاع روی تور مناسب در ست سوم به برتری رسید؛ 32-30.

 

 

ست چهارم: ایران 18 – آرژانتین 25

* جواد کریمی و صابر کاظمی از ابتدای ست چهارم هم وارد زمین شدند تا معروف و غفور همچنان نیمکت نشین باشند.
* فرود نیامدن آبشارهای ایرانی ها در زمین آرژانتین و عملکرد خوب رقیب در دفاع روی تور، امتیازات را یکی پس از دیگری در ابتدای این ست به حساب آرژانتین واریز کرد.
* ولادیمیر آلکنو وقت استراحت گرفت؛ 4-0 به سود آرژانتین.
* بالاخره صابر کاظمی توانست اولین امتیاز ایران را کسب کند.
* دومین امتیاز هم با خطای بازیکن آرژانتین به حساب ایران واریز شد.
* میثم صالحی هم دفاع شد تا ایران بار دیگر 4 امتیاز عقب بیفتد؛‌ 7-3.
* وقت استراحت فنی اول؛ 8-4 به سود آرژانتین.

* سرمربی آرژانتین یکی از فرصت های بازبینی خود را روی امتیاز ششم ایران از دست داد.
* جواد کریمی با عملکرد خوب در خط سرویس باعث اشتباه بازیکنان آرژانتین و به دست آمدن دو امتیاز برای ایران شد.
* صابر کاظمی دفاع شد تا آرژانتین باز هم برتری اش را دیکته کند؛ 12-9 آرژانتین.
*‌ یک امتیاز سرویس هم از دست میثم صالحی به آرژانتین رسید؛ 14-10.
* دریافت های بد ادامه دارد. این بار میثم صالحی توپ را به بیرون زد تا اختلاف بازهم بیشتر شود.
* وقت استراحت فنی دوم؛‌16-11 به سود آرژانتین.

*‌ صالحی بار دیگر دفاع شد تا جای خود را به مرتضی شریفی بدهد.
* فاصله زیاد شده و آرژانتین به سمت پیروزی در این بازی پیش می رود؛ 17-11.
*‌ این بار ویدیو چک به یاری ایران آمد و نشان داد توپ در زمین آرژانتین خوابیده.
* با یک دفاع خوب اختلاف کاهش پیدا کرد؛ 18-14.
* سیدمحمد موسوی به خاطر مصدومیت آرنج از بازی بیرون رفت.
* ضربات آرام عبادی پور دو بار در زمین آرژانتین با دریافت همراه شد تا اختلاف بازهم بیشتر و بیشتر شود؛ 21-15.
* آلکنو برای جلوگیری از باخت تیمش وقت استراحت گرفت.
* در نهایت بازی 25 بر 18 در ست چهارم به سود آرژانتین به پایان رسید.
بدین ترتیب ایران در آخرین بازی خود در لیگ ملت ها 3 بر یک مقابل آرژانتین شکست خورد.

 

منبع: ورزش سه

ادامه مطلب
برای افزودن دیدگاه کلیک کنید

یک پاسخ بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

ورزشی

۵ بازیکن کرونایی استقلال مشخص شدند

منتشر شده

در

توسط

اسامی ۵ بازیکن استقلال که مبتلا به ویروس کرونا شدند، مشخص شد.

 باشگاه استقلال دیروز (دوشنبه) اعلام کرد که نتیجه تست کرونای تعداد زیادی از بازیکنان و اعضای کادر تیم فوتبال استقلال مثبت شده است.

به همین علت، نشست خبری فرهاد مجیدی پیش از بازی با پیکان به دلیل شرایط ویژه رخ داده، برگزار نشد و در ادامه نیز با تایید سازمان لیگ، دیدار دو تیم استقلال و پیکان در چارچوب مرحله یک‌هشتم نهایی جام حذفی لغو شد.

شب گذشته (دوشنبه) سعید فتاحی، نماینده باشگاه استقلال در گفت‌وگویی تلویزیونی درباره تعداد افراد مبتلا به کرونا توضیحاتی ارائه داد و تاکید کرد که ۱۷ تن از بازیکنان تیم استقلال و یک نفر از اعضای کادر فنی به ویروس کرونا مبتلا شده‌اند.

با این حال طبق پیگیری خبرنگار ایسنا، اسامی ۵ بازیکن تیم فوتبال استقلال که مبتلا به ویروس کرونا شده‌اند، مشخص شد. بر این اساس کوین یامگا، مهدی مهدی‌پور، امیرحسین حسین‌زاده، سیاوش یزدانی و روزبه چشمی از جمله افرادی هستند که میان بازیکنان استقلال به کرونا مبتلا شده‌اند.

نام افراد دیگری که در استقلال مبتلا به کرونا شده‌اند، مشخص نشده و مسئولان سازمان لیگ نیز بر این باور هستند که اسامی متبلایان محرمانه است و نباید منتشر شود! این در حالی است که در فوتبال دنیا و در میان بازیکنان مطرح و حرفه‌ای فوتبال، اسامی بازیکنان مبتلا به کرونا در تیم‌ها به طور کامل مشخص شده و در این رابطه شفاف‌سازی می‌شود.

 

ادامه مطلب

ورزشی

شناخت کامل حریفان فولاد و سپاهان ایران در لیگ قهرمانان آسیا

منتشر شده

در

توسط

قرعه‌کشی مرحله گروهی لیگ قهرمانان آسیا برگزار شد و تیم فوتبال سپاهان با صدرنشین فعلی لیگ ستارگان قطر و قهرمان فصل گذشته لیگ ازبکستان هم‌گروه شد.

 قرعه‌کشی فصل ۲۰۲۲ لیگ قهرمانان آسیا با حضور دو نماینده ایران یعنی سپاهان و فولاد برگزار شد تا این دو تیم حریفان خود را در مرحله گروهی بشناسند. سپاهان به عنوان نایب قهرمان لیگ برتر فوتبال ایران با تیم‌های الدحیل قطر، پاختاکور ازبکستان، برنده پلی‌آف التعاون عربستان و الجیش سوریه هم‌گروه شده است و فولاد باید به مصاف تیم‌های شباب الاهلی امارات، آحال ترکمنستان و الغرافه قطر برود. هم‌چنین دو تیم استقلال و پرسپولیس به دلیل نگرفتن مجوز حرفه‌ای‌گری از این رقابت‌ها حذف شدند.

فولاد در حالی باید به مصاف شباب الاهلی برود که این تیم از دو بازیکن ایرانی یعنی احمد نوراللهی و مهدی قایدی بهره می‌برد و شناخت این دو بازیکن از سبک بازی تیم نکونام می‌تواند کار نماینده ایران را برای سقوط سخت کند. در گروه سپاهان نیز الدحیلی قرار داد که با وجود ۳ بازی بیش‌تر نسبت به السد در لیگ این ستارگان قطر، صدرنشین است و پاختاکور هم به عنوان قهرمان ازبکستان پا به این مسابقات می‌گذارد.

گروه C: فولاد ایران، شباب الاهلی امارات، آحال ترکمنستان، الغرافه قطر

شباب الاهلی

سرمربی: مهدی علی
بازیکنان کلیدی: عزیزجان گانیوف، مهدی قایدی، احمد نوراللهی، توماس اولسن
رتبه فعلی در لیگ: رده سوم با ۲۳ امتیاز
رتبه فصل قبل در لیگ: رده سوم با ۵۰ امتیاز(کمترین باخت در طول فصل)
آخرین عملکرد در لیگ قهرمانان: حذف در مرحله گروهی فصل ۲۰۲۱
افتخارات: ۷ قهرمانی لیگ امارات، ۱۰ قهرمانی جام پادشاهی امارات، ۵ قهرمانی جام حذفی، ۵ قهرمانی سوپرکاپ امارات

آحال ترکمنستان

سرمربی: بگنچ گارایف
بازیکنان کلیدی: رسول هوجایف، سردار گلدیوف (تمام بازیکنان این تیم ترکمنستانی هستند)
رتبه فعلی در لیگ: آغاز نشده است
رتبه فصل قبل در لیگ: نایب قهرمان با ۲۹ امتیاز (لیگ ۸ تیمی)
آخرین عملکرد در لیگ قهرمانان: نخستین حضور
افتخارات: ۶ نایب قهرمانی لیگ ترکمنستان، ۳ قهرمانی جام حذفی، یک سپورکاپ ترکمنستان

الغرافه قطر

سرمربی: آندره‌آ استراماچونی
بازیکنان کلیدی: گابریل پیرس، شیخ دیاباته، سوفیان هانی
رتبه فعلی در لیگ: رده سوم با ۲۳ امتیاز
رتبه فصل قبل در لیگ: رده چهارم با ۳۳ امتیاز
آخرین عملکرد در لیگ قهرمانان: حذف در مرحله گروهی فصل ۲۰۱۸
افتخارات: ۷ قهرمانی در لیگ ستارگان قطر، ۷ قهرمانی در جام امیر قطر، ۳ قهرمانی جام حذفی، ۲ قهرمانی سوپرکاپ قطر

گروه D: سپاهان ایران، الدحیل قطر، پاختاکور ازبکستان، برنده پلی‌آف التعاون عربستان و الجیش سوریه

الدحیل قطر

سرمربی: لوییز کاسترو
بازیکنان کلیدی: توبی آلدروایرلد، ادمیلسون، نام تائه هی، اولونگا(آقای گل فصل پیش لیگ قهرمانان آسیا)
رتبه فعلی در لیگ: صدرنشین با ۳۲ امتیاز(۳ بازی بیشتر از السد ۳۱ امتیازی)
رتبه فصل قبل در لیگ: نایب قهرمان با ۴۷ امتیاز
آخرین عملکرد در لیگ قهرمانان: حذف در مرحله گروهی
افتخارات: ۷ قهرمانی در لیگ قطر، ۳ قهرمانی در جام حذفی، ۲ قهرمانی در سوپرکاپ قطر

پاختاکور ازبکستان

سرمربی: پیتر هیوسترا
بازیکنان کلیدی: ارن دردیوک، دراگان چران، سردار رشیدوف، ایگور کریمتس
رتبه فعلی در لیگ: هنوز آغاز نشده است
رتبه فصل قبل در لیگ: قهرمان با ۶۰ امتیاز
آخرین عملکرد در لیگ قهرمانان: حذف در مرحله گروهی فصل ۲۰۲۱
افتخارات: ۱۴ قهرمانی لیگ ازبکستان، ۱۳ قهرمانی جام حذفی

 

ادامه مطلب

ورزشی

اجناس ورزشی

منتشر شده

در

توسط

تولید کننده لباس های رزمی  مانند تکواندو کاراته نینجوتسو جودو و ووشو تک فروشی و عمده

لباس تکواندو

اگر شما هم به ورزش تکواندو علاقه دارید و می خواهید مجموعه ای از لباس های تکواندو یکی را برای خود خریداری کنید  اما به دلیل تنوع زیاد مدل ها و قیمت ها در خرید این لباس ورزشی مشکل دارید نگران نباشید در تولیدی پارس رزم میتوانید  مدل خود را انتخاب کنید. انواع مختلفی از مدل و جنس وجود دارد که مناسب اقلیم ورزشکار و سن و سال تکواندو کار هست و قیمت و کیفیت های متفاوت در خرید لباس تکواندو.

 

برای خرید لباس تکواندو باید توجه داشته باشید مدت و فصلی که میخواهید کار کنید را در نظر بگیرد البته  قیمت و کیفیت مهم است ممکن است باشگاه ورزشی که میروید آرم و علامت خود را داشته باشد همچنین رشته ای که میخواهید واردش شوید انواع لباس تکواندو کبریتی لباس تکواندو زنبوری و لباس تکواندو فلامنت و کج راه را از تولیدی رزمی که با توجه به نکات بالا می توانید لباس تکواندو مورد علاقه خود را خریداری کنید. برای سهولت کار شما لیستی از ارزان ترین با کیفیت ترین و پرفروش ترین لباس های تکواندو موجود در بازار را گردآوری کرده ایم. 

فرم یا پومسه در واقع تعداد فرضی مشت و لگد به ترتیب منطقی و هدفمند است که در پاسخ به حمله مهاجمان ساختگی در حین تمرینات ورزشی مورد استفاده قرار می گیرد. به این ترتیب تکواندو در این رشته آموزش می بیند و هم در سطح منطقه ای و هم در سطح بین المللی اجرا و برگزار می شود این فرم لباس رزمی مخصوص دارد.

سبک کیورگی: این سبک بیشتر رزمی است و در سه دور دو دقیقه ای انجام می شود. در این مسابقه یک داور در وسط زمین و چهار داور دیگر در سراسر زمین به مسابقه دید دارند و رای می دهند می کنند. به این ترتیب بازیکن باید از تجهیزاتی مانند ساق محافظ هوگو و کلاه استفاده کند. ضربه گیر هوگو از قفسه سینه و شکم ورزشکار در برابر ضربه محافظت می کند.

سبک هان ماندانگ در واقع ، این یک سبک رایج در تکواندو است که در آن آنها سخت تلاش می کنند تا چیزها را بشکنند و در جمع خانوادگی تکواندو جز سبک دفاع شخصی محسوب میشود استفاده کنند. در تمرینات فکری ، بازیکن طیف وسیعی از مهارت ها را نشان می دهد. در این مسابقات ، هنگام پخش آهنگ ، بازیکن باید تکنیک های ابتکاری زیادی را نشان دهد همراه با شکستن اشیا با ضربات متفاوت.

لباس نینجا

لباس نینجا از کفش گرفته تا کلاه و زره ، تا در سایه و تاریکی تا دشمن نتواند آنها را بیند و جلب توجه نکنند همه و سایل استتار و تیره و تاریک بودند. با حمله ناگهانی یا بدون جلب توجه نگهبانان سوزن مسموم را از راه دور به طرف طعمه پرتاب کرده و سپس فرار کنید.

حتی کفش ها از پارچه ساخته شده اند تا حرکت صاف انجام شود. توری و گره همه از الیاف طبیعی ساخته شده اند و هیچ چیز براق و آزاردهنده ای در مورد این لباس وجود ندارد.

این لباس را به دور بدن می پیچند و با چند کمربند می بندند تا در جایی آویزان نشود و گیر نکند و دست و پا بسته نشود. علاوه بر این فضای کافی برای مخفی کردن مهمات مانند شمشیر ، تیغ سمی ، غذا و دارو برای زنده ماندن یا بیدار ماندن در طول روز فراهم می کند تنوع سلاح یک نینجا از هر رشته رزمی دیگری بالاتر هست.

این لباس برای مردان و زنان یکسان است. زنان نینجا به دلیل اندام کوچک وزن سبک و انعطاف پذیری بالای بدن خود وارد ورودی های غیر معمول مانند پنجره ها می شوند و به قسمت های کوچک یا فضاها و دیوارهای باریک صعود می کنند ویژگی های خاصی داشتند.

نینجاهای مرد به دلیل بدن عضلانی بزرگ و استخوان های اسکلتی در نبرد تن به تن شکستن درها یا کمک به نینجاهای زن برای بالا رفتن از برج ها و قلعه ها موثرتر بودند.

یک نینجا می تواند روزها بدون خواب و غذا کمین بماند. او در یک لحظه خاص منتظر حمله شگفت انگیز خود است. در گذشته دانش نینجا مخفی و مخفی نگه داشته می شد و از معلم به دانش آموز منتقل می شد هر استادی رموز سری و فوق محرامنه خود را به شاگردش انتقال میداد.

امروزه این تکنیک ها به عنوان هنرهای رزمی نین جوتسو  شناخته می شوند که هنر ورزشی پنهانی می باشد. دانش آموزان برای استفاده از شمشیر تیغ و سلاح های مختلف آموزش می بینند. آنها همچنین تکنیک های نبرد تن به تن را یاد می گیرند.

در آن زمان گروه دیگری به نام سامورایی وجود داشت که آموزش یکپارچه تری داشتند اما چون به شجاعت جوانمردی و مردانگی اعتقاد داشتند از شمشیر سر به صورت رو در رو استفاده میکردند و خیانت میکردند.

 آنها توسط نخبگان انتخاب شده بودند و در نظر مردم وفادار و محترم بود و چون نینجا برای کشتن سامورایی استخدام شده بود مردم از نینجا متنفر بودند.

D:\Tasvir-aks\pars_razm\1.jpeg

لباس های نینجا باید تیره ، نامرئی و راحت باشند و بهتر است ترفندهای نینجا را انجام دهید. می توانید یک لباس نینجا بدون یقه سیاه یک شلوار مشکی و یک لباس مشکی کرکی تهیه کنید.

همچنین به روسری مشکی ، روبان مشکی ، کفش مشکی ، پیراهن آستین بلند مشکی و دستکش مشکی نیاز دارید. برای ساخت محافظ رنگ ، چهار پیراهن قرمز یا مشکی تهیه کنید ، بعلاوه لوازم جانبی نینجا مانند ستاره های جعلی و لباس نینجا شما بسیار خوب خواهد بود 09199375077.

یقه اسکی مشکی یا سفید را با شلوارهای شش جیبی مستقیم و کمی گشاد ست کنید. سایر جزئیات مهم لباس سیاه و سفید را انتخاب کنید. اگر شلوار شش جیب مشکی ندارید ، جوراب شلواری مشکی ، شلوار جین راست یا شلوار چسبان را امتحان کنید  پوشاک رزمی پارس رزم.

لباس کاراته

سبک وزن این معمولاً وزن لباس دانش آموزان است و وقتی وارد کلاس کاراته می شوند این لباس را برای شروع به آنها داده می شود. برای خرید آنها باید هزینه کمتری بپردازید و آنها با کمترین کیفیت ساخته می شوند. با این حال برخی از متخصصان نیز از این نوع لباس ها در تمرینات روزانه خود استفاده می کنند.

وزن متوسط: این لباس کاراته بین وزن خنکی و کیفیت تعادل خاصی برقرار می کنند. لباس های کاراته در این دسته می توانند بیشتر از لباس های سبک استفاده شوند و در تولید کنندگان مختلف محبوبیت بیشتری دارند. قابل تهیه از 100٪ پنبه و پنبه/پلی استر.

وزن سنگین: دسته وزن سنگین لباس کاراته برای مسابقات ، مسابقات و مربیان استفاده می شود. پارچه های سنگین مقاومت بالایی دارند و برای برش و پردازش بسیار مناسب هستند محکم و برای حرکات نمایشی کاتا با صدای پارچه بسیار مناسب هستند و در این دسته از هر دو نوع پارچه استفاده می شود اما وزنه های سنگین معمولاً با پارچه های 100٪ پنبه ای همراه است.

برنامه های اکثر تولید کنندگان بر اساس قد و وزن است برای انتخاب اندازه لباس مناسب ابتدا باید قد و سپس محدوده وزن خود را روی میز پیدا کنید. اگر قد و وزن شما کاملاً روی میز نیست ، باید محدوده نزدیک به آن را انتخاب کنید اگر دارای شکم هستید سایز بزرگتر را گرفته سپس قد شلوار را کوتاه می کنید در تولیدی پارس رزم 0234510497.

D:\Tasvir-aks\pars_razm\2.jpeg

نکته 1: اگر قد شما بلندتر و وزن شما کمتر از قد شماست ، لباسها را با توجه به قد خود انتخاب کنید ، در این حالت فقط لباسها برای شما کمی گشاد ، اما اندازه مناسب شما هستند.

نکته 2: اگر اضافه وزن دارید ، لباس ها را با توجه به وزن خود انتخاب کنید ، در این صورت اندازه مناسب را انتخاب کرده اید و شلوار شما فقط کمی بلندتر می شود و می توانید به راحتی آنها را کوتاه کنید.

نکته 3: اگر به دنبال لباس هایی برای بزرگسالان هستید ، حتما یک یا دو سایز را انتخاب کنید. تجربه نشان می دهد که همیشه بهتر است در اندازه بزرگتر خرید کنید و می توانید با کمی تغییر از آن استفاده کنید.

هنگام انتخاب لباس ، این نکات استاندارد لباس کاراته را در نظر بگیرید تا بتوانید اندازه آنها را بهتر درک کنید.

لباس کنگفو

لباس کنگفو از دو قسمت بالاتنه کت و پایین تنه شلوار با مچ بسته ساخته شده است. هردو طرف کت مساوی و روی هم نیستند و با بند و دکمه بسته میشن آرم اژدها شمشیر از نماد های آن هستند بهترین و سبکترین جنس برای انجام حرکات فلامنت هست که ماه نیز همان را عرضه میکنیم.

لباس کونگ فو مناسب با انجام حرکات رزمی طراحی شده که قدرت  و سرعت ضربات را تاب بیاورد و انعطاف نیز داشته باشد تا انواع حرکات دست و پا و کششی را ورزشکار انجام دهد. پیراهن کنگفو عرضه شده در پارس رزم شامل شال سرخ نیز هست

قیمت لباس های کونگ فو در تولیدی ما نسبت به سایر تولیدی ها مناسبتر است زیرا از نخ و گلدوزی شده و از پارچه مرغوب و بادوام تهیه شده است.

کلمه کنگ فو مربوط به هنرهای رزمی چین است  در مکانی به نام معبد شائولین سرچشمه گرفت، جایی که راهبان برای سلامت کونگ فو یا محافظت شخصی کار می کردند.

معبد شائولین یک مکان بودایی بود که در سال 377 قبل از میلاد در استان هاینان چین ساخته شد. در سال 527 قبل از میلاد، یک شاهزاده بودایی به نام بودیسم یا دا مو از معبدی در چین برای آموزش دین بازدید کرد و راهبان آن مکان را ضعیف و بیمار دید.

دامو برای بالا بردن قوای راهبان خود را به مدت 9 سال در اتاقی حبس کرد تا فکر کند. این در نهایت باعث پیدایش یی جینجینگ، یک سری تمرینات الهام بخش و پرانرژی یا هنرهای رزمی شائولین شد.

از لحاظ تاریخی، کونگ فو بخش عمده ای از آموزش دانشمندان و رهبران دولتی در چین بوده است. چینی ها برای ورزش ارزش قائل هستند زیرا احساس می کنند کونگ فو به آنها احترام، صبر، فروتنی و اخلاق می آموزد.

خیلی از آمریکایی ها معتقدند که کونگ فو یک هنر رزمی مانند تکواندو، جودو یا آکودو است. اما در واقع کونگ فو شامل صدها سبک از هنرهای رزمی چینی است که برخی از آنها شامل مشت بزرگ، پنجه عقاب و تاگیکان است.

سبک چینی کونگ فو یا چنگال عقاب آنگ جو پای یکی از قدیمی ترین، کامل ترین و توسعه یافته ترین سبک های شائولین در زبان چینی است و به دلیل قدرت، پرتاب و فشار بالا شهرت دارد.

الگوی پنجه عقاب در سال 1130 زمانی که مغول ها به چین یورش بردند و ژنرال یو فی این روش را از اسقف شائولین آموخت ظاهر شد. این سیستم جنگ از طریق راهبان شائولین در معبد شائولین به شاگردان آنها در طول سالها گسترش یافت.

ادامه مطلب
تبلیغات

برترین ها