با ما همراه باشید

اخبار

تحلیلی بر عملکرد بخش خارجی اقتصاد در سال ۱۳۹۹

منتشر شده

در

تحلیلی بر عملکرد بخش خارجی اقتصاد در سال ۱۳۹۹

معاونت مطالعات اقتصادی مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی طی گزارشی به تحلیل عملکرد بخش خارجی اقتصاد ایران در سال گذشته پرداخت.

 به نقل از مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی در این گزارش بیان شده: تبیین و تحلیل عملکرد بخش خارجی اقتصاد (تجارت خارجی، تراز پرداخت‌ها و برخی از اجزای آن، قاچاق کالا و ارز و مناطق آزاد) با تأکید بر سال ۱۳۹۹ هدف اصلی متن پیش رو است. برای این منظور وضعیت کلی بخش تجارت خارجی اقتصاد و اجزای آن مورد بررسی قرار گرفته ‌است.
گزارش مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی در تحلیل وضعیت کلی بخش خارجی اقتصاد ایران آورده: با خروج یکجانبه دولت آمریکا از توافق برنامه جامع اقدام مشترک (برجام) و اجرایی شدن تحریم‌های مالی و اقتصادی طی سال ۱۳۹۷، فضای بازرگانی خارجی کشور شرایط متفاوتی را تجربه نمود.  بر این اساس در سال ۱۳۹۸ حجم و ارزش تجارت خارجی کاهش یافته و در سال ۱۳۹۹ نیز این روند ادامه یافته است.
در این گزارش ذکر شده: در این راستا ارزش دلاری حجم تجارت خارجی در سال ۱۳۹۹ نسبت به سال ۱۳۹۸ حدود ۱۳ درصد کاهش یافته و از حدود ۸۵ میلیارد دلار به حدود ۸/۷۳ میلیارد دلار رسیده ‌است. از طرفی با بررسی سهم تجارت کشور از سهم تجارت جهانی، می‌توان دریافت که طی سال‌های مورد بررسی (۱۳۹۵-۱۳۹۹) همواره سهم ایران از تجارت جهانی کمتر از ۵/۰ درصد بوده و علی‌رغم اینکه حجم تجارت جهانی از حدود ۳۲ هزار میلیارد دلار در سال ۱۳۹۵ به حدود ۳۵ هزار میلیارد دلار در سال ۱۳۹۹ افزایش یافته است، اما وضعیت تجارت خارجی کشور بدتر شده و سهم آن از تجارت جهانی از ۳/۰ درصد در سال ۱۳۹۵ به ۲/۰ درصد در سال ۱۳۹۹ کاهش یافته است. این امر بیانگر روند ضد ادواری تجارت خارجی کشور در مقایسه با تجارت جهانی بوده و نشان‌دهنده ضعف زیرساخت‌های بازرگانی (لجستیک، ترانزیت، بیمه، بازاریابی، حفظ ماندگاری در بازار و…)، فقدان استراتژی توسعه تجاری، ضعف دیپلماسی فعال اقتصادی و تجاری و همچنین توجه ناکافی به اهمیت بازرگانی خارجی در اقتصاد ایران است.
در این گزارش تصریح شده: از طرفی دیگر، یکی از دلایل اصلی افت جایگاه تجارت خارجی طی سال‌های مورد بررسی علاوه بر مشکلات تحریم، تضعیف بنیان‌های تولیدی و به‌خصوص سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی به‌دلیل استفاده از لنگر نرخ ارز اسمی و سرکوب توان تولید داخلی، خروج سرمایه و جهش‌های ارزی سال‌های ۱۳۹۰ و ۱۳۹۷ و ادامه آن تا پایان نیمه اول سال ۱۳۹۹ و همچنین تأثیر سیاستهای بازار داخلی بر بازار خارجی، بدهی بنگاهها به بانکها و… بوده است. شایان ذکر است جهش‌های نرخ ارز از طرفی موجب افزایش فزاینده هزینه مبادله و افزایش هزینه تأمین مواد اولیه، واسطه‌ای و سرمایه‌ای تولیدشده و با توجه به وابستگی بالای تولید داخلی کشور به واردات، قدرت رقابت تولید داخلی بیشتر کاهش یافته و موجب از دست رفتن بازارهای صادراتی نیز شده است؛ از طرف دیگر جهش‌های ارزی با ایجاد نااطمینانی در وضعیت بازارها موجب بی‌نظمی در واردات نیز شده است (عدم تحقق شرط مارشال لرنر در اقتصاد ایران).  این امر در بلندمدت منجربه بدتر شدن رابطه مبادله و تضعیف بازرگانی خارجی ایران در سطح منطقه و بین‌المللی شده است.
در بخش دیگری از این گزارش ذکر شده: همچنین صاحبان سرمایه در دوره مورد بررسی، ترجیح داده‌اند بخشی از دارایی و درآمد خود را، با هدف حفظ و انباشت سرمایه در جایی سرمایه‌گذاری یا پس‌انداز نمایند که ثبات و امنیت حاکم باشد و چشم‌انداز روشنی از فضای رشد و سرمایه‌گذاری پیش رو باشد. درواقع آمار ورود یا خروج سرمایه ارزی به کشور، نه‌فقط یک متغیر اقتصادی، بلکه انعکاسی از ارزیابی فعالان اقتصادی در مورد ظرفیت رشد و توسعه سرمایه‌گذاری در کشور نیز می‌باشد.
وضعیت همواره منفی حساب خدمات نیز نشان می‌دهد در مراودات تجاری، طرف مقابل تجارت با جمهوری اسلامی ایران همواره از محل ارائه خدمات (حمل‌ونقل، بیمه، انبارداری و تخلیه و بارگیری) منافع بیشتری کسب کرده و به‌عبارتی ایران از خدمات طرف تجاری بیشتر استفاده کرده ‌است. این‌گونه نیز می‌توان تفسیر نمود در مراودات و تفاهمنامه‌های همکاری متقابل تجاری، طرف مقابل همکاری تجاری با ایران توانسته است همواره امتیازات بیشتری را درخصوص ارائه خدمات تجاری به نفع خود اخذ کند و یا شرایط ارائه خدمات تجاری در داخل کشور کیفیت پایینی دارد و بازرگانان ترجیح می‌دهند از خدمات کشور خارجی بیشتر استفاده نمایند. لذا در چنین وضعیتی توجه به اهمیت دیپلماسی تجاری و ارتقای کیفیت خدمات بازرگانی، بیش ‌از پیش نمود عینی می‌یابد.
در این گزارش تصریح شده: منفی بودن وضعیت موازنه کل کشور نیز عمدتاً ریشه در منفی بودن حساب ‌جاری دارد (شامل خالص حساب سرمایه، خالص حساب خدمات، خالص صادرات، خالص حساب درآمد و خالص انتقالات رسمی است). در این میان وضعیت بد خالص صادرات، خالص حساب سرمایه و خالص حساب خدمات بیش از سایر عوامل در کاهش موازنه کل یا منفی بودن آن نقش داشته‌اند؛ آنچه در این زمینه نمایان است، اینکه بخش ترازپرداخت‌ها یا موازنه کل کشور (تغییر در ذخایر بین‌المللی) نه‌تنها بیانگر بالا بودن اهمیت توجه به بخش خارجی اقتصاد است، بلکه بیانگر لزوم تدبیر بهبود آن از طریق طراحی استراتژی توسعه صنعتی، استراتژی توسعه بازرگانی و استراتژی سیاستگذاری پولی (ارزی) (به مفهوم حفظ ثبات قیمت‌ها) و هماهنگ‌سازی این استراتژی‌ها با یکدیگر است. البته باید عنوان نمود که عوامل مختلف اقتصادی نظیر کسری بودجه دولت، استفاده از لنگر نرخ ارز اسمی در اقتصاد و سرکوب مالی (سرکوب نرخ سود بانکی) نیز از عواملی هستند که بر کسری تراز تجاری اثرگذار هستند.
در گزارش مرکز پژوهش های مجلس با تاکید براین نکته که از طرفی، کاهش ارزش هر کیلو کالای صادراتی و افزایش ارزش هر کیلو کالای وارداتی کشور طی سال‌های اخیر، نشان می‌دهد که صادرات ایران بر کالاهایی متمرکز شده که ارزش‌افزوده کمتر داشته‌اند و بنابراین فناوری کمتری در آنها نهفته و به‌تبع آن تجارت خارجی کشور، ارزآوری کمتر و ارزبری بیشتری برای اقتصاد کشور در پی داشته ‌است، آمده: استمرار رابطه مبادله کمتر از ۱ و کاهش آن نسبت به میانگین سال‌های ۱۳۹۰ تا ۱۳۹۴، به‌معنای صادرات کالاهای خام و دارای ارزش‌افزوده پایین در مقابل واردات کالاهای دارای ارزش‌افزوده بیشتر است.  نکته قابل توجه در این زمینه این است که علی‌رغم بهبود شاخص باز بودن اقتصاد طی دوره مورد بررسی، استفاده از لنگر نرخ ارز اسمی و اصرار بر تثبیت نرخ ارز اسمی به‌جای تثبیت نرخ ارز حقیقی، موجب تقویت بخش رانتی اقتصاد، کاهش اشتغال، عدم بازگشت ارزهای صادراتی به کشور و خروج سرمایه شده و بخش خارجی آنچنانکه بایسته ‌است، نتوانسته در اقتصاد ایران نقش آفرینی مؤثر و مثبتی ایفا نماید.  همچنین بررسی شاخص تعرفه و شاخص آزادی تجاری ایران در مقایسه با سایر کشورهای جهان نشان می‌دهد که ایران در ردیف بالاترین کشورها در وضع محدودیت‌های تعرفه‌ای و غیرتعرفه‌ای قرار دارد.
در بخش بررسی  وضعیت واردات و صادرات بیان شده: آمار ارائه شده ازسوی گمرک حکایت از درجه بالای تمرکز واردات کشور و سهم بالای ۵۰ درصد کالاهای واسطه‌ای از کل واردات طی سال‌های ۱۳۹۹-۱۳۹۰ دارد که پیش‌نیاز تولید نیز می‌باشد. درنتیجه لزوم توجه به مدیریت واردات دوچندان می‌شود. روند کاهشی واردات کالاهای سرمایه‌ای و روند نسبی افزایشی کالاهای مصرفی طی سال‌های ۱۳۹۹-۱۳۹۰، می‌تواند زنگ خطری برای کاهش تمایل به سرمایه‌گذاری در بخش تولید باشد که یکی از دلایل آن نیز تثبیت نرخ ارز اسمی بدون هدف مشخص و تضعیف بنیان‌های اقتصادی کشور طی سال‌های مورد بررسی بوده است. البته عدم تمایل برخی از فروشندگان خارجی نیز بهعلت فشار تحریم‌ها در این مورد بدون تأثیر نبوده است. برای اثبات این ادعا می‌توان به آمار سرمایه‌گذاری خارجی استناد کرد که رقم آن از حدود ۳/۴ میلیارد دلار در سال ۱۳۹۰ به رقم یک میلیارد دلار در سال ۱۳۹۸ کاهش‌یافته است. به‌عبارتی‌ دیگر در شرایط تثبیت نرخ ارز اسمی، اولاً خالص جریان سرمایه منفی بوده و ثانیاً انگیزه‌های سرمایه‌گذاری در کشور به‌دلیل تقویت بخش‌های رانتی و دلالی، از بین رفته ‌است.
معاونت مطالعات اقتصادی مرکز پژوهش های مجلس در این گزارش تصریح کرده: در سال‌های اخیر به‌دلیل تشدید تحریم‌های اقتصادی و محدودیت تجاری ایجادشده برای صادرکنندگان و همچنین شیوع ویروس کرونا روند صادرات غیرنفتی نزولی شده است. بر این اساس اگرچه دولت در قالب بسته حمایت از صادرات غیرنفتی در سال ۱۳۹۹ اقدام به مقرراتگذاری و حمایت از صادرکنندگان غیرنفتی کرده‌ است، اما برآیند اقدامات انجام شده نتوانسته روند نزولی صادرات غیرنفتی را در سال‌های اخیر متوقف کند.
در ادامه این گزارش آمده: نسبت صادرات غیرنفتی به تولید داخلی از ۶/۲۵ درصد در سال ۱۳۹۰ به حدود ۱۵ درصد در سال ۱۳۹۹ رسیده است که بیانگر کاهش نقش و اهمیت صادرات غیرنفتی در تولید کشور است.  از طرفی طی سال‌های مورد بررسی، علی‌رغم روند نزولی شاخص تمرکز صادراتی  (شاخص از ۰۱۳۲/۰ در سال ۱۳۹۰ به ۰۰۸۷/۰ در سال ۱۳۹۹ رسیده ‌است)، این شاخص با نوسان زیادی مواجه بوده و روند تمرکز کالاهای صادراتی به‌طور مستمر کاهش نیافته است. این امر بیانگر فقدان راهبرد مشخص در تمرکززدایی از محصولات در صادرات غیرنفتی است.
در این گزارش ذکر شده: اگرچه در اقتصاد ایران محصولات متنوعی تولید می‌شود، اما مقیاس صادراتی نیز در این میان مهم است و بررسی‌های این تحقیق نیز نشان می‌دهد متأسفانه چنین مقیاسی برای این تولیدات وجود ندارد؛ بلکه بسیاری از کالاها فقط برای تأمین نیاز داخل تولید می‌شود. برای نمونه در سال ۱۳۹۹ علی‌رغم وجود ۴۰۶۲ نوع محصول صادراتی، میزان صادرات اغلب کالاها ناچیز و زیر ۱۰ هزار دلار بوده است.  روند تمرکزگرایی در صادرات ایران در بازارهای هدف نیز طی دوره مورد بررسی رو به افزایش بوده‌ است و از ۱۳۶/۰ در سال ۱۳۹۰ به ۱۵۳/۰ در سال ۱۳۹۸ رسیده‌ است. این روند نشان‌دهنده عملکرد ضعیف نهادهای متولی تجارت خارجی و فقدان دیپلماسی فعال تجاری جهت گسترش مناسبات اقتصادی با کشورهای مختلف دنیاست.
بررسی وضعیت مناطق آزاد بخش دیگری از گزارش مرکز پژوهش های مجلس را تشکیل می دهد. در این بخش آمده: آمارها نشان‌دهنده عملکرد ضعیف این مناطق در افزایش حجم تجارت خارجی کشور است. از طرفی میانگین رشد سالیانه تجارت در مناطق آزاد نیز ۸/۰- بوده است.  بررسی آمار دوره ۱۳۹۹-۱۳۹۲ نشان می‌دهد، تراز تجاری در مناطق آزاد منفی بوده‌ است. یکی از علت‌های اصلی این موضوع آن است که درآمدهای این مناطق برای تأمین زیرساخت‌ها، از محل واردات تأمین می‌شود و این مناطق اساساً برای توسعه خود به چنین درآمدهایی نیاز دارند.
در این گزارش با استناد به آمار بانک جهانی بیان شده: براساس آمارهای بانک جهانی در سال ۱۳۹۹ حجم تولید ناخالص داخلی ایران حدوداً ۸/۱۹۱ میلیارد دلار و حجم تجارت در همین سال در مناطق آزاد کشور ۵/۱ میلیارد دلار بوده است که سهم تولید مناطق آزاد در کل تولید داخلی کشور برابر با ۸/۰ بوده و نشان می‌دهد مناطق آزاد سهم ناچیزی در اقتصاد داشته‌اند. حجم سرمایه‌گذاری خارجی تحققیافته در مناطق آزاد نیز طی سال‌های ۱۳۹۹-۱۳۹۰ بهطور متوسط سالیانه حدود ۱۹۲ میلیون دلار و این رقم برای سرزمین اصلی حدود ۸/۱ میلیارد دلار بوده است؛ به عبارتی نسبت متوسط سرمایه‌گذاری خارجی در مناطق آزاد به کل سرمایه‌گذاری انجام شده در سرزمین اصلی طی دوره مورد بررسی، حدود ۱۱ درصد بوده است که این مسئله نشان می‌دهد این مناطق نقش چندانی در جذب سرمایه‌های خارجی بهعنوان یکی از اهداف اصلی تأسیس این مناطق در اقتصاد ایران نداشته‌اند.
در بخش پایانی این گزارش به وضعیت قاچاق کالا و ارز پرداخته شده و تصریح شده: نسبت کل قاچاق به تولید داخلی از ۴/۵ درصد در سال ۱۳۹۲ به ۹ درصد در سال ۱۳۹۸ و ۲/۱۰ درصد در سال ۱۳۹۹ رسیده و طی این دوره به‌طور متوسط سالیانه حدود ۵/۹ درصد رشد داشته ‌است. از طرفی نسبت ارزش کل قاچاق به تجارت رسمی کشور از ۳۱ درصد در سال ۱۳۹۲ به ۱۶ درصد در سال ۱۳۹۹ رسیده و به‌طور متوسط سالیانه حدود ۹ درصد کاهش یافته است.
نسبت‌های مزبور بیانگر این واقعیت است که اولاً به‌دلیل افزایش نرخ ارز طی دوره مورد بررسی و گران شدن کالاهای خارجی میزان قاچاق ورودی به کل واردات کاهش یافته و از ۳۵ درصد در سال ۱۳۹۲ به حدود ۳۲ درصد در سال ۱۳۹۹ رسیده‌ است و ثانیاً در سال‌هایی که تولید ناخالص داخلی به‌دلیل ضعف بنیان‌های اقتصادی و تحریم روندی کاهشی داشته و همچنین به‌دلیل افزایش نرخ ارز و افزایش قاچاق خروجی (کاهش خالص صادرات کشور)، سهم قاچاق از تولید داخلی افزایشی بوده است.
در گزارش مرکز پژوهش های مجلس تصریح شده: از طرفی به‌دلیل کامل نبودن سامانه‌های مربوط به تجارت خارجی، عدم ارتباط سامانه‌های گمرک، بانک مرکزی و برخی دستگاه‌های متولی تجارت خارجی با سامانه جامع تجارت و فراهم نشدن بستر مناسب برای شفافیت در نقل‌وانتقال ارز و تراکنش‌های مالی، اجرای کامل قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز محقق نشده است و رسیدن به اهداف قانونگذار در این حوزه با چالش‌های جدی مواجه است. از طرفی برخی ملاحظات معیشتی به‌دلیل عدم توسعه‌یافتگی و اشتغال پایدار در مناطق مرزی سبب انحراف معافیت‌های قانونی در اجرا شده¬است.
منبع: ايسنا

ادامه مطلب
برای افزودن دیدگاه کلیک کنید

یک پاسخ بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

اخبار

آلودگی هوای شهرهای پرجمعیت طی امروز

منتشر شده

در

توسط

آلودگی هوای شهرهای پرجمعیت طی امروز

رئیس مرکز ملی پیش‌بینی و مدیریت بحران مخاطرات وضع هوا از آلودگی هوای شهرهای پرجمعیت طی امروز(۲۴ آبان ماه) خبر داد.

صادق ضیاییان در گفت و گو با ایسنا افزود: براساس تحلیل آخرین نقشه‌های پیش یابی هواشناسی، امروز(۲۴ آبان ماه) در اکثر مناطق کشور جوی پایدار حاکم است و برای شهرهای صنعتی و پرجمعیت انباشت آلاینده های جوی و کاهش کیفیت هوا پیش‌بینی می‌شود.

وی افزود: سه شنبه (۲۵ آبان ماه) شمالی شدن جریانات روی دریای خزر برای استان‌های ساحلی دریای خزر و اردبیل بارش آغاز خواهد شد و با گذر امواج تراز مبانی، در بخش‌هایی از کردستان، کرمانشاه، ایلام، خوزستان، همدان، مرکزی، لرستان، کهگیلویه و بویراحمد، چهارمحال و بختیاری، ارتفاعات و دامنه‌های جنوبی البرز به تدریج اصفهان، شمال بوشهر، شمال فارس، غرب، یزد، خراسان شمالی و خراسان رضوی بارش باران، وزش باد شدید موقت و در مناطق سردسیر و مرتفع بارش برف پیش‌بینی می‌شود. بیشینه مقادیر بارش در این روز برای سواحل دریای خزر انتظار می رود و در نواحی جنوب غرب بارش همراه با رعد و برق خواهد بود.

رئیس مرکز ملی پیش‌بینی و مدیریت بحران مخاطرات وضع هوا ادامه داد: چهارشنبه (۲۶ آبان ماه) فعالیت سامانه بارشی با شدت کمتر در استان‌های ساحلی دریای خزر، لرستان، ارتفاعات خوزستان، مرکزی، اصفهان، چهارمحال و بختیاری، یزد و خراسان رضوی ادامه خواهد داشت. از اواخر وقت چهارشنبه سامانه از شمال شرق کشور خارج می‌شود و طی روزهای پنجشنبه و جمعه (۲۷و ۲۸ آبان ماه) مجدد جوی پایدار بر کشور حاکم خواهد شد و در شهر های پرتردد و صنعتی افزایش غلظت آلاینده‌ها انتظار می‌رود.

وی افزود: طی روزهای سه شنبه و چهارشنبه (۲۵ و ۲۶ آبان ماه) در نواحی غرب، سواحل دریای خزر، اردبیل، خراسان شمالی و چهارشنبه در نواحی شرق، شمال شرق، مرکز و دامنه‌های جنوبی البرز کاهش محسوس دما بین ۸ تا ۱۲ درجه سانتیگراد رخ خواهد داد. همچنین در این دو روز برای نواحی شمال شرق و شرق وزش باد شدید پیش‌بینی می‌شود.

به گفته ضیاییان اوایل وقت امروز (۲۴ آبان ماه) تنگه هرمز و شرق خلیج فارس مواج پیش بینی می‌شود همچنین سه شنبه و چهارشنبه (۲۵ و ۲۶ آبان ماه) دریای خزر مواج و توفانی خواهد بود.

رئیس مرکز ملی پیش‌بینی و مدیریت بحران مخاطرات وضع هوا درباره وضعیت جوی تهران طی دو روز آینده اظهارکرد: آسمان تهران فردا ( ۲۵ آبان ماه) نیمه‌ابری و به‌تدریج ابری با حداقل دمای ۷ و حداکثر دمای ۱۶ درجه سانتیگراد و طی ‌چهارشنبه ( ۲۶ آبان ماه) نیمه‌ابری تا ابری همراه با بارش باران و وزش باد و در اواخر وقت به‌تدریج کاهش ابر با حداقل دمای ۳  و حداکثر دمای ۸  درجه سانتیگراد پیش‌بینی می‌شود.

ضیاییان در پایان گفت: طی امروز و فردا (۲۴  و ۲۵ آبان ماه) بندرعباس با دمای ۳۱ و۳۰ درجه سانتیگراد گرم‌ترین و اراک با  دمای ۱۰ درجه سانتیگراد سردترین مراکز استان‌ کشور هستند.

منبع:ایسنا

ادامه مطلب

اخبار

اهدای ۱۰۰ هزار جلد کتاب بین جامعه‌ی هدف تا پایان امسال در ایلام

منتشر شده

در

توسط

اهدای ۱۰۰ هزار جلد کتاب بین جامعه‌ی هدف تا پایان امسال در ایلام

ایسنا/ایلام مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان ایلام گفت: سال گذشته بیش از ۶۰‌ هزار جلد کتاب در میان جوامع هدف توزیع شده و هدف‌گذاری ما تا پایان سال جاری، اهدای ۱۰۰هزار جلد کتاب به علاقه‌مندان در مناطق محروم و کم‌برخوردار استان براساس ذائقه مخاطبان و به یاد و نام ۳۰۰۰ شهید ارزشمند استان است.

«عمران خودآموز» در گفت‌وگو با ایسنا، به اهمیت هفته کتاب و کتابخوانی در کشور اشاره و اظهار کرد: خوشبختانه توسعه و ترویج فرهنگ کتاب و کتابخوانی در استان ایلام با بهره‌گیری از ظرفیت‌ها و پتانسیل‌های موجود در چند سال اخیر روندی رو به رشد داشته و اخیراً با افتتاح کتابخانه‌ی تخصصی فرهنگ، هنر و ارتباطات گامی مهم در این زمینه برداشته شده است.

وی گفت: استمرار فعالیت کتابسرا با رویکردی جدی، تخصصی و حرفه‌ای در حوزه‌ی توزیع هدفمند کتاب، خرید حداکثری کتاب از مؤلفان و ناشران بومی، برگزاری برنامه‌های مختلف در فضای مجازی با محوریت کتاب و کتابخوانی، برگزاری مستمر جایزه‌ی کتاب سال استان از سال ۱۳۹۵ تاکنون و… زیرساخت‌های توسعه‌ی کتابخوانی در استان‌ تقویت شده و تلاش داشته‌ایم با شناسایی نیازهای جوامع هدف یار مهربان به‌ صورت حداکثری و گسترده و با سهولت در دسترس مخاطبان قرار گیرد.
مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان ایلام افزود: دبدار با نماینده ولی‌فقیه در استان با حضور نمایندگان ناشران و نویسندگان با نماینده ولی‌فقیه در استان و امام جمعه ایلام ،دیدار با ناشران استانی و اصحاب پیشکسوت قلم به‌صورت محدود و شرکت در مراسم غبارروبی مزار شهدای گمنام شهر ایلام با رعایت شیوه‌نامه‌های بهداشتی برگزار می‌شود.

خودآموز بازدید از کتابفروشی‌های شهر ایلام و بررسی مسائل و مشکلات این قشر پرتلاش فرهنگی و  بازدید از کتابخانه‌های عمومی با همراهی مسئولان را از دیگر برنامه‌های هفته کتاب و کتاب‌خوانی عنوان کرد و گفت: ویژه‌ برنامه‌های کتاب و کتابخوانی در شهرهای مختلف استان و در مجتمع‌های فرهنگی، هنری ادارات تابعه نیز برگزار خواهد شد.
مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان ایلام  با بیان اینکه با هدف تجهیز کتابخانه‌های مدارس و مساجد در مناطق محروم و البته رعایت تناسب گروه سنی جوامع هدف بر اساس محتوا و موضوع، کتاب‌های مناسب بین آنها توزیع خواهد شد، گفت: کتاب‌های کمک ‌آموزشی در مناطق محروم در پایه‌های تحصیلی (ابتدایی تا دبیرستان) نیز در هفته‌ی کتاب امسال اهدا خواهد شد.

خودآموز با بیان اینکه سال گذشته بیش از ۳۶۰۰ جلد کتاب کمک ‌آموزشی در میان دانش‌آموزان مستعد کم‌برخوردار در مناطق محروم استان توزیع و اهدا شده است، در خصوص اهدای هدفمند و برنامه‌ریزی ‌شده‌ی کتاب در میان جوامع هدف تصریح کرد: سال گذشته بیش از ۶۰‌ هزار جلد کتاب در میان جوامع هدف توزیع شده و هدف‌گذاری ما تا پایان سال جاری، اهدای ۱۰۰هزار جلد کتاب به علاقه‌مندان در مناطق محروم و کم‌برخوردار استان براساس ذائقه مخاطبان و به یاد و نام ۳۰۰۰ شهید ارزشمند استان است.

وی گفت: هر چند در طول سال کتاب‌هایی برای مخاطبان بزرگسال و کودک و نوجوان در مناطق محروم و کم‌برخوردار با موضوعات مختلف ادبی، مذهبی، دفاع مقدس، آیینی، هنری، ورزشی، تخصصی، علمی، سیاسی، اجتماعی، اعتقادی و… اهدا می‌شود.
وی فرهنگ اهدا کتاب را تقویت بنیادهای انگیزشی مخاطبان عنوان کرد و افزود: یکی از اهداف کلان و بلندمدت این اداره‌کل، توسعه و ترویج حداکثری فرهنگ مطالعه و کتابخوانی در جامعه مخصوصاً در میان افراد محروم و نیازمند و به‌دور از امکانات فرهنگی بوده است.
خودآموز گفت: یکی از برنامه‌هایی که بسیار مورد استقبال جوامع هدف قرار گرفته، آیین تجلیل از فعالان، خادمان حوزه‌ی نشر، ناشران، نویسندگان، کتابفروشان، ویراستاران، طراحان و … است که هر سال از سوی این اداره کل برگزار شده و امیدواریم بتوانیم در هفته‌ی کتاب به‌ صورت حضوری و با رعایت شیوه‌نامه‌های بهداشتی برنامه‌های شایسته و در خور و شان مخاطبان برگزار کنیم.
وی ادامه داد: بازدید از کتابفروشی‌های استان و خرید کتاب با رعایت شیوه‌نامه‌های بهداشتی در راستای اجرای طرح کتابگردی، برگزاری برنامه نقد و بررسی کتاب با حضور استادان و اهالی قلم و منتقدان به‌صورت مجازی و رونمایی از تازه‌های نشر در سال ۱۴۰۰ از برنامه‌های اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان ایلام در هفته‌ی کتاب است.
بیست ‌و نهمین دوره هفته کتاب جمهوری اسلامی ایران همزمان با سراسر کشور و همراه با اجرای برنامه‌های متنوع فرهنگی و هنری از امروز ۲۴ تا ۳۰ آبان‌ماه با شعار «جای خالی را با کتاب خوب پر کنیم» برگزار می‌شود.

منبع:ایسنا

ادامه مطلب

اخبار

تداوم آلودگی هوای تهران

منتشر شده

در

توسط

تداوم آلودگی هوای تهران

براساس اعلام شرکت کنترل کیفیت هوای تهران، امروز(۲۴ آبان ماه) هوای تهران در محدوده ناسالم برای گروه های حساس قرار دارد که ناشی از پایداری جو، انباشت آلاینده‌ها و ترافیک صبحگاهی است.

به گزارش ایسنا پیش‌بینی‌های انجام‌شده در شرکت کنترل کیفیت هوای شهر تهران نشان می‌دهد که در صبح روز دوشنبه (۲۴ آبان ماه) همزمان با افزایش ترافیک صبحگاهی، کیفیت هوا در بیشتر مناطق در محدوده‌ ناسالم و ناسالم برای گروه‌های حساس قرار خواهد گرفت که ناشی از حاکمیت پایداری و سکون جو و انباشت آلاینده‌ها طی ساعات گذشته است.

تداوم این شرایط جوی و عدم وزش باد مؤثر در طول روز از پراکندگی آلاینده‌ها جلوگیری خواهد کرد و کیفیت هوا در وضعیت نامطلوب باقی خواهد ماند. پایداری جو تا اواخر وقت دوشنبه (۲۴ آبان ماه) ادامه خواهد داشت و با افزایش ترافیک شامگاهی بر غلظت ذرات معلق افزوده خواهد شد که برقراری وضعیت ناسالم و ناسالم برای گروه‌های حساس در بیشتر مناطق پایتخت پیش‌بینی می‌شود.

در صبح روز سه‌شنبه (۲۵ آبان ماه) با آغاز تردد خودروها بر غلظت ذرات معلق افزوده خواهد شد و آسمان غبارآلود ناشی از برقراری وضعیت ناسالم و ناسالم برای گروه‌های حساس حاکم می‌شود.

رشد تدریجی ناپایداری جوی در طول روز همراه با افزایش تندی باد تاحدودی سبب پراکندگی آلاینده‌ها خواهد شد. به‌تدریج با افزایش تندی باد همراه با رشد ابرناکی و احتمال رگبار پراکنده تا اواخر وقت سه‌شنبه از میزان غلظت آلاینده‌ها کاسته خواهد شد و در نتیجه بهبود کیفیت هوا در بیشتر مناطق پیش‌بینی می‌شود.

به گزارش ایسنا، آلاینده شاخص هوای پایتخت طی ۲۴ ساعت گذشته «ذرات معلق کمتر از ۲.۵میکرون» با میانگین ۱۴۶ بود و کیفیت هوای پایتخت در وضعیت ناسالم برای گروه های حساس قرار داشت. آلاینده شاخص هم‌اکنون «ذرات معلق کمتر از ۲.۵میکرون» با میانگین ۱۲۰ و کیفیت هوا در وضعیت ناسالم برای گروه های حساس است.

منبع:ایسنا

ادامه مطلب
تبلیغات

برترین ها