با ما همراه باشید

سیاسی

سند الگوی اسلامی – ایرانی پیشرفت، جمهوریت و اسلامیت را توامان حفظ می کند

منتشر شده

در

سند الگوی اسلامی - ایرانی پیشرفت، جمهوریت و اسلامیت را توامان حفظ می کند

رئیس اندیشکده فقه و حقوق اسلامی مرکز الگوی ایرانی اسلامی پیشرفت معتقد است: همانطور که فلسفه ماتریالیسم تز، آنتی تز و سنتز را مطرح می کند و خودش را در حوادث سیاسی و اجتماعی غرب ساری و جاری می کند فقه اسلامی هم باید به چنین جایگاهی برسد.  او در عین حال تاکید دارد: اگر سند الگو اسلامی – ایرانی پیشرفت به پدیده قابل امتداد اجتماعی تبدیل شود در این صورت به گفتمان اجتماعی رایج اجتماعی تبدیل شده و بین آحاد جامعه پذیرفته می شود و اکنون سند مذکور دارای چنین ویژگی منحصر به فردی است.

به گزارش ایسنا، آیت الله ابوالقاسم علیدوست، رئیس اندیشکده فقه و حقوق اسلامی مرکز الگوی ایرانی اسلامی پیشرفت و عضو  جامعه مدرسین حوزه علمیه قم به تشریح اقدامات و دستاوردهای مرکز الگو طی یک دهه گذشته پرداخت که مشروح این گفت و گو در ادامه آمده است.

-چه دلایلی باعث شکل گیری مرکز اسلامی – ایرانی پیشرفت شد؟

هیچ کشور و حکومتی، چه اسلامی و چه غیر اسلامی نمی‌تواند بدون سندِ برنامه ای اداره شود به همین دلیل داشتن یک سند بالادستی و الگویی ضروری است.

-چه دلیل یا دلایلی باعث شد مرکز الگو نام خود را اسلامی- ایرانی انتخاب کند در حالی که تاکید بنیانگذار جمهوری اسلامی در کلام معروف خود یعنی «جمهوری اسلامی» جمهوریت را مقدم بر اسلامیت عنوان می کردند؟

کشوری که اکثریت شهروندانش مسلمان هستند و حکومتش داعیه دار اجرای احکام اسلام است نمی تواند اسلام را مبنای تدوین سند الگویش قرار ندهد. نمی توان قوانین مادر و قوانین عادی کشور را بدون در نظر گرفتن احکام، مبانی و اجزای شریعت اسلام نوشت به همین دلیل سند باید بر اساس آموزه های اسلام تدوین می شد.

حال چرا در انتخاب نام سند الگو ایران پس از اسلام قرار گرفت؟ پاسخ این است که اگر بخواهیم سندی موفق داشته باشیم باید به اقتضائات بومی و ایرانی بودن مان توجه می‌کردیم. سند الگو به عنوان سند مادر پس از قانون اساسی قرار دارد و در امور جزئی تری چون محیط زیست، آمایش سرزمینی، اقتصاد و صنعت، خانواده و فرهنگ وارد می‌شود و البته در شریعت اسلام موضع و حکم مشخصی در این حوزه ها وجود ندارد.

بر همین اساس بنده و همکارانم در اندیشکده فقه و حقوق اقتضائات بومی و ملی را در کنار ملزومات دینی و فقهی ملاک بررسی ها و تصمیم‌گیری‌هایمان قرار دادیم. به عنوان مثال صنعت گردشگری در ایران یک اقتضا و در عربستان و مصر اقتضاء دیگری دارد اما در مرکز باید به اقتضائات ملی و بومی خود در کنار الزامات اسلامی توجه می کردیم. به همین دلیل ورود به مباحث بومی و ملی را با رویکرد فقه پایا و فقه پویا مورد بررسی و تصمیم گیری قرار دادیم.

-تفاوت واژه پیشرفت و توسعه چیست و چرا مرکز واژه پیشرفت را برگزیدید؟

این انتخاب به دلیل حساسیت هایی بود که نسبت به واژه «توسعه» وجود دارد به خصوص که ممکن بود واژه توسعه در برگیرنده احکام شریعت نباشد و مرکز برای همراهی نکردن با برخی تلقی ها و معانی های غربی توسعه از مفهوم پیشرفت استفاده کرد. از آن گذشته مقام معظم رهبری نیز بر استفاده از واژه «پیشرفت» تاکید داشتند.

-الگوی اسلامی – ایرانی پیشرفت یک کلان نظریه است یا سندی راهبردی یا گفتمان فراگیر اجتماعی؟

قطعاً یک سند با تعریف خاص خودش اما همین سند می تواند گفتمان سازی کند به بیان روشن تر مسئولان و فرهیختگان کشور بر اساس یک گفتمان مشخص سند الگو را تدوین کردند. سند الگو هم سندی راهبردی است و هم قدرت گفتمان        سازی دارد.

-نسبت سند الگو با تمدن نوین اسلامی چیست؟

اسناد عالی، معتبر و راقی بی تردید از عوامل ایجاد تمدنها هستند و هیچ تمدنی بدون اسناد راقی و عالی شکل نمی گیرد. تمدن پدیده ای پیچیده از پدیده های فرهنگی، هنری، معماری، مذهبی و حتی نهادهای مذهبی مثل مسجد است و سند الگو بخشی از این تمدن خواهد بود کما اینکه نامه حضرت امیر به جناب مالک یا نامه امام صادق به برخی از والیان یا نامه امام جواد هر کدام یک سند تاریخی و بخش از تمدن اسلامی در قرنهای اول تا سوم بود.

گذشته از آن سند الگو می‌تواند در فرآیند به وجود آمدن یک تمدن نقش داشته باشد. فرض کنید اگر گفته شود می‌خواهیم به سوی تمدن اسلامی برویم، یکی از کارهایی که حاکمیت و فرهیختگان کشور باید انجام دهند تدوین سند الگوست پس باز ملاحظه می کنید که سند الگو بخشی از یک تمدن است.

-آیا رویکرد سند الگو ملی – سرزمینی است یا امتی – تمدنی؟

سند الگو حد میانی این دو پیش فرض است. با این توضیح که اگر این دو قسیم هم حساب شوند یعنی بگوییم این یا آن، سند الگو در بخش مبانی و کلیات فراملی و فرا سرزمینی است و امت و حکومت واحده را مبنا قرار می‌دهد. معانی الگو قید ملی – سرزمینی نمی خورد اما تدابیر مندرج در سند عمدتاً سرزمینی و ملی هستند.

در بخشی از تدابیر عبارتهایی وجود دارد که فراسرزمینی و فراملی هستند و به امت واحده نظر دارد و در عین حال در بخش دیگری از همین تدابیر سرزمین و ملیت را ملاک قرار داده است.

-با وجود انباشت زیاد قوانین بالادستی و مادر چه ضرورتی بود تا مرکز الگو بیش از یک دهه از عمر اساتید علوم مختلف را صرف تدوین مفاد الگو و تدابیر ۶۳ گانه خود کند؟

سند الگو سلسله گزاره هایی است که باید مبنای تدوین قانونگذاران در بخش های مختلف کشور قرار بگیرد. لاین این سند از لاین سایر قوانین بالادستی کشور جداست. تلقی تعداد زیادی از تدوین کنندگان سند الگو تفاوت بین این سند و سایر سندهای بالادستی کشور بود. مبنای عمل اساتید و نخبگان مرکز الگو ارائه راهبردها و راهکارهایی بود که جنبه پشتیبانی از سایر قوانین کشور و مبنای تنظیم قوانین عادی کشور باشد.

-جایگاه سازمانی مرکز الگوی اسلامی – ایرانی پیشرفت در نظام تصمیم گیری کشور کجاست؟

به نظر بنده بین مرکز الگو و سند الگو تفاوت وجود دارد به این معنا که مرکز الگو در حکم یک اتاق فکری است که وظایفش با اتمام فرایند رسیدگی به سند الگو پایان نمی یابد. این اتاق فکر در هر مقطعی از زمان اسنادی را می‌نویسد و تکلیف دستگاهها و سازمانها و شرح وظایف آنها را روشن می کند.

در نسبت سند الگو با قانون اساسی نیز باید بگویم ممکن است سند الگو در مواردی با قانون اساسی همپوشانی داشته باشد اما این سند در موارد متعددی وارد جزئیات و ارائه راهکار شده اما قانون اساسی صرفاً چارچوب ها و جهت ها را مشخص کرده است.

-سند الگو برای اجرا شدن تام و تمام مفادش و جلوگیری از ابتلا به سرنوشت نامیمون اسناد مادر و قوانین عادیِ اجرا نشده چه پیش بینی هایی در خودش دارد؟

شاید این حرفم به وثاق برخی دوستان خوش نیاید یا ناامیدکننده تلقی شود اما واقعیت این است که اجرا نشدن قوانین به ملکه ذهن بخش قابل توجهی از مسئولان کشور تبدیل شده و اگر همین رویه در اجرای سند الگو هم بخواهد ادامه یابد، این وضعیت دامن سند الگو را هم خواهد گرفت.

به نظر بنده این چالش ریشه فکری فرهنگی دارد و تا زمانی که دست اندرکاران این حوزه به فکر مداوای این چالش نباشند نمی‌توان توقع اجرای کامل قوانین و اسناد کشور از جمله سند الگو را داشت. باید پذیرفت که در ایران زندگی می کنیم و سند الگو هم بخشی از این هویت خواهد بود و طبیعی است به دلیل حاکم بودن برخی بی فرهنگی ها و خودرایی ها ممکن است از گزند اجرای ناقص در امان نماند.

-ضمانت اجرایی سند الگو چیست؟

ضمانت اجرای یک سند یا یک قانون یا حتی حکم یک فقیه در مترقی و عالی بودن آن حکم، سند یا قانون است. جنس، کیفیت و فراگیری یک سند یا یک نظریه اصلی‌ترین عامل ماندگاری صدها ساله آن نظریه یا سند یا به فراموشی سپرده شدن آنهاست. علت جا باز کردن برخی احکام، نظریات یا کتابها در طول تاریخ بشر در عالی بودن و مترقی بودن آنهاست. اگر سندی ناقص یا ضعیف نوشته شود و تابع زمان و مکان نباشد قطعاً ضمانت اجرا پیدا نمی کند و به سرعت کنار گذاشته می شود اما اگر سند از این جهات مبرا باشد، دلیلی ندارد که مسئولان و کارگزاران نظام از اجرای آن استنکاف کنند.

به بیان روشن تر اگر سند الگو گرفتار داوری‌های سریع نشود به دلیل صرف صدها ساعت وقت برای تعریف معانی و واژگان مندرج در آن و توجه به فراگیری این واژگان، سندی ماندگار خواهد بود. البته علاوه بر ویژگی ها و قابلیت های داخلیِ خود سند اقدامات بیرونی و شیوه‌های مناسب انتشار و اطلاع‌رسانی در رسانه‌ها، دانشگاه‌ها، حوزه‌های علمیه و مساجد و حتی نوع رفتار مقام معظم رهبری و کارگزاران نظام با این سند در ماندگاری یا به فراموشی سپرده شدن آن اهمیت بسزایی دارد.

-سند الگو برای پیشگیری از اجرا نشدها چقدر انعطاف پذیر تبیین شده است؟

تدوین سند الگو مبتنی بر اصول انعطاف‌پذیر نوشته شده است به گونه ای مراعات شده تا هم اصول دینی و هم اصول بومی و ملی توأمان اجرا شود.

-جایگاه و نقش ولی فقیه در سند الگو کجاست؟

تاسیس مرکز الگو و معرفی هسته اولیه نیروی انسانی و برگزاری جلسات اولیه مرکز تماما به پیشنهاد و نظر مقام معظم رهبری انجام شد. این اتفاق نشان از نقش رهبری و اهمیت موضوع در فرایند تدوین سند دارد. در خصوص جایگاه ولی فقیه در بخش افق الگوی سند نیز باید بگویم به نقش رهبری در کنار جایگاه مردم در ایران اسلامی به خوبی اشاره شده است.

-پیش بینی سند الگو برای مقابله با فساد سازمان یافته چیست؟

این سند اگر مشمول مرور زمان نشود با اصولی که در آن پیش بینی شد جلوی بسیاری از مفاسد را می‌گیرد. سند الگو در بخش افق ناظر به پیشرفت علمی و اقتصادی کشور، در بخش کلیات ناظر به توحید و باورمندی مردم و در بخشی از تدابیر ناظر به ترویج و تبلیغ اسلام ناب و در بخش دیگری از تدابیر ناظر به دادرسی همگان و دادرسی عادلانه نظام قضایی است.

اگر این بخش به صورت جدی ملاک عمل مسئولان امر قرار گیرد به صورت ریشه‌ای نباید فسادی در سازمان با حاکمیت وجود داشته باشد. سند الگو نمی تواند به صورت مستقیم به بحث مبارزه با مفاسد بپردازد.

-سند الگو با توجه به قانون اساسی چه جایگاه و منزلتی برای مردم، این مهمترین رکن نظام جمهوری اسلامی قائل است؟

نگاه تدوین کنندگان سند الگو به جایگاه و موقعیت مردم در ساخت سیاسی کشور مبتنی بر موقعیت، ظرفیت و شخصیت مردم لحاظ شده و این مهم در سراسر سند الگو وجه قالب است. این رویکرد حتی در بخشهایی از سند الگو به صورت مصداقی ظهور و بروز یافت و بر مبنای حفظ جمهوریت و اسلامیت تدوین شده است. هرچند که ممکن است برخی شخصیت‌ها و جریان‌های سیاسی صداهای دیگری را در جامعه فریاد کرده باشند. طبق قانون اساسی جمهوری جزو تخطی ناپذیر نظام جمهوری اسلامی است.

در بخش‌های افق و تدابیر رای مردم ملاک تدوین کنندگان سند الگو بود در بخش اقتصادی نیز احترام به مالکیت شخصی، عمومی، تعاونی و دولتی نیز به صورت توأمان هم در سند و هم در تدابیر مورد توجه سند الگو بود.

سند الگو بر اساس جمهوریت و اسلامیت نوشته شد، حالا اگر برای برخی این مسئله جا نمی افتد یا هضم نمی‌شود به آنها کار نداریم. به بیان روشن تر این سند بر اساس احترام به قانون اساسی و احترام به نظر رایج کشور که جمهوریت و اسلامیت جزو آن است، تدوین شد.

جایگاه مردم هم در تدابیر و هم در افق به خوبی پیش بینی شده است به خصوص بخش سیاسی سند که رای مردم را ملاک قرار می دهد. در حوزه اقتصاد نیز بر اساس نگاه کاپیتولاسیون یا ناسیونالیسم عمل نکردیم بلکه ملاک را احترام به مالکیت شخصی و مالکیت دولتی و سایر مالکیتها قرار دادیم.

-منظور از گفتمان سازی سند الگو چیست و چطور می توان این گفتمان را عملی کرد؟

گفتمان سازی مد نظر مرکز الگو به معنای این است که سند الگو برای همه آحاد اجتماع به درستی جا بیفتد. بهتر است این سوال اینگونه مطرح شود که اگر بخواهیم یک نظریه را در جامعه نهادینه کنیم به نحوی که به گفتمان عام تبدیل شود،  چه اقدامی باید انجام دهیم؟ پاسخ این است که هر کاری در سایر پدیده ها انجام می دهیم در سند الگو هم باید همان قواعد را رعایت کنیم. اگر رسانه ها، حوزه های علمیه، دانشگاهها و پایان نامه های فارغ التحصیلان دانشگاهی درگیر جزئیات سند و تدابیر آن شود به نوعی گفتمان‌سازی مورد نظر سند الگو اجرایی می‌شود.

متاسفانه در علوم و در رفتارهای مختلف فاقد امتداد اجتماعی هستیم. فرض کنید فلسفه اسلامی و فلسفه ملاصدرا و سبزواری را در اختیار داریم اما این فلسفه ها محدود به درس و بحث و اصطلاحاً مدرسه ای هستند و خارج از چارچوب درس، در بطن جامعه امتداد پیدا نمی‌کنند. در نقطه مقابل فلسفه ماتریالیسم دیالکتیک در ماتریالیسم تاریخی، ساری و جاری است و امتداد اجتماعی دارد و همانطور که می بینید خودش را در حوادث سیاسی و اجتماعی غرب نشان می دهد. این فلسفه اگر تز، آنتی تز و سنتز را مطرح می کند برایش مثال می آورد و مصداق آن را در جامعه نشان می دهد.
در فقه هم باید چنین وضعیتی حاکم شود مثلاً نظریه ولایت فقیه امام خمینی امتداد سیاسی و اجتماعی پیدا کرد اما نظریه بسیاری از فقهای اسلامی چنین کارکردی ندارد. اگر سند الگو پدیده قابل امتداد اجتماعی فرض شود آنگاه وارد جزئیات می شود و امتداد اجتماعی پیدا می کند به عبارت روشن تر اگر سند بخواهد به گفتمان اجتماعی رایج جامعه تبدیل شود باید در بین آحاد جامعه پذیرفته شود و این سند از چنین ویژگی برخوردار است.

ادامه مطلب
برای افزودن دیدگاه کلیک کنید

یک پاسخ بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

سیاسی

تکذیب انتصاب دهقان یا علی‌عسگری به عنوان رئیس ستاد اجرایی فرمان امام (ره)

منتشر شده

در

توسط

تکذیب انتصاب دهقان یا علی‌عسگری به عنوان رئیس ستاد اجرایی فرمان امام (ره)

یک مقام آگاه، اخبار منتشره مبنی بر انتصاب حسین دهقان یا عبدالعلی علی‌عسگری به عنوان رئیس ستاد اجرایی فرمان امام (ره) را تکذیب کرد.

این مقام گفت: خبر انتصاب آقای علی‌عسگری و سردار حسین دهقان به ریاست ستاد اجرایی فرمان امام (ره) به هیچ عنوان صحت ندارد.

وی رسانه‌ها را از «بیان آرزوها در قالب خبرهای پشت پرده» برحذر داشت.

منبع: ايسنا

ادامه مطلب

سیاسی

بعضی‌ها واردات واکسن یا پیوستن به سازمان شانگهای را متوقف بر پذیرش FATF کرده بودند

منتشر شده

در

توسط

بعضی‌ها واردات واکسن یا پیوستن به سازمان شانگهای را متوقف بر پذیرش FATF کرده بودند

رئیس جمهور با تأکید بر اینکه اگر بر توان داخلی تکیه کنیم، انجام خیلی از کارها ممکن خواهد شد، اظهار داشت: متأسفانه شاهد بودیم که بعضی‌ها واردات واکسن یا حتی پیوستن کشور به سازمان شانگهای را متوقف بر پذیرش FATF کرده بودند و حتی در جلسات رسمی نیز بر موضع خود پافشاری می‌کردند.

 حجت الاسلام و المسلمین سید ابراهیم رئیسی روز دوشنبه در دیدار جمعی از فرزندان و خانواده شهدا گفت: سخن و پیام شهیدان همچون سخن قرآن و پیامبر اسلام(ص) در فضا طنین‌انداز است ولی فقط گوش‌هایی که برای شنیدن سخن حق آماده شده‌اند طنین سخن و پیام آنان را می‌شنوند.

با بیان اینکه روز به روز پیام شهدا که همان پیام قرآن و پیامبر(ص) است، در جهان طنین‌افکن‌تر می‌شود، افزود: تاریخ گواه آن است که باطل هر چه هم تلاش کرده و در ظاهر قدرت یافته اما در نهایت رفتنی است، اما حق روز به روز بیشتر جلوه می‌کند و امروز شاهد هستیم که جلوه‌های حق نظیر اربعین هر روز بیشتر از قبل مورد توجه قرار می‌گیرند.

رئیسی خانواده شهدا را پرچم‌های برافراشته تفکر و راه شهدا توصیف و تصریح کرد: شما فرزندان و خانواده شهدا نماینده فرهنگ، راه و سخن شهیدان هستید و همه ما در دولت و دیگر نهادهای حکومتی موظف هستیم راه نورانی شهدا را ادامه دهیم.

رئیسی با بیان اینکه مناسب‌ترین افراد برای تداوم راه شهدا، خانواده معظم شهیدان هستند، اظهار داشت: به طور طبیعی هرکس بهتر، شهیدان و مرام آنان را درک کرده باشد در تداوم راه و مسیر آنان اولویت دارد؛ همانگونه که مقام معظم رهبری، امام راحل را بهتر از همه شناختند و امروز بهتر از هر کسی راه امام(ره) را تبیین کرده و به پیش می‌برند و هرگز هم اجازه ندادند این خط نورانی برغم تلاش‌هایی که صورت گرفت، منحرف شود.

رئیس جمهور با تأکید بر اینکه دولت نیز تلاش خواهد کرد همین مسیر نورانی را ادامه دهد، خاطرنشان کرد: شما نمایندگان و خانواده شهدا حتماً عملکرد دولت را زیر نظر قرار دهید و هرجا دیدید که عملکرد یا اقدامی با راه و آرمان شهدا تطبیق ندارد، تذکر دهید.

رئیسی ادامه داد: حتماً برای این منظور ساز و کاری برای ارتباط مستمر و منظم خانواده شهدا با دولت ایجاد خواهیم کرد تا از نظرات و یاری شبکه عظیم و اثرگذار یادگاران شهدا بهره‌مند شویم.

رئیس جمهور اضافه کرد: دولت نیز باید ارتباط منظمی با شبکه عظیم خانواده شهدا داشته باشد و از ظرفیت‌های خوبی که در بین آنان است، استفاده کند. باید به فرزندان شهدا میدان داده شود تا جوهره وجودی خود را که از والدین شهید خود به ارث برده اند، به منصه ظهور برسانند، همانگونه که امام راحل به پدران جوان شما میدان داد تا خودشان را نشان دهند.

رئیسی اظهار داشت: بنده سفارش می‌کنم و شما هم پیگیر باشید تا با وزیر کشور که از ورزای کلیدی دولت است، جلسه داشته باشید تا ساز و کاری برای بهره‌گیری شایسته از ظرفیت‌های موجود در خانواده‌های شهدا بویژه در زمینه مسایلی نظیر موضوع زن و خانواده ایجاد شود.

رئیسی با اشاره به انتصاب رئیس جدید بنیاد شهید و امور ایثارگران، تصریح کرد: آقای قاضی‌زاده هاشمی بیش از ۱۲ سال سابقه خدمت در بنیاد جانبازان دارند و از آنجا که تخصص ایشان نیز پزشکی است، می‌توانند در زمینه مسأله درمان جانبازان که امروز یکی از مشکلات جدی این بخش است، کمک مؤثری کنند.

رئیس جمهور با انتقاد از اینکه خدمت رسانی به خانواده معظم شهدا در بنیاد شهید و امور ایثارگران در جنبه مسایل خدماتی، محدود شده و خدمات فرهنگی و اجتماعی آن تقریباً تعطیل شده است، خاطرنشان کرد: معتقدم که آقای قاضی‌زاده هاشمی با عنایت به تجربه خوبی که در این زمینه دارند، می‌توانند فعالیت‌های فرهنگی و اجتماعی بنیاد شهید را نیز فعال کرده و وجهه این بنیاد را از یک نهاد خدماتی صرف به بنیاد شهید واقعی که امام راحل بنیان گذاشتند، بازگردانند.

رئیسی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به اظهارات مطرح شده از سوی میهمانان جلسه، گفت: در زمینه توسعه کشور هیچ محدودیتی برای استفاده از تجارب کشورهای مختلف نداریم، اما بی تردیدبرای انتخاب نسخه مناسب پیشرفت، دقت زیادی خواهیم داشت تا این نسخه تطبیق کامل با اقتضائات ایران اسلامی داشته باشد.

رئیسی با اظهار امیدواری نسبت به اینکه دولت بتواند در شکل‌دهی به سبک زندگی تأثیر مثبتی داشته باشد، افزود: امروز فضای ارتباطی جامعه با گذشته خیلی تفاوت کرده و دایره ارتباطات افراد بسیار گسترده‌تر شده و نمی‌توان این فضای ارتباطی را محدود کرد. لذا باید تلاش کنیم تا حد امکان این عرصه را مصون‌سازی کنیم تا جوانان و آحاد مختلف جامعه به جای آنکه صرفاً متأثر شوند، ‌بتوانند مؤثر واقع شوند.

رئیس جمهور در ادامه با تأکید بر اینکه اگر بر توان داخلی تکیه کنیم، انجام خیلی از کارها ممکن خواهد شد، اظهارداشت: متأسفانه شاهد بودیم که بعضی‌ها واردات واکسن یا حتی پیوستن کشور به سازمان شانگهای را متوقف بر پذیرش FATF کرده بودند و حتی در جلسات رسمی نیز بر موضع خود پافشاری می‌کردند.

رئیسی تصریح کرد: در فاصله کوتاه سپری شده از دولت سیزدهم اتفاق خاصی نیفتاده که باعث افزایش واردات واکسن و یا پذیرش عضویت کشورمان در سازمان شانگهای بشود، الا اینکه کشورهای همسایه و دوست ما دیدند که دیگر توجه ما صرفاً به غرب نیست و ارتباط با همسایگان و کشورهای منطقه اولویت سیاست خارجی ایران شده است.

تعدادی از فرزندان شهدای انقلاب اسلامی حاضر در این نشست نیز در سخنانی ضمن بیان دیدگاه ها و نظرات خود تصریح کردند که انقلاب اسلامی با هدف تأسیس نظام توحیدی به پیروزی رسید که راه رسیدن به این نظام از مسیر عدالت‌خواهی می‌گذرد. در سال‌های گذشته قطار انقلاب در مسیر اصلی خود نبود، اما با پیروزی دولت سیزدهم این قطار به مسیر خود بازگشته و امیدها به تحقق آرمان‌های انقلاب اسلامی پررنگ‌تر از همیشه شده است.

منبع: ايسنا

ادامه مطلب

بین الملل

رایزنی رئیس ستاد مشترک اردن و وزیر دفاع سوریه درباره پرونده‌های امنیتی مشترک

منتشر شده

در

توسط

رایزنی رئیس ستاد مشترک اردن و وزیر دفاع سوریه درباره پرونده‌های امنیتی مشترک

رئیس ستاد مشترک ارتش اردن در دیدار با وزیر دفاع و رئیس ستاد مشترک ارتش سوریه درباره مسائل مورد اهتمام مشترک و هماهنگی‌ها برای تضمین امنیت مرزهای مشترک رایزنی کرد.

  به نقل از میدل ایست نیوز، سرلشکر یوسف احمد الحنیطی، رئیس ستاد مشترک ارتش اردن در دیدار با سرلشکر علی ایوب، وزیر دفاع و رئیس ستاد مشترک ارتش سوریه درباره مسائل مورد اهتمام مشترک و هماهنگی‌ها برای تضمین امنیت مرزهای مشترک رایزنی کرد.

وزیر دفاع و رئیس ستاد مشترک ارتش سوریه که به امّان سفر کرده است، مورد استقبال همتای اردنی خود قرار گرفت.

دو طرف در این دیدار درباره شماری از مسائل مورد اهتمام مشترک از جمله هماهنگی تلاش‌ها برای تضمین امنیت مرزهای مشترک، اوضاع جنوب سوریه، مبارزه با تروریسم، تلاش‌های مشترک برای مقابله با عملیات قاچاق به ویژه قاچاق مواد مخدر گفت‌وگو کردند.

این دیدار در چارچوب تمایل دو کشور برای افزایش هماهنگی‌ها درباره امنیت مرزهای مشترک برگزار شده است.

روسای ستاد مشترک اردن و سوریه در پایان بر تداوم هماهنگی‌ها و رایزنی‌ها درباره مسائل مورد اهتمام مشترک دو طرف تاکید کردند.

منبع: ايسنا

ادامه مطلب

برترین ها