با ما همراه باشید

اخبار 4

نقدی بر آیین نامه اجرایی لایحه استقلال کانون وکلای دادگستری

منتشر شده

در

یک عضو هیات رئیسه کانون وکلای دادگستری مرکز به تحلیل آیین نامه اجرایی لایحه استقلال کانون وکلای دادگستری مصوب ۴/ ۶/ ۱۴۰۰ رییس قوه قضائیه پرداخت.

به گزارش ایسنا، محمود حبیبی بازرس و عضو هیات رئیسه کانون وکلای دادگستری مرکز در گفت‌وگویی، به سوالاتی در باره این آیین نامه پاسخ داده است. متن این گفت‌وگو را می‌خوانید:

*آیین نامه اجرائی لایحه استقلال کانون وکلا بر اساس چه قانونی به تصویب ریاست محترم قوه قضائیه رسیده است؟

مستند ریاست محترم قوه قضائیه در  تصویب آیین نامه، ماده ۲۲ لایحه قانونی استقلال مصوب ۵ اسفند ۱۳۳۳ می باشد. در این ماده آمده است «کانون وکلا با رعایت مقررات این قانون، آیین نامه‌های مربوط به کانون از قبیل انتخابات و طرز رسیدگی به تخلفات و نوع تخلفات و مجازات آنها و ترفیع و کارآموزی و پروانه وکالت را در مدت دو ماده از تاریخ تصویب این قانون تنظیم می نماید و پس از تصویب وزیر دادگستری به موقع اجرا گذاشته می شود».

*اساساً چه تغییرات قابل توجهی در این آیین نامه صورت پذیرفته است؟

تغییرات صورت پذیرفته نسبت به آیین نامه مصوب ۱۳۳۴ بسیار زیاد است، لیکن اجمالاً می توان گفت تغییرات مهم به شرح ذیل است:

۱. در تبصره دو ماده ۱۱ آیین نامه سابقه قضائی مانند سابقه وکالت محسوب گردیده است. در حالیکه نگاه واحد به سابقه وکالت و قضاوت  بر خلاف قوانین و مقررات دیگر از جمله ماده۴ قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت مصوب ۱۳۷۶ می باشد.

۲. در آیین نامه جدید هیئت نظارت بر انتخابات می بایست علاوه بر احراز شرایط مقرر در ماده ۴ قانون کیفیت، شرایط مندرج در ماده ۲ این قانون مانند اعتقاد و التزام علمی به احکام و مبانی دین اسلام و اعتقاد و تعهد به نظام جمهوری اسلامی، ولایت فقیه و قانون اساسی  را نیز احراز نماید، در حالیکه ساز و کار عملی برای احراز این موارد توسط هیات نظارت وجود ندارد به علاوه اینکه مطابق ماده ۱۳ همین آیین نامه، پس از اتمام مهلت ثبت نام، هیات نظارت صرفا ۱۰ روز فرصت دارد که شرایط قانونی موضوع مواد۲ و۴ قانون کیفیت را احراز نماید و بدیهی است هیچ تناسبی بین احراز تمامی شرایط مقرر درموارد ۲ و ۴ قانون کیفیت و مهلت ۱۰ روزه وجود ندارد.

۳. مطابق ماده ۱۴ آیین نامه، دادگاه عالی انتظامی قضات موظف است چنانچه صلاحیت داوطلب مورد تردید باشد اورا دعوت وپس از استماع دفاعیات او در جلسه حضوری اتخاذ تصمیم نماید. این موضوع از نکات مثبت آیین نامه است؛ لیکن در قسمت اخیر این ماده مقرر شده است : چنانچه پس از انقضاء مهلت دوماهه وحتی پس از اعلام نظر دادگاه عالی انتظامی قضات، اسناد ومدارک جدیدی کشف شود این دادگاه می تواند تا پیش از شروع برگزاری انتخابات بر اساس مستندات جدید در مورد رد یا تایید صلاحیت داوطلبان اظهار نظر نماید و روشن است که قسمت اخیر ماده ۱۴ قابل انتقاد و ایراد بوده و بیانگر این است که دادگاه عالی انتظامی قضات می تواند تا پیش از شروع انتخابات هر لحظه نسبت به تایید یا رد صلاحیت داوطلین اظهار نظر کند.

۴. ماده ۱۶ از این جهت که به تداوم اختیارات هیات مدیره تا رفع مانع تاکید گردیده قابل دفاع است، لیکن معلوم نیست چرا  عدم برگزاری انتخابات به دلیل شرایط خاص  می بایست به تایید کمیسیون موضوع تبصره یک قانون کیفیت برسد؟ زیرا مطابق تبصره یک قانون کیفیت  صرفاً تعیین تعدادکارآموزان وکالت برای هر کانون در صلاحیت این کمیسیون است وبه همین دلیل از آن به عنوان کمیسیون «تعیین ظرفیت»   تعبیر می شود. براین اساس ماده ۱۶ آیین نامه از این جهت در تعارض اشکار با ماده یک قانون کیفیت قراردارد.

۵. تبصره ماده۳۰ آیین نامه از نقاط قوت آن محسوب می شود زیرا صراحتا بیان داشته که در انتخابات هیات رییسه درصورت تساوی آراء در نوبت دوم بحث آرای۶-۶ عملا منتفی بوده وفردی انتخاب می شود که درهیات عمومی رای بیشتری را بدست آورده باشد.

۶.   در ماده ۳۴ مقرر گردیده است که جلسات هیات مدیره باحضور اعضای اصلی تشکیل می شود این امر ازنقاط ضعف آیین نامه محسوب می گردد : اولا درماده دو لایحه قانونی استقلال مصوب ۱۳۳۳ مقرر شده است هیات مدیره کانون وکلای مرکز از۱۲ نفر عضواصلی وشش نفر عضو علی البدل تشکیل می شود …  براین اساس اراده قانونگذار بر این است که در  اداره کانون وانجام امور محوله تمامی اعضای اصلی وعلی البدل دخالت داشته باشند ثانیا ساختار حاکم بر اداره کانون با ساختار حاکم بر اداره شرکتها متفاوت است وهرگز نمی توان رویکرد حاکم بر شرکتها وموسسات را درمورد اعضای اصلی وعلی البدل به کانون های وکلای دادگستری تسری داد؛ به علاوه تجربه نشان داده است در ادوار مختلف هیات مدیره نقش اعضای علی البدل در انجام وظایف محوله و تاثیر گذاری درمورد مسایل کلان نهاد وکالت کمتر از اعضای اصلی نبوده است.

* آیا اعضای علی البدل بر اساس آیین نامه جدید مشمول ممنوعیت انتخاب بیش از دو دوره محسوب می شوند یا خیر؟

ماده ۳۶ آیین نامه به این سوال پاسخ داده است، مطابق مفهوم مخالف قسمت اخیر این ماده اعضای علی البدل مشمول ممنوعیت انتخاب بیش از دو دوره محسوب نمی شوند.

*آیا در آیین نامه جدید در فرآیند صدور پروانه  برای متقاضیان  بند های الف، ب و ج ماده ۸  لایحه قانونی استقلال تغییری صورت پذیرفته است؟

بله مثلاً  درماده ۴۸،   احراز شرایط  موضوع بندهای الف و ب ماده ۲ قانون کیفیت برای متقاضیان بند الف، به کمیسیونی متشکل از رئیس کمیسیون کارآموزی، دادستان انتظامی کانون، رئیس کل دادگستری استان یا نماینده وی و رئیس دادگاه انقلاب شهرستان یا نماینده او واگذار گردیده است. همچنین در ماده ۵۲ تعیین محل اشتغال برای متقاضیان بند ب و ج و د  ماده ۸ لایحه قانونی استقلال باید به تصویب کمیسیون موضوع تبصره ماده ۱ قانون کیفیت برسد.  بدیهی است وجود چنین مقرراتی در آیین نامه نقض آشکار استقلال کانون های وکلای دادگستری بوده و بر خلاف ماده ۸ لایحه  قانونی استقلال مصوب ۱۳۳۳ می باشد.

*در آئین نامه جدید وضعیت تودیع و استرداد پروانه وکالت به چه صورت است؟

مطابق ماده ۸ آیین نامه، تودیع پروانه برای یک دوره چهار ساله  امکانپذیر است و در صورت تحقق  همین شرایط حداکثر برای یک نوبت قابل تمدید است. لیکن پس از این بازه زمانی  مدت تودیع تحت هیچ شرایطی تمدید نمی شود و چنانچه وکیل نسبت به استرداد پروانه  انصراف از وکالت تعیین تکلیف نکند پروانه و کالت او به حکم دادگاه انتظامی باطل می شود. البته این از نکات مثبت آیین نامه است چون در مقررات سابق مهلتی برای تودیع و استرداد وجود نداشت و در واقع آیین نامه جدید تودیع و استرداد پروانه وکالت را «نظام مند» نموده است.

*به نظر شما چه موادی از آیین نامه، استقلال وکیل و استقلال کانون های وکلا را با تهدید جدی مواجه می نماید؟

علاوه بر مواد ۴۸و ۵۲ که قبلاً بیان شد مواد ۱۵۸ و ۱۵۹ و ۱۶۱ آیین نامه اساساً ناقض استقلال وکیل و استقلال کانون های وکلا است:

اولاً : قسمت اخیر ماده ۱۵۸ بیانگر این است که چنانچه صلاحیت داوطلب عضویت در هیات مدیره، توسط دادگاه عالی انتظامی قضات رد شده باشد و آن شخص بخواهد بعد از پایان آن دوره، در یکی از ارکان کانون و نهادهای وابسته به آن مانند: کمیسیون ها و کمیته ها منصوب گردد، صلاحیت او مجدداً  باید توسط دادگاه عالی انتظامی قضات  بررسی و احراز شود.   بدیهی است این موضوع هیچ انطباقی با لایحه قانونی استقلال و قانون کیفیت اخذ پروانه نداشته و ندارد.

ثانیاً: در بند ۵ و ۶ ماده ۱۵۹، رای مرجع قضائی مبنی بر ممنوعیت دائم از وکالت یا ممنوعیت موقت از موارد عدم تمدید پروانه توسط کانون تلقی گردیده است. این امر  اساسا بر خلاف «خود انتظامی متشکل» و استقلال بنیادین و ذاتی نهاد وکالت در برابر نهادها و سازمان های دولتی است و مشابه آن در مقررات سابق وجود نداشته است.

ثالثاً: در ماده ۱۶۱ کانون های وکلا مکلف شده اند تا  مواردی مانند دستورالعمل انتخابات هیات مدیره (موضوع ماده ۱۷) دستور العمل کارآموزی، (موضوع ماده ۵۴)و دستور العمل نقل و انتقال  را ظرف مدت ۶ ماه از تاریخ ابلاغ آیین نامه تهیه نموده و به قوه  محترم قضائیه ارسال نمایند. به علاوه در تبصره آن هم مقرر شده است چنانچه کانون «ظرف مدت ۶ ماه» از تاریخ ابلاغ دستورالعمل های مذکور را تدوین ننماید،  معاونت حقوقی قوه قضائیه این دستور العمل هارا تدوین و به منظور تصویب به قوه قضائیه ارسال می دارد. این ماده نقض آشکار ماده ۱ لایحه قانونی استقلال مصوب ۱۳۳۳ بوده  و در صورت اعمال آن اساساً اثری از استقلال کانون های  وکلای دادگستری به عنوان دیرپا ترین نهاد مدنی باقی نخواهد ماند.

منبع:ایسنا

ادامه مطلب
برای افزودن دیدگاه کلیک کنید

یک پاسخ بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

اخبار 4

انتخاب یک لرستانی به‌عنوان مربی تیم ملی بوکس نوجوانان و جوانان

منتشر شده

در

توسط

انتخاب یک لرستانی به‌عنوان مربی تیم ملی بوکس نوجوانان و جوانان

ایسنا/لرستان یک لرستانی مربی تیم ملی بوکس نوجوانان و جوانان شد.

به پیشنهاد مرتضی سپهوند مربی تیم ملی جوانان و موافقت رضا مهدی‌پور سرمربی این تیم و با تایید رئیس فدراسیون بوکس، شهاب خاکی به‌عنوان مربی تیم ملی جوانان و نوجوانان این رشته انتخاب شد.

خاکی از مربیان جوان این رشته است و سال گذشته به همراه تیم پلیمر خلیج فارس خرم‌آباد عنوان نخست لیگ برتر را به دست آورد.

وی سال‌ها دبیر هیئت بوکس لرستان بوده و در حال حاضر نیز سرپرست این هیئت است.

منبع:ایسنا

ادامه مطلب

اخبار 4

محرومیت یک‌ساله بهمن عسگری به علت دوپینگ/ یک سهمیه کاراته در المپیک از دست رفت

منتشر شده

در

توسط

محرومیت یک‌ساله بهمن عسگری به علت دوپینگ/ یک سهمیه کاراته در المپیک از دست رفت

ملی‌پوش المپیکی کاراته ایران به علت ارتکاب دوپینگ به مدت یک سال از حضور در میادین ورزشی محروم شد تا ایران یک سهمیه خود در المپیک توکیو را از دست بدهد.

به گزارش ایسنا، جلسه ویژه برای بررسی پرونده دوپینگ بهمن عسگری، ملی‌پوش کاراته ایران، و نفر نخست رنکینگ جهان در وزن منفی ۷۵ کیلوگرم، امروز (چهارشنبه) برگزار شد و پس از استماع صحبت‌های عسگری، داوران رای به محرومیت یک ساله ملی‌پوش کاراته ایران دادند.

این رای امشب (چهارشنبه) به ایران ابلاغ شده و با تایید وادا رسما به اجرا درخواهد آمد.

به این ترتیب عسگری تا ۱۰ ماه دیگر حق شرکت در هیچ مسابقه‌ای از جمله المپیک توکیو را ندارد.

محرومیت بهمن عسگری از مسابقات کاراته وان لیسبون آغاز شده است.

با توجه به قانون محرومیت ۴ ساله ورزشکاران دوپینگی از حضور در میادین، فدراسیون جهانی کاراته با صدور رای نهایی ۱۲ ماه محرومیت، سهوی‌بودن دوپینگ ملی‌پوش کاراته ایران را قبول کرده و تخفیف بسیار خوبی نیز در مدت زمان محرومیت وی ارائه داد.

انتهای پیام

منبع:ایسنا

ادامه مطلب

اخبار 4

تولید انیمیشن در قم قوت می‌گیرد

منتشر شده

در

توسط

تولید انیمیشن در قم قوت می‌گیرد

ایسنا/قم مسئول تیم ایده نامیرا از تیم ایده های مستقر در مرکز ملی نوآوری و خلاقیت اشراق، از طراحی خط صنعتی تولید انیمیشن خبر داد.

امین لادن از طراحی خط صنعتی تولید انیمیشن خبر داد و عنوان کرد: از طریق آشنایی با مسأله خط صنعتی انیمیشن که به تولید انبوه انیمیشن منجر خواهد شد، و پس از بررسی های مختلف، به مزیت های این طرح دست پیدا کردیم که از جمله آنها «کاهش هزینه تولید» و «افزایش سرعت در تولید» است که تولید انیمیشن را توجیه پذیر می کند.

مسئول تیم ایده نامیرا ضمن انتقاد از دولتی بودن ساختار تولید انیمیشن در کشور گفت: در ایران مشکلی تحت عنوان دولتی بودن ساختار تولید انیمیشن وجود دارد، یعنی سفارش دهنده صرفاً دولت است، البته در دو سال اخیر این مشکل در حال رفع بوده و سفارشات به بخش خصوصی منتقل خواهد شد.

وی ادامه داد: با توجه به ظرفیت محتوایی موجود در قم و پتانسیل های این شهر، در صدد راه اندازی خط تولید انیمیشن درآمدیم و وارد بحث تولید صنعتی انیمیشن شدیم که ان شاءالله بتوانیم در سال جاری به بالای ۱۰۰ یا ۲۰۰ دقیقه تولید انیمیشن در ماه برسیم و این طرح در رویکردهای بلند مدت، به ۶۰۰ دقیقه خواهد رسید که پویایی تیم در تولید انیمیشن بالا می رود.

وی در خصوص پذیرش این ایده در مرکز ملی نوآوری و خلاقیت اشراق بیان کرد: تیم ایده نامیرا با پذیرش در مرکز مذکور، ایده خط صنعتی تولید انیمیشن را در دستور کار خود قرار داد که خروجی این طرح، تولید انبوه انیمیشن در بازه زمانی کوتاه خواهد بود.

لادن با بیان این که ایده مذکور منجر به کاهش هزینه های تولید انیمیشن می شود، اظهارکرد: اگر بتوانیم یک سال و نیم ابتدایی فعالیت خود را با مرکز ملی نوآوری و خلاقیت اشراق همراه باشیم و مرکز ما را یاری کند، کار به پویایی خواهد رسید و می تواند کاملاً مستقل عمل کند.

وی افزود: با توجه به سبک موجود در مرکز ملی نوآوری و خلاقیت اشراق، شرایط رایزنی برای تیم ایده ها فراهم تر شده و باید از طریق ارتباط گیری، جذب نیرو داشته باشیم؛ دفتر تبلیغات اسلامی در حوزه معرفی تیم ایده نامیرا بسیار ما را یاری و راه بازاریابی و جذب نیروی این تیم را به شدت تسهیل کرد.

مسئول تیم ایده نامیرا در خصوص راه اندازی مرکز ملی نوآوری و خلاقیت اشراق تصریح کرد: برای اولین بار بود که در حوزه علمیه چنین مرکزی شکل گرفت و این مرکز برای تیم های حوزوی و طلبه هایی که در عرصه کارهای فرهنگی فعالیت می کنند، شتاب دهنده فرهنگی فوق العاده ای است و برکات زیادی خواهد داشت.

انتهای پیام

منبع:ایسنا

ادامه مطلب
تبلیغات

برترین ها