با ما همراه باشید

اخبار

نگاهی به ۱۲ تحلیف گذشته

منتشر شده

در

نگاهی به ۱۲ تحلیف گذشته

تحلیف امروز از این حیث بی‌سابقه است که رییس پیشین و رییس کنونی قوۀ قضاییه کنار هم حاضر می‌شوند.

به گزارش ایسنا، مهرداد خدیر در عصر ایران نوشت: «آیین سوگند هشتمین رییس‌جمهوری اسلامی ایران امروز برگزار می‌شود. به موجب قانون اساسی  تا حکم رییس‌جمهوری منتخب را رهبری «امضا» و او در مجلس شورای اسلامی در حضور رییس قوۀ قضاییه «سوگند» یاد نکند، رسماً رییس‌جمهوری به حساب نمی‌آید و از سال ۱۳۶۸ رسم است که  مراسم «تنفیذ» روز ۱۲ مرداد و روز بعد یا یک یا دو روز بعدتر هم آیین «تحلیف» برگزار می‌شود.

اختلاف بر سر این که مراد از «امضای حکم ریاست‌جمهوری» در زمرۀ «وظایف» رهبری است یا «اختیارات»، سبب شده از اصطلاح «تنفیذ» به معنی «نافذکردن» استفاده شود که چنانچه اشاره شد در قانون اساسی نیامده است.

وظایف به معنی آن است که قرارداد مردم و فرد منتخب نهایی شده و با امضا یا ثبت رهبری رسمیت می‌یابد و اختیار به این معنی که می‌تواند امضا کند و می‌تواند این کار را انجام ندهد و البته تاکنون در جمهوری اسلامی چنین چالشی درنگرفته است.

اصطلاح قابل توجه دیگر در مراسم «تنفیذ»، انتصاب است که گاه دستمایۀ سوءبرداشت می‌شود؛ حال آن که «انتصاب» هم در قانون اساسی نیامده؛ چرا که اگر رهبری، رییس‌جمهوری را نصب کند، اختیار عزل او را هم دارد و می‌دانیم مکانیسم دیگری برای برکناری رییس‌جمهوری پیش‌بینی شده و اگر چه در نهایت به رهبری ختم می‌شود اما به صورت مستقیم امکان‌پذیر نیست.

مراد از انتصاب بیشتر جنبۀ شرعی آن است و احتمالا برای قانع‌کردن کسانی که به مکانیسم انتخابات چه به خاطر ساز و کار اکثریت – اقلیت و رأی زنان و چه اصلح‌ندانستن فرد پیروز و چه دلایل دیگر باور ندارند اما به سبب این حکم همکاری و تبعیت می‌کنند و حجت شرعی می‌یابند. کما این‌ که در سال ۷۶ روحانیون سنتی در رقابت علی‌اکبر ناطق نوری و سیدمحمد خاتمی اولی را اصلح می‌دانستند و به او رأی دادند و دومی با رأی قاطع زنان و جوانان پیروز شد؛ حال آن که شماری از آنان چه‌بسا برای زنان اساساً حق رأی قائل نبودند!

[مرحوم پدربزرگ من که نسبتی هم با مرحوم مهدوی کنی داشت فهرست جامعۀ روحانیت مبارز را در دست می‌گرفت و بر روی نام زنان قلم می‌کشید و به بقیه رأی می‌داد! یک بار پرسیدم: چرا به خود آقای مهدوی نمی‌گویید اگر خلاف شرع است؟ می‌گفت: او به خاطر سیاست، ناچار است. من که ناچار نیستم! طرفه این که در ریز و درشت زندگی تحت تأثیر و زیر نفوذ مادربزرگ بود!]

با انتصاب اما انگار حجت بر مخالفان تمام می‌شود؛ همچنان که رهبری از هاشمی رفسنجانی خواست به سبب غیبت سیدمحمد خاتمی، رییس‌جمهوری پیشین، در مراسم تنفیذ انتخابات پرماجرای ۸۸ که در غیاب نصف کاندیداها (موسوی و کروبی) برگزار شد، حاضر باشد ولی هاشمی گفت: پس از حکم شما او را به عنوان رییس‌جمهوری می‌شناسم و همکاری می‌کنم و قبل از آن نه.

این یادداشت البته دربارۀ «تنفیذ» نیست که برای آقای ابراهیم رییسی پریروز – ۱۲ مرداد ۱۴۰۰ – و در غیاب دو رییس‌جمهوری سابق ایران برگزار شد. به بهانۀ مراسم تحلیف امروز است و چه خوب که درست در یکصد و پانزدهمین سالگرد انقلاب مشروطه و در بهارستان برگزار می‌شود.

سیدابراهیم رییسی در جایگاه رییس‌جمهوری جدید ایران (یا رییس جدید جمهوری اسلامی ایران) در کنار غلامحسین محسنی اژه‌ای سوگند به جا می‌آورد: رییس سابق و رییس کنونی قوۀ قضاییه؛ اتفاقی بی‌سابقه.

هم بی‌سابقه به سبب این که هر دو در ۴۰ سال گذشته در قوۀ قضاییه اشتغال داشته‌اند، هم این که سیدابراهیم رییسی اولین رییس قوۀ قضاییه است که به ریاست‌جمهوری می‌رسد و خود این اتفاق یعنی پذیرش جایگاه بالاتر ریاست‌جمهوری به عنوان عالی‌ترین مقام رسمی کشور پس از رهبری به موجب تعریف اصل ۱۱۳؛ در حالی که در تمام سال‌های گذشته رؤسای قوۀ قضاییه برای خود جایگاه برابر قایل بودند و شاید در ذهن برخی حتی بالاتر خاصه اگر رییس‌جمهوری معمم و در لباس روحانیت بود که سر و کار او می‌توانست با دادگاه ویژۀ روحانیت هم بیفتد! هم از این منظر که رییس کنونی قوۀ قضاییه مدتی معاون اول آقای رییسی بوده و این هم بی‌سابقه است.

اولین رییس‌جمهوری ایران (ابوالحسن بنی‌صدر) در کنار اولین رییس دستگاه قضایی جمهوری اسلامی سوگند یاد کرد که البته در آن زمان رییس قوۀ قضاییه خوانده نمی‌شد و در جایگاه رییس دیوان عالی کشور این مرتبه را داشت و او کسی نبود جز آیت‌الله بهشتی که قرار بود با بنی‌صدر برای ریاست‌جمهوری رقابت کند و چون امام، روحانیون را از تصدی امور اجرایی بر حذر داشت نیامد اما در عین حال دبیر کل مهم‌ترین تشکل رقیب رییس‌جمهوری پیروز بود: حزب جمهوری اسلامی که اکثریت کرسی‌های مجلس را در اختیار داشت و از این طریق نخست‌وزیر مورد نظر را به رییس‌جمهوری تحمیل کرد.

کار اولین رییس‌جمهوری به فرجام نرسید و کنار گذاشته و مراسم تحلیف دومین رییس‌جمهوری ایران هم پس از شهادت دکتر بهشتی برگزار شد و محمدعلی رجایی سوگند را در کنار آیت‌الله موسوی اردبیلی به جا آورد. رییس‌جمهوری بعدی (آیت‌الله خامنه‌ای) هم از این نظر شبیه شهید رجایی بود در هر دو دوره.

هاشمی رفسنجانی در مقام چهارمین رییس‌جمهوری ایران منتظر ماند تا رییس جدید قوۀ قضاییه و در واقع اولین رییس قوه قضاییه در جمهوری اسلامی منصوب شود و به همین خاطر تحلیف او ۲۶ مرداد ۱۳۶۸ و در حضور آیت‌الله شیخ محمد یزدی برگزار و نوبت بعد هم تکرار شد.

اتفاق جالب اما در مراسم تحلیف سیدمحمد خاتمی در سال ۷۶ رخ داد. شیخ محمد یزدی هیچ نسبت و علاقه‌ای به رییس‌جمهوری پیروز نداشت و به بهانۀ درد پا از ایستادن کنار آقای خاتمی طفره رفت و در مقام توجیه گفت: در قانون اساسی نیامده «کنار» و «حضور» کافی است! در نطق خود هم از ضرورت تشکیل دادگاه قانون اساسی سخن گفت و سخنان رییس‌جمهوری دربارۀ مسئولیت اجرای قانون اساسی را که نص آن است به چالش کشید تا به خاتمی هشدار دهد فقط در قوۀ مجریه مسئول است.

او البته هر ماه یک بار در نماز جمعه حاضر می‌شد و دولت را هم غالبا نقد می‌کرد و قرائت سنتی خود را ارائه می‌داد.

نوبت دوم ریاست‌جمهوری خاتمی اما او از قوه رفته و جای خود را به سیدمحمود هاشمی شاهرودی داده بود که روحیه‌ای مداراجو داشت؛ اگرچه هیچکس درنیافت چرا با این روحیه فردی چون سعید مرتضوی را به دادستانی تهران ارتقا داد و عملکرد او را معیار سنجش کارنامۀ خود ساخت؟

ششمین رییس‌جمهوری ایران هم محمود احمدی‌نژاد بود که هر قدر به هاشمی شاهرودی علاقه و ارادت داشت، با رییس بعدی قوۀ قضاییه – صادق لاریجانی – مشکل داشت و نقل است که در جلسات آخر سران سه قوه کتابی همراه خود می‌برد و گاهی سرگرم آن می‌شد و یک بار هم به خبرنگاری گفته بود مزاحم صحبت‌های خصوصی و خانوادگی دو برادر نمی‌شوم!

حسن روحانی، هفتمین رییس‌جمهوری ایران هم در سال‌های ۹۲ و ۹۶ در کنار صادق لاریجانی سوگند یاد کرد و رقیب روحانی، جانشین صادق لاریجانی شد.

با این وصف، تحلیف امروز از این حیث بی‌سابقه است که رییس پیشین و رییس کنونی قوۀ قضاییه کنار هم حاضر می‌شوند.

در بیان تاریخ مراسم تحلیف یا سوگند یادکردن، به نکتۀ دیگری هم می‌توان اشاره کرد و آن نطق رییسان‌جمهوری است که کاملا سمت‌گیری‌ها و انتظارات آنان را نشان می‌دهد. کما این که بنی‌صدر ترجیح می‌داد زودتر تمام شود؛ چرا که بالای سر او هاشمی رفسنجانی نشسته و کنار او بهشتی ایستاده بود و با هیچ یک میانه‌ای نداشت و نطقی نکرد.

محمدعلی رجایی هم سخنی گفت که از او انتظار می‌رفت: «پاسداری از ارزش‌ها در سراسر زندگی ما بوده و انگیزهٔ ما هم همین است. جامعه روحانیت نیز در این وظیفه یاری می‌کند. دغدغه ما امروز این است که در دنیای پر از فساد امروز، جمهوری اسلامی چه اقداماتی برای حفاظت از اسلام دارد.»

سخنان آیت‌الله خامنه‌ای اما در دو دوره کاملا متفاوت است. دورۀ اول با هیجان؛ چندان که خود نیز تعبیر «هیجان‌انگیز» را به کار بردند و دورۀ دوم با نوعی نارضایتی چون قصد داشتند نخست‌وزیر دیگری را معرفی کنند و با حمایت صریح امام از مهندس موسوی منتفی شد. به همین سبب در ۲۱ مهر ۱۳۶۰ و در مراسم تحلیف گفتند:

«امروز این مراسم برای برادر مخلص شما از این جهت هیجان‌انگیز است که در حقیقت بر زبان آوردن و تصریح‌کردن به چیزی است که به‌ طور طبیعی با کاندیداشدن برای ریاست‌جمهوری و با قبول این مسئولیت بر دوش او وجود داشته و سنگینی می‌کرده است.‌ حفظ خطوط اصلی این انقلاب به عهده رئیس‌جمهور است. مسئولیت مجلس نسبت به دولت، ارشاد و هدایت است. دوره‌ای بر این جمهوری گذشته که رئیس‌جمهور تصور می‌کرده ریاست‌جمهوری یعنی سلطنت و اگر مجلس به دولت کمک نکند، رئیس‌جمهور در انجام وظایفی که سوگند می‌خورد، ناتوان خواهد بود.»

حال آن که ۴ سال بعد – ۱۸ مهر ۱۳۶۴ – در مراسم تحلیف گفتند:

«قانون اساسی ابزارهای لازم برای عمل به این سوگند را مشخص کرده‌ است. در صورتی که رئیس‌جمهور این ابزارها را در اختیار داشته باشد، خواهد توانست به این سوگند عمل کند؛ وگرنه این سوگند، حکم فقهی‌اش برای فقها روشن است.»

هاشمی رفسنجانی هم سخنی گفت که از او انتظار می رفت:

«مهم‌ترین و آسان‌ترین کار برای من راه‌انداختن کارخانه‌هاست و مرز فعالیت دولت حفظ آرمان های انقلاب است. استقلال اقتصادی جزء آرمان‌های همه ماست.»

جنس کلمات سیدمحمد خاتمی اما متفاوت بود:

«استقلال و آزادی دو پایه استوار نظام جمهوری اسلامی ایران است. حق آحاد مردم است که بگویند، بدانند و سخن خود را بیان کنند و پرسش و اعتراض خویش را مطرح کنند و در جهان پیچیده امروز، علاوه بر اجرای اصل امر به معروف و نهی از منکر و حق همگانی به خاطر پیچیدگی‌های موجود، این حق از جمله از طریق نهادهای مدنی، تشکل‌های قانونی، وسایل ارتباط جمعی و تأمین آزادی‌های فردی و جمعی تحقق پیدا کند. این مسئولیت بزرگ که متوجه رئیس‌جمهور است، نشانهٔ حساسیت و اهمیت جایگاه و پایگاه ریاست‌جمهوری است.»

با توجه به مواضع سال‌های اخیر محمود احمدی‌نژاد خالی از لطف نیست نگاهی هم بیندازیم به آن چه ۱۵ مرداد ۱۳۸۴ گفت:

«بهترین ژست دیپلماتیک، پایبندی به قوانین است. در کشور ما دموکراسی واقعی وجود دارد و قوا مستقل از یکدیگر هستند و اگر بپذیریم که قوه مجریه در کار مقننه دخالت کند، مفهومش دیکتاتوری است لذا من حامی اجرای قانون هستم و از تمام ظرفیت قانون برای استیفای حق مردم استفاده خواهم کرد. اعتدال، مشی دولت است و هر نوع افراط و تفریط جایی در این دولت ندارد و به همه فرصت‌ها، توان‌ها و شایستگی‌ها اتکا خواهد شد و پیشرفت و منافع ملی و عزت همگانی در این دولت مد نظر خواهد بود.»

هفتمین رییس‌جمهوری ایران در مراسم تحلیف خود گفت: «اعتدال‌گرایی بر اخلاق و مدارا اصرار می‌ورزد و از طریق گفتگو، تفاهم و تدوین برنامه‌های کوتاه‌مدت و میان‌مدت سعی خواهد نمود شکاف‌های اجتماعی و اقتصادی را به حداقل ممکن برساند.»

در مراسم تحلیف دوازدهمین دوره ریاست‌جمهوری حسن روحانی در ۱۴ مرداد ۱۳۹۶ و چهار سال قبل دو رقیب او – سیدابراهیم رییسی، تولیت آستان قدس رضوی و محمدباقر قالیباف، شهردار تهران حاضر نبودند و حالا یکی رییس مجلس شورای اسلامی است و دیگری رییس‌جمهوری که سوگند یاد می‌کند.

مهم تر از همۀ آن چه گفته شد اما سوگند اوست:

«سوگند یاد می‌کنم پاسدار مذهب رسمی و نظام جمهوری اسلامی و قانون اساسی کشور باشم، همهٔ استعدادها و صلاحیت خویش را در راه ایفای مسئولیت‌هایی که بر عهده گرفته‌ام به کار گیرم، خود را وقف خدمت به مردم و اعتلای کشور، ترویج دین و اخلاق، پشتیبانی از حق و گسترش عدالت سازم، از هرگونه خودکامگی بپرهیزم و از آزادی و حرمت اشخاص و حقوقی که قانون اساسی برای ملت شناخته حمایت کنم. در حراست از مرزها و استقلال سیاسی، اقتصادی و فرهنگی کشور از هیچ اقدامی دریغ نورزم و با استعانت از خداوند و پیروی از پیامبر اسلام و ائمه اطهار علیهم‌السّلام، قدرتی را که ملت به عنوان امانتی مقدس به من سپرده همچون امینی پارسا و فداکار نگاهدار باشم و آن را به منتخب ملت، پس از خود بسپارم.»

مهم‌ترین تفاوت مراسم تحلیف امروز با ۴۱ سال گذشته این است که سیدابراهیم رییسی در مقام رییس قوۀ قضاییه کنار هیچ رییس‌جمهوری نایستاد تا او سوگند یاد کند اما خود در مقام رییس‌جمهوری حاضر می‌شود.

این هم جالب است که اگر ۴ سال پیش پیروز می‌شد در مراسم تحلیف او علی لاریجانی در جایگاه رییس مجلس شورای اسلامی می‌نشست؛ حال آن که شورای نگهبان صلاحیت همان لاریجانی را برای شرکت در انتخابات ریاست‌جمهوری تأیید نکرد.»

ادامه مطلب
برای افزودن دیدگاه کلیک کنید

یک پاسخ بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

اخبار

آلودگی هوای شهرهای پرجمعیت طی امروز

منتشر شده

در

توسط

آلودگی هوای شهرهای پرجمعیت طی امروز

رئیس مرکز ملی پیش‌بینی و مدیریت بحران مخاطرات وضع هوا از آلودگی هوای شهرهای پرجمعیت طی امروز(۲۴ آبان ماه) خبر داد.

صادق ضیاییان در گفت و گو با ایسنا افزود: براساس تحلیل آخرین نقشه‌های پیش یابی هواشناسی، امروز(۲۴ آبان ماه) در اکثر مناطق کشور جوی پایدار حاکم است و برای شهرهای صنعتی و پرجمعیت انباشت آلاینده های جوی و کاهش کیفیت هوا پیش‌بینی می‌شود.

وی افزود: سه شنبه (۲۵ آبان ماه) شمالی شدن جریانات روی دریای خزر برای استان‌های ساحلی دریای خزر و اردبیل بارش آغاز خواهد شد و با گذر امواج تراز مبانی، در بخش‌هایی از کردستان، کرمانشاه، ایلام، خوزستان، همدان، مرکزی، لرستان، کهگیلویه و بویراحمد، چهارمحال و بختیاری، ارتفاعات و دامنه‌های جنوبی البرز به تدریج اصفهان، شمال بوشهر، شمال فارس، غرب، یزد، خراسان شمالی و خراسان رضوی بارش باران، وزش باد شدید موقت و در مناطق سردسیر و مرتفع بارش برف پیش‌بینی می‌شود. بیشینه مقادیر بارش در این روز برای سواحل دریای خزر انتظار می رود و در نواحی جنوب غرب بارش همراه با رعد و برق خواهد بود.

رئیس مرکز ملی پیش‌بینی و مدیریت بحران مخاطرات وضع هوا ادامه داد: چهارشنبه (۲۶ آبان ماه) فعالیت سامانه بارشی با شدت کمتر در استان‌های ساحلی دریای خزر، لرستان، ارتفاعات خوزستان، مرکزی، اصفهان، چهارمحال و بختیاری، یزد و خراسان رضوی ادامه خواهد داشت. از اواخر وقت چهارشنبه سامانه از شمال شرق کشور خارج می‌شود و طی روزهای پنجشنبه و جمعه (۲۷و ۲۸ آبان ماه) مجدد جوی پایدار بر کشور حاکم خواهد شد و در شهر های پرتردد و صنعتی افزایش غلظت آلاینده‌ها انتظار می‌رود.

وی افزود: طی روزهای سه شنبه و چهارشنبه (۲۵ و ۲۶ آبان ماه) در نواحی غرب، سواحل دریای خزر، اردبیل، خراسان شمالی و چهارشنبه در نواحی شرق، شمال شرق، مرکز و دامنه‌های جنوبی البرز کاهش محسوس دما بین ۸ تا ۱۲ درجه سانتیگراد رخ خواهد داد. همچنین در این دو روز برای نواحی شمال شرق و شرق وزش باد شدید پیش‌بینی می‌شود.

به گفته ضیاییان اوایل وقت امروز (۲۴ آبان ماه) تنگه هرمز و شرق خلیج فارس مواج پیش بینی می‌شود همچنین سه شنبه و چهارشنبه (۲۵ و ۲۶ آبان ماه) دریای خزر مواج و توفانی خواهد بود.

رئیس مرکز ملی پیش‌بینی و مدیریت بحران مخاطرات وضع هوا درباره وضعیت جوی تهران طی دو روز آینده اظهارکرد: آسمان تهران فردا ( ۲۵ آبان ماه) نیمه‌ابری و به‌تدریج ابری با حداقل دمای ۷ و حداکثر دمای ۱۶ درجه سانتیگراد و طی ‌چهارشنبه ( ۲۶ آبان ماه) نیمه‌ابری تا ابری همراه با بارش باران و وزش باد و در اواخر وقت به‌تدریج کاهش ابر با حداقل دمای ۳  و حداکثر دمای ۸  درجه سانتیگراد پیش‌بینی می‌شود.

ضیاییان در پایان گفت: طی امروز و فردا (۲۴  و ۲۵ آبان ماه) بندرعباس با دمای ۳۱ و۳۰ درجه سانتیگراد گرم‌ترین و اراک با  دمای ۱۰ درجه سانتیگراد سردترین مراکز استان‌ کشور هستند.

منبع:ایسنا

ادامه مطلب

اخبار

اهدای ۱۰۰ هزار جلد کتاب بین جامعه‌ی هدف تا پایان امسال در ایلام

منتشر شده

در

توسط

اهدای ۱۰۰ هزار جلد کتاب بین جامعه‌ی هدف تا پایان امسال در ایلام

ایسنا/ایلام مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان ایلام گفت: سال گذشته بیش از ۶۰‌ هزار جلد کتاب در میان جوامع هدف توزیع شده و هدف‌گذاری ما تا پایان سال جاری، اهدای ۱۰۰هزار جلد کتاب به علاقه‌مندان در مناطق محروم و کم‌برخوردار استان براساس ذائقه مخاطبان و به یاد و نام ۳۰۰۰ شهید ارزشمند استان است.

«عمران خودآموز» در گفت‌وگو با ایسنا، به اهمیت هفته کتاب و کتابخوانی در کشور اشاره و اظهار کرد: خوشبختانه توسعه و ترویج فرهنگ کتاب و کتابخوانی در استان ایلام با بهره‌گیری از ظرفیت‌ها و پتانسیل‌های موجود در چند سال اخیر روندی رو به رشد داشته و اخیراً با افتتاح کتابخانه‌ی تخصصی فرهنگ، هنر و ارتباطات گامی مهم در این زمینه برداشته شده است.

وی گفت: استمرار فعالیت کتابسرا با رویکردی جدی، تخصصی و حرفه‌ای در حوزه‌ی توزیع هدفمند کتاب، خرید حداکثری کتاب از مؤلفان و ناشران بومی، برگزاری برنامه‌های مختلف در فضای مجازی با محوریت کتاب و کتابخوانی، برگزاری مستمر جایزه‌ی کتاب سال استان از سال ۱۳۹۵ تاکنون و… زیرساخت‌های توسعه‌ی کتابخوانی در استان‌ تقویت شده و تلاش داشته‌ایم با شناسایی نیازهای جوامع هدف یار مهربان به‌ صورت حداکثری و گسترده و با سهولت در دسترس مخاطبان قرار گیرد.
مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان ایلام افزود: دبدار با نماینده ولی‌فقیه در استان با حضور نمایندگان ناشران و نویسندگان با نماینده ولی‌فقیه در استان و امام جمعه ایلام ،دیدار با ناشران استانی و اصحاب پیشکسوت قلم به‌صورت محدود و شرکت در مراسم غبارروبی مزار شهدای گمنام شهر ایلام با رعایت شیوه‌نامه‌های بهداشتی برگزار می‌شود.

خودآموز بازدید از کتابفروشی‌های شهر ایلام و بررسی مسائل و مشکلات این قشر پرتلاش فرهنگی و  بازدید از کتابخانه‌های عمومی با همراهی مسئولان را از دیگر برنامه‌های هفته کتاب و کتاب‌خوانی عنوان کرد و گفت: ویژه‌ برنامه‌های کتاب و کتابخوانی در شهرهای مختلف استان و در مجتمع‌های فرهنگی، هنری ادارات تابعه نیز برگزار خواهد شد.
مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان ایلام  با بیان اینکه با هدف تجهیز کتابخانه‌های مدارس و مساجد در مناطق محروم و البته رعایت تناسب گروه سنی جوامع هدف بر اساس محتوا و موضوع، کتاب‌های مناسب بین آنها توزیع خواهد شد، گفت: کتاب‌های کمک ‌آموزشی در مناطق محروم در پایه‌های تحصیلی (ابتدایی تا دبیرستان) نیز در هفته‌ی کتاب امسال اهدا خواهد شد.

خودآموز با بیان اینکه سال گذشته بیش از ۳۶۰۰ جلد کتاب کمک ‌آموزشی در میان دانش‌آموزان مستعد کم‌برخوردار در مناطق محروم استان توزیع و اهدا شده است، در خصوص اهدای هدفمند و برنامه‌ریزی ‌شده‌ی کتاب در میان جوامع هدف تصریح کرد: سال گذشته بیش از ۶۰‌ هزار جلد کتاب در میان جوامع هدف توزیع شده و هدف‌گذاری ما تا پایان سال جاری، اهدای ۱۰۰هزار جلد کتاب به علاقه‌مندان در مناطق محروم و کم‌برخوردار استان براساس ذائقه مخاطبان و به یاد و نام ۳۰۰۰ شهید ارزشمند استان است.

وی گفت: هر چند در طول سال کتاب‌هایی برای مخاطبان بزرگسال و کودک و نوجوان در مناطق محروم و کم‌برخوردار با موضوعات مختلف ادبی، مذهبی، دفاع مقدس، آیینی، هنری، ورزشی، تخصصی، علمی، سیاسی، اجتماعی، اعتقادی و… اهدا می‌شود.
وی فرهنگ اهدا کتاب را تقویت بنیادهای انگیزشی مخاطبان عنوان کرد و افزود: یکی از اهداف کلان و بلندمدت این اداره‌کل، توسعه و ترویج حداکثری فرهنگ مطالعه و کتابخوانی در جامعه مخصوصاً در میان افراد محروم و نیازمند و به‌دور از امکانات فرهنگی بوده است.
خودآموز گفت: یکی از برنامه‌هایی که بسیار مورد استقبال جوامع هدف قرار گرفته، آیین تجلیل از فعالان، خادمان حوزه‌ی نشر، ناشران، نویسندگان، کتابفروشان، ویراستاران، طراحان و … است که هر سال از سوی این اداره کل برگزار شده و امیدواریم بتوانیم در هفته‌ی کتاب به‌ صورت حضوری و با رعایت شیوه‌نامه‌های بهداشتی برنامه‌های شایسته و در خور و شان مخاطبان برگزار کنیم.
وی ادامه داد: بازدید از کتابفروشی‌های استان و خرید کتاب با رعایت شیوه‌نامه‌های بهداشتی در راستای اجرای طرح کتابگردی، برگزاری برنامه نقد و بررسی کتاب با حضور استادان و اهالی قلم و منتقدان به‌صورت مجازی و رونمایی از تازه‌های نشر در سال ۱۴۰۰ از برنامه‌های اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان ایلام در هفته‌ی کتاب است.
بیست ‌و نهمین دوره هفته کتاب جمهوری اسلامی ایران همزمان با سراسر کشور و همراه با اجرای برنامه‌های متنوع فرهنگی و هنری از امروز ۲۴ تا ۳۰ آبان‌ماه با شعار «جای خالی را با کتاب خوب پر کنیم» برگزار می‌شود.

منبع:ایسنا

ادامه مطلب

اخبار

تداوم آلودگی هوای تهران

منتشر شده

در

توسط

تداوم آلودگی هوای تهران

براساس اعلام شرکت کنترل کیفیت هوای تهران، امروز(۲۴ آبان ماه) هوای تهران در محدوده ناسالم برای گروه های حساس قرار دارد که ناشی از پایداری جو، انباشت آلاینده‌ها و ترافیک صبحگاهی است.

به گزارش ایسنا پیش‌بینی‌های انجام‌شده در شرکت کنترل کیفیت هوای شهر تهران نشان می‌دهد که در صبح روز دوشنبه (۲۴ آبان ماه) همزمان با افزایش ترافیک صبحگاهی، کیفیت هوا در بیشتر مناطق در محدوده‌ ناسالم و ناسالم برای گروه‌های حساس قرار خواهد گرفت که ناشی از حاکمیت پایداری و سکون جو و انباشت آلاینده‌ها طی ساعات گذشته است.

تداوم این شرایط جوی و عدم وزش باد مؤثر در طول روز از پراکندگی آلاینده‌ها جلوگیری خواهد کرد و کیفیت هوا در وضعیت نامطلوب باقی خواهد ماند. پایداری جو تا اواخر وقت دوشنبه (۲۴ آبان ماه) ادامه خواهد داشت و با افزایش ترافیک شامگاهی بر غلظت ذرات معلق افزوده خواهد شد که برقراری وضعیت ناسالم و ناسالم برای گروه‌های حساس در بیشتر مناطق پایتخت پیش‌بینی می‌شود.

در صبح روز سه‌شنبه (۲۵ آبان ماه) با آغاز تردد خودروها بر غلظت ذرات معلق افزوده خواهد شد و آسمان غبارآلود ناشی از برقراری وضعیت ناسالم و ناسالم برای گروه‌های حساس حاکم می‌شود.

رشد تدریجی ناپایداری جوی در طول روز همراه با افزایش تندی باد تاحدودی سبب پراکندگی آلاینده‌ها خواهد شد. به‌تدریج با افزایش تندی باد همراه با رشد ابرناکی و احتمال رگبار پراکنده تا اواخر وقت سه‌شنبه از میزان غلظت آلاینده‌ها کاسته خواهد شد و در نتیجه بهبود کیفیت هوا در بیشتر مناطق پیش‌بینی می‌شود.

به گزارش ایسنا، آلاینده شاخص هوای پایتخت طی ۲۴ ساعت گذشته «ذرات معلق کمتر از ۲.۵میکرون» با میانگین ۱۴۶ بود و کیفیت هوای پایتخت در وضعیت ناسالم برای گروه های حساس قرار داشت. آلاینده شاخص هم‌اکنون «ذرات معلق کمتر از ۲.۵میکرون» با میانگین ۱۲۰ و کیفیت هوا در وضعیت ناسالم برای گروه های حساس است.

منبع:ایسنا

ادامه مطلب

برترین ها