با ما همراه باشید

استانها

پروژه‌های نیمه تمام سریع تر اعتبار می‌گیرند

منتشر شده

در

پروژه‌های نیمه تمام سریع تر اعتبار می‌گیرند

  مدیر نظام فنی و اجرایی سازمان مدیریت و برنامه ریزی و دبیر شورای فنی خراسان جنوبی گفت: پروژه های عمرانی مقرر شده پروژه‌هایی که ۷۰ درصد پیشرفت فیزیکی داشتند را در اولویت قرارداده تا با تخصیص اعتبار شاهد بهره برداری از آن‌ها باشیم.

محسن عباسی، امروز دوشنبه ۱۱ مرداد در نشست خبری اظهار کرد: در خصوص حمایت از واحد های تولید کننده مصالح مرتبط با ساخت و معرفی آنها به دستگاههای اجرایی برای استفاده از محصولات آنها و تاکید بر اولولیت استفاده از محصولات تولیدی داخل استان، شورای فنی استان با ایجاد حساسیت در دستگاههای اجرایی و نظارتی استفاده از محصولات تولید داخل استان با کیفیت بالا را مورد تاکید قرار داد.

به گزارش ایسنا، وی ادامه داد: در این راستا پیگیریهای لازم برای درج سنگهای ساختمانی استان در فهارس بهاء انجام و اقدامات لازم پیگیری می شود. بر اساس مصوبات شورای فنی استان استفاده از پیمانکاران و مشاوران بومی در استان مورد تاکید است.

جواد لطفی، معاون آمار و اطلاعات سازمان مدیریت و برنامه ریزی خراسان جنوبی، نیز گفت: منظور از SDI موضوعی، زیرساخت داده مکانی بوده که به‌منظور ارائه خدمات به اهداف مشخص و از پیش تعریف‌شده در یک حوزه خاص طراحی و توسعه داده‌شده است مانند SDI آمایش سرزمین، SDI مدیریت بحران.

وی افزود: کاربرد زیرساخت داده‌های مکانی  تسهیل دسترسی به داده‌های مکانی بروز، دقیق و صحیح برای کاربر و تولید کننده است. این کاربرد در ژئوپورتال ملی دیده شده است.

وی بیان کرد: ژئوپورتال استانی، علاوه بر امکان ارائه سرویس جستجو و نمایش داده‌های مکانی، امکان بارگذاری فیلم‌های آموزشی، مستندات لازم و نرم‌افزارهای ضروری نیز تعبیه شده است.

لطفی ادامه داد: در راستای پیادهسازی زیرساخت داده مکانی ملی و استانی، سازمان مدیریت و برنامهریزی استان، مسئولیت راهبری و هماهنگی بین دستگاههای اجرایی استان و استقرار ژئوپورتال ملی و استانی را بر عهده دارد.وی افزود: استان خراسان جنوبی در زمینه توسعه زیرساخت داده مکانی جزو پنج استان برتر در کشور است.

مهدی فاطمی، مدیر آموزش و پژوهش‌های توسعه و آینده نگری سازمان مدیریت و برنامه ریزی خراسان جنوبی نیز بیان کرد: اخذ مجوز گواهینامه صلاحیت ارزیابی شایستگی‌های عمومی مدیران حرفه‌ای دستگاه‌های اجرایی توسط سازمان مدیریت و برنامه ریزی خراسان جنوبی صورت گرفت.

وی ادامه داد: در اجرای ماده (۴) تصویب نامه شماره۲۰۶/۹۳/۱۱۸۵۱ مورخ ۵ آذرماه ۹۳ شورای عالی اداری و دستورالعمل نحوه ارزیابی و توسعه شایستگی های عمومی مدیران حرفه ای به سازمان مدیریت و برنامه ریزی خراسان جنوبی اجازه داده می‌شود با رعایت مفاد دستور العمل ها و ضوابط مربوط و به توجه به موازین علمی کانون های ارزیابی نسبت به ارزیابی شایستگی های عمومی مدیران دستگاه های اجرایی متقاضی در استان اقدام کند.

علی بهدانی، معاون هماهنگی برنامه و بودجه سازمان مدیریت و برنامه ریزی خراسان جنوبی نیز با بیان اینکه رشد اعتبارات تملک دارائیهای سرمایه ای استان به میزان ۴۸.۵۷ درصد است، افزود: این اعتبار برای بیش از ۸۰ دستگاه اجرایی مشمول نظام بودجه اعتبارات تملک دارائیهای استان اختصاص یافته است.

وی بیان کرد: این اعتبارات در  بخش های مختلف از قبیل آب رسانی و تامین آب، راه و حمل و نقل، بهداشت و درمان، کشاورزی و منابع طبیعی، آموزش و فرهنگ و … و برای اجرای پروژه های مترتب با آنها هزینه می‌شود و در سال گذشته بخشی از مطالبات پیمانکاران برای اجرای پروژه های استان در قالب تهاتر مالیاتی و بانکی تسویه شده است.

وی با بیان اینکه رشد اعتبارات هزینه ای استان به میزان ۲۸.۳۷ درصد است، تصریح کرد: این اعتبار برای ۲۳ دستگاه اجرایی مشمول نظام بودجه اعتبارات هزینه ای استانی اختصاص یافته است؛ این اعتبارات در  بخش‌های حقوق و هزینه های اجتناب ناپذیر و سایر اعتبارات هزینه می‌شود.

وی بیان کرد: در سال گذشته کلیه مطالبات بازنشستگان استان تا پایان سال ۱۳۹۸ پرداخت شده است.

امیر خانی نژاد، سرپرست حوزه برنامه ریزی سازمان مدیریت و برنامه ریزی خراسان جنوبی نیز تصریح کرد: حوزه برنامه ریزی سازمان مدیریت و  برنامه ریزی،  راهبر اسناد و فعالیت های اثربخش برای توسعه استان خراسان جنوبی است.

وی افزود: فعالیت ها و اقدامات حوزه برنامه ریزی سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان نقش بسیار مهم و مؤثری در توسعه استان داشته است.

سرپرست حوزه برنامه ریزی سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان گفت: حوزه برنامه ریزی سازمان یکی از مهم ترین حوزه ها با گستره فعالیت های متنوع و فراوان است که با جمع آوری، تدوین و انتشار اسناد، آمار و اطلاعات کاربردی در حوزه توسعه استان، به مدیران، کارشناسان، شوراهای مختلف استانی و همچنین طیف وسیع مخاطبین علاقه مند و پیگیر مباحث توسعه ای استان ارائه راهکار می‌کند.

وی در تشریح بخشی از فعالیت های این حوزه اظهار کرد: با توجه به تصویب اسناد آمایش استانها در سطح کشور، اسناد آمایش استانی نیز با پیگیری و راهبری حوزه برنامه ریزی سازمان به روز رسانی خواهد شد و به عنوان یکی از اسناد بسیار مهم استانی در روند توسعه خراسان جنوبی نقش بسیار مهمی ایفا خواهند کرد.

وی  گفت: سند آمایش سرزمین کشور شامل؛ سند آمایش ملی و اسناد آمایش استانی از جمله سند آمایش خراسان جنوبی در جلسه مورخ ۱۱ اسفندماه ۱۳۹۹  شورای عالی آمایش سرزمین مورد تصویب قرار گرفته و مبنای بسیاری از تصمیمات و سیاستگذاری‌ها قرار خواهد گرفت.

وی اظهار کرد: آمایش سرزمین، برنامه‌ریزی و سازمان دادن به توزیع متوازن و هماهنگ جغرافیایی تمامی فعالیت‌های اقتصادی – اجتماعی در پهنه سرزمین را نسبت به قابلیت‌ها و منابع طبیعی و انسانی دربرمی‌گیرد و هدف از آن توسعه پایدار است.

وی با بیان اینکه پیگیری های این فرایند مهم از سوی حوزه برنامه ریزی سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان انجام می شود، طرح تهیه و تدوین اسناد توسعه اقتصادی و اشتغال زایی روستاهای استان را نیز یکی دیگر از طرح های مهمی برشمرد که در این حوزه در حال انجام است و در آینده ثمرات بسیار خوبی برای خراسان جنوبی به دنبال خواهد داشت.

وی اظهار کرد: فاز دوم تهیه این اسناد روند پایانی خود را طی می کند و مابقی روستاهای باقی مانده در فاز سوم و در طول سال جاری پس از عقد قرارداد با دستگاهای مجری، انجام و تحویل خواهد شد.

خانی نژاد تأکید کرد: در همین راستا کلیه روستاهای بالای ۲۰ خانوار استان مطالعه قرار خواهند شد و فرصت ها و ظرفیت ها و نقاط قوت و ضعف آنها مورد شناسایی قرار خواهند گرفت و نهایتاً اطلاعات آنها در قالب یک بانک اطلاعاتی ژئودیتابیس استان تهیه و در اختیار قرار خواهد گرفت.

سرپرست حوزه برنامه ریزی  سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان در خصوص پروژه های اقتصاد مقاومتی که در حوزه برنامه ریزی سازمان پیگیری می شود نیز اظهار کرد: منشور پروژه های اقتصاد مقاومتی استان که در سنوات گذشته شناسایی شده اند در سایت مورد نظر بارگذاری شده و به روز رسانی شده اند و همه آنها مورد تأیید دبیرخانه شورای اقتصادی مقاومتی سازمان قرار گرفته اند.

وی گفت: اجرای این پروژه ها تحول عظیمی در استان به دنبال خواهد داشت.

خانی نژاد در زمینه بحث مشارکت های عمومی و خصوصی نیز بیان کرد: اعتبارات تخصیصی به استان به عنوان مشوق به طور کامل جذب شده و سرمایه گذاران و  دستگاههای اجرایی می توانند با استفاده از ظریفت ماده ۲۷  قانون الحاق ۲ آنها را اجرا و بهره برداری کنند.

وی تصریح کرد: جلسات کارگروه های مختلف از جمله اولین جلسه گروه کاری آمایش سرزمین و محیط زیست استان در سال ۱۴۰۰ روز سوم مردادماه به میزبانی سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان برگزار شد و در آن  پتانسیل ها و ظرفیت های گردشگری استان که ثبت جهانی شده اند یا دارای ویژگی های ثبت جهانی شدن هستند معرفی شدند و مقرر شد مورد حمایت قرار گیرند.

وی اظهار کرد: گروه کار زیربنایی و توسعه شهری ذیل کارگروه زیربنایی توسعه روستایی، عشایری، شهری و آمایش سرزمین ومحیط زیست استان  از جمله گروه کارهای مهم دیگری است که همکاران حوزه برنامه ریزی در جلسات  آن شرکت و پیشنهادات و راهکارهای سازنده خود را ارائه می کنند.

وی از تهیه و انتشار هفت عنوان کتاب در چهارماهه نخست سال جاری از سوی حوزه برنامه ریزی خبر داد و افزود:  از ابتدای سال ۱۴۰۰  تاکنون با تمهیدات اندیشیده شده و نیازسنجی حوزه های مختلف استان به ویژه دستگاههای مرتبط، هفت عنوان کتاب تهیه و منتشر شده است.

خانی نژاد اظهار کرد: کتاب گزارش اقتصادی اجتماعی و فرهنگی استان خراسان جنوبی در سال ۱۳۹۸، کتاب برنامه عملیاتی استان در سال ۱۴۰۰ و کتاب جهش تولید در خراسان جنوبی، اهداف، اقدامات و راهبردها از جمله محصول های منتشر شده از سوی این حوزه بوده‌اند.

وی گفت: همچنین کتاب گزارش اقتصاد مقاومتی استان خراسان جنوبی در سال ۱۳۹۹، کتاب برنامه و عملکرد مشارکت های عمومی و خصوصی در پروژه تملک دارایی های سرمایه ای استان خراسان جنوبی  و کتاب آشنایی با ظرفیت های قانون بودجه سال ۱۴۰۰ نیز تهیه و منتشر شده است.

خانی نژاد از تهیه و در دست انتشار بودن کتاب دستاورد(تحلیلی بر فعالیت ها و اقدامات سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان از زمان احیا(سال ۱۳۹۴) تا کنون) خبر داد و یادآور شد: در ماه‌های آینده نیز کارشناسان این حوزه در سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان، بر اساس ضرورت های موجود در استان و نیازسنجی انجام شده،  کتاب های متنوع و کاربردی دیگری را تهیه و منتشر خواهند کرد.

منبع: ايسنا

ادامه مطلب
برای افزودن دیدگاه کلیک کنید

یک پاسخ بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

استانها

‍ توزیع ۳ هزار دستگاه تبلت در بین دانش‌آموزان نیازمند ایلامی

منتشر شده

در

توسط

‍ توزیع ۳ هزار دستگاه تبلت در بین دانش‌آموزان نیازمند ایلامی

 مدیرکل کمیته امداد امام خمینی (ره) استان ایلام گفت: با برنامه‌ریزی‌های صورت گرفته و در پاسداشت سه هزار شهید گرانقدر این استان تعداد سه هزار دستگاه تبلت در بین دانش آموزان نیازمند این استان توزیع می‌شود.

 «قنبر موسی‌نژاد» در آیین توزیع هزار و ۵۰۰ دستگاه تبلت در بین دانش‌آموزان مددجوی ایلامی اظهار کرد: امروز هزار و ۵۰۰ دستگاه تبلت که با همکاری شرکت زرین معدن چاف تهیه شده‌اند بین نیازمندان توزیع می شود و تأمین مابقی آن نیز در روزهای آینده مدنظر ما خواهد بود.

مدیرکل کمیته امداد امام خمینی (ره) با عنوان اینکه در آستانه سال تحصیلی و در شرایط کرونایی تبلت و لوازم کمک آموزشی هوشمند مهم ترین نیاز دانش آموزان و دانشجویان این استان خواهد بود گفت: انتظار ما از افراد خیر و نیکوکار و همچنین دستگاه‌های دیگر این است که در این امر مهم کمیته امداد را همراهی و در این زمینه مشارکت کنند.

وی با بیان اینکه دانش آموزان نیازمند به لوازم هوشمند کمک آموزشی از قبل شناسایی و نیاز آنها اثبات  شده است تصریح کرد: تلاش ما این است که با تهیه تبلت برای این دانش آموزان و دانشجویان خدمات ماندگاری به این قشر ارائه دهیم.

مدیرکل کمیته امداد استان ایلام با اشاره به اینکه شیوع کرونا موجب شد که  دانش آموزان برای ادامه تحصیل و بهره مندی از کلاس های مجازی نیاز به وسایل کمک آموزشی از جمله تبلت داشته باشند، افزود: در آستانه برگزاری کنگره ۳ هزار شهید استان ایلام به مناسبت  چهل و سومین سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی ۴۳ خدمت به محروم و نیازمندان  ارایه می شو که ۱۰ نوع از این خدمات توسط کمیته امداد انجام می گیرد.

موسی نژاد با اشاره به اینکه یکی از این ۴۳ خدمت تهیه تبلت برای توزیع در بین دانش آموزان نیازمند سطح استان است تصریح کرد: خوشبختانه با مدد شهدا و تلاشی که صورت گرفت، به زودی رقم تبلت هایی که بین دانش اموزان استان توزیع می شود به رقم سه هزار دستگاه خواهد رسید.

منبع: ايسنا

ادامه مطلب

استانها

پوستر بیشترین اثرگذاری در فضای مجازی دارد/ خانه گرافیک ایلام تشکیل می‌شود

منتشر شده

در

توسط

پوستر بیشترین اثرگذاری در فضای مجازی دارد/ خانه گرافیک ایلام تشکیل می‌شود

 رئیس حوزه هنری استان ایلام در نخستین روز از کارگاه سه روز خلق پوستر از اهتمام حوزه هنری برای تشکیل خانه گرافیک ایلام خبر داد.

 محمدعلی قاسمی اظهار کرد: در مناطقی مانند استان ایلام فارغ‌التحصیلان زیادی در حوزه تجسمی و گرافیک داریم ولی در خلق اثر و حضور هنرمندان در بستر جامعه و مکان های فرهنگی و هنری تعدادشان اندک است که این موضوع نیاز به آسیب شناسی دارد.

وی گفت: امید است این سلسله جلسات و کارگاه های آموزشی با حضور هنرمندان رشته های مختلف در استان ادامه داشته باشد و در آینده بتوانیم خانه گرافیک حوزه هنری را با حضور هنرمندان استان افتتاح کنیم تا از هنر این عزیزان در عرصه میدانی  و اجتماعی بیش از پیش بهره مند شویم.

رئیس حوزه هنری استان ایلام یادآور شد:  امروز در بستر فضای مجازی هنر گرافیک است که مفاهیم و موضوعات را در کمترین زمان ممکن و ارزانترین قیمت به مخاطب منتقل می‌کند.

کارگاه سه روزه گرافیک (خلق پوستر) با حضور استاد مجتبی مجلسی، با موضوع ایلام مهد پایداری و پایتخت خادمین حضرت ابا عبدالله الحسین (ع) از ۲۸ تا ۳۰شهریور در محل حوزه هنری استان ایلام به مناسبت گرامیداشت هفته دفاع مقدس و کنگره ملی سه هزار شهید استان ایلام برگزار می‌شود.

منبع: ايسنا

ادامه مطلب

استانها

کاهش ۸۱ درصدی آب در ایستگاه هیدرومتری ماربره دورود

منتشر شده

در

توسط

کاهش ۸۱ درصدی آب در ایستگاه هیدرومتری ماربره دورود

 سرپرست منابع آب دورود از کاهش ۸۱ درصدی آب در ایستگاه هیدرومتری ماربره شهرستان خبر داد.

شاددل در جلسه شورای حفاظت از منابع آب دورود که امروز ۲۷ شهریورماه برگزار شد، با ارائه گزارش کاملی از وضعیت نگران‌کننده منابع آبی، اظهار کرد: حجم رواناب در ایستگاه هیدرومتری ماربره دورود نسبت به مردادماه سال آبی گذشته ۶۳ درصد و نسبت به متوسط طول دوره آماری ۸۱ درصد کاهش داشته است.

وی تصریح کرد: با توجه به ‌پیش‌بینی سازمان هواشناسی مبنی بر ادامه وضعیت خشکسالی در سال آبی آتی و کاهش نزولات جوی در سال آبی ۱۴۰۰-۹۹ و افت شدید آب‌های زیرزمینی، سطحی و همچنین موجب کاهش حجم رواناب و به تبع آن کاهش حجم مخزن ذخیره در پشت سد مروک شد و به کمترین مقدار خود که در حال حاضر ۲۰ میلیون مترمکعب رسید درحالی‌که سال گذشته همین موقع ۳۴ میلیون مترمکعب و ۴۲ درصد کاهش را نشان می‌دهد.

سرپرست منابع آب دورود خاطرنشان کرد: با توجه به این بحران رهاسازی آب از سد مروک در سال آبی پیش رو برای پایین‌دست غیرممکن و اگر کشاورزان محصولات بهاره به میزان زیاد و عدم رعایت الگوی کشت، به‌منظور حفاظت از منابع آب شهرستان دورود از هرگونه اضافه برداشت و حفر چاه غیرمجاز توسط متخلفین برابر قانون جلوگیری می‌شود.

شاددل اضافه کرد: از خردادماه ۱۴۰۰ در شهرستان دورود دو دستگاه حفاری غیرمجاز در حال حفر توقیف، ۴ حلقه چاه غیرمجاز پر و هفت حلقه به مراجع قضایی جهت اخذ حکم معرفی شده و تاکنون حکم مسدود کردن ۶۰ حلقه چاه اخذ که با این تعداد چاه غیرمجاز شرکت منابع آب شهرستان به حمایت و همدلی جمعی بیشتری نیاز داد.

منبع: ايسنا

ادامه مطلب

برترین ها