• طرح احیاء و تعادل بخشی یکی از شیوه‌های مقابله با تخلفات آبی است

    طرح احیاء و تعادل بخشی یکی از شیوه‌های مقابله با تخلفات آبی است

    ایسنا/کردستان مدیر عامل شرکت آب منطقه‌ای کردستان گفت: طرح احیاء و تعادل بخشی، به عنوان یکی از شیوه‌های مقابله با تخلفات آبی، با هدف حفاظت و صیانت از منابع آب زیرزمینی، توسط این شرکت اجرا می‌شود که در این زمینه آب منطقه‌ای کردستان چندین سال متوالی است رتبه برتر کشور را در سطح وزارت نیرو کسب