• برگزاری نشست اضطراری تأمین برق برای شرایط تنش دماییِ هفته آینده

    برگزاری نشست اضطراری تأمین برق برای شرایط تنش دماییِ هفته آینده

    نشست اضطـراری تأمین برق امروز با حضور مسئولان ارشد صنعت برق کشور در مرکز پایـش صنعـت برق برگـزار شـد. در این نشست، همایون حایـری معاون وزیر نیـرو در امور برق و انرژی اظهار  داشت: هفته گذشته میانگین دمای کشور در حدود 36 درجه بود که پیک 58 هزار و 563 مگاوات به ثبت رسید. وی