• شمارش معکوس برای اجرای تعرفه‌های جدید برق

    شمارش معکوس برای اجرای تعرفه‌های جدید برق

    سخنگوی صنعت برق کشور گفت: اجرای آیین نامه جدید نحوه محاسبات برق تا چند روز دیگر کلید می خورد. به گزارش ایسنا، مصطفی رجبی مشهدی در گفت وگو با ایسنا، با اشاره به افزایش تعرفه برق مشترکان پر مصرف، اظهار کرد: مشترک خانگی که بیش از الگو مصرف می کند شامل حال این طرح می

  • برگزاری نشست اضطراری تأمین برق برای شرایط تنش دماییِ هفته آینده

    برگزاری نشست اضطراری تأمین برق برای شرایط تنش دماییِ هفته آینده

    نشست اضطـراری تأمین برق امروز با حضور مسئولان ارشد صنعت برق کشور در مرکز پایـش صنعـت برق برگـزار شـد. در این نشست، همایون حایـری معاون وزیر نیـرو در امور برق و انرژی اظهار  داشت: هفته گذشته میانگین دمای کشور در حدود 36 درجه بود که پیک 58 هزار و 563 مگاوات به ثبت رسید. وی