• نگاه اندک پزشکان انحصار طلب را نباید به جامعه شریف پزشکی تعمیم داد

    نگاه اندک پزشکان انحصار طلب را نباید به جامعه شریف پزشکی تعمیم داد

    ایسنا/فارس استاندار فارس در واکنش به تحریف سخنانش در مورد جامعه پزشکی، گفت: رویکرد اندک پزشکان انحصار طلب را نباید به جامعه شریف پزشکی تعمیم داد. به دنبال تقطیع و تحریف سخنان استاندار فارس در جمع شماری از نمایندگان کارگران از سوی برخی رسانه ها روابط عمومی و امور بین الملل استانداری فارس توضیحاتی در این