• برگزاری کارگاه‌های توانمندسازی

    برگزاری کارگاه‌های توانمندسازی

    انجمن علمی دانشجویان پزشکی کرمان، کارگاه‌های توانمندسازی را به صورت رایگان برگزار می‌کند. به گزارش باشگاه دانشجویان ایسنا، این کارگاه‌ها از ۳ تا ۱۰ دی ماه برپا می‌شود که بر این اساس کارگاه آموزش پروپوزال‌نویسی با تدریس علی امیر کافی سوم دی ماه، ساعت ۲۰، کارگاه آموزش رزومه‌نویسی با تدریس یاسر محمدی چهارم دی ماه، ساعت