• انتقال ۱۹۰ قایق صیادی و تفریحی دیّر به پناهگاه‌های امن

    انتقال ۱۹۰ قایق صیادی و تفریحی دیّر به پناهگاه‌های امن

    ایسنا/بوشهر رئیس اداره شیلات شهرستان دیّر از اجرای مصوبه اخیر ستاد مدیریت بحران این شهرستان برای انتقال قایق های صیادی و تفریحی به پناهگاه‌های امن خبر داد. عقیل امینی با اشاره به دستور فرماندار دیّر به اعضاء ستاد مدیریت بحران این شهرستان جهت اقدامات حفاظتی در مقابله با حوادث احتمالی ناشی از وقوع بارندگی شدید و