• زن چگونه میتواند وکالت طلاق را از مرد بگیرد؟

    زن چگونه میتواند وکالت طلاق را از مرد بگیرد؟

    زمانیکه زوجه با داشتن وکالت در طلاق برای طلاق اقدام می‌کند، دو راهکار وجود دارد. زوجه خودش بدون تسلط بر قوانین و مقررات مربوط به شرایط طلاق با استفاده از حق طلاق اقدام کند یا از مشاوره و وکالت وکیل متخصص طلاق بهره‌مند شود. حق طلاق یا وکالت طلاق زوجه برطبق ماده 1133 قانون مدنی، حق طلاق