• رییس سازمان آموزش و پرورش استثنایی منصوب شد+چالش‌های پیش‌روی سازمان

    رییس سازمان آموزش و پرورش استثنایی منصوب شد+چالش‌های پیش‌روی سازمان

    طی حکمی از سوی وزیرآموزش‌وپرورش، «حمید طریفی حسینی»، «رییس سازمان آموزش و پرورش استثنایی» شد. به گزارش ایسنا، یوسف نوری طی حکمی « حمید طریفی حسینی»، را به عنوان رییس سازمان آموزش وپرورش استثنایی منصوب کرد. بر اساس آنچه در رزومه طریفی حسینی آمده، وی دکترای روانشناسی تربیتی از دانشگاه شهید چمران اهواز دارد و ازسال