• نمی‌توان مرجعیت علمی داشت، ولی نیازها را از بیرون تامین کرد

    نمی‌توان مرجعیت علمی داشت، ولی نیازها را از بیرون تامین کرد

    معاون تحقیقات و فناوری وزارت بهداشت با بیان اینکه امروزه تحقیقات ما را به تولید دانش و به مرجعیت علمی رسانده است، گفت: ولی واقعیت این است که ما نمی‌توانیم مرجعیت علمی داشته باشیم، ولی نیازهای خود را در حوزه سلامت از بیرون بگیریم، این با ذات تحقیقات هم‌خوانی ندارد. به گزارش ایسنا، دکتر یونس پناهی