• جلسه کمیسیون حمایت از حقوق کاربران دوشنبه برگزار می شود

    جلسه کمیسیون حمایت از حقوق کاربران دوشنبه برگزار می شود

    به گفته سخنگوی کمیسیون مشترک طرح حمایت از حقوق کاربران در فضای مجازی قرار است کمیسیون در جلسه روز دوشنبه خود به ایرادات مرکز پژوهش های مجلس در خصوص این طرح رسیدگی کند. لطف الله سیاهکلی در گفت و گو با ایسنا، درخصوص برگزاری اولین جلسه کمیسیون مشترک حمایت از حقوق کاربران در فضای مجازی