• اشکال Modern Warfare 2 به بازیکنان اجازه می دهد از طریق دود ببینند

    اشکال Modern Warfare 2 به بازیکنان اجازه می دهد از طریق دود ببینند

    به گزارش خبر روز و به نقل از gametplay  بازی Call of Duty: Modern Warfare 2 بتای دارای نقصی است که به بازیکنان با محدوده‌های خاص اجازه می‌دهد تا دود دشمن را ببینند. بازی Call of Duty: Modern Warfare 2 در حال حاضر در حال برگزاری یک تست بتا برای گیمرهایی است که این عنوان