با ما همراه باشید

اخبار 52

بهرام قاسمی: انقلاب اسلامی بی همتا و یگانه باقی می ماند

منتشر شده

در

بهرام قاسمی: انقلاب اسلامی بی همتا و یگانه باقی می ماند

سفیر جمهوری اسلامی ایران در فرانسه طی پیامی به مناسبت سالروز پیروزی انقلاب اسلامی گفت: انقلاب‌ اسلامی ایران شاید شبیه انقلاب های اکتبر روسیه و فرانسه باشد اما به دلایلی بی همتا و یگانه باقی می ماند.

به گزارش ایسنا، بهرام قاسمی سفیر کشورمان در پاریس در پیامی به مناسبت چهل و دومین سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی و روز ملی جمهوری اسلامی ایران اظهار کرد:

به نام خالق هستی بخش

یاد باد آن روزگاران یاد باد

در چنین روزها و روزگارانی انقلاب اسلامی ایران چهل و دو سالگی خود را جشن می‌گیرد. انقلابی که بسیاری امید داشتند یک سالگی و چند سالگی خود را نیز نبیند. خواب های آشفته بدفهمان کینه‌توز نسبت به ایران و ایرانیت و اسلام ایرانیان هرباره و در پس هر تلاشی واهی با توان و اراده‌ای مستحکم تر از گذشته روبرو شد، عزم راسخی که  کوران حوادث را در حرکتی هماهنگ و رو به پیش هیچ انگاشته و از آن عبور نمود. جنگ های پیدا و پنهان تحمیلی و تحریم ها و تحدید و تهدیدهای پرشماری که هرکدام به تنهایی و در هر نقطه دیگری از جهان می‌توانست به آسانی بسی خانمان سوز و کارساز باشد.

انقلاب اسلامی انقلابی سترگ، بی همتا، غیر قابل باور و حتی غیر قابل پیش بینی می نمود. نقطه عطفی بی مانند و غیر قابل تصور و تصویر در همه معادلات و مناسبات جهانی و بین‌المللی بود و هنوز با گذر زمان و در آستانه چهل و سه سالگی خود با امواج بیکران و ناتمام بسیاری، تمامی عرصه‌های این جهان را پر طنین و خروشان تر می‌پیماید. انقلاب ایران تنها شاید در ابعاد خاصی با دو انقلاب بزرگ در جهان یعنی انقلاب فرانسه و انقلاب ۱۹۱۷ روسیه بتواند به سنجش و قیاس گرفته شود، اگر چه بی تردید انقلاب اسلامی ایران به دلایلی بی همتا و یگانه باقی می ماند. اما بلحاظ کیفی، با توجه به ابعاد دینی و مذهبی آن و تولد آن در کشوری چون ایران با همه مختصات یگانه ای که آن را یکی از خاص ترین‌ها در جغرافیای جهان با تاریخ و پیشینه ای بی مانند می‌کرد، درست در برهه ای خاص از تحولات و شرایط بین‌المللی و جهانِ درگیر جنگی سرد و تقسیم شده میان دو ابرقدرت نگران و درگیر در رقابتی سخت در حوزه‌های نظامی و امنیتی، با پیروزی خود بر تمامی معادلات و برنامه ریزی‌های قدرت های بزرگ، تاثیری شگرف نه برای دورانی کوتاه که شاید – حتی اگر چه تمامی آن بوده‌ها دیگر نابوده و شدنی‌ها به ناشدنی‌ها بدل گشته است- هنوز انقلاب اسلامی ایران آثار پر نقش خود را در لحظه لحظه تحولات بین‌المللی داشته و خواهد داشت و هنوز و هنوز به عنوان یک موضوع قابل مطالعه و مسئله ای قابل تفسیر بر جای خود ایستاده است و هنوز بسیاری بر این روال و خیالند که گره‌گشای این معما و ناشناخته‌های آن باشند.

انقلاب اسلامی ایران در نگاهی واقع بینانه، خود اتفاقی ساده و یا حادثه ای یکباره و به تنهایی برآمده از بطن روزها و سالیان و حتی دهه‌ها نیست. انقلاب ۱۹۷۹ ایران بی شک در استمرار و در ادامه تمامی دادخواهی‌ها و تلاشها برای یافتن بنیان‌های استواری که حاصل تمدن بشری و دستاوردهای مجموعه تجارب جهانیان بوده، رخ داده و در فرآیندی برای تحقق آرمان‌های بلندی چون عدالت، آزادی، مردم سالاری، داشتن پارلمان و انتخابات آزاد و قانون اساسی مناسب با جامعه اسلامی ایران و تعالیم اسلامی‌که همواره بعنوان مفروض تمامی اندیشمندان تحول خواهی که میان آن آرمان‌ها و عنصر دین و مذهب هیچ‌گونه تنافر و تناقضی قائل نشده اند، دنبال شده است. از نگاهی دیگر انقلاب ایران فرزند برومند و تکامل یافته و تحولات و خیزش های منتهی به انقلاب مشروطیت و تحولات مهم ملی شدن صنعت نفت و حاصل مبارزات بعد از کودتا و مبارزات دهه ۴۰ و جنبش های بعد از آن است که با خیزش و خروش مردم و با رهبری کبیر انقلاب و بنیانگذار جمهوری اسلامی نهایتاً و در پی ناکارآمدی رژیم و سیستم مستبد حاکم بر ایران با توانمندی بی‌نظیر رهبری انقلاب توانست یکی از بزرگترین ارتش های جهان و سیستم امنیتی مخوف و سرکوبگر آن و نظام شاهنشاهی را برای همیشه واپس نهاده و آرمان و خواسته‌های بلند خود را بخصوص در طول اقامت حضرت امام در نوفل لوشاتو که دسترسی بسیار کیفی و کمی خاص و ویژه‌ای برای انجام مصاحبه‌ها و بیان ویژگی‌های حکومتِ زاده از انقلاب در فردای پیروزی و سرنگونی نظام شاهنشاهی بود، به راستی و با شفافیت برای جهانیان و مردم بزرگ ایران تعبیر و تفسیر نماید. آرمان بلند همگان و آرزوهای بربادرفته نسل‌های پیشین که بسیاری نیز در پی آن و بر آنراه جان نهاده بودند و رنج اسارت و زندان و تبعید را تحمل کرده بودند و خواسته‌های این مردمان بی شک صِرف یک خواسته اقتصادی و تقاضاهای روزمره رفاهی و اجتماعی نبود اگرچه بی عدالتی، سیاست های وابسته و غلط اقتصادی، فساد، تورم و در غلتیدن به برنامه ریزی‌های غیر منطقی و غیر واقع بینانه ناشی از افزایش سرسام‌آور ناگهانی قیمت نفت خود بی‌عدالتی، فاصله طبقاتی و تبعیض و تحقیر را در بخش هایی از کشور افزایش داده بود. ولی دولتمردان آن روزگار را این فهم و دانش نبود که افزایش قیمت نفت و یا کپی برداری از برنامه‌های توسعه ای دیگران با شرایطی متفاوت از شرایط کشور، ایران را می‌توانست در پشت چهره ظاهر فریب برخی اقدامات لوکس وارداتی به انباری از باروت مبدل سازد.

خواسته مردم آزادی بود با همه پیوست‌ها و ملزومات آن و استقلال که می‌پنداشتند ایران بیش از همیشه سرنوشت و اختیار آن را از کف نهاده و به یکی از اقمار امپریالیسم جهانی مبدل شده است. فساد، بی عدالتی، رشوه و نادیده گرفتن کرامت انسانی آدمیان و بی‌توجهی و مقابله و انکار عقاید مردمی‌که اعتقادات خود و فرزندان و آیندگان را در این وادی از دست رفته و همه تلاش های حاکمیتی را توهین و تهاجم به باورهای خود تلقی می‌کردند از حد فزون تر و بسیار آزار دهنده بود.

انقلاب اسلامی ایران بی شک تنها در بخش ها و ابعادی با انقلاب کبیر فرانسه و انقلاب روسیه به لحاظ فراگیری و ابعاد وسیع آن قابل مقایسه است آنهم نه در همه ابعاد و شاخه‌های آن و شاید انقلاب اسلامی ایران به لحاظ نوع رهبری رهبر فرزانه آن و فراگیری آن در میان تمامی اقشار و افکار و گروه‌ها بی نظیر تلقی گردد. انقلاب ایران شاید آخرین انقلاب در نوع خود و در جهان تلقی شود که به عنوان بزرگترین و آخرین تجربه انقلاب های جهان، خود را یافت و در مسیر خود به حرکت ادامه داد. اگر چه دیگر  به نظر می رسد با تغییر مناسبات جهانی و بر آمدن روندهای نو دیگری، انقلاب ها جای خود را به دیگر شیوه‌هایی از مبارزه داده اند.

با انقلاب ایران و طبعاً بدلیل ذات و جوهره این انقلاب، تحولات عمیق و گونه گونه و دگرگونی‌های بسیاری در سطوح مختلف برپا گشت، اگرچه انقلاب ایران با شعارهای منزه و الهی خود بخشی از جهان پیرامونی آن را که با حاکمیت های بسته و بدوی و خانوادگی و مستبد و دور از همه فرآیندهای دموکراتیک اداره می‌شدند، بس نگران نمود.

پیروزی انقلاب ایران با بسیاری از نگرانی‌های پیرامونی و جهانی از سوی قدرت های سلطه گر شرق و غرب مصادف گشت و لذا در میانه نبرد و پیروزی انقلاب، کشمکش های فراوانی آغاز شد. جنگ تحمیلی ۸ ساله با همه مشخصات ویرانگر آن، تحریم های متعدد و مکرر ایالات متحده آمریکا، درگیر کردن گلوگاه‌های صادرات نفت ایران و آغاز نوعی محاصره به صور مختلف از شرق و غرب و برخی از کشورهای منطقه که بسیاری از همه آن تهدیدها و تحدیدها و تحریم ها حتی به غایت شدیدتر تا امروز دوام و استمرار شوم خود را داشته و ایران را همواره چنین خواستند. شدت تحریم ها با قطعنامه‌های سازمان ملل و شورای امنیت جنبه عملی بخود گرفت و نهایتاً در پی مذاکرات هسته‌ای با اعضای شورای امنیت و تفاهمی‌که باید تحریم ها را از فراز ایران بر می‌گرفت – و تا حدی نیز در کوتاه زمانی چنین افقی خودنمایی کرد – که با آمدن رئیس جمهور نژادپرست و متوهم آمریکا و خروج او از برجام تمامی تحریم های گذشته و بسیار افزون تر از هر آنچه طی ۴۰ سال گذشته بر ایران رفته بود مجدداً با شدت و حدت تمام بار دیگر برقرار و اجرایی گردید.

انقلاب ایران و مردم بزرگ و بی مانند آن با درک دقیق از واقعیات حاکم بر جهان و ضرورت دفاع از کیان کشور و تاریخ پرشکوه تمدن ساز خود با همه این محرومیت ها و سختی‌های تحمیلی و  تحریمی‌با شکیبایی و صبر و با پذیرش کمبودها و نبودها و با اراده ای استوارتر از پیش بر عهد و پیمان خود با شهدای خود و تمامی آنانی که در طول قرون و اعصار برای آزادی و مردم سالاری و استقلال و حفاظت از دیانت و اسلامیت خود مبارزه و تلاش کرده بودند، باقی ماندند و با صبر راهبردی خود و تحمل همه مشکلات لحظه به لحظه، تمامی ترفند های معاندین و بدخواهان خود را بی ثمر و بی اثر ساختند. با این مقاومت و استقامت فراگیر تمامی خوابهای آشفته بدخواهان ضد ایران و ضد ایرانی و ضد انقلابِ پریشان و نادانسته ای که با تصویری از سر نافهمی تصور می‌کردند ایران را با تحریم و تهدید و تحدید از پای خواهند افکند، بی آنکه بدانند این ملت و این کشور که با جغرافیایی خاص خود و در جایگاه واقعی و درست خود در فلات ایران نشسته است تنها کشور منطقه است که درست همه عوامل و مولفه‌های مورد نیاز یک کشور را داراست و قادر است با بهره گیری از تاریخ و تجارب بی شمار و  گرانبهای خود در برابر تحریم ها و تحریک ها بی آنکه فریاد بر آورد با خویشتن داری و به آرامی‌با همه داشته‌های بی مثال خود و بخصوص با اتکا بر نسل جوان و اندیشمند و پویای خود هر آنچه را آنان برای ایران نمی‌خواهند را بهنگام و در زمانه نیاز به عرصه و میدان دید همگان در آورد.

ایرانیان در جنگ تحمیلی و طی تحریم های گسترده با اندک امکانات و تسلیحات خود برای اولین بار و پس از عبور از بیش از دو قرن و اندکی، در جنگی نابرابر اجازه تصرف یک وجب از خاک خود را به دیگران ندادند، در حالی که اکثر شهرهای ایران به راحتی در تیررس موشک های دشمن بود. ایرانی که می دانست در جهان نابرابر کنونی باید تحریم را تحمل کند، توانست  دستاوردهای عظیمی را شکل دهد و در تکنولوژی‌های گوناگون و فناوری‌های نوین و دانش بنیان، صنعت و بسیاری از حوزه‌های دیگر توانسته است تحریم ها را موفق تر از پیش به عقب راند و دستاوردهای بزرگی را به ارمغان آورد.

ایران نه تنها به واقع لنگر ثبات و امنیت منطقه که باید گفت یکی از قدرتمندترین کشورهای جهان در عرصه استقرار صلح و امنیت و مبارزه با تروریسم است. بررسی تاریخ تحولات اخیر گویای تلاش و نقش برجسته ایران در مبارزه با زورمداران آسان خوار و زیاده طلب است، اگرچه با پرداخت هزینه‌های بسیار و جان فشانی‌های فراوان جوانان برومند خود، برجسته تر و نمایان تر از گذشته خود را در جایگاه واقعی و برتر خود خواهد یافت.

ایرانیان خوب دانسته اند که چگونه در برابر نامردمی‌های معاندین و دشمنان سرزمین اهورایی خود مقاومت نمایند. مردم ایران با هوشیاری و هوشمندی حاصل از تجارب تاریخی خود با هر سلیقه و اندیشه و تفکر، به هنگامه هجوم دشمن و در زمان احساس خطر دست در دست یکدیگر از آب و خاک و سرزمین و حیات خود دفاع خواهند کرد و چنین است که در پی همه سختی‌ها و برخی ناملایمات و ناگواری‌ها به صورت خستگی ناپذیری در چهل و دو سالگی انقلاب با مقاومت شگفت انگیز خود، راهی و معبری برای تکمیل و تکامل دگرگونی‌های اساسی و تحقق آرزوها و خواسته‌های بر حق تاریخی خود، راسخ تر از همیشه با امید و آرزوهای دیرینه خود پابرجا ایستاده اند.

با آن امید که بدخواهان و کینه ورزان و حاسدین شکوه و عظمت ایران و فرهنگ پارسیان و همه مردم ترقی خواهان از زمان و حوادث و مقاومت آنان بیاموزند که آب در هاون می‌کوبند و زحمت برای دیگران می جویند و آبروی خویش بیش و بیشتر بر باد می دهند. به امید ایرانی آباد، آزاد، قدرتمند و توسعه یافته که همانا تنها بخشی از آرمان‌های والای انقلاب اسلامی و سر فرازان آزاد اندیش حق گوی و و خداجوی آن بوده است.

کوشش آن حق گزاران یاد باد.

براساس این گزارش، میشل ستبون عکاس شهیر فرانسوی دوران انقلاب، طی پیامی در برنامه مجازی سفارت ایران در فرانسه به مناسبت سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی گفت: در ایام سالروز انقلاب ایران، مایلم به همه دوستان ایرانی ام سلام عرض کنم که در طول همه این سالها اول از همه مرا از لطف خود و بخصوص از دوستی و بذل توجه شان بهرمند کردند. این انقلاب، جهان و نیز زندگی مرا را تغییر داد. من برای همیشه مدیون ایران خواهم بود. من آرشیتکت بودم و قصد داشتم یک عکاس حرفه ای باشم و این انقلاب ایران بود که این فرصت را برای من فراهم کرد.

برای اولین بار،  من ایران را در سال 1970 کشف کردم و اکنون بعد از 50 سال، بسیار به آن وابسته ام. من فرهنگ و زبان و شعرش را و بخصوص مردم آنرا دوست دارم. در سالهای اخیر من تلاش کردم تاریخ مصوری که از ایران داشتم را با دوستانم به صورت نمایشگاه یا در قالب کتاب، هم در فرانسه و هم در ایران به اشتراک بگذارم. زیرا ما چگونه می توانیم بی آنکه شناختی از گذشته مان داشته باشیم، زمان حال مان را بشناسیم ؟ من به این انقلاب که مرا متحول ساخت، بسیار نزدیک بودم، آن زمانی که می دیدم تمامی یک ملت به پا خاسته اند. ولی عکس هایی که من گرفته ام ، اول از همه به خودِ ایرانی ها تعلق دارند و من شاهدی بیش نبودم. چرا برعکس، این تصور نداشته باشیم که یک ایرانی نیز همچون من بیاید و شاهدی بر انقلاب فرانسه باشد؟

اما امروز آرزوی من برای مردم ایران چیست؟ مسلما  اول از همه، برداشته شدن تحریم های بی فایده که کارش فقط تنبیه مردم ایران است و نیز آرزوی یک زندگی آرام تر ، آسانتر و زیباتر.

ایران یک تمدن بسیار بزرگ بوده، هست و خواهد بود.

انتهای پیام

منبع:ایسنا

ادامه مطلب
برای افزودن دیدگاه کلیک کنید

یک پاسخ بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

اخبار 52

بررسی طرح “تاسیس خانه تهران” روی میز شورا

منتشر شده

در

توسط

بررسی طرح "تاسیس خانه تهران" روی میز شورا

سخنگوی شورای اسلامی شهر تهران از بررسی طرح تأسیس خانه تهران در جلسه فردا سه شنبه شورا خبر داد.

به گزارش ایسنا، علیرضا نادعلی با اشاره به برگزاری سی و هفتمین جلسه شورای شهر تهران در روز سه شنبه ( فردا) گفت:  این جلسه با بررسی طرح تأسیس خانه تهران و گزارش مشترک کمیسیون های برنامه و بودجه ، فرهنگی و اجتماعی برگزار خواهد شد.

 

نادعلی در ادامه افزود: همچنین انتخاب شش نفر نماینده شورا از شخصیت های صاحب نظر در حوزه های ماموریتی موضوع بند (چ) ذیل تبصره دوم مصوبه «اصلاحیه مصوبه اعطای نشان های شهروندی» نیز در این جلسه صورت خواهد گرفت.

 

در پایان نادعلی تاکید کرد: همچنین در این جلسه ۸ مورد پرونده پلاک ثبتی باغات تعیین تکلیف می‌شوند.

انتهای پیام

ادامه مطلب

اخبار 52

معاون رئیس جمهور: تداوم مسیر رشد و تعالی از شاهراه وحدت می‌گذرد

منتشر شده

در

توسط

 معاون رئیس جمهور: تداوم مسیر رشد و تعالی از شاهراه وحدت می‌گذرد
عکس آرشیوی است.

ایسنا/فارس معاون امور مجلس ریاست جمهوری با اشاره به بخشی از دستاوردهای انقلاب اسلامی در ابعاد مختلف، تاکید کرد که ایران امروز در حوزه‌های گوناگون علمی، پژوهشی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی به هیچ عنوان قابل قیاس با قبل از انقلاب نیست و تداوم مسیر رشد و تعالی از شاهراه وحدت و تقویت همدلی می‌گذرد.

حسینعلی امیری چهارشنبه در مراسم بزرگداشت ۲۲ بهمن در شیراز که با رعایت پروتکل‌های بهداشتی و با حضور جمع زیادی از زنان و مردان انقلاب و حامی نظام اسلامی در میدان شهدا برگزار شد، گفت: دستاوردهای انقلاب اسلامی در ۴۲ سال گذشته هر کدام، گامهای بزرگی به سمت توسعه و پیشرفت کشور است.

او با اشاره به اینکه امروز و دیروز ایران را می‌توان در لابلای سطور نوشته‌های شخصیت‌های مختلف ایرانی و غیرایرانی جست و جو کرد، گفت: امروز شرکتهای دانش بنیان در ایران اقداماتی را پایه گذاری کرده و انجام میدهند که با کشورهای پیشرفته جهان برابری میکند.

امیری یکی از دستاوردهای انقلاب را امنیت در ابعاد مختلف برشمرد و این داشته را مدیون تلاشهای نیروهای مسلح، دستگاه های امنیتی و انتظامی دانست و تاکید کرد که توان ایران در این بخش بسیار فراتر از دوران قبل از انقلاب است.

معاون رئیس جمهوری با بیان اینکه در سالهای ابتدایی دولت تدبیر و امید، گامهای بلند و تاثیرگذاری در حوزه های مختلف به ویژه اقتصاد برداشته و رشد قابل توجهی حاصل شد، اقدامات نابخرادانه رئیس جمهور پیشین آمریکا و اعمال تحریم‌های ظالمانه و همه جانبه و دشمنی‌ها را عامل بروز مشکلات مختلف دانست.

امیری در عین حال گفت: علیرغم آن همه تحریمهای سخت و جنگ اقتصادی که دشمنان ایران اسلامی راه انداختند، این همه کار توسعه ای و عمرانی در کشور اجرایی شده است و هر هفته شاهده افتتاح طرحهای بزرگ و تاثیرگذار در ابعاد مختلف توسط رئیس جمهور و اعضای هیئت دولت هستیم.

او با بیان اینکه بررسی وضعیت ایران پیش و بعد از انقلاب برای جوانان منجر به روشنگری خواهد شد، لزوم بیان و تاکید بر دستاوردهای بی شمار انقلاب اسلامی تاکید و اضافه کرد: این مقایسه برای طیف های مختلف انقلاب حائز اهمیت است و میتواند کمک شایانی به بیان  دستاوردهای انقلاب داشته باشد البته امام خمینی (ره) نیز با پشتیبانی مردم ایران توانست انقلاب را به پیروزی برساند.

امیری در عین حال یکی از مهمترین دستاوردهای انقلاب را برچیدن نظام سلطنتی دانست و گفت: در نظام سلطنتی مردم هیچ جایگاهی در تصمیم گیری های سیاسی نداشتند و اگر انتخاباتی در دوران قبل از انقلاب برگزار می شود صرفا انتصابات بود و رای مردم جایگاهی در تصمیم گیری های سیاسی نداشت.

امیری با بیان اینکه هیچ نظام سیاسی در جهان نیست که در سال اول استقرار انتخابات برگزار کند، انجام رفراندوم در روزهای پیروزی انقلاب را یکی از مهمترین دستاوردهای ماندگار دانست و گفت: پس از انقلاب اسلامی ایران شاهد بودیم که نسبت به برگزاری انتخابات اقدام شد تا دیدگاه مردم به عنوان اصلی‌ترین ملاک در تصمیم گیری های سیاسی لحاظ شود.

او بازگشت اقتدار به منطقه و بهبود وضعیت کشورهای اسلامی را بعد از پیروزی انقلاب یادآور و متذکر شد: پس از انقلاب، ایران دستاوردهای مختلفی نظیر استقلال سیاسی، آزادی و دمکراسی دینی را به ارمغان آورد؛ انقلاب اسلامی در ادبیات سیاسی جهان نیز نقش مهمی داشته و توانست جهان سیاسی را از دو قطبی بودن خارج و خود را به عنوان یکی از قطب های سیاسی در جهان معرفی کند.

وی با اشاره به اینکه ایجاد فرصتهای برابر آموزشی برای همه افراد جامعه از دستاوردهای انقلاب بوده است، گفت: برخی تصور کردند خارج شدن آمریکا از برجام موجب لطمه خوردن اقتصاد ایران خواهد شد اما فرامین مقام معظم رهبری در خصوص اقتصاد مقاومتی و تعیین سیاستهای کلی اقتصادی، موجب جلوگیری از آسیب در این حوزه شد.

امیری اجرای سیاستهای اقتصاد مقاومتی را موجب شکوفایی کشور دانست و تاکید کرد که علیرغم تمام تحریمها و فشارها، تنها در استان فارس 1146 پروژه با اعتباری بالغ بر 23 هزار میلیارد تومان، در این ایام به بهره برداری رسیده است.

معاون رئیس جمهور گفت: تا قبل از انقلاب در همین استان فارس تنها یک سد ساخته شده بود، حال آنکه روز گذشته در قالب طرحهای افتتاح شده به مناسبت دهه مبارک فجر، 2 سد در این استان به بهره برداری رسید.

او گفت: اگر انقلاب اسلامی تا الآن با صلابت و اقتدار به سمت آرمانهایش حرکت کرده به خاطر یکپارچگی و وحدت است؛ طی 42 سال گذشته در هر صحنه‌ای مردم با هم همدل و همراه بودند و با هم حرکت کردند و از عهده مشکلات برآمدند و حتی مشکلاتی که از بیرون تحمیل میشده را تحمل کرده اند.

معاون رئیس جمهوری با بیان اینکه برای توسعه بیشتر و فائق آمدن بر مشکلات، نیازمند تداوم و استحکام وحدت هستیم، گفت: میدانیم که مردم با مشکلات متعددی مواجه‌اند، منکر گرانیها و شرایطی که عمدتا ناشی از تحریمها بوده، نیستیم، اما برای فائق آمدن بر این مسائل، نیازمند همراهی و همدلی هستیم.

او با اشاره به اینکه فارس یکی از استانهای دارای ظرفیتهای متعددی‌ست که یک دهم این ظرفیتها را در کمتر استانی میتوان یافت، گفت: در این استان همه بسترها برای توسعه همه جانبه فراهم است.

امیری با قدردانی از نماینده ولی فقیه در استان فارس و امام جمعه شیراز، آیت‌الله دژکام را محور وحدت در فارس معرفی و از استاندار این استان به عنوان شخصیتی کارشناس و پرتلاش یاد و دستگاه قضایی را به عنوان مجموعه‌ای همراه و همدل ارزیابی کرد و یادآور شد که نمایندگان مردم فارس در مجلس و فرماندهان نظامی و انتظامی و مسئولان امنیتی این استان هم همراهی و همدلی مطلوبی دارند.

معاون رئیس جمهوری تاکید کرد که با وجود ظرفیت‌های فارس و همدلی و همراهی و توانمندی مسئولان ارشد و دستگاه‌های مختلف، همه ابزارها برای توسعه و پیشرفت فراهم است و هیچ عذری از ما پذیرفته نیست.

انتهای پیام

منبع:ایسنا

ادامه مطلب

اخبار 52

نعیم قاسم: روابط ما با تهران بر اساس مصلحت نیست

منتشر شده

در

توسط

نعیم قاسم: روابط ما با تهران بر اساس مصلحت نیست

معاون دبیرکل حزب الله لبنان با اشاره به اینکه حمایت از محور مقاومت حق ایران است تاکید کرد که روابط ایران و حزب الله بر اساس منافع نیست.

به گزارش ایسنا به نقل از پایگاه خبری العهد، رایزنی فرهنگی جمهوری اسلامی ایران در لبنان سمیناری مجازی به مناسبت چهل و دومین سالروز پیروزی انقلاب اسلامی برگزار کرد.

شیخ نعیم قاسم، معاون دبیرکل حزب الله لبنان که در این سمینار مشارکت کرد در سخنانی گفت: غنی سازی اورانیوم و حمایت از محور مقاومت در منطقه حق ایران است.

وی تاکید کرد: حزب الله به روابط خود با تهران افتخار می کند زیرا این روابط حزب الله را در دفاع از استقلال و آزادی سرزمین تقویت می کند.

معاون سید حسن نصرالله همچنین خاطرنشان کرد که ایران در مقابل روابط خود با حزب الله هیچ درخواستی از این حزب ندارد و این روابط بر اساس مصلحت و منافع نیست.

شیخ نعیم قاسم در بخشی از صحبت های خود گفت: ما سرزمین خود را آزاد کردیم و کرامت خود را بازگرداندیم و این نمونه از خدمات و حمایت های ایران است .

از سوی دیگر، عباس خامه یار، رایزن فرهنگی ایران در بیروت در این سمینار گفت: یکی از اهداف عالی جمهوری اسلامی ایران در زمینه سیاست خارجی، رهایی از تبعیت ابر قدرت ها است به ویژه اینکه در مرحله قبل از پیروزی انقلاب اسلامی، ایران تابع آمریکا و قدرت های غربی بود.

وی تاکید کرد: تحلیلگران غرب بر این باورند که یکی از دلایل شکل گیری انقلاب اسلامی ایران استبداد حکومت وقت و تبعیت مطلق از بیگانگان است.

عباس خامه یار خاطرنشان کرد: استقلال ما در زمینه سیاست خارجی بسیار مهم است؛ منظور از استقلال در اینجا استقلال در تمامی زمینه ها از جمله سیاسی، نظامی و اقتصادی است.

منبع:ایسنا

ادامه مطلب
تبلیغات

برترین ها