با ما همراه باشید

اخبار

حاکمیت ملت، مهمترین خواسته‌ی مشروطه‌خواهان بود

منتشر شده

در

حاکمیت ملت، مهمترین خواسته‌ی مشروطه‌خواهان بود

 یک استاد دانشگاه تبریز گفت: یکی از خواسته های مهم مشروطه‌خواهان، ضرورت حاکمیت ملت بود که مبانی مشروعیت حکومت را دگرگون ساخت.

باقر صدری‌نیا روز پنجشنبه، ۱۴ مرداد ماه در بزرگداشت یک صد و پانزدهمین سالروز صدور فرمان مشروطیت که به صورت مجازی و از خانه‌ی مشروطه تبریز برگزار شد، اظهار کرد: فرمان مشروطیت در سال ۱۲۸۵ شمسی مصادف با ۱۳۲۴ قمری و ۱۹۰۶ میلادی صادر شد که ایران در شمار کشور های دارای نظام مشروطیت قرار گرفت.

وی با بیان اینکه نهضت مشروطه‌خواهی از سال ۱۲۸۵ شروع نشده، ادامه داد: ظاهراً این نهضت از یک سال قبل آغاز شده اما تکوین مقدمات آن به حدود ۵۰ سال قبل و یا حتی اندکی قبل‌تر برمی‌گردد که از زمان تأسیس دارالفنون و افتتاح آن به تدریج اندیشه های نوگرایانه در ایران رواج پیدا کرده و  پیش از آن نیز مطالبی مطرح شده و کوشش هایی از طریق عباس میرزا انجام شده بود.

وی افزود: بر اثر تحولات پیش از صدور فرمان مشروطه، مظفرالدین‌شاه فرمان تشکیل مجلس شورای اسلامی را امضا کرد که در آغاز نامی از مشروطه نبود چرا که در فرمان مظفرالدین‌شاه نیز واژه‌ی «تشکیل مجلس شورای ملی» برای مشورت دهی به دولت آورده شده اما به تدریج ارتقاء یافته و نام مشروطه به میان آمده که اولین بار «سریع الدوله» مسئله‌ی مشروطه را مطرح کرد.

این استاد دانشگاه تبریز در رابطه با پایان این دوره خاطرنشان کرد: از زمان روی کار آمدن رضاشاه، تقریباً تا سال ۱۳۰۴، مشروطیت ادامه داشت و بعد آن گرچه به ظاهر حکومت ایران مشروطه بود اما اصول و موازین آن رعایت نشده و  کنار گذاشته شده بود.

وی متذکر شد: این نهضت خلق الساعه نبود و پیشینه و کلیات آن، توسط برخی افراد مطرح شده بود اما  تا زمان صدور این فرمان، اصول آن به درستی مشخص نبوده که شکل‌گیری آن، حکومت و پیشگامان نهضت را غافلگیر کرد و به اعتقاد من، بهترین مجلس در طول دوره های قانونن گذاری ایران، مجلس اول بود که بدون برنامه‌ی قبلی تاسیس شده و به سمت تکامل رفت اما بخشی از ضعف های آن به ناکامی نهایی نهضت منجر شد.

وی با اشاره به اهداف و خواسته های نهضت، یادآور شد: مشروطیت در پی استقرار آزادی به مفهوم دموکراسی بود که گرچه در ابتدا این موضوع به طور کامل معین نشده بود اما در جریان رخدادها، آزادی، عدالت، قانون و حاکمیت ملت به جای پادشاه به عنوان خواسته‌ی اصلی مشروطه‌خواهان شناخته شد.

صدری‌نیا در ارتباط با دو جناح مشروطه اضافه کرد: بخشی از اهداف مشروطه در مجلس اول تحقق یافت که این مجلس، حکم شورای انقلاب را داشته و تنها به قانون گذاری اکتفا نکرده و بلکه مسئولیت کارهای اجرایی و حتی قضایی را نیز بر عهده داشت که دو جناح مشروطه با عناوین انقلابی و اصلاح طلب بود و جناح انقلابی در ناکامی مشروطیت، سهم قابل توجهی را به خود اختصاص می‌داد.

وی در ارتباط با تحولات حوزه‌ی ادبیات در این دوره بیان کرد: نوسازی ایران، پروژه‌ی اصلی دوران مشروطه و پیش تر آن بود که به تدریج به نوسازی سیاسی، ادبی و فرهنگی ارتقاء یافت که پیشگامان جنبش روشنفکری ایران از چند دهه‌ی قبل با نقد شیوه های سنتی رایج به دنبال پی‌ریزی مبانی ادبیات جدیدی بودند و دور بودن از پیچیدگی ها و در برگیری مسائل میهنی، ارزش های انسانی و ملی از کلیات آن به شمار می‌آید.

وی با اشاره به اشعار مشروطیت گفت: اشعار این دوره به منزله‌ی تریبونی از آمال و اندیشه های مشروطه طلبان بود که بر استقلال، مبارزه با سلطه‌ی بیگانه، آزادی، قانون خواهی، ضرورت اخذ مظاهر تمدن جدید، آموزش اقشار مختلف و آبادانی ایران تاکید می‌کرد.

مجلس اول شورای ملی، بهترین، پاک ترین و مهمترین مجلس تاریخ پارلمان ایران

در بخش بعدی این مراسم، یکی دیگر از  اساتید دانشگاه تبریز در خصوص مجلس دوران مشروطه اظهار کرد: مجلس، مظهر تجلی حاکمیت ملی است که از مولفه های بزرگ مشروطه خواهان بود و در راستای آن، نظام نامه‌ی انتخابات به سرعت تبیین و سهمی بر ایالات و ولایات ایران در نظر گرفته شد.

عباس قدیمی قیداری ادامه داد: تبریز دومین شهر برگزاری انتخابات در ایران است که به اعتبار کوشندگان مشروطه‌ی تبریز و شکل ‌گیری نهادی بسیار مهم به نام «انجمن ایالتی ایران»، انتخابات تبریز برگزار شد که نخستین آن، انتخابات صنفی بود و مشروح این رویداد بزرگ در روزنامه‌ی انجمن نیز منعکس می‌شد.

وی ادامه داد: در سال ۱۹۰۱، قراداد دارسی به دست مظفرالدین شاه تصویب شد که مجلس با آن مخالفت کرده و پس از آن، تمامی عهدنامه ها و قرارداد ها باید   به تاییدیه مجلس می‌رسید که از مجلس برخاسته از اراده‌ی ملت، پاک دست و دارای نیروهای مطلع و آگاه انتظار چنین واکنشی دور نیست.

وی در رابطه با نقش روس ها افزود: روس ها در قرن نوزدهم و ابتدای قرن بیستم، دو سیاست را در ایران دنبال می‌کردند که در صدر قاجار توسعه طلبی عرضی بود لذا در عهد نامه‌ی ترکمن چای و گلستان، بخشی از ایران در آن سوی رود ارس جدا شد.

این استاد دانشگاه تبریز با اشاره به نفوذ روس ها در دوره‌ی ناصری و مظفری یادآور شد: نفوذ روس ها در دوره‌ی ناصری و مظفری، روند را به سیاست نفوذ و اقتصادی تغییر داد که به «امپریالیسم روبل» یاد می‌شد و بیشترین واردات ما از روس ها بود و کاملاً برتری خود را نسبت به انگلستان نشان می‌دادند.

وی خاطرنشان کرد: روس ها، خود را حافظ نهاد سلطنت می‌دانستند اما با روی کار آمدن نهضت مشروطیت و مظاهر آن از جمله مجلس، ورق برگشت چرا که سیاست خارجی مجلس مغایر با منافع اقتصادی و سیاسی روس ها و همچنین انگلیسی ها در ایران بود و سرانجام سبب جبهه‌گیری روس ها شد.

وی در خصوص اقدامات شوم روس بیان کرد: برجسته ترین اقدام روس در سرکوب مجلس اول بود که به دنبال بمباران مجلس، کانون مشروطه خواهی از تهران به تبریز انتقال یافت و باعث شکل‌گیری دوران مقاومت تبریز شد.

قدیمی قیداری با اشاره به واقعه‌ی عاشورای ۱۲۹۰، متذکر شد: در عاشورای ۱۲۹۰، روس ها برجسته ترین مشروطه‌خواهان  را اعدام کردند که در رأس آن ثقة الاسلام تبریزی بود و ساختمان انجمن ایالتی در تبریز را به توپ بسته  و دفاتر روزنامه ها و کتابخانه ها را نیز به آتش کشیدند.

وی در رابطه با علت کینه‌ی روس ها اضافه کرد: فعالیت های انجمن تبریز، منافع سیاسی و اقتصادی روس ها را به خطر می‌انداخت و از سوی دیگر در دوره‌ی استبداد صغیر، نقش مجلس را در سراسر ایران بازی کرد که سبب کینه‌ی عمیق روس ها از آزادی طلبان تبریزی شد و تکاپو و تلاش های این آزادی طلبان، همانند نهالی تبدیل شده به درختی تناور بود.

وی در پایان تاکید کرد: مشروطه در مسیر تحقق برخی از برنامه های خود ناکام ماند اما هیچ موقع شکست نخورد که باید مشروطه را دوباره خواند و نقش دشمنان را برای امروز و آینده‌ی فرزندان مملکت تبیین کرد.

منبع: ايسنا

ادامه مطلب
برای افزودن دیدگاه کلیک کنید

یک پاسخ بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

اخبار

آلودگی هوای شهرهای پرجمعیت طی امروز

منتشر شده

در

توسط

آلودگی هوای شهرهای پرجمعیت طی امروز

رئیس مرکز ملی پیش‌بینی و مدیریت بحران مخاطرات وضع هوا از آلودگی هوای شهرهای پرجمعیت طی امروز(۲۴ آبان ماه) خبر داد.

صادق ضیاییان در گفت و گو با ایسنا افزود: براساس تحلیل آخرین نقشه‌های پیش یابی هواشناسی، امروز(۲۴ آبان ماه) در اکثر مناطق کشور جوی پایدار حاکم است و برای شهرهای صنعتی و پرجمعیت انباشت آلاینده های جوی و کاهش کیفیت هوا پیش‌بینی می‌شود.

وی افزود: سه شنبه (۲۵ آبان ماه) شمالی شدن جریانات روی دریای خزر برای استان‌های ساحلی دریای خزر و اردبیل بارش آغاز خواهد شد و با گذر امواج تراز مبانی، در بخش‌هایی از کردستان، کرمانشاه، ایلام، خوزستان، همدان، مرکزی، لرستان، کهگیلویه و بویراحمد، چهارمحال و بختیاری، ارتفاعات و دامنه‌های جنوبی البرز به تدریج اصفهان، شمال بوشهر، شمال فارس، غرب، یزد، خراسان شمالی و خراسان رضوی بارش باران، وزش باد شدید موقت و در مناطق سردسیر و مرتفع بارش برف پیش‌بینی می‌شود. بیشینه مقادیر بارش در این روز برای سواحل دریای خزر انتظار می رود و در نواحی جنوب غرب بارش همراه با رعد و برق خواهد بود.

رئیس مرکز ملی پیش‌بینی و مدیریت بحران مخاطرات وضع هوا ادامه داد: چهارشنبه (۲۶ آبان ماه) فعالیت سامانه بارشی با شدت کمتر در استان‌های ساحلی دریای خزر، لرستان، ارتفاعات خوزستان، مرکزی، اصفهان، چهارمحال و بختیاری، یزد و خراسان رضوی ادامه خواهد داشت. از اواخر وقت چهارشنبه سامانه از شمال شرق کشور خارج می‌شود و طی روزهای پنجشنبه و جمعه (۲۷و ۲۸ آبان ماه) مجدد جوی پایدار بر کشور حاکم خواهد شد و در شهر های پرتردد و صنعتی افزایش غلظت آلاینده‌ها انتظار می‌رود.

وی افزود: طی روزهای سه شنبه و چهارشنبه (۲۵ و ۲۶ آبان ماه) در نواحی غرب، سواحل دریای خزر، اردبیل، خراسان شمالی و چهارشنبه در نواحی شرق، شمال شرق، مرکز و دامنه‌های جنوبی البرز کاهش محسوس دما بین ۸ تا ۱۲ درجه سانتیگراد رخ خواهد داد. همچنین در این دو روز برای نواحی شمال شرق و شرق وزش باد شدید پیش‌بینی می‌شود.

به گفته ضیاییان اوایل وقت امروز (۲۴ آبان ماه) تنگه هرمز و شرق خلیج فارس مواج پیش بینی می‌شود همچنین سه شنبه و چهارشنبه (۲۵ و ۲۶ آبان ماه) دریای خزر مواج و توفانی خواهد بود.

رئیس مرکز ملی پیش‌بینی و مدیریت بحران مخاطرات وضع هوا درباره وضعیت جوی تهران طی دو روز آینده اظهارکرد: آسمان تهران فردا ( ۲۵ آبان ماه) نیمه‌ابری و به‌تدریج ابری با حداقل دمای ۷ و حداکثر دمای ۱۶ درجه سانتیگراد و طی ‌چهارشنبه ( ۲۶ آبان ماه) نیمه‌ابری تا ابری همراه با بارش باران و وزش باد و در اواخر وقت به‌تدریج کاهش ابر با حداقل دمای ۳  و حداکثر دمای ۸  درجه سانتیگراد پیش‌بینی می‌شود.

ضیاییان در پایان گفت: طی امروز و فردا (۲۴  و ۲۵ آبان ماه) بندرعباس با دمای ۳۱ و۳۰ درجه سانتیگراد گرم‌ترین و اراک با  دمای ۱۰ درجه سانتیگراد سردترین مراکز استان‌ کشور هستند.

منبع:ایسنا

ادامه مطلب

اخبار

اهدای ۱۰۰ هزار جلد کتاب بین جامعه‌ی هدف تا پایان امسال در ایلام

منتشر شده

در

توسط

اهدای ۱۰۰ هزار جلد کتاب بین جامعه‌ی هدف تا پایان امسال در ایلام

ایسنا/ایلام مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان ایلام گفت: سال گذشته بیش از ۶۰‌ هزار جلد کتاب در میان جوامع هدف توزیع شده و هدف‌گذاری ما تا پایان سال جاری، اهدای ۱۰۰هزار جلد کتاب به علاقه‌مندان در مناطق محروم و کم‌برخوردار استان براساس ذائقه مخاطبان و به یاد و نام ۳۰۰۰ شهید ارزشمند استان است.

«عمران خودآموز» در گفت‌وگو با ایسنا، به اهمیت هفته کتاب و کتابخوانی در کشور اشاره و اظهار کرد: خوشبختانه توسعه و ترویج فرهنگ کتاب و کتابخوانی در استان ایلام با بهره‌گیری از ظرفیت‌ها و پتانسیل‌های موجود در چند سال اخیر روندی رو به رشد داشته و اخیراً با افتتاح کتابخانه‌ی تخصصی فرهنگ، هنر و ارتباطات گامی مهم در این زمینه برداشته شده است.

وی گفت: استمرار فعالیت کتابسرا با رویکردی جدی، تخصصی و حرفه‌ای در حوزه‌ی توزیع هدفمند کتاب، خرید حداکثری کتاب از مؤلفان و ناشران بومی، برگزاری برنامه‌های مختلف در فضای مجازی با محوریت کتاب و کتابخوانی، برگزاری مستمر جایزه‌ی کتاب سال استان از سال ۱۳۹۵ تاکنون و… زیرساخت‌های توسعه‌ی کتابخوانی در استان‌ تقویت شده و تلاش داشته‌ایم با شناسایی نیازهای جوامع هدف یار مهربان به‌ صورت حداکثری و گسترده و با سهولت در دسترس مخاطبان قرار گیرد.
مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان ایلام افزود: دبدار با نماینده ولی‌فقیه در استان با حضور نمایندگان ناشران و نویسندگان با نماینده ولی‌فقیه در استان و امام جمعه ایلام ،دیدار با ناشران استانی و اصحاب پیشکسوت قلم به‌صورت محدود و شرکت در مراسم غبارروبی مزار شهدای گمنام شهر ایلام با رعایت شیوه‌نامه‌های بهداشتی برگزار می‌شود.

خودآموز بازدید از کتابفروشی‌های شهر ایلام و بررسی مسائل و مشکلات این قشر پرتلاش فرهنگی و  بازدید از کتابخانه‌های عمومی با همراهی مسئولان را از دیگر برنامه‌های هفته کتاب و کتاب‌خوانی عنوان کرد و گفت: ویژه‌ برنامه‌های کتاب و کتابخوانی در شهرهای مختلف استان و در مجتمع‌های فرهنگی، هنری ادارات تابعه نیز برگزار خواهد شد.
مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان ایلام  با بیان اینکه با هدف تجهیز کتابخانه‌های مدارس و مساجد در مناطق محروم و البته رعایت تناسب گروه سنی جوامع هدف بر اساس محتوا و موضوع، کتاب‌های مناسب بین آنها توزیع خواهد شد، گفت: کتاب‌های کمک ‌آموزشی در مناطق محروم در پایه‌های تحصیلی (ابتدایی تا دبیرستان) نیز در هفته‌ی کتاب امسال اهدا خواهد شد.

خودآموز با بیان اینکه سال گذشته بیش از ۳۶۰۰ جلد کتاب کمک ‌آموزشی در میان دانش‌آموزان مستعد کم‌برخوردار در مناطق محروم استان توزیع و اهدا شده است، در خصوص اهدای هدفمند و برنامه‌ریزی ‌شده‌ی کتاب در میان جوامع هدف تصریح کرد: سال گذشته بیش از ۶۰‌ هزار جلد کتاب در میان جوامع هدف توزیع شده و هدف‌گذاری ما تا پایان سال جاری، اهدای ۱۰۰هزار جلد کتاب به علاقه‌مندان در مناطق محروم و کم‌برخوردار استان براساس ذائقه مخاطبان و به یاد و نام ۳۰۰۰ شهید ارزشمند استان است.

وی گفت: هر چند در طول سال کتاب‌هایی برای مخاطبان بزرگسال و کودک و نوجوان در مناطق محروم و کم‌برخوردار با موضوعات مختلف ادبی، مذهبی، دفاع مقدس، آیینی، هنری، ورزشی، تخصصی، علمی، سیاسی، اجتماعی، اعتقادی و… اهدا می‌شود.
وی فرهنگ اهدا کتاب را تقویت بنیادهای انگیزشی مخاطبان عنوان کرد و افزود: یکی از اهداف کلان و بلندمدت این اداره‌کل، توسعه و ترویج حداکثری فرهنگ مطالعه و کتابخوانی در جامعه مخصوصاً در میان افراد محروم و نیازمند و به‌دور از امکانات فرهنگی بوده است.
خودآموز گفت: یکی از برنامه‌هایی که بسیار مورد استقبال جوامع هدف قرار گرفته، آیین تجلیل از فعالان، خادمان حوزه‌ی نشر، ناشران، نویسندگان، کتابفروشان، ویراستاران، طراحان و … است که هر سال از سوی این اداره کل برگزار شده و امیدواریم بتوانیم در هفته‌ی کتاب به‌ صورت حضوری و با رعایت شیوه‌نامه‌های بهداشتی برنامه‌های شایسته و در خور و شان مخاطبان برگزار کنیم.
وی ادامه داد: بازدید از کتابفروشی‌های استان و خرید کتاب با رعایت شیوه‌نامه‌های بهداشتی در راستای اجرای طرح کتابگردی، برگزاری برنامه نقد و بررسی کتاب با حضور استادان و اهالی قلم و منتقدان به‌صورت مجازی و رونمایی از تازه‌های نشر در سال ۱۴۰۰ از برنامه‌های اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان ایلام در هفته‌ی کتاب است.
بیست ‌و نهمین دوره هفته کتاب جمهوری اسلامی ایران همزمان با سراسر کشور و همراه با اجرای برنامه‌های متنوع فرهنگی و هنری از امروز ۲۴ تا ۳۰ آبان‌ماه با شعار «جای خالی را با کتاب خوب پر کنیم» برگزار می‌شود.

منبع:ایسنا

ادامه مطلب

اخبار

تداوم آلودگی هوای تهران

منتشر شده

در

توسط

تداوم آلودگی هوای تهران

براساس اعلام شرکت کنترل کیفیت هوای تهران، امروز(۲۴ آبان ماه) هوای تهران در محدوده ناسالم برای گروه های حساس قرار دارد که ناشی از پایداری جو، انباشت آلاینده‌ها و ترافیک صبحگاهی است.

به گزارش ایسنا پیش‌بینی‌های انجام‌شده در شرکت کنترل کیفیت هوای شهر تهران نشان می‌دهد که در صبح روز دوشنبه (۲۴ آبان ماه) همزمان با افزایش ترافیک صبحگاهی، کیفیت هوا در بیشتر مناطق در محدوده‌ ناسالم و ناسالم برای گروه‌های حساس قرار خواهد گرفت که ناشی از حاکمیت پایداری و سکون جو و انباشت آلاینده‌ها طی ساعات گذشته است.

تداوم این شرایط جوی و عدم وزش باد مؤثر در طول روز از پراکندگی آلاینده‌ها جلوگیری خواهد کرد و کیفیت هوا در وضعیت نامطلوب باقی خواهد ماند. پایداری جو تا اواخر وقت دوشنبه (۲۴ آبان ماه) ادامه خواهد داشت و با افزایش ترافیک شامگاهی بر غلظت ذرات معلق افزوده خواهد شد که برقراری وضعیت ناسالم و ناسالم برای گروه‌های حساس در بیشتر مناطق پایتخت پیش‌بینی می‌شود.

در صبح روز سه‌شنبه (۲۵ آبان ماه) با آغاز تردد خودروها بر غلظت ذرات معلق افزوده خواهد شد و آسمان غبارآلود ناشی از برقراری وضعیت ناسالم و ناسالم برای گروه‌های حساس حاکم می‌شود.

رشد تدریجی ناپایداری جوی در طول روز همراه با افزایش تندی باد تاحدودی سبب پراکندگی آلاینده‌ها خواهد شد. به‌تدریج با افزایش تندی باد همراه با رشد ابرناکی و احتمال رگبار پراکنده تا اواخر وقت سه‌شنبه از میزان غلظت آلاینده‌ها کاسته خواهد شد و در نتیجه بهبود کیفیت هوا در بیشتر مناطق پیش‌بینی می‌شود.

به گزارش ایسنا، آلاینده شاخص هوای پایتخت طی ۲۴ ساعت گذشته «ذرات معلق کمتر از ۲.۵میکرون» با میانگین ۱۴۶ بود و کیفیت هوای پایتخت در وضعیت ناسالم برای گروه های حساس قرار داشت. آلاینده شاخص هم‌اکنون «ذرات معلق کمتر از ۲.۵میکرون» با میانگین ۱۲۰ و کیفیت هوا در وضعیت ناسالم برای گروه های حساس است.

منبع:ایسنا

ادامه مطلب

برترین ها