با ما همراه باشید

اخبار 53

ضرورت توجه به تنوع قومی و مرزنشینی در سند الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت

منتشر شده

در

ضرورت توجه به تنوع قومی و مرزنشینی در سند الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت

دانشیار گروه جغرافیای سیاسی دانشگاه تهران گفت: متولیان امر با عنایت به مؤلفه های اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی می توانند مشکلات مناطق قوم نشین را حل، ناآرامی های قومی را مدیریت و امنیت ملی را تضمین کنند. عنایت به این الزامات در اجرای سند الگوی پیشرفت به دلیل موقعیت جغرافیای سیاسی، تنوع قومی و مرزنشین بودن اقوام و در کل، شرایط خاص ایران ضرورت دو چندانی دارد.

به گزارش ایسنا به نقل از دفتر ارتباطات مرکز الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت، در بخش افق سند الگو آمده  که مردم ایران در سال 1450 در عین تنوع قومی و تفاوت‌های فرهنگی، از احساس امنیت، آزادی، کرامت، آرامش، آسایش، سلامت و امید به زندگی در تراز والای جهانی برخوردار خواهند بود. در مبانی ایران شناختی سند الگو نیز ایران منظومه‌ای یکپارچه با تنوع محیطی، قومی و اجتماعی شامل الگوهای سکونت شهری، روستایی و عشایری است که وحدت فرهنگی و اعتقادی، مایه ماندگاری آن در بستر تاریخ به شمار می‌رود.

کیومرث یزدان‌پناه سیاستگذاری قومی در قالب سند الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت را ضروری ارزیابی کرد و افزود: سند الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت سندی است که بر دو مبنای اسلامی و ایرانی تدوین شده است.

وی ادامه داد: اسلامی بودن الگو با ابتنای آن بر ارزش‌های اسلامی و ایرانی بودن آن با توجه به ویژگی‌های سرزمین ایران، محقق شده است. در این میان یکی از ویژگی‌های خاص سرزمین ایران تنوع قومی است که کمتر کشوری در دنیا در این گستره سرزمینی دارای چنین تنوعی در اقوامش است از این رو توجه به اقوام یکی از بحث‌های مهم سند الگوست. رهبر معظم انقلاب در سخنرانی 27 اردیبهشت ماه سال 1388 نیز بر استفاده از روحیه قومی برای پیشرفت ملی تأکید و بیان کردند «هر قومی از اقوام ایرانی، چه کرد، چه فارس، چه تُرک، چه بلوچ، چه عرب، چه ترکمن، چه لُر، سعی کند با همان روحیه قومی در جهت پیشرفت ملی، نه صرفا پیشرفت قومی، گام های بلندتری بردارد.»

دانشیار گروه جغرافیای سیاسی دانشگاه تهران ادامه داد: در سند الگو در دو جا به تنوع اقوام اشاره شده است؛ اول، در مبانی ایران‌شناختی آمده است «ایران، منظومه‌ای یکپارچه با تنوع محیطی، قومی و اجتماعی شامل الگوهای سکونت شهری، روستایی و عشایری است که وحدت فرهنگی و اعتقادی، مایه ماندگاری آن در بستر تاریخ به شمار می‌رود» و دوم، در بند اول افق آمده است «در سال 1450 هجری شمسی، مردم ایران … در عین تنوع قومی و تفاوت‌های فرهنگی، از احساس امنیت، آزادی، کرامت، آرامش، آسایش، سلامت و امید به زندگی در تراز والای جهانی برخوردارند».

یزدان‌پناه ادامه داد: اما بدیهی است که تنوع قومی در ایران در مقام اجرا و تحقق، الزاماتی دارد و حقوقی را می طلبد که باید برای تأمین عدالت و حقوق برابر شهروندان به آنها توجه و برای آنها راه‌حل ارائه شود. وظیفه دولت‌مردان، بررسی و یافتن مناسب ترین راه حلی است که بتواند در عین احترام به مظاهر و شاخص های هویت قومی تباری ایرانی ها، بهترین شرایط را برای رشد و شکوفایی آنها، به انسانی ترین و معقولانه ترین وجه، فراهم آورد. بی گمان، این از وظایف حکومت برای رشد و نقش اقوام در سرنوشت خویش است.

وی ادامه داد: بنابراین باید در حوزه سیاستگذاری قومی به الزامات سند الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت توجه کرد تا پیشرفت همه‌جانبه برای همه اقوام ایرانی میسر شود. نتایج نشان می دهد که راهبردها و سیاست‌های نظام جمهوری اسلامی در نگرش اقوام به این راهبردها و سیاست‌ها و وضعیت سیاسی اقتصادی آنها مؤثر است و متولیان امر می توانند با اتخاذ رویکرد سیستمی و با عنایت به مؤلفه های اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی، مشکلات مناطق قوم نشین را حل، ناآرامی های قومی را مدیریت و امنیت ملی را تضمین کنند. عنایت به این الزامات در اجرای سند الگوی پیشرفت به دلیل موقعیت جغرافیای سیاسی، تنوع قومی و مرزنشین بودن اقوام و در کل، شرایط خاص ایران ضرورت دو چندانی دارد.

دانشیار گروه جغرافیای سیاسی دانشگاه تهران ادامه داد: برای بررسی الزامات سیاستگذاری قومی در اجرای الگوی پیشرفت، بهره گیری از نگرش سیستمی از ضروریات است و بدون این نگرش، دستیابی به اهداف میسر نمی‌شود. بدین معنا که تفکرات جزیی نگر و یا بخشی نگر، نه‌تنها در هدایت و بهبود سیاستگذاری و به تبع مدیریت مؤثر واقع نمی شود بلکه مشکل آفرین نیز خواهد شد به عبارت دیگر، نقص و ناکارآمدی در هر یک از اجزای سیستم بر مجموعه سیستم و عملکرد آن مؤثر واقع می شود؛ لذا برای سیاستگذاری مطلوب در حوزه قومیت‌های باید نگرش سیستمی داشت.

یزدان‌پناه در تبیین الزامات سیاستگذاری قومیتی گفت: ایجاد کمیته تخصصی در مرکز الگوی ایرانی اسلامی پیشرفت برای ارزیابی وضعیت اقوام، بررسی روش های حکمرانی مطلوب در حوزه مدیریت اقوام، برقراری ارتباط پایدار مدیران استانی با مرکز الگوی ایرانی اسلامی پیشرفت، استفاده از تجربیات استانداران و مدیران مناطق قوم‌نشین به منظور تحقق سند الگوی پیشرفت، تأکید بر نقش سازمان های مدنی و نقش آنان در ارتباط میان شهروندان و دولت و شناخت ظرفیت های اقوام ایرانی و عملیاتی سازی این ظرفیت ها از مهمترین الزامات سیاستگذاری قومیتی است. در مجموع با توجه به بافت پیچیده سیاسی ، امنیتی و جغرافیایی مرزهای ایران و تاثیراتی که در دو سوی مرز می پذیرد، چهار جهت جغرافیایی مرزی ایران باید متناسب با ساخت جمعیتی، منابع فعال و توزیع فرصت ها به سمت پایداری در توسعه حرکت کنند.

انتهای پیام

اخبار 53

سوختهای فسیلی عامل میلیونها مورد فوت در سال ۲۰۱۸

منتشر شده

در

توسط

سوختهای فسیلی عامل میلیونها مورد فوت در سال ۲۰۱۸

نتایج یک بررسی نشان می دهد: سوختهای فسیلی عامل ۸.۷ میلیون مورد فوت در جهان طی سال ۲۰۱۸ بوده است.

به گزارش ایسنا، آلودگی هوای ناشی از سوختهای فسیلی از قبیل ذغال سنگ عامل فوت ۸.۷ میلیون نفر در جهان در سال ۲۰۱۸ بوده است که نشان می دهد از هر پنج مورد فوت گزارش شده در این سال سوختهای فسیلی عامل فوت یک نفر بوده است.

همچنین در این بررسی آمده است: کشورهایی که بیشترین میزان مصرف سوختهای فسیلی را داشته اند بالاترین آمار فوتیها را گزارش کرده اند و بیش از یک مورد از ۱۰ مورد فوتی در ایالات متحده و منطقه اروپا به دلیل آلودگی هوا ناشی از سوختهای فسیلی بوده است.

علاوه بر این، نزدیک به یک سوم از موارد فوتی در شرق آسیا از جمله چین بر اثر آلودگی هوا ناشی از این سوختها بوده است.موارد فوتی در آمریکای جنوبی و آفریقا به طور چشمگیری کمتر بوده است.

آمار فوتیهای ناشی از سوختهای فسیلی نسبت به آنچه پیش از این برآورد شده بود بالاتر بوده و حتی محققان این بررسی را نیز متعجب ساخته است.

یکی از محققان این مطالعه از کالج لندن گفت: ابتدا نسبت به نتایج بدست آمده تردید داشتیم اما با بررسیهای بیشتر تاثیر آلودگی ناشی از این سوختها بیشتر آشکار شد.

به گزارش ایسنا به نقل از روزنامه گاردین، به گفته محققان فوت ۸.۷ میلیون نفر در سال ۲۰۱۸ نشان می دهد که سوختهای فسیلی یکی از عوامل اصلی در بار جهانی بیماری و مرگ و میر است.

انتهای پیام

ادامه مطلب

اخبار 53

عملیات نیروهای امنیتی عراق در غرب بغداد

منتشر شده

در

توسط

عملیات نیروهای امنیتی عراق در غرب بغداد

فرماندهی عملیات عراق از آغاز عملیات امنیتی در مناطق غرب بغداد خبر داد.

به گزارش ایسنا، به نقل از پایگاه شفق‌نیوز، فرماندهی عملیات مشترک عراق امروز (چهارشنبه) در بیانیه‌ای اعلام کرد، فرماندهی عملیات بغداد، سامرا و الانبار با مشارکت حشد شعبی در الانبار و سامرا و با پشتیبانی جنگنده‌های ارتش و نیروی هوایی عملیات امنیتی مشترک و گسترده‌ای را در مناطق غرب بغداد و جزیره الکرمه و شرق دریاچه الثرثار آغاز کردند.

این عملیات برای پاکسازی این مناطق از تروریست‌های داعش و کنترل مرزها است.

اخیرا بعد از حملات انتحاری داعش در بغداد نیروهای عراقی عملیات امنیتی گسترده‌ای را برای بیرون راندن بقایای داعش آغاز کردند. این عملیات به کشته شدن مهم‌ترین تروریست‌های داعش از جمله ابویاسر العیساوی، “والی” داعش منجر شد.

انتهای پیام

منبع:ایسنا

ادامه مطلب

اخبار 53

ساخت میکرو نمایشگر OLED برای عینک واقعیت افزوده اپل

منتشر شده

در

توسط

ساخت میکرو نمایشگر OLED برای عینک واقعیت افزوده اپل

شرکت اپل با شرکت TSMC برای ساخت میکرو نمایشگرهای OLED که قصد دارد در دستگاههای واقعیت افزوده از آنها استفاده کند، پیمان شراکت بست.

به گزارش ایسنا، نشریه نیک کی آسیا گزارش کرد اپل با شرکت TSMC که تنها تامین کننده پردازنده های آیفون است، برای ساخت میکرو نمایشگرهای OLED همکاری می کند زیرا بسیار باریک و کوچک بوده و نیروی کمتری استفاده می کنند و از این رو برای استفاده در دستگاههای واقعیت افزوده پوشیدنی مناسبتر هستند.

طبق گزارش نیک کی، این نمایشگرها در دست ساخت بوده و کمتر از یک اینچ اندازه دارند.

بلومبرگ نیوز در ژانویه گزارش کرده بود که اپل همچنان سرگرم کار روی فناوریها برای عینک واقعیت افزوده خود با اسم کد N۴۲۱ است. به گفته منابع آگاه، برای عرضه این محصول به بازار چند سال دیگر زمان نیاز است اما اپل سال ۲۰۲۳ را برای رونمایی چنین محصولی هدف گذاری کرده است.

پروژه میکرو نمایشگر OLED با همکاری شرکت TSMC در مرحله تولید آزمایشی قرار دارد و چند سال زمان می برد تا به تولید انبوه برسد.

بر اساس گزارش رویترز، شرکتهای اپل و TSMC در این باره اظهارنظر نکردند.

منبع:ایسنا

ادامه مطلب
تبلیغات

برترین ها