با ما همراه باشید

اخبار 42

قالیباف: صنعت خودروسازی کشور نتیجه تفکر و مدیریت غلط است

منتشر شده

در

قالیباف: صنعت خودروسازی کشور نتیجه تفکر و مدیریت غلط است

رئیس مجلس شورای اسلامی گفت: نتیجه تفکر و مدیریت مبتنی بر سنت الهی، تکنولوژی و علوم مهندسی در صنعت هوا فضای کشور شده است و در مقابل نتیجه تفکر و مدیریت غلط، صنعت خودروسازی کشور می باشد.

به گزارش ایسنا، محمدباقر قالیباف در افتتاحیه ششمین کنگره بین‌المللی علوم انسانی اسلامی و پنجمین دوره جایزه جهانی علوم انسانی اسلامی بیان کرد: خوشحال هستم امروز توفیق حضور در افتتاحیه این کنگره با اهمیت را دارم. جمعی که در این کنگره حضور داشته و در روزهای آینده نیز در دانشگاه ها گرد هم می آیند کارشان نظریه پردازی در قلمرو علوم انسانی اسلامی است ولی بنده به عنوان یک خدمتگزار در جمهوری اسلامی به عنوان یک مدیر در سیاست گذاری و حکمرانی نقش آفرینی می کنم و اکنون می خواهم به چندین نکته با اشاره به تجربه ۴۰ ساله خود که از نزدیک در صحنه عمل موضوعات حکمرانی را رصد کرده، اشاره کنم.

وی در ادامه اظهار کرد: همه ما باور داریم که بدون شک مبنای تحول جوامع و ملت ها پیش از آنکه علم و تجربه باشد تفکر و اندیشه است، به خصوص در حوزه علوم انسانی که یک علم انسان ساز است. تمام نهادها و سایر بخش های علمی بدون شک تحت تاثیر این حوزه هستند. اگر بخواهیم تحول جدی و بنیادی در جامعه رقم زده و اهداف انقلاب اسلامی و مکتب سیاسی امام را محقق کنیم و یک نظام دینی و ولایی را ایجاد کنیم قطعا توجه به این نکته ضروری است.

رئیس مجلس شورای اسلامی در ادامه خاطرنشان کرد: ما نیازمند هستیم که به حوزه علوم انسانی اسلامی به صورت هوشمند و سازمان یافته توجه کنیم. ما شاهد بودیم که انقلاب اسلامی به رهبری حضرت امام (ره) که جز در راه خدا گامی بر نداشت و با حرکت عظیم مردمی برخاسته از فرهنگ دینی و مکتب قرآن شکل گرفت و درست در زمانی که دین و اسلام و معنویت در چنبره مکاتب انسان ساخت و مادی محاصره شده بود و کسی فکر نمی کرد دین بتواند چنین حرکتی را انجام دهد به پیروزی رسید و در انقلاب تفکر اسلامی و عقلانیت متصل وحی چنین حرکتی را رقم زد. انقلاب اسلامی با این نگاه توانست بروز و ظهور کرده و به پیروزی برق آسا دست یابد.

وی در ادامه تاکید کرد: اکنون بر ما واجب است که توجه کنیم چه عناصر ذهنی و فکری در انقلاب عزیز موثر بود، در اوج قدرتی که هیچ جنبنده ای جرأت حرکت نداشت انقلاب ما با این تفکر پیروز شد. دوران دفاع مقدس نیز یک نمونه دیگر از این موضوع است و نشان می دهد زمانی که علوم انسانی اسلامی و تربیت اسلامی با نگاه مدیریتی اسلامی و یک روانشناسی و طراحی اسلامی رقم خورده و تصمیم گیری مبتنی بر عقلانیت متصل به وحی شکل می گیرد، پیروزی از آن ماست. در دوران دفاع مقدس یک انقلاب نوپا که با عوامل فشار داخلی و خارجی روبرو بود با این رویکرد و عقلانیت مبتنی بر وحی به پیروزی رسید. متاسفانه ما آنطور که باید به این موضوعات توجه نداشته ایم.

قالیباف افزود: بنده در ۲۵ سال گذشته در هر کجا که فرصتی پیش آمده تاکید کردم که اگر ما به باورهای دینی خود اعتقاد داریم و می خواهیم ایرانی سربلند رقم بزنیم باید همه دست به دست هم دهیم تا کارآمدی دین در اداره جامعه رقم بخورد. هدفگذاری ما باید این موضوع بوده و باید مرتبا این مسیر رصد شود و حتی اگر می خواهیم امتیازی دهیم، باید با توجه به تحقق این اصل مهم باشد. متاسفانه در حوزه علم هر چه زمان می گذرد ما شاهد هستیم که بعضا بین حکمرانی کشور در سطوح مختلف با نهاد علم نه تنها هم افزایی ایجاد نشده بلکه در برخی از جاها نیز واگرایی نیز داشته ایم. بطور خاص در حوزه علوم انسانی نیز این موضوع دیده می شود.

وی ادامه داد: در حوزه نظریه پردازی و تولید علم، در حوزه علوم انسانی اسلامی نیز باید به این ضرورت اجتناب ناپذیر توجه کنیم. نگاه ما باید مسئله محور بوده و به دنبال حل مسائل از طریق این همگرایی باشیم. اگر ما بتوانیم برای اقتصاد، مدیریت، روانشناسی، جامعه شناسی، سیاست و مسائل روز کشور راهکارها و پاسخ های علمی پیدا کنیم و حکمرانی ما با علم همپوشانی داشته باشد دیگر دچار این مشکل ها نخواهیم شد.

رئیس مجلس شورای اسلامی با اشاره به نگاه به مسائل اقتصادی در طول ۵۰ سال گذشته تصریح کرد: اگر ما شیوه تصمیم گیری برای حل مشکلات اقتصادی را در ۵۰ سال گذشته رصد کنیم، همیشه تکراری و غلط در ادامه غلط بوده است. آیا امروز اولویت ما در حوزه علوم انسانی مسئله یابی نیست؟ حکمرانی نوین امروز در اولویت است. امروز دین در مرکز قدرت قرار دارد و ما باید به دنبال راهکارهای علمی برای پاسخ به مسائل جامعه و دنبال کردن نگاه مسئله محور باشیم. متاسفانه مقصر اصلی در این حوزه مدیران در بخش های مختلف از سطوح حکمرانی هستند. این حوزه علوم انسانی اسلامی است که تفکر و اندیشه افراد را می سازد تا در علوم مختلف نقش آفرینی کند.

وی در ادامه خاطرنشان کرد: امروز علوم انسانی که از غرب می آید، مبانی جهان بینی و انسانی آنها از اساس مادی است و لذا تشخیص مسئله و راه حل آنها نیز مادی خواهد بود. انقلاب اسلامی که برخاسته از دین و باورهای دینی است با این علوم موفق نخواهد شد. بعد از پیروزی انقلاب اسلامی نظام اداری و اجرایی ما مبتنی بر یک ساختار سیاسی و سازمانی و یک سیستم بروکراسی بود و متاسفانه نظام اداری و اجرایی در این ظرف که از قبل باقی مانده بود پیش برده شد و بخش عمده ای از ناکارآمدی های موجود به این موضوع بر می گردد. در دوران دفاع مقدس در ۸ ماه اول که تفکر بنی صدر و مدیریت او دنبال می شد شاهد وضعیت مطلوبی نبودیم. چرا که این تفکر نیز برخاسته از اندیشه مادی بود اما با رفتن او و روی کار آمدن تفکر مبتنی بر سنت های الهی و عقلانیت متصل به وحی، پیروزی های عظیم رقم خورد. در نظام اداری و اجرایی کشور متاسفانه تفکر مبتنی بر سنت های الهی هنوز محقق نشده و همچنان همان مبنای سازمانی و سیاسی که از گذشته باقی بود ادامه یافته و سیستم بروکراسی را رقم زدند.

وی در ادامه با اشاره به ویژگی های نظام حکمرانی مطلوب بیان کرد: نظام حکمرانی مطلوب باید مبتنی بر نگاه اجتماعی و نهادی باشد. ما باید مبنای پیشرفت و عدالت را در نظر گرفته و به عناصر اجتماعی توجه کنیم. افراد جامعه سرمایه اصلی هستند. اساس تربیت و برنامه ریزی باید با در نظر گرفتن تک تک این افراد باشد. متاسفانه از بعد دوران دفاع مقدس ما مردم را از صحنه تصمیم گیری و اداره حکمرانی کم کم خارج کردیم و از باورها و سنت های الهی فاصله گرفتیم که به اینجا رسیدیم. ما در عمل نشان دادیم که ربا در سیستم اقتصاد جنگ با خدا نیست. ما امروز نیازمند یک نوآوری اجتماعی هستیم. همان کاری که انقلاب را به پیروزی رساند.

رئیس مجلس ادامه داد: ما باید فرهنگ دفاع مقدس را که مبتنی بر سنت های الهی بود پیش بگیریم و اندیشه مادی را کنار بگذاریم. نتیجه تفکر و مدیریت مبتنی بر سنت الهی، تکنولوژی و علوم مهندسی در صنعت هوا فضای کشور شده است و در مقابل نتیجه تفکر و مدیریت غلط صنعت خودروسازی کشور می باشد. اینها مصداق عینی است که نتیجه نوع نگاه مدیریتی و تفکری در کشور است. باید در تئوری پردازی ها به نوآوری اجتماعی توجه کنیم.

وی در ادامه با اشاره به ضرورت توجه به نوآوری اجتماعی بیان کرد: باید با نوآوری اجتماعی راه حل های نو را پیدا کرده و برای مسائل و پدیده های نو راهکار بیابیم. اگر اینگونه نگاه کنیم می توانیم یک تغییر بنیادی ایجاد کنیم. هم در حوزه ساختارها و هم در مسائل هنجاری و فرهنگی توجه به نوآوری اجتماعی ضروری است، اما فناوری ابزار نوآوری می باشد و در بستر فناوری اجتماعی نوآوری اجتماعی نیز رقم خواهد خورد. با توجه به فناوری اجتماعی می توانیم در حکمرانی نوین همه ظرفیت های خود را بسیج کرده و ساختارهایی منسجم را ایجاد کنیم. امروز کشورهایی در دنیا که دارای قدرت بوده و به دنبال قلدری هستند با استفاده از تکنولوژی های نوین فناوری اجتماعی را بطور جدی دنبال می کنند.

قالیباف تصریح کرد: به عنوان مثال FATF که یک موضوع سیاسی است یک بسته فناوری می باشد. آنها یک فناوری در قالب FATF ایجاد کرده و تمام سطوح جهانی، منطقه ای، محلی و فردی در حوزه اقتصاد، تجارت، واردات و بانک ها را تحت سلطه خود درآوردند و در اقصا نقاط کشورها اقتصاد را دنبال کرده و به نوعی با نهادسازی به دنبال تحقق اهداف خود هستند. ما باید در حکمرانی نوین با رویکرد حضور مردم در صحنه حرکت کنیم و سازمان های ما باید به یک نهاد تبدیل شود. در گام دوم انقلاب در حوزه علوم انسانی و اسلامی باید تمرکز ما بر کارآمدی دین در اداره جامعه باشد. بدین گونه دیگر نیازی به تبلیغ دین در تریبون و منبر نیز نداریم. چرا که ما در زندگی مادی و معنوی مردم یک ساماندهی مبتنی بر کارآمدی دین را رقم زده و جامعه ای ایده آل برای زندگی فراهم می کنیم که در راس آن دین قرار دارد. این بزرگترین تبلیغ برای دین است اما ما در این حوزه دچار ضعف هستیم.

وی در پایان بیان کرد: مجلس یکی از مهمترین ارکان برای تحقق تحول در حکمرانی با قانونگذاری، سیاستگذاری و نظارت است. اخیرا در مرکز پژوهش های مجلس اصلاحات ساختاری انجام داده و در هیات امنای آن معاونت جدیدی مربوط به حکمرانی و مدیریت نوین ایجاد کرده ایم. ما در آنجا در خدمت همه بزرگواران هستیم تا از نزدیک با نگاه مسئله محور این موضوع را دنبال کرده و آسیب شناسی لازم صورت گیرد. بدین ترتیب در گام دوم انقلاب شاهد تحقق حکمرانی نوین مبتنی بر دین خواهیم بود که زندگی مردم را از وضع موجود بهبود داده و بسیاری از مشکلاتی که امروز مردم با آن روبرو هستند را می تواند حل کند.

منبع: ايسنا

اخبار 42

اسلامی سازی علوم انسانی و اقتصاد نیاز جامعه دینی است

منتشر شده

در

توسط

اسلامی سازی علوم انسانی و اقتصاد نیاز جامعه دینی است

ایسنا/فارس مدیر حوزه علمیه فارس تاکید کرد که اسلامی سازی علوم انسانی و اقتصاد که نیاز جامعه دینی است، با تعریف کار ویژه‌های مشترک قابل تحقق است.

حجت‌الاسلام محمد استوار میمندی شنبه ۲۷ آذر در نخستین جلسه هم‌اندیشی وحدت حوزه و دانشگاه که با حضور روسای دانشگاه‌های مستقر در شیراز و مسئولان نهاد رهبری در دانشگاه‌های فارس، برگزار شد، ضمن تسلیت ایام فاطمیه بیان کرد: نگاه ما به این جلسه یک نگاه عملیاتی و کاربردی است، چرا که نقطه نظرات می‌تواند به تعاملات حوزه و دانشگاه برای فعال کردن ظرفیت‌ها، منجر شود.

او با بیان اینکه بیش از سه هزار طلبه در حوزه علمیه استان فارس مشغول به تحصیل هستند و بیش از همین میزان یعنی حدود ۴ هزار نفر روحانی هم وارد عرصه‌های اجرایی، تبلیغی و فرهنگی اجرایی شده‌اند، افزود: این تعداد طلاب برادر هستند و حدود ۴ هزار نفر نیز طلبه خواهر وجود دارد. ۵۰ مدرسه علمیه و ۴ مرکز آموزش تخصصی نیز در استان فعال است.

به گفته مدیر حوزه علمیه فارس، ۳ هزار طلبه‌ای که در استان تحصیل می‌کنند در شمار طلابی هستند که دروس پایه یک تا درس خارج را فرا می‌گیرند.

استوار میمندی به وجود حدود ۶۰۰ مبلغ  طرح هجرت، مبلغان آزاد، روحانیون مستقر و ۲۰۰ مبلغ طرح امین در مدارس اشاره وعنوان کرد: ۳۲۰ استاد در حوزه علمیه در استان نیز مشغول تحصیل علوم دینی هستند.

او با اشاره به سابقه درخشان حوزه علمیه فارس و تربیت بزرگانی از عرصه علم و دانش سخن گفت که برخی تبدیل به چهره بین‌المللی شده‌اند و افزود: افتخار می‌کنیم که حوزه کهن و پرستاره‌ای داشته‌ایم که همچنان می‌درخشد.

استوار میمندی تصریح کرد: شیراز در میان اندیشمندان به دلیل حوزه علمیه فارس معروف به دارالعلم شده است و اگر امروز دانشگاه‌های شیراز جایگاه ویژه‌ای در سطح کشور دارند، حوزه علمیه فارس نیز ۴۰۰ سال اعتبار شیراز محسوب می‌شود که از بزرگانی می‌آمدند تا علوم خود را تکمیل کنند.

او خاطرنشان کرد: اگرچه ما امروز با گذشته فاصله داریم، اگر چه شاهد افول هستیم اما ظرفیت‌های مطلوبی داریم،ث. به عنوان مثال؛ امروز ۲ هزار و ۵۰۰ طلبه استان فارس در شهر قم مشغول به فعالیت‌های علمی و دینی هستند.

مدیر حوزه علمیه فارس با بیان اینکه امروز استان فارس پس از خراستان و قم، در میان همه استان‌ها دومین استان پرتعداد است، در خصوص وحدت حوزه و دانشگاه نیز گفت: حداقل چهار و پنج تفسیر برای حوزه و دانشگاه وجود دارد، البته همه این‌ها مطلوب است اما آیا کافی است یا نه؟ تفسیر نخست که از فرمایشات ابتدایی امام راحل محسوب می‌شود این است که باید در کنار هم زیست مسالمت آمیز داشته باشند.

استوار میمندی با بیان اینکه وحدت بر محور دغدغه‌ها و اهداف مشترک یکی دیگر از تفاسیری است که در خصوص حوزه و دانشگاه وجود دارد، اظهار کرد: برگزاری همایش‌ها و سمینار ها می‌تواند تحقق بخش این معنا باشد.همچنین تفسیر سوم نیز وحدت با محوریت کارویژه‌های مشترک است که نه تنها یک همایش گرفته شود و دغدغه‌ها را فریاد بزنند بلمه کار عملیاتی نیز انجام شود.

او ادامه داد: تفسیر چهارم وحدت میان حوزه و دانشگاه، وحدت با محوریت فلسفه واحد است.همه علوم یک فلسفه‌ای دارند، علومی که دارای فلسفه غربی هستند باید با فلسفه توحید اسلامی محقق شوند همانگونه که قرآن و عترت را فلسفه واحد تعریف می‌کند.

مدیر حوزه علمیه فارس عنوان کرد: امروز در ۱۶ حوزه دانشی بیش از ۴۰۰ رشته و گرایش تخصصی تعریف شده که طلاب بتوانند در این رشته‌ها تخصص لازم را کسب کنند.

انتهای پیام

ادامه مطلب

اخبار 42

تولیدکنندگان نفت محتاط بمانند

منتشر شده

در

توسط

تولیدکنندگان نفت محتاط بمانند

عربستان سعودی از اعضای گروه اوپک پلاس که آماده می‌شوند افزایش بیشتر تولید نفت را در نشست ماه آینده بررسی کنند، دعوت کرد احتیاطشان را حفظ کنند.

 به گزارش ایسنا، قیمتهای نفت تحت تاثیر بهبود تقاضا و محدودیت عرضه گروه اوپک پلاس، در معاملات نیویورک به بالای مرز ۶۰ دلار در هر بشکه صعود کرده که بالاترین قیمت در بیش از یک سال اخیر است. با این حال ادامه روند همه گیری ویروس کرونا، باعث شده ابهامات به قوت خود باقی بمانند و کاهش تولید نفت به دلیل طوفانهای قطبی در آمریکا بعید است ادامه پیدا کند.

شاهزاده عبدالعزیز بن سلمان، وزیر انرژی عربستان سعودی، روز چهارشنبه در کنفرانس آنلاینی که از سوی مجمع انرژی بین المللی در ریاض برگزار شد، اظهار کرد: ما در مقایسه با یک سال پیش در موقعیت بسیار بهتری قرار داریم اما باید بار دیگر نسبت به رضایت از وضعیتمان هشدار دهم. ابهامات بسیار بالایی وجود دارد و بایستی فوق‌العاده محتاط باشیم. وی همچنین گفت: باید به آن دسته از افراد که تلاش می‌کنند حرکت بعدی اوپک پلاس را پیش‌بینی کند بگویم سعی نکنید غیرقابل پیش بینی را پیش بینی کنید.

وزیران گروه اوپک پلاس به ریاست مشترک عربستان سعودی و روسیه روز چهارم مارس برای تصمیم گیری درباره تسهیل بیشتر محدودیت عرضه دیدار خواهند کرد. این گروه در حال حاضر تولیدش را بیش از ۷ میلیون بشکه در روز معادل حدود ۷ درصد از عرضه جهانی محدود کرده و قرار است امسال حدود یک و نیم میلیون بشکه در روز از محدودیت مذکور را احیا کند که این اقدام با توجه به شرایط بازار انجام خواهد گرفت.

ریاض و مسکو درباره روند احیای محدودیت عرضه اختلاف نظر دارند و روسیه به طور کلی اشتیاق بیشتری برای ازسرگیری سریع تولید دارد. هنگامی که اعضای اوپک پلاس ماه گذشته دیدار کردند سعودی‌ها به طور یک جانبه کاهش تولید داوطلبانه به میزان یک میلیون بشکه در روز در ماه های فوریه و مارس را اعلام کردند.

افزایش قیمتهای نفت باعث نگرانی واردکنندگان بزرگ شده است. دارمندرا پرادهان، وزیر نفت هند که یکی از بزرگ‌ترین خریداران نفت اوپک است، در همین کنفرانس اعلام کرد قیمتهای بالاتر نفت به روند احیای اقتصاد جهانی آسیب خواهد زد.

هشدارهای شاهزاده عبدالعزیز نشان می دهد که در جلسه آینده اوپک و متحدانش بحث دیگری به وجود خواهد آمد.

عراق که یکی از اعضای موافق با افزایش تولید در اوپک پلاس است، هفته گذشته اعلام کرده بود این گروه احتمالاً در نشست ماه آینده حفظ سطح فعلی تولید را انتخاب خواهد کرد.

روسیه و امارات متحده عربی که در دیدارهای گذشته اوپک پلاس خواستار افزایش تولید شده بودند، هنوز نظرات خود را ابراز نکرده اند. با این حال اظهارنظر روز چهارشنبه وزیر انرژی عربستان سعودی نشان می‌دهد که این کشور تمایل دارد محدودیت عرضه فعلی حفظ شود.

در این بین، روزنامه وال استریت ژورنال به نقل از مشاوران سعودی گزارش کرد عربستان سعودی قصد دارد تولید نفت را در ماههای آینده افزایش دهد. انتظار می‌رود عربستان در نشست هماهنگی سیاست تولید در ماه  آینده برنامه‌هایش را به تولیدکنندگان اوپک اعلام کند.

آمار رسمی منتشره در وب سایت سازمان JODI نشان داد صادرات نفت عربستان سعودی در دسامبر سال ۲۰۲۰ برای ششمین ماه متوالی رشد کرده و به بالاترین میزان در ۸ ماهه اخیر رسیده است. صادرات این کشور در دسامبر به ۶.۴۹۵ میلیون بشکه در روز رشد کرد که بالاترین میزان از آوریل سال ۲۰۲۰ و بالاتر از ۶.۳۵ میلیون بشکه در روز در نوامبر بود. مجموع صادرات نفت و فرآورده‌های نفتی عربستان سعودی در دسامبر به ۷.۷۱ میلیون بشکه در روز رشد کرد.

طبق آمار رسمی، تولید پالایشگاهی عربستانی سعودی در دسامبر ۰.۴ درصد کاهش یافته و به ۲.۳۳ میلیون بشکه در روز رسید و مصرف مستقیم نفت ۵۳ هزار بشکه در روز کاهش پیدا کرد و به ۲۶۷ هزار مشکل در روز رسید. تولید نفت این کشور تغییر چندانی نداشت و در ۸.۹۸ میلیون بشکه در روز ایستاد.

بر اساس گزارش رویترز، محمد بارکیندو دبیر کل اوپک در همین نشست اظهار کرد: دلایلی برای خوشبینی وجود دارد که سال ۲۰۲۱ سال احیا خواهد بود اما ابهامات متعدد دیگری پیش رو قرار دارند. وی همچنین گفت چشم انداز پیک مصرف نفت در افق نزدیک دیده نمی شود.

منبع:ایسنا

ادامه مطلب

اخبار 42

صادرات اقلام شوینده و صابون آزاد شد

منتشر شده

در

توسط

صادرات اقلام شوینده و صابون آزاد شد

صادرات انواع صابون و شوینده‌ها تا اطلاع ثانوی بلامانع است.

به گزارش ایسنا، بر اساس نامه سعید عباسپور، مدیرکل دفتر مقررات صادرات و واردات وزارت صنعت، معدن و تجارت (صمت) به گمرک ایران صادرات انواع صابون ذیل تعرفه ۳۴۰۱ و انواع شوینده‌ها تحت ردیف تعرفه های ۳۴۰۲۲۰۱۰، ۳۴۰۲۲۰۲۹ و ۳۴۰۲۲۰۹۰ تا اطلاع ثانوی با رعایت سایر ضوابط و مقررات مربوطه بلامانع است.

پیش‌تر هم ستاد تنظیم بازار با صادرات صابون رختشویی تا اطلاع ثانوی موافقت کرده بود.

حدود ۱۰ روز پیش هم سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان از رفع ممنوعیت صادرات آب ژاول و تسریع در ثبت سفارش ملت بلون خبر داد و برای درخواست سازمان غذا و دارو مبنی بر قیمت گذاری اقلام ضدعفونی کننده با پایه الکلی دارای پروانه دائم با کاربرد در مراکز درمانی و بیمارستانی نیز شرایط جدیدی اعلام کرد.

منبع:ایسنا

ادامه مطلب
تبلیغات

برترین ها