با ما همراه باشید

اخبار

«مطالبات مشروطه‌خواهی» از نگاه ناصر تکمیل‌همایون

منتشر شده

در

«مطالبات مشروطه‌خواهی» از نگاه ناصر تکمیل‌همایون

واقعیت این است که مشروطه، انقلاب به آن معنا نبود و اگر بخواهیم این حرکت تاریخی را نامگذاری کنیم، باید از آن تحت عنوان «نهضت مشروطه ایران» حرف بزنیم؛ نهضتی که البته یک نوع رنگ‌آمیزی انقلابی هم داشت. مشروطه در واقع یک جنبش آرام و هوشمندانه بود. این هوشمندی ایرانی است که مطالبه‌گری‌اش بر خلاف انقلاب فرانسه به ویرانگری منجر نشد و خیلی آرام پیش رفت.

به گزارش ایسنا، روزنامه ایران نوشت: «وقتی از مشروطه سخن به میان می‌آید، بی‌درنگ به‌ نام استاد ناصر تکمیل‌همایون برمی‌خوریم. به‌ گفته خود دکتر تکمیل‌همایون که عضو هیأت علمی پژوهشکده تاریخ پژوهشگاه علوم‌ انسانی و مطالعات‌ فرهنگی است، تقریباً همه کتاب‌هایی که تاکنون در مورد مشروطه نوشته شده، از نگاه او جا نمانده است. علاوه بر این پیشینه مطالعاتی، او آثار بسیاری همچون «تاریخ اجتماعی و فرهنگی تهران: دارالخلافه ناصری»، «مشروطه‌خواهی ایرانیان»، «انقلاب مشروطیت»، «تاریخ اجتماعی و فرهنگی تهران: از آغاز تا دارالخلافه ناصری» و … را در خصوص زمینه‌ها و علل شکل‌گیری مشروطه هم در کارنامه خود دارد. ۱۴ مرداد، سالروز صدور فرمان مشروطیت بهانه و فرصتی شد تا در گفت‌وگو با او «مطالبات مشروطه و استمرار آن در اکنون و امروزمان» را به بحث بگذاریم. آن چه در ادامه می‌آید، ماحصل این گپ‌وگفت است که می‌خوانید.

دلایل و زمینه‌های مختلفی در خصوص شکل‌گیری نهضت مشروطه از سوی صاحب‌نظران عنوان می‌شود. از میان این دلایل طرح‌شده، به اعتقاد شما مهم‌ترین عامل برای شکل‌گیری این نهضت چه بود؟

گروه‌هایی که طرفدار مکتب‌های مارکسیستی هستند، شکل‌گیری مشروطه را به دلایل اقتصادی، آنان که مذهبی هستند بر دلایل و ریشه‌های دینی و اهالی تاریخ، به جریانات تاریخی نسبت می‌دهند. اما به اعتقاد من، از مهم‌ترین عوامل و زمینه‌های ایجاد و شکل‌گیری مشروطه، «استقلال‌خواهی»، «آزادی‌خواهی» و «دموکراسی‌خواهی» (حکومت عدالت و قانون) بوده است.

مشروطه در شرایطی شکل گرفت که مردم به‌تدریج ایرانیت خود را از دست رفته می‌دیدند، قدرت‌های خارجی روس و انگلیس با سلطه حیله‌گرانه‌شان استقلال ایران را به نابودی کشانده بودند؛ تا آنجا که ناصرالدین‌شاه برای انتخاب ولیعهد خود ناچار به گرفتن رضایت از روس و انگلیس بود. در این راستا جمله مشهوری از ناصرالدین‌شاه نقل می‌شود که می‌گوید: «می‌خواهیم به جنوب ایران برویم باید از همسایگان شمالی اجازه بگیریم. می‌خواهیم به شمال ایران برویم باید از همسایگان جنوبی اجازه بگیریم. این چه سلطنتی است که ما داریم…؟»

در چنین جامعه‌ای به‌تدریج مفاهیمی همچون «وطن»، «استقلال» و «آزادی» برجسته شد. واقعیت این است که تا پیش از مشروطیت، مردم به‌ عنوان رعیت شناخته می‌شدند و این مشروطه بود که مردم را از «رعیت‌بودن» به «ملت‌بودن» بدل کرد و از آن پس این «ملت» بود که می‌بایست سرنوشت خود را تعیین می‌کرد.

من تقریباً تمام کتاب‌های مربوط به مشروطه را دیده‌ام. عامل اقتصادی در شکل‌گیری جریان مشروطه چندان اثرگذار نبود و این گونه نبود که همچون فرانسه، بورژوازی علیه فئودالیسم قیام کند. در ایران هم زمین‌داران طرفدار مشروطیت بودند و هم بازاری‌ها و ما هیچ جنگ طبقاتی نداشتیم و به این دلیل، مشروطه را می‌توان سرآغاز نهضت ملی و ناسیونالیسم مدنی به‌ شمار آورد.

به اعتقاد شما، چقدر هنوز آن مطالبات در جامعه ما موضوعیت دارد؟

متأسفانه خواسته اساسی و بنیادی مشروطه عملی نشد؛ چرا که بلافاصله مظفرالدین‌شاه درگذشت و مجلس اول به توپ بسته شد و مجلس دوم هم چندان مجلس درخشانی نبود. در آن دوران که اتحاد و وحدت مسأله بسیار مهمی بود، ما بیش از صد انجمن داشتیم. به‌ خاطر نفوذ روس‌ها و انگلیس‌ها مطالبه استقلال تقریباً به‌ گوشه‌ای وانهاده شد و تنها بر ظواهر آزادی بسنده می‌شد. نمونه آن را می‌توان در اقدامات رضاخان با ایجاد مجلسی فرمایشی و تغییر ظاهر مردم دید.

اشاره کردید که مطالبات مشروطه در زمان خودش محقق نشد. به این اعتبار آیا باز می‌توان آن را یک «انقلاب» خواند؛ چراکه بسیاری از تحلیلگران مشروطه بر این باورند که مشروطه تنها در حد یک «نهضت» باقی ماند و هیچگاه به «انقلاب» منجر نشد؟

بله، واقعیت این است که مشروطه، انقلاب به آن معنا نبود و اگر بخواهیم این حرکت تاریخی را نامگذاری کنیم، باید از آن تحت عنوان «نهضت مشروطه ایران» حرف بزنیم؛ نهضتی که البته یک نوع رنگ‌آمیزی انقلابی هم داشت. مشروطه در واقع یک جنبش آرام و هوشمندانه بود. این هوشمندی ایرانی است که مطالبه‌گری‌اش بر خلاف انقلاب فرانسه به ویرانگری منجر نشد و خیلی آرام پیش رفت.

اگر «استقلال‌خواهی» را یکی از مهم‌ترین پایه‌های مشروطه در نظر بگیریم، فکر می‌کنید در چه دوره‌ای تبلور بیشتری یافت؟

در دوران مدرس و دکتر مصدقِ بعد از رضاشاه مفهوم استقلال تبلور بیشتری پیدا کرد. اگر موضع‌گیری‌های دکتر مصدق را در کتاب «نگین سیاست ایران» که دربردارنده نطق‌های وی در مجلس پنجم و ششم است، بخوانیم و همچنین دیگر نطق‌های ایشان در دوره شانزدهم که وکیل تهران می‌شود و بعد زمانی که نخست‌وزیر می‌شود مرور کنیم، درخواهیم یافت که استقلال برای او مهم‌تر از هر چیزی است. البته استقلال از «آزادی» هم منفک نیست و این دو به هم گره خورده‌اند. واقعیت این است که هیچ کشور مستقلی را نمی‌توان پیدا کرد که مردمش از آزادی محروم باشند یا هیچ کشور وابسته‌ای را نمی‌توان پیدا کرد که مردمش از آزادی برخوردار باشند.

در ایران، متأسفانه، این دو (استقلال و آزادی) کمتر در کنار هم دیده شده‌اند اما واقعیت این است که در سال‌های اخیر به‌تدریج «استقلال» فهمیده و مفهوم‌سازی شده است و این آگاهی‌ جمعی ایجاد شده است که استقلال هم بدون آزادی امکان‌ناپذیر است.

برخی موتور محرکه مشروطه را روشنفکران می‌دانند و بر این باورند که چون قاطبه مردم در دوره قاجار بی‌سواد و کم‌سواد بودند، مطالباتی که در این دوره طرح شد، مطالبه طبقه روشنفکر بود نه همه مردم. چقدر با این اظهار نظر همدل هستید؟ آیا می‌توان مشروطه را مطالبه همه مردم در دوره قاجار دانست؟

چهار گروه بزرگ در مشروطه همکاری می‌کردند؛ روحانیان، بازاری‌ها، کسبه و روشنفکران. اگر هر یک از این چهار گروه می‌خواست به تنهایی قیام کند، نمی‌توانست نهضت مشروطه را به سرانجام برساند. بنابراین، مشروطه محصول همکاری و تلاش همزمان این چهار گروه بود.

در جریان مشروطه، روحانیان قطب قضیه شدند و مردمی را که نمی‌دانستند اساساً مشروطه چیست با نهضت همراه کردند. بازاری‌ها هم در آن دوره از قدرت بسیاری برخوردار بودند؛ خصوصاً این که با خارج از کشور نیز در تعامل بودند و به نوعی می‌توان گفت که کمابیش جهان را می‌شناختند اما با این حال، حرکتشان در پیوند با روحانیت بود.

در نهایت، روشنفکرانی که در دارالفنون و مدرسه علوم‌ سیاسی تحصیل می‌کردند و آنان که کارمند دولت بودند نیز وارد کارزار شدند. الهام‌بخش گروه روشنفکران، اندیشه‌های نوین اجتماعی برآمده از جامعه غرب بود. وقتی مجموعه این گروه‌ها و افکارشان با هم التقاط پیدا کرد، به یک نیروی بسیار قوی بدل شد و در نتیجه آن، نهضت مشروطه رقم خورد.
می‌خواهم بگویم مشروطه نهضت طبقاتی، گروهی یا قشری نبود و نهضتی ملی به حساب می‌آید؛ چرا که همه ملت در آن شرکت داشتند.

اشاره کردید که مشروطه یک جنبش مستمر و آرام بود. چقدر علت بازبودن پرونده مشروطه برای ما را در این استمرار و ناتمام ماندن آن می‌بینید؟

اگر افرادی همچون مشیرالدوله، دکتر مصدق، مستوفی‌الممالک و … را در صدر مشروطه کنار بگذاریم، توده مردم، کسبه، بازاری‌ها و حتی روشنفکران چندان به اصول مشروطه‌خواهی آگاهی نداشتند و تا حد زیادی حرکت‌شان تقلیدی بود. روشنفکران در پی آن بودند تا آن چه را در فرانسه اتفاق افتاده بود، در ایران پیاده کنند یا اقدامات گروه‌های چپ در انقلاب روسیه را در دستور کار خود قرار دهند؛ غافل از این که روحیه ایرانیان، یک روحیه آرام و هوشمندانه است.

واقعیت این است که عمق مفهوم مشروطه در زمان خودش جا نیفتاد و به مرور زمان مفهوم‌سازی شد. امروز می‌توان گفت که مردم به‌تدریج به این باور رسیده‌اند که مملکت به قانون نیاز دارد و قانون باید عملی و به آن احترام گذاشته شود.

دموکراسی در جامعه ما یک مفهوم جدید است؛ چرا که در ایران استبدادی چند قرنی هیچ وقت مفهوم دموکراسی تمرین نشد. در اروپا حداقل بعد از رنسانس به‌تدریج کارهایی صورت گرفت و آن کارها موجب شد تا امروز از حاکمیت دموکراسی در غرب حرف بزنیم. به عبارتی، استقرار یک نظام دموکراتیک در غرب چیزی حدود ۴۰۰ سال زمان برد. بنابراین ۱۰۰ سال پیشینه چندانی در دموکراسی‌خواهی محسوب نمی‌شود و برای استقرار کامل یک نظام دموکراتیک کافی نیست و به زمان بیشتری برای اجرایی‌شدن آن نیاز داریم.

ادامه مطلب
برای افزودن دیدگاه کلیک کنید

یک پاسخ بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

اخبار

۲۰۲۲ فرا رسید؛ مردم جهان خوشبین‌اند

منتشر شده

در

توسط

در ۲۰۲۲ انتظار چه چیزهایی را داشته باشیم؟ با اینکه سویه اومیکرون کرونا از راه رسیده است، تازه‌ترین نظرسنجی‌ها از خوش‌بینی مردم به سال ۲۰۲۲ حکایت دارد.

به گزارش ایسنا، در اینجا به برخی از مهمترین تحولات در سال آجدید میلادی به ویژه در عرصه سیاست که انتظار می‌رود تاثیراتی در عرصه جهانی داشته باشند، فهرست‌وار بیان شده‌اند:

جام جهانی

جام جهانی فوتبال ۲۰۲۲ بیست و دومین دوره جام جهانی فوتبال است که از ۲۱ نوامبر تا ۱۸ دسامبر ۲۰۲۲ (۳۰ آبان تا ۲۷ آذر ۱۴۰۱) در قطر برگزار خواهد شد. این اولین جام جهانی است که در خاورمیانه و یک کشور عربی برگزار می‌شود. همچنین این برای دومین بار است که کشوری از آسیا میزبانی این مسابقات را بر عهده دارد. بار اول در سال ۲۰۰۲ ژاپن و کره‌جنوبی میزبان این رقابت‌ها بودند. علاوه بر این، این تورنمنت آخرین دوره از مسابقات خواهد بود که ۳۲ تیم در آن شرکت می‌کنند و برای جام جهانی ۲۰۲۶ و پس از آن، حضور ۴۸ تیم برنامه‌ریزی شده‌ است.

المپیک زمستانی

چین از ۴ تا ۲۰ فوریه ۲۰۲۲ (۱۵ بهمن تا اول اسفند) میزبان رقابت‌های المپیک زمستانی است. از همان زمان روشن شدن مشعل المپیک پکن معلوم بود که با یکی از سیاسی‌ترین رقابت‌های تاریخ روبرو خواهیم بود. بعد از آمریکا، نیوزیلند، بریتانیا، استرالیا و کانادا هم بازی‌های زمستانی پکن را تحریم دیپلماتیک کردند، اما اروپایی‌ها بعید است به راه حل مشترکی برسند. چین واکنش تندی نشان داده است، در حالی که انتقادها به کارنامه حقوق بشری این کشور شدت می‌گیرد.

انتخابات کنگره آمریکا

در هشتم نوامبر ۲۰۲۲ ایالات متحده شاهد برگزاری انتخابات میان دوره‌ای کنگره است و در مجموع ۴۶۹ کرسی کنگره آمریکا شامل ۳۴ کرسی سنا و تمام ۴۳۵ کرسی مجلس نمایندگان آمریکا به رای گذاشته می‌شوند.

انتخابات شورای امنیت

این رای‌گیری در ژوئن ۲۰۲۲ در جریان مجمع عمومی سازمان ملل در نیویورک برگزار می‌شود و برای عضویت دوساله پنج عضو غیردائم است که از اول ژانویه ۲۰۲۳ آغاز می‌شود. مطابق با قوانین چرخشی شورای امنیت که به موجب آن ۱۰ کرسی غیردائم شورای امنیت بین بلوک‌های منطقه‌ای مختلف می‌گردد، پنج کرسی موجود به شرح زیر اختصاص داده می‌شوند؛ یکی برای آفریقا، یکی برای گروه آسیا-اقیانوسیه، یکی برای آمریکای لاتین و کارائیب و دو کرسی برای غرب اروپا و دیگر گروه‌ها. این پنج عضو در دوره ۲۰۲۳ تا ۲۰۲۴ خدمت می‌کنند.

انتخابات هنگ‌کنگ

ششمین انتخابات تعیین رئیس اجرایی هنگ‌کنگ در ۲۷ مارس سال آتی میلادی برگزار می‌شود. این بالاترین سمت در منطقه خودمختار ویژه هنگ‌کنگ است و ریاست کنونی آن بر عهده کری لام است که در سال ۲۰۱۷ انتخاب شد و دوره کنونی او در ۳۰ ژوئن ۲۰۲۲ به پایان می‌رسد اما می‌تواند برای بار دوم نامزد شود. پیروز این رقابت در اول ژوئیه ۲۰۲۲ سوگند یاد می‌کند.

انتخابات پارلمانی لیبی

این رای‌گیری برای ۲۴ ژانویه ۲۰۲۲ (چهارم بهمن) برنامه‌ریزی شده است. براساس اعلام کمیسیون عالی انتخابات ملی لیبی، ۵۳۸۵ نامزد برای انتخابات پارلمانی ثبت‌نام کرده‌اند. پیش از این قرار بود انتخابات در ۲۴ دسامبر ۲۰۲۱ برگزار شود اما فعلا به تعویق افتاده است.

انتخابات پارلمانی لبنان

لبنان در ۲۷ مارس ۲۰۲۲ (هفتم اردیبهشت) شاهد برگزاری انتخابات پارلمانی خواهد بود. به علت بحران سیاسی و اقتصادی کنونی، همچنین قانون جنجالی انتخابات، گمانه‌زنی‌هایی از احتمال به تعویق افتادن انتخابات وجود دارد.

انتخابات ریاست جمهوری فرانسه

دور اول انتخابات ریاست جمهوری فرانسه ۱۰ آوریل ۲۰۲۲ برگزار می‌شود. چنانچه هیچ یک از نامزدها نتوانند در دور اول اکثریت را به دست آورند، دور دوم برای ۲۴ آوریل برنامه‌ریزی شده است. امانوئل ماکرون، رئیس‌جمهوری کنونی فرانسه تا ۱۳ مه ۲۰۲۲ به کارش ادامه خواهد داد. این انتخابات کمی پیش از انتخابات قانونگذاری (۱۲ تا ۱۹ ژوئن) برگزار می‌شود.

انتخابات ریاست جمهوری کره‌جنوبی

بیستمین انتخابات ریاست جمهوری جمهوری کره برای ۹ مارس ۲۰۲۲ برنامه‌ریزی شده است. براساس قانون اساسی کره‌جنوبی، روسای جمهور به یک دوره پنج ساله محدود شده‌اند و این بدان معناست که مون جائه-این، رئیس‌جمهوری کنونی این کشور نمی‌تواند برای بار دوم نامزد انتخابات شود.

انتخابات ریاست جمهوری فیلیپین

انتخاب رئیس‌جمهوری و معاون رئیس‌جمهوری در فیلیپین برای نهم مه ۲۰۲۲ تعیین شده است و این بخشی از سال انتخاباتی این کشور به شمار می‌آید. این هفدهمین انتخابات ریاست جمهوری مستقیم و شانزدهمین انتخابات معاونت ریاست جمهوری از ۱۹۳۵ است و این هفتمین انتخابات ریاست جمهوری و معاونت ریاست جمهوری شش ساله از سال ۱۹۸۶ است. رودریگو دوترته، رئیس‌جمهوری فعلی فیلیپین مجاز به شرکت در انتخابات نیست. طبق قانون ۱۹۸۷، ریاست جمهوری به یک دوره محدود شده است. انتخابات سنا و مجلس نمایندگان فیلیپین هم در نهم مه برگزار می‌شود.

انتخابات سراسری برزیل

مردم برزیل در دوم اکتبر سال آتی میلادی برای انتخابات یک رئیس‌جمهور، معاون رئیس‌جمهور و کنگره جدید به پای صندوق‌های رای می‌روند. انتظار می‌رود ژائیر بولسونارو، رئیس‌جمهوری کنونی برزیل برای دومین دوره چهار ساله نامزد شود. او به سوءمدیریت در بحران کرونا و ترغیب به نابودی جنگل آمازون متهم است و احتمالا مهمترین رقیب او لوئیس ایناسیو لولا داسیلوا، رئیس‌جمهوری  پیشین برزیل باشد که سال ۲۰۱۷ به جرم فساد محکوم شد، اما با درخواست تجدیدنظر حکم او شکست.

انتخابات پارلمانی مجارستان

«اوربان یا اروپا»، این مساله‌ای که در انتخابات پارلمانی مجارستان در آوریل ۲۰۲۲ مشخص می‌شود. ویکتور اوربان که ریاست حزب راست افراطی فیدز است، از ۲۰۱۰ در مقام نخست‌وزیر مجارستان به سر می‌برد. او خود را مدافع ارزش‌های مسیحی قلمداد می‌کند. منتقدان او که تعدادشان در داخل و خارج بیشمار است، معتقدند او دموکراسی مجارستان را ویران کرده است. اوربان همچنین بابت یک سری نقض‌های حقوق بشری، به ویژه علیه مهاجران مورد انتقاد است. شش حزب اپوزیسیون برای برکنار کردن اوربان متحد شده‌اند.

انتهای پیام

منبع:ایسنا

ادامه مطلب

اخبار

مهم‌ترین رویدادهای تاریخی یازدهم دی

منتشر شده

در

توسط

نمایندگان مختار ۲۶ کشور جهان پیمان اتحادی علیه دولت‌های محور امضاء کردند. این پیمان بعداً بنام (اعلامیه ملل متحد) معروف گردید.

به گزارش ایسنا، مهم‌ترین رویدادهای یازدهم دی را در ادامه به نقل از پایگاه «موسسه مطالعات تاریخ معاصر ایران» می‌خوانید.

رویدادهای یازدهم دی

سال ۱۲۹۰

صمدخان شجاع‌الدوله وارد تبریز شد و زیر حمایت روس‌ها امور حکومتی را در دست گرفت.

سال ۱۲۹۳

سپاه عثمانی با کمک کردها شروع به تجاوز به خاک ایران نمود.

سال ۱۳۰۳

سردارسپه، رئیس‌الوزراء، که پس از فیصله‌دادن کار خوزستان برای زیارت اعتاب مقدسه به کربلا و نجف رفته بود، وارد تهران شد. در مسیر سردارسپه طاق نصرت‌های زیادی بر پا شده بود و نظامیان و مردم از او استقبال کردند.

سال ۱۳۱۳

قنسولگری‌های افتخاری ایران در ممالک خارجه ملغی شد.

سال ۱۳۲۱

نمایندگان مختار ۲۶ کشور جهان پیمان اتحادی علیه دولت‌های محور امضاء کردند. این پیمان بعداً بنام (اعلامیه ملل متحد) معروف گردید.

سال ۱۳۳۰

دکتر علی‌اکبر سیاسی مجدداً رئیس دانشگاه گردید.

منبع:ایسنا

ادامه مطلب

اخبار

آلودگی هوای شهرهای پرجمعیت طی امروز

منتشر شده

در

توسط

آلودگی هوای شهرهای پرجمعیت طی امروز

رئیس مرکز ملی پیش‌بینی و مدیریت بحران مخاطرات وضع هوا از آلودگی هوای شهرهای پرجمعیت طی امروز(۲۴ آبان ماه) خبر داد.

صادق ضیاییان در گفت و گو با ایسنا افزود: براساس تحلیل آخرین نقشه‌های پیش یابی هواشناسی، امروز(۲۴ آبان ماه) در اکثر مناطق کشور جوی پایدار حاکم است و برای شهرهای صنعتی و پرجمعیت انباشت آلاینده های جوی و کاهش کیفیت هوا پیش‌بینی می‌شود.

وی افزود: سه شنبه (۲۵ آبان ماه) شمالی شدن جریانات روی دریای خزر برای استان‌های ساحلی دریای خزر و اردبیل بارش آغاز خواهد شد و با گذر امواج تراز مبانی، در بخش‌هایی از کردستان، کرمانشاه، ایلام، خوزستان، همدان، مرکزی، لرستان، کهگیلویه و بویراحمد، چهارمحال و بختیاری، ارتفاعات و دامنه‌های جنوبی البرز به تدریج اصفهان، شمال بوشهر، شمال فارس، غرب، یزد، خراسان شمالی و خراسان رضوی بارش باران، وزش باد شدید موقت و در مناطق سردسیر و مرتفع بارش برف پیش‌بینی می‌شود. بیشینه مقادیر بارش در این روز برای سواحل دریای خزر انتظار می رود و در نواحی جنوب غرب بارش همراه با رعد و برق خواهد بود.

رئیس مرکز ملی پیش‌بینی و مدیریت بحران مخاطرات وضع هوا ادامه داد: چهارشنبه (۲۶ آبان ماه) فعالیت سامانه بارشی با شدت کمتر در استان‌های ساحلی دریای خزر، لرستان، ارتفاعات خوزستان، مرکزی، اصفهان، چهارمحال و بختیاری، یزد و خراسان رضوی ادامه خواهد داشت. از اواخر وقت چهارشنبه سامانه از شمال شرق کشور خارج می‌شود و طی روزهای پنجشنبه و جمعه (۲۷و ۲۸ آبان ماه) مجدد جوی پایدار بر کشور حاکم خواهد شد و در شهر های پرتردد و صنعتی افزایش غلظت آلاینده‌ها انتظار می‌رود.

وی افزود: طی روزهای سه شنبه و چهارشنبه (۲۵ و ۲۶ آبان ماه) در نواحی غرب، سواحل دریای خزر، اردبیل، خراسان شمالی و چهارشنبه در نواحی شرق، شمال شرق، مرکز و دامنه‌های جنوبی البرز کاهش محسوس دما بین ۸ تا ۱۲ درجه سانتیگراد رخ خواهد داد. همچنین در این دو روز برای نواحی شمال شرق و شرق وزش باد شدید پیش‌بینی می‌شود.

به گفته ضیاییان اوایل وقت امروز (۲۴ آبان ماه) تنگه هرمز و شرق خلیج فارس مواج پیش بینی می‌شود همچنین سه شنبه و چهارشنبه (۲۵ و ۲۶ آبان ماه) دریای خزر مواج و توفانی خواهد بود.

رئیس مرکز ملی پیش‌بینی و مدیریت بحران مخاطرات وضع هوا درباره وضعیت جوی تهران طی دو روز آینده اظهارکرد: آسمان تهران فردا ( ۲۵ آبان ماه) نیمه‌ابری و به‌تدریج ابری با حداقل دمای ۷ و حداکثر دمای ۱۶ درجه سانتیگراد و طی ‌چهارشنبه ( ۲۶ آبان ماه) نیمه‌ابری تا ابری همراه با بارش باران و وزش باد و در اواخر وقت به‌تدریج کاهش ابر با حداقل دمای ۳  و حداکثر دمای ۸  درجه سانتیگراد پیش‌بینی می‌شود.

ضیاییان در پایان گفت: طی امروز و فردا (۲۴  و ۲۵ آبان ماه) بندرعباس با دمای ۳۱ و۳۰ درجه سانتیگراد گرم‌ترین و اراک با  دمای ۱۰ درجه سانتیگراد سردترین مراکز استان‌ کشور هستند.

منبع:ایسنا

ادامه مطلب
تبلیغات

برترین ها