• ایران 2- صربستان 3؛ باخت به غول 202 سانتیمتری

    ایران 2- صربستان 3؛ باخت به غول 202 سانتیمتری

    تیم ملی ایران یک روز پس از پیروزی شیرین مقابل آمریکا، در مقابل صربستان قرار گرفت و به شکلی ناباورانه بازی را واگذار کرد.   در این بازی مجرد و غفور به دلیل مصدومیت حضور ندارند و محمد موسوی نیز با تصمیم کادرفنی بازی نخواهد کرد. نکته جالب این که در ترکیب اولیه تیم ملی