• Xbox Game Pass بازی جدید روز اول را برای نوامبر 2022 تأیید کرد

    Xbox Game Pass بازی جدید روز اول را برای نوامبر 2022 تأیید کرد

    به گزارش خبر روز و به نقل از gametplay مایکروسافت یک روز دیگر را تأیید می کند که یک بازی Xbox Game Pass امسال عرضه می شود و این عنوان در نوامبر 2022 منتشر می شود. مایکروسافت رسما تایید کرده است که انیمه تیراندازی سوم شخص Gungrave GORE به عنوان یک روز اول در تاریخ