• Redfall اجازه تعویض کاراکتر یا مشخصات مجدد در کمپین میانی را نمی دهد

    Redfall اجازه تعویض کاراکتر یا مشخصات مجدد در کمپین میانی را نمی دهد

    به گزارش خبر روز و به نقل از گيم تي پلي Arkane Austin تأیید می کند که بازیکنان Redfall نمی توانند کاراکترها را در اواسط کمپین یا مشخصات مجدد بدون شروع از اول عوض کنند. چیزهای زیادی باقی مانده است تا از بازی تیراندازی جدید Arkane Austin، Redfall، رونمایی شود. برای اکثر افراد، همیشه شبیه