• مشکلات آموزشی مدارس و تبعات فضای مجازی برای دانش‌آموزان

    مشکلات آموزشی مدارس و تبعات فضای مجازی برای دانش‌آموزان

    عکس تزئینی است. یک استاد دانشگاه فرهنگیان ضمن تبیین مشکلات آموزشی مدارس و تبعات فضای مجازی برای دانش‌آموزان تاکید کرد که یکی از بزرگ‌ترین ضعف‌های آموزش مجازی که در دوره کرونا برگزار شده، تعامل اندک میان دانش‌آموز و معلم است که ریشه آن اصرار بخش‌های ستادی بر رعایت قواعد آموزش حضوری در آموزش مجازی و