• درباره کوتاه‌ترین دیوار ایران

    درباره کوتاه‌ترین دیوار ایران

    خبرگزاری دانشجویان ایران(ایسنا) ـ یادداشت حسین هاشم پور ـ سردبیر ایران آرت «بودجه هنر در سال ۱۴۰۱ همه را شگفت زده کرد، سهم ۶ دهم درصدی به ۴ دهم درصد تنزل یافت آن هم در روزهایی که سفره هنرمندان هیچ‌وقت این قدر کوچک و خالی نبوده است. یکم: در تمامی دولت‌هایی که به سن ما