• ظرف ۳ سال فقط ۱۱ درصد از خطوط مصوب مترو نوسازی شده‌اند

    ظرف ۳ سال فقط ۱۱ درصد از خطوط مصوب مترو نوسازی شده‌اند

    از سوی دیوان محاسبات گزارش «عملکرد طرح های مرتبط با توسعه و نوسازی ناوگان حمل و نقل عمومی کشور از سال ۱۳۹۶ الی ۱۳۹۹» ارایه شد. به گزارش ایسنا، به نقل از دفتر روابط عمومی و امور بین الملل دیوان محاسبات کشور، گزارش «عملکرد طرح های مرتبط با توسعه و نوسازی ناوگان حمل و نقل