• راهبند ضد تروریستی 

    راهبند ضد تروریستی 

    نام دیگر این راهبند ضد تروریستی , ( Anti-Terroist Blocker ) است. عملکرد این راهبند به این صورت است که در مقابل هر ضربه ای مقاومت بسیار بالایی را داراست. راهبند ضد تروریستی فوق سنگین را بر اساس میزان کارکرد به صورت سفارشی و بر اساس میزان کارکرد ساخته می شوند . راهبندهای ضدتروریستی به گونه ای ساخته می شوند که