• دانلود زیرنویس فیلم Wickensburg 2023 – بلو سابتايتل

    دانلود زیرنویس فیلم Wickensburg 2023 – بلو سابتايتل

    دانلود زیرنویس فیلم Wickensburg 2023 این فیلمی است که می توانم بگویم بچه های بالای 10 سال می توانند بدون اینکه کاملاً ترسیده باشند آن را تماشا کنند. متوجه شدم که سرعت به خوبی تنظیم شده است، فقط حدود 45 ثانیه بعد و ما به اولین لحظه وحشتناک خود می رسیم که پسر چیزی را