• عیسی و چشمک شیطنت‌آمیز به اولین جام

    عیسی و چشمک شیطنت‌آمیز به اولین جام

    عیسی آل کثیر که به نظر از گلزنی خود در سوپرکاپ اعتماد داشت، اینبار برادر و برادرزاده‌اش را به استادیوم آزادی آورده بود تا جشن خانوادگی‌اش را در پایان این جدال پیش‌بینی کند.   در روزی که یحیی گل محمدی وحید امیری و کمال کامیابی نیا را به دلیل مصدومیت به طور کامل در اختیار