• مزایا و اهمیت لیبل اصالت

    مزایا و اهمیت لیبل اصالت

      تعریف لیبل اصالت لیبل اصالت یا برچسب اصالت، نمادی است که بر روی محصولات قرار می‌گیرد و به مصرف‌کننده اطمینان می‌دهد که محصول درست و اصلی است. این برچسب‌ها معمولاً شامل عنصرهایی هستند که شناسایی و تأییدی درباره مبدأ، کیفیت و تولید صحیح محصول به ارمغان می‌آورند. لیبل‌های اصالت برای مصرف‌کننده‌ها اهمیت بسیاری دارند؛