• مجموعه خنده دار Marvel’s Spider-Man Mods PS4 را قبل از عرضه PC جشن می گیرد

    مجموعه خنده دار Marvel’s Spider-Man Mods PS4 را قبل از عرضه PC جشن می گیرد

    به گزارش خبر روز و به نقل از gametplay بازی Marvel’s Spider-Man Remastered هفته آینده برای رایانه شخصی عرضه می شود و مجموعه ای خنده دار از مودهای PS4 به طرفداران کمک می کند که مشتاقانه منتظر پتانسیل آنها در رایانه شخصی باشند. نسخه ریمستر شده Marvel’s Spider-Man سرانجام هفته آینده پس از معرفی پورت