• جزئیات افزایش دو برابری یارانه از ۹۰ تا ۱۲۶ هزار تومان

    جزئیات افزایش دو برابری یارانه از ۹۰ تا ۱۲۶ هزار تومان

    اگرچه هنوز دولت اعلام رسمی درباره جزئیات یارانه دو برابری در دی ماه نداشته است، اما پیگیری‌ها نشان می‌دهد که در ماه آینده قرار است افزایش پرداخت برای ۶۰ میلیون دریافت کننده کمک معیشتی انجام شود که ۳۰ میلیون نفر ۹۰ هزار تومان و ۳۰ میلیون نفر دیگر تا ۱۲۶ هزار تومان یارانه جدید دریافت