• پنج عضو دائم شورای امنیت بر سر منع وقوع جنگ هسته‌ای توافق کردند

    پنج عضو دائم شورای امنیت بر سر منع وقوع جنگ هسته‌ای توافق کردند

    رهبران روسیه، چین، انگلیس، آمریکا و فرانسه بیانیه‌ای را در زمینه منع وقوع جنگ هسته‌ای صادر کردند. به گزارش ایسنا، به نقل از آر تی، سایت کرملین بیانیه رهبران روسیه، آمریکا، چین، انگلیس و فرانسه در زمینه منع وقوع جنگ‌ هسته‌ای و منع جنگ بین کشورهای اتمی را منتشر کرد. این پنج کشور عضو دائم