با ما همراه باشید

سیاسی

جا مانده از «انتخابات»

منتشر شده

در

پوریا پاکیزه

اگرچه بعد از پایان رای گیری انتخابات شورای شهر، تبلیغات گسترده‌ای که از سوی برخی حامیان کاندیداها در شهر همدان انجام شده بود، جمع شد، اما با پشت سر گذاشتن روزهای پس از انتخابات همچنان شاهد خودنمایی پوسترهای بعضی از نامزدها بر در و دیوار شهر همدان هستیم. بمباران تبلیغاتی که در این دوره از انتخابات صورت گرفت همانند ترکش،‌ تن برخی مکان‌ها به ویژه صندوق‌های صدقات و جعبه‌های برق و حتی مخزن‌های زباله را زخمی کرده است که نمی‌توان به راحتی آن‌ها را برطرف کرد، چون پوسترها چنان روی این وسایل چسبانده شده‌اند که حتی با کندن آن‌ها دردی دوا نشده و منظره بدشکل و آشفته‌ای را ایجاد کرده است. با این حال آلودگی محیطی که این تبلیغات انتخاباتی کاندیداها در شهر ایجاد کرد، هنوز برطرف نشده است و همچنان با منظر بد شهری آثار به جا مانده از این تبلیغات مواجه هستیم. گویا این پوسترها را با چسب آهن چسبانده‌اند و بعید به نظر می‌رسد با گذشت سال‌ها اثرش از بین برود!

 • نامزدهای شورای شهر همه شعارهای زیبا می‌دهند، ادعاهای بزرگی می‌کنند اما هنوز بر صندلی شورا تکیه نزده بر خلاف شعارهای خود عمل کرده و بی‌قانونی می‌کنند.
 • در این تنگناهای اقتصادی و مشکلات معیشتی مردم، هزینه های بالایی که برای تبلیغات کاغذی صرف می شود، نوعی بی تفاوتی نسبت به مشکلات مردم تلقی می شود.
 • کاندیداهایی که برای شهر و زیبایی آن توماری از برنامه نوشته‌اند با نصب پوسترهای خود بر در و دیوار شهر، موجب نازیبایی آن شده اند.
 • هنوز آثار برخی از تبلیغات نامزدهای ادوار گذشته انتخابات از در و دیوار شهر پاک نشده، باز شاهد چسباندن تصاویر کاندیداهای جدید در برخی نقاط شهر هستیم که علاوه بر نادیده گرفتن فرهنگ صرفه جویی، زیبایی شهر را مخدوش می کند.
 • با وجود اینکه چندین و چند مکان تبلیغاتی از قبل مشخص برای تبلیغات کاندیداها تعبیه شده و کلاس های توجیهی هم برای آنان هم گذاشته شده است باز هم شهرهای مختلف کشور، شاهد بی قانونی نامزدها و هواداران آنان هستند .
 • سطل های زباله، تیرهای برق، تابلوهای راهنمایی و رانندگی، جداول خیابان ها، شیشه‌ مغازه ها، نماهای ساختمان و درخت ها از دست نامزدها در امان نیستند.
 • این خسارات را باید نامزدها و طرفداران متخلف پرداخت کنند و درست نیست شهرداری از بودجه عمومی برای رفع این خسارات اقدام کند و در آخر هم اثر این تبلیغات بر پیکر شهر باقی بماند.
 • کاندیداها در رعایت موازین تبلیغاتی بسیار می توانند موثر باشند ولی برخی از آنها متاسفانه این مهم رعایت نمی کنند و اثرات مخرب تبلیغات غیرمجاز آنها بر چهره شهر تا سالها باقی می ماند.
 • تخریب محیط زیست مثل چسباندن پوسترها روی تنه درخت ها و همچنین روی تمام در و دیوار شهر اعم از خانه ها و مغازه ها و مکان های عمومی که چهره این روزهای بیشتر شهر ها را نازیبا کرده است .
 • اگرچه بعد از پایان ماراتن انتخابات شورای شهر، تبلیغات گسترده ای که از سوی برخی حامیان کاندیداها در شهر همدان انجام شده بود، جمع شد اما با پشت سر گذاشتن روزهای پس از انتخابات همچنان شاهد خودنمایی پوسترهای بعضی از نامزدها بر در و دیوار شهر همدان هستیم.
 • چندین روز از برگزاری انتخابات و پایان تبلیغات کاندیداهای شورای شهر می گذرد اما آلودگی محیطی که این تبلیغات در شهر ایجاد کرده هنوز برطرف نشده است.
 • در این مدت کاغذ زیادی اسراف و خیلی زباله تولید شد ضمن این که همچنان با منظر بد شهری که آثار به جا مانده از این تبلیغات ایجاد کرده اند، مواجه هستیم.
 • در این تنگناهای اقتصادی و مشکلات معیشتی مردم، هزینه های بالایی که برای تبلیغات کاغذی صرف می شود، نوعی بی تفاوتی نسبت به مشکلات مردم تلقی می شود.
 • کاندیداهایی که برای شهر و زیبایی آن توماری از برنامه نوشته‌اند با نصب پوسترهای خود بر در و دیوار شهر، موجب نازیبایی آن شده اند.
 • هنوز آثار برخی از تبلیغات نامزدهای ادوار گذشته انتخابات از در و دیوار شهر پاک نشده، باز شاهد چسباندن تصاویر کاندیداهای جدید در برخی نقاط شهر هستیم که علاوه بر نادیده گرفتن فرهنگ صرفه جویی، زیبایی شهر را مخدوش می کند.
 • با وجود اینکه چندین و چند مکان تبلیغاتی از قبل مشخص برای تبلیغات کاندیداها تعبیه شده و کلاس های توجیهی هم برای آنان هم گذاشته شده است باز هم شهرهای مختلف کشور، شاهد بی قانونی نامزدها و هواداران آنان هستند .
 • سطل های زباله، تیرهای برق، تابلوهای راهنمایی و رانندگی، جداول خیابان ها، شیشه‌ مغازه ها، نماهای ساختمان و درخت ها از دست نامزدها در امان نیستند.
 • این خسارات را باید نامزدها و طرفداران متخلف پرداخت کنند و درست نیست شهرداری از بودجه عمومی برای رفع این خسارات اقدام کند و در آخر هم اثر این تبلیغات بر پیکر شهر باقی بماند.
 • بمباران تبلیغاتی که در این دوره از انتخابات صورت گرفت همانند ترکش‌هایی تن برخی مکان‌ها به ویژه صندوق‌های صدقات و جعبه‌های برق و حتی مخزن های زباله را زخمی کرده است که نمی‌توان به راحتی آن ها را برطرف کرد.
 • تخریب محیط زیست مثل چسباندن پوسترها روی تنه درخت ها و همچنین روی تمام در و دیوار شهر اعم از خانه ها و مغازه ها و مکان های عمومی که چهره این روزهای بیشتر شهر ها را نازیبا کرده است .
 • شهرداری ها در راستای زیباسازی شهر اقدام به رنگ آمیزی و نقاشی تمامی دیوارها و محیط‌های عمومی شهر می‌کند تا بتواند به این شکل به فضاهای درون شهری روح ببخشد، اما از زمان آغاز تبلیغات انتخاباتی شاهد برخی بی نظمی‌ها و تخلفات تبلیغاتی از سوی برخی کاندیدا هستیم که چهره شهر را زشت و نمای بصری بدی بر شهر تحمیل کرده است.
 • حفظ محیط زیست و پاکیزگی شهر همواره از اولویت‌های شهرداری محسوب شده، اما این روزها نیروهای پاکبان روزانه در حال رفت و روب شهر هستند و این حجم از پراکندگی پوسترها در معابر عمومی زیبنده نیست.
 • سطل های زباله، تیرهای برق، تابلوهای راهنمایی و رانندگی، جداول خیابان ها، شیشه‌ مغازه ها، نماهای ساختمان و درخت ها از دست نامزدها در امان نیستند.
 • حفظ محیط زیست و پاکیزگی شهر همواره از اولویت‌های شهرداری محسوب شده، اما این روزها نیروهای پاکبان روزانه در حال رفت و روب شهر هستند و این حجم از پراکندگی پوسترها در معابر عمومی زیبنده نیست.
 • شهرداری ها در راستای زیباسازی شهر اقدام به رنگ آمیزی و نقاشی تمامی دیوارها و محیط‌های عمومی شهر می‌کند تا بتواند به این شکل به فضاهای درون شهری روح ببخشد، اما از زمان آغاز تبلیغات انتخاباتی شاهد برخی بی نظمی‌ها و تخلفات تبلیغاتی از سوی برخی کاندیدا هستیم که چهره شهر را زشت و نمای بصری بدی بر شهر تحمیل کرده است.
 • کاندیداهایی که برای شهر و زیبایی آن توماری از برنامه نوشته‌اند با نصب پوسترهای خود بر در و دیوار شهر، موجب نازیبایی آن شده اند.
 • در این تنگناهای اقتصادی و مشکلات معیشتی مردم، هزینه های بالایی که برای تبلیغات کاغذی صرف می شود، نوعی بی تفاوتی نسبت به مشکلات مردم تلقی می شود.
 • نامزدهای شورای شهر همه شعارهای زیبا می‌دهند، ادعاهای بزرگی می‌کنند اما هنوز بر صندلی شورا تکیه نزده بر خلاف شعارهای خود عمل کرده و بی‌قانونی می‌کنند.

ادامه مطلب
برای افزودن دیدگاه کلیک کنید

یک پاسخ بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

بین الملل

همه مقدمات رسیدن به یک توافق خوب و سریع فراهم است/ ایرانیان می‌توانند با آرامش به کشور سفرکنند

منتشر شده

در

توسط

همه مقدمات رسیدن به یک توافق خوب و سریع فراهم است/ ایرانیان می‌توانند با آرامش به کشور سفرکنند

وزیر امور خارجه کشورمان با اشاره به آغاز دور جدید مذاکرات وین طی روزهای آتی گفت: امیدواریم در مسیر گفت‌وگوهای وین بتوانیم گام های اساسی و موفقیت آمیز رو به جلویی داشته باشیم.

 حسین امیرعبداللهیان با بیان اینکه در طول یکصد روز گذشته بحث برجام، مذاکرات وین و تعامل و همکاری در راستای حقوق و منافع ملت ایران با آژانس بین المللی انرژی اتمی به صورت جدی مورد توجه دستگاه دیپلماسی کشور قرار گرفته است، گفت: از هفته جاری گفت‌وگوهای وین را کلید خواهیم زد. در همین چارچوب در هفته های گذشته معاون من آقای باقری به پایتخت برخی از کشورهای اروپایی، مسکو و همچنین سفرهایی به کشورهای منطقه و همسایه داشته، ارتباط وبیناری با پکن برقرار کرده و در این راستا اقدامات و رایزنی هایی را به عمل آورده است. من نیز با وزرای خارجه کشورهای عضو برجام گفت وگوهای مفصلی داشته ام. ما همه مقدمات را برای رسیدن به یک توافق خوب و سریع فراهم کرده‌ایم. البته در صورتی که طرف های مقابل نیز به تعهدات کامل شان برگردند. ما به صراحت مواضع و مطالبات خودمان را در گفت وگوهایی که داشته ایم اعلام کرده ایم.

وی تاکید کرد: نظر صریح جمهوری اسلامی ایران این است که که باید در میز مذاکره حقوق و منافع ملت ایران تأمین شود و تحریم ها لغو شود. ما امیدواریم در مسیر گفت وگوهای وین بتوانیم گام های اساسی و موفقیت آمیز رو به جلویی داشته باشیم.

وزیر امور خارجه کشورمان در ادامه صحبت های خود در این زمینه گفت: قطعا دست جمهوری اسلامی ایران بسته نخواهد بود، گزینه های مختلفی در مقابل ما قرار دارد و ما از گزینه گفت‌وگو و مذاکره در وین کار را شروع می کنیم. ما در مذاکره و رسیدن به توافق جدی هستیم و امیدواریم طرف های مقابل نیز در عمل این جدیت را داشته باشند.

امیرعبداللهیان گفت: ما به صراحت به طرف های مقابل گفته ایم که ما یک دولت عملگرا و نتیجه محور هستیم و امیدواریم که در میز مذاکرات وین چنین اتفاقی بیفتد.

وزیر امور خارجه کشورمان همچنین با اشاره به اقدامات وزارت خارجه برای پیگیری و حل مشکلات ایرانیان خارج از کشور افزود: در همین چارچوب ما تلاش کردیم که در سایت جدید وزارت خارجه بخشی را برای ارتباط مستقیم ایرانیان مقیم خارج از کشور و هم وطنان در داخل کشور با وزیر خارجه اختصاص دهیم و اگر شما به سایت جدید وزارت خارجه مراجعه کنید این دسترسی را مشاهده می کنید. در روزهای آینده نیز یک دسترسی بالاتری برای رفع نگرانی بخشی از ایرانیان مقیم خارج از کشور در این سایت فراهم خواهد شد.

وی در همین رابطه ادامه داد: متأسفانه دشمنان، لابی صهیونیستی، رسانه های معاند تلاش می کنند که نوعی ایران هراسی را به ویژه در نسل جدید ایرانیان خارج از کشور ایجاد کنند. ما در سایت وزارت خارجه طی روزهای آینده بخشی را فعال خواهیم کرد که هم وطنان خارج از کشور می توانند بپرسند که ما برای ورود به ایران مشکلی از نظر نظام وظیفه یا هر موضوع دیگری داریم یا خیر. من به عنوان وزیر خارجه جمهوری اسلامی ایران عرض می کنم که ایرانیان عزیز با آرامش خاطر می توانند به کشور سفر کنند و با آرامش می توانند در هر زمانی براساس برنامه ریزی که انجام می دهند به کشور محل اقامت خودشان برگردند.

وی خطاب به ایرانیان خارج از کشور افزود: ما در این سامانه به شما پاسخ خواهیم داد که شما بدون مشکل می توانید به ایران سفر کنید و به عنوان وزارت امور خارجه و دستگاه دیپلماسی کشور تضمین می شود وقتی به شما پاسخی داده می شود.

وی ادامه داد: مایلم در همین جا تأکید کنم تعداد افرادی که دو تابعیتی هستند و به دلیل ارتکاب جرم در ایران محاکمه شده اند و جرم آن ها اثبات شده است کمتر از عدد انگشتان دو دست است. به صراحت می گویم که اگر هر کس دیگری حتی شخص وزیر خارجه نیز آن جرم را مرتکب می شد امروز با همان وضعیت روبرو می شد ضمن اینکه بسیاری از آن ها مورد رأفت جمهوری اسلامی ایران قرار گرفته اند.

امیرعبداللهیان همچنین در ادامه گزارش خود از یکصد روز فعالیت دستگاه دیپلماسی کشور در دولت سیزدهم یکی دیگر از مسائل مهم در این مدت را تحولات افغانستان عنوان کرد و گفت: ما تلاش سیاسی گسترده ای را در ایران به عمل آوردیم که تحت تأثیر ناامنی و بی ثباتی که در افغانستان در دوره انتقالی ایجاد شد قرار نگیریم و در عین حال تدابیری را بیاندیشیم که بتوانیم مرزها را کنترل کنیم، ورود آوارگان را مدیریت کنیم و راه حل سیاسی برای حل بحران افغانستان داشته باشیم.

وی ادامه داد: برگزاری حضوری دومین نشست وزیران امور خارجه کشورهای همسایه افغانستان در ایران یکی از تدابیری بود که در این زمینه اندیشیده شد.

 

ادامه مطلب

سیاسی

مشکل‌گشایی در همه مسائل با همت بلند، خردمندی، درست‌اندیشی و توکل به خدا

منتشر شده

در

توسط

مشکل‌گشایی در همه مسائل با همت بلند، خردمندی، درست‌اندیشی و توکل به خدا

حضرت آیت‌الله خامنه‌ای در پیامی با تبریک هفته بسیج، «همت بلند، خردمندی، درست‌اندیشی و توکل به خدا» را ابزارهای تجربه‌شده برای غلبه بر مشکلات کشور دانستند.

 متن پیام رهبر انقلاب اسلامی به این شرح است:
بسم الله الرحمن الرحیم

هفته‌ی بسیج بر همگان مبارک باد، بویژه بر رویش های تازه و با طراوت بسیجی که همچنان مانند نسل پیش از خود، فرزندان محبوبِ امام راحل عظیم‌الشأنند.
عزیزان!
قدرشناس جایگاه خود باشید و بدانید که با همّت بلند و در پرتو خردمندی و درست‌اندیشی، و با اعتماد و توکّل به خداوند دانا و توانا، می توانید در همه‌ مسائل عمومی کشور و ملت، اثربخش و مشکل‌گشا باشید. این تجربه‌ چند دهه‌ ملت ایران است.

و السلام علیکم و رحمةالله
سیّدعلی خامنه‌ای
۳ آذر ۱۴۰۰

 

ادامه مطلب

بین الملل

گروسی: امیدوارم فعالیت‌های نظارتی آژانس در ایران ازسرگرفته شود

منتشر شده

در

توسط

گروسی: امیدوارم فعالیت‌های نظارتی آژانس در ایران ازسرگرفته شود

مدیرکل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در آستانه سفر خود به تهران، ابراز امیدواری کرد که آژانس بتواند آنچه را که وی “فعالیت‌های راستی‌آزمایی ضروری در ایران” خواند، از سربگیرد.

 رافائل گروسی، مدیرکل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی با انتشار پیامی در حساب کاربری خود در توئیتر اعلام کرد که قرار است امروز (دوشنبه) وارد تهران شود.

 

وی در پیام خود نوشت: امروز به تهران سفر می‌کنم تا با مقامات ایرانی دیدار کنم و به سؤالات مهم در ایران بپردازم. امیدوارم بتوانم یک کانال موثر و بر مبنای مشارکت از گفت‌وگوی مستقیم ایجاد کنم تا آژانس اتمی بتواند فعالیت‌های راستی آزمایی ضروری خود را در این کشور از سربگیرد.

 

پیش از این سخنگوی وزارت امورخارجه کشورمان نیز از سفر امروز رافائل گروسی به ایران به منظور دیدار با مقامات کشورمان خبر داده بود.

 

منبع: ايسنا

ادامه مطلب

برترین ها