کد خبر : 4461
تاریخ انتشار : جمعه ۸ مرداد ۱۴۰۰ - ۱۴:۲۴

جا مانده از «انتخابات»

جا مانده از «انتخابات»

پوریا پاکیزه ۸ مرداد ۱۴۰۰ / ۱۲:۲۸اگرچه بعد از پایان رای گیری انتخابات شورای شهر، تبلیغات گسترده‌ای که از سوی برخی حامیان کاندیداها در شهر همدان انجام شده بود، جمع شد، اما با پشت سر گذاشتن روزهای پس از انتخابات همچنان شاهد خودنمایی پوسترهای بعضی از نامزدها بر در و دیوار شهر همدان هستیم. بمباران تبلیغاتی

پوریا پاکیزه

اگرچه بعد از پایان رای گیری انتخابات شورای شهر، تبلیغات گسترده‌ای که از سوی برخی حامیان کاندیداها در شهر همدان انجام شده بود، جمع شد، اما با پشت سر گذاشتن روزهای پس از انتخابات همچنان شاهد خودنمایی پوسترهای بعضی از نامزدها بر در و دیوار شهر همدان هستیم. بمباران تبلیغاتی که در این دوره از انتخابات صورت گرفت همانند ترکش،‌ تن برخی مکان‌ها به ویژه صندوق‌های صدقات و جعبه‌های برق و حتی مخزن‌های زباله را زخمی کرده است که نمی‌توان به راحتی آن‌ها را برطرف کرد، چون پوسترها چنان روی این وسایل چسبانده شده‌اند که حتی با کندن آن‌ها دردی دوا نشده و منظره بدشکل و آشفته‌ای را ایجاد کرده است. با این حال آلودگی محیطی که این تبلیغات انتخاباتی کاندیداها در شهر ایجاد کرد، هنوز برطرف نشده است و همچنان با منظر بد شهری آثار به جا مانده از این تبلیغات مواجه هستیم. گویا این پوسترها را با چسب آهن چسبانده‌اند و بعید به نظر می‌رسد با گذشت سال‌ها اثرش از بین برود!

 • نامزدهای شورای شهر همه شعارهای زیبا می‌دهند، ادعاهای بزرگی می‌کنند اما هنوز بر صندلی شورا تکیه نزده بر خلاف شعارهای خود عمل کرده و بی‌قانونی می‌کنند.
 • در این تنگناهای اقتصادی و مشکلات معیشتی مردم، هزینه های بالایی که برای تبلیغات کاغذی صرف می شود، نوعی بی تفاوتی نسبت به مشکلات مردم تلقی می شود.
 • کاندیداهایی که برای شهر و زیبایی آن توماری از برنامه نوشته‌اند با نصب پوسترهای خود بر در و دیوار شهر، موجب نازیبایی آن شده اند.
 • هنوز آثار برخی از تبلیغات نامزدهای ادوار گذشته انتخابات از در و دیوار شهر پاک نشده، باز شاهد چسباندن تصاویر کاندیداهای جدید در برخی نقاط شهر هستیم که علاوه بر نادیده گرفتن فرهنگ صرفه جویی، زیبایی شهر را مخدوش می کند.
 • با وجود اینکه چندین و چند مکان تبلیغاتی از قبل مشخص برای تبلیغات کاندیداها تعبیه شده و کلاس های توجیهی هم برای آنان هم گذاشته شده است باز هم شهرهای مختلف کشور، شاهد بی قانونی نامزدها و هواداران آنان هستند .
 • سطل های زباله، تیرهای برق، تابلوهای راهنمایی و رانندگی، جداول خیابان ها، شیشه‌ مغازه ها، نماهای ساختمان و درخت ها از دست نامزدها در امان نیستند.
 • این خسارات را باید نامزدها و طرفداران متخلف پرداخت کنند و درست نیست شهرداری از بودجه عمومی برای رفع این خسارات اقدام کند و در آخر هم اثر این تبلیغات بر پیکر شهر باقی بماند.
 • کاندیداها در رعایت موازین تبلیغاتی بسیار می توانند موثر باشند ولی برخی از آنها متاسفانه این مهم رعایت نمی کنند و اثرات مخرب تبلیغات غیرمجاز آنها بر چهره شهر تا سالها باقی می ماند.
 • تخریب محیط زیست مثل چسباندن پوسترها روی تنه درخت ها و همچنین روی تمام در و دیوار شهر اعم از خانه ها و مغازه ها و مکان های عمومی که چهره این روزهای بیشتر شهر ها را نازیبا کرده است .
 • اگرچه بعد از پایان ماراتن انتخابات شورای شهر، تبلیغات گسترده ای که از سوی برخی حامیان کاندیداها در شهر همدان انجام شده بود، جمع شد اما با پشت سر گذاشتن روزهای پس از انتخابات همچنان شاهد خودنمایی پوسترهای بعضی از نامزدها بر در و دیوار شهر همدان هستیم.
 • چندین روز از برگزاری انتخابات و پایان تبلیغات کاندیداهای شورای شهر می گذرد اما آلودگی محیطی که این تبلیغات در شهر ایجاد کرده هنوز برطرف نشده است.
 • در این مدت کاغذ زیادی اسراف و خیلی زباله تولید شد ضمن این که همچنان با منظر بد شهری که آثار به جا مانده از این تبلیغات ایجاد کرده اند، مواجه هستیم.
 • در این تنگناهای اقتصادی و مشکلات معیشتی مردم، هزینه های بالایی که برای تبلیغات کاغذی صرف می شود، نوعی بی تفاوتی نسبت به مشکلات مردم تلقی می شود.
 • کاندیداهایی که برای شهر و زیبایی آن توماری از برنامه نوشته‌اند با نصب پوسترهای خود بر در و دیوار شهر، موجب نازیبایی آن شده اند.
 • هنوز آثار برخی از تبلیغات نامزدهای ادوار گذشته انتخابات از در و دیوار شهر پاک نشده، باز شاهد چسباندن تصاویر کاندیداهای جدید در برخی نقاط شهر هستیم که علاوه بر نادیده گرفتن فرهنگ صرفه جویی، زیبایی شهر را مخدوش می کند.
 • با وجود اینکه چندین و چند مکان تبلیغاتی از قبل مشخص برای تبلیغات کاندیداها تعبیه شده و کلاس های توجیهی هم برای آنان هم گذاشته شده است باز هم شهرهای مختلف کشور، شاهد بی قانونی نامزدها و هواداران آنان هستند .
 • سطل های زباله، تیرهای برق، تابلوهای راهنمایی و رانندگی، جداول خیابان ها، شیشه‌ مغازه ها، نماهای ساختمان و درخت ها از دست نامزدها در امان نیستند.
 • این خسارات را باید نامزدها و طرفداران متخلف پرداخت کنند و درست نیست شهرداری از بودجه عمومی برای رفع این خسارات اقدام کند و در آخر هم اثر این تبلیغات بر پیکر شهر باقی بماند.
 • بمباران تبلیغاتی که در این دوره از انتخابات صورت گرفت همانند ترکش‌هایی تن برخی مکان‌ها به ویژه صندوق‌های صدقات و جعبه‌های برق و حتی مخزن های زباله را زخمی کرده است که نمی‌توان به راحتی آن ها را برطرف کرد.
 • تخریب محیط زیست مثل چسباندن پوسترها روی تنه درخت ها و همچنین روی تمام در و دیوار شهر اعم از خانه ها و مغازه ها و مکان های عمومی که چهره این روزهای بیشتر شهر ها را نازیبا کرده است .
 • شهرداری ها در راستای زیباسازی شهر اقدام به رنگ آمیزی و نقاشی تمامی دیوارها و محیط‌های عمومی شهر می‌کند تا بتواند به این شکل به فضاهای درون شهری روح ببخشد، اما از زمان آغاز تبلیغات انتخاباتی شاهد برخی بی نظمی‌ها و تخلفات تبلیغاتی از سوی برخی کاندیدا هستیم که چهره شهر را زشت و نمای بصری بدی بر شهر تحمیل کرده است.
 • حفظ محیط زیست و پاکیزگی شهر همواره از اولویت‌های شهرداری محسوب شده، اما این روزها نیروهای پاکبان روزانه در حال رفت و روب شهر هستند و این حجم از پراکندگی پوسترها در معابر عمومی زیبنده نیست.
 • سطل های زباله، تیرهای برق، تابلوهای راهنمایی و رانندگی، جداول خیابان ها، شیشه‌ مغازه ها، نماهای ساختمان و درخت ها از دست نامزدها در امان نیستند.
 • حفظ محیط زیست و پاکیزگی شهر همواره از اولویت‌های شهرداری محسوب شده، اما این روزها نیروهای پاکبان روزانه در حال رفت و روب شهر هستند و این حجم از پراکندگی پوسترها در معابر عمومی زیبنده نیست.
 • شهرداری ها در راستای زیباسازی شهر اقدام به رنگ آمیزی و نقاشی تمامی دیوارها و محیط‌های عمومی شهر می‌کند تا بتواند به این شکل به فضاهای درون شهری روح ببخشد، اما از زمان آغاز تبلیغات انتخاباتی شاهد برخی بی نظمی‌ها و تخلفات تبلیغاتی از سوی برخی کاندیدا هستیم که چهره شهر را زشت و نمای بصری بدی بر شهر تحمیل کرده است.
 • کاندیداهایی که برای شهر و زیبایی آن توماری از برنامه نوشته‌اند با نصب پوسترهای خود بر در و دیوار شهر، موجب نازیبایی آن شده اند.
 • در این تنگناهای اقتصادی و مشکلات معیشتی مردم، هزینه های بالایی که برای تبلیغات کاغذی صرف می شود، نوعی بی تفاوتی نسبت به مشکلات مردم تلقی می شود.
 • نامزدهای شورای شهر همه شعارهای زیبا می‌دهند، ادعاهای بزرگی می‌کنند اما هنوز بر صندلی شورا تکیه نزده بر خلاف شعارهای خود عمل کرده و بی‌قانونی می‌کنند.

برچسب ها :

ناموجود
ارسال نظر شما
مجموع نظرات : 0 در انتظار بررسی : 0 انتشار یافته : 0
0 0 رای ها
امتیازدهی به مقاله
اشتراک در
اطلاع از
guest
0 نظرات
بازخورد (Feedback) های اینلاین
مشاهده همه دیدگاه ها