با ما همراه باشید

اخبار 21

گردشگری مذهبی بسترهای شناخت متقابل و تفاهم فرهنگی را مهیا می‌سازد

منتشر شده

در

گردشگری مذهبی بسترهای شناخت متقابل و تفاهم فرهنگی را مهیا می‌سازد

ایسنا/خراسان رضوی عضو پیوسته انجمن گردشگری ایران گفت: معتقدم که در گردشگری مذهبی انسجام اجتماعی و پیوندهای همسایگی نقش پر رنگی در گفت‌وگوی تمدنی ایفا می‌کنند، به همین دلیل تعاملات ایجاد شده به واسطه گردشگری مذهبی بسترهای شناخت متقابل و تفاهم فرهنگی رامهیا می‌کند.

مهدی سقایی در گفت‌وگو با ایسنا به معرفی گردشگری در اسلام پرداخت و اظهار کرد: تفکیک جهانگردی و گردشگری، نخستین جداسازی است که باید ایجاد شود. همانطور که در کتاب گردشگری، ماهیت و مفاهیم بیان شده است، جهانگردی با گردشگری تفاوت دارد. چنانچه دوره سنت و دوره مدرن را از یکدیگر تفکیک کنیم، جهانگردی روندی در ارتباط با دوره سنت بوده و دارای اهداف، چارچوب‌ها و فرایندی است که با گردشگری بسیار متفاوت است.

گردشگری و جهانگردی هر دو بر تمدن اسلامی تاثیرگذار هستند

وی اضافه کرد: این در حالی است که گردشگری و جهانگردی هر دو بر تمدن اسلامی تأثیرگذار هستند اما برای پیشگیری از نقض هستی‌شناختی لازم است در ابتدا موضوعاتی از یکدیگر تفکیک شوند، زیرا جهانگردی مفهومی داخلی و عینی برای سفر به خود (خودشناسی) و شناخت دیگری محسوب می‌شود که اغلب با انگیزه‌های دینی شکل می‌گرفته است. البته بخشی از جهانگردی نیز در راستای کمک به امپراتورها، حاکمان، شناخت دشمنان و سایر مناطق صورت می‌گرفته است.

مدیرگروه گردشگری دانشگاه حکیم جرجانی ادامه داد: گردشگری دارای گونه‌های مختلفی است و حاصل دنیای مدرن است، به گونه‌ای که هنگام فراغت از کار و با انگیزه‌های مختلف سفر به مقاصد گوناگون انجام می‌شود. بنابراین اگر مفهوم عینی جهانگردی را در نظر بگیریم، تأثیرگذاری‌های بسیاری در تمدن اسلامی داشته است. به این معنی که بسترهای مناسبی از تعاملات را فراهم ساخته است.

سقایی ادامه داد: به عنوان مثال جهانگردان زیادی در قرون متفاوت و با انگیزه‌های خاصی سفر می‌کردند که نخستین و بنیادی‌ترین انگیزه در این سفرها، شناخت پیشینیان و مهمتر از آن شناخت خداوند و آفرینش خداوند بوده که در قرآن نیز به آن اشاره شده است.

گردشگری مذهبی بسترهای شناخت متقابل و تفاهم فرهنگی را مهیا می‌سازد

وی خاطرنشان کرد: به این ترتیب سفرها با این اهداف شکل می‌گرفت و در ادامه با شناخت و مشخص کردن راه‌ها و مناطق مختلف ادامه می‌یافت، همچنین عده‌ای نیز برای آموختن احادیث مختلف از محدثان به این سفرها می‌پرداختند و اغلب این سفرها مذهبی بوده که سفر حج نمونه‌ای از آن به شمار می‌رود و عموما تاریخ و روند این سفرها نوشته شده است.

در ابتدا سفرها عموما با انگیزه‌های دینی خودشناسی و خداشناسی انجام می‌شده است

عضو پیوسته انجمن گردشگری ایران اظهار کرد: بر این اساس سفرها با نگاهی تمدن‌ساز انجام می‌شده است، به گونه‌ای که هر سفر آن‌ها با نگارش کتاب همراه بوده و شناخت‌های متفاوتی از جهانی که به آن سفر کرده بودند را ترسیم می‌کردند. بنابراین سفرها عموما با انگیزه‌های دینی مانند خودشناسی و خداشناسی صورت می‌گرفته و در گام دوم به دنبال شناخت دیگران و سایر ممالک مسلمان انجام می‌شده است. همچنین مسیر سفرها نیز برای آگاهی افراد دیگر ترسیم می‌شد تا مسافران با استفاده از آن‌ها به سفر بپردازند. از این رو جهانگردی با اهداف مختلف شکل می‌گرفته است.

سقایی ادامه داد: جهانگردی با هدف بازرگانی، جنبه دیگری از جهانگردی محسوب می‌شود که پس از گذشت مدتی شکل گرفته و در سطح دوم قرار می‌گیرد. هنگامی که تمدن اسلامی به اوج خود می‌رسد و دریانوردی در تمدن اسلامی با چارچوبی مشخص آغاز می‌شود، انگیزه‌های بازرگانی و تجارت نیز به اهداف پیشین اضافه می‌شود که در کنار آن دعوت به اسلام نیز مورد توجه قرار می‌گیرد.

وی عنوان کرد: دسته دیگری از جهانگردان به حاکمان زمانه وابسته بوده و برای شناخت مناطق مختلف سفر می‌کردند که این گروه پیش از آغاز نبردها به سرزمین‌های دیگر رفته و به شناخت مناطق مختلف سرزمین دشمن می‌پرداختند تا حاکمان بر مبنای اطلاعات آن‌ها نسبت به مناطق دشمن، شناختی پیدا کنند و برای مقابله با دشمن برنامه‌ریزی می‌کردند.

سفر جزئی از زندگی جهانگردان در دوره سنت بوده است

مدیرگروه گردشگری دانشگاه حکیم جرجانی اضافه کرد: به این ترتیب کارکردهای جهانگردی در دوره سنت متفاوت از یکدیگر بوده است، به طوری که فلسفه آن‌ها حرکت بوده و به تعبیری سفر جزئی از زندگی آن‌ها محسوب می‌شده است، در طول سفر زندگی آن‌ها جریان داشته و به قصد گذران اوقات فراغت صورت نمی‌گرفته است. این روند، سبب شکل‌گیری بنیان‌ها شد. به عبارتی دیگر جهانگردان در کنار انگیزه اولیه خود، زمینه شناخت نسبت به تمدن اسلامی را فراهم می‌ساختند و کلیت تمدن اسلامی را ترسیم می‌کردند.

سقایی بیان کرد: در قرن‌های دوم، سوم و چهارم هجری قمری، جهانگردی و سفر میان افرادی که جسارت سفر کردن و تمکین مالی سفر داشتند یا افرادی که از سوی حکومت حمایت می‌شدند، رواج پیدا کرده بود. در حالی که به مرور زمان و حرکت به سمت جهانگردی با اهداف بازرگانی، سفر کردن قشر بزرگتری از جامعه را در بر می‌گرفته است و به تبع نگارش سفرنامه کمتر انجام می‌شود. همچنین در قرن‌های نخست، معمولا افرادی که شناخت، بصیرت و توانایی تمکین مالی داشته و مورد حمایت قرار می‌گرفتند، به جهانگردی و سفر می‌پرداختند.

وی ادامه داد: پس از گذشت زمان ما به دنیای مدرن ورود پیدا می‌کنیم، در این دوره تکنولوژی حمل و نقل چنان رشدی پیدا کرد که سفر به نقاط مختلف با سادگی امکان‌پذیر بود. به طوری که حمل‌ و نقل هوایی، ریلی و جاده‌ای دچار تغییراتی شد. به این ترتیب فراغت از کار ثمره دوره مدرن است.

گردشگری مذهبی بسترهای شناخت متقابل و تفاهم فرهنگی را مهیا می‌سازد

انسجام اجتماعی در گردشگری مذهبی نقش پررنگی ایفا می‌کند

عضو پیوسته انجمن گردشگری ایران گفت: در دوره سنت، سفر به حج بسیار دشوار بوده است، اما در دهه ۱۹۸۰ میلادی بیش از ۷۰ درصد سفرها به حج از طریق هواپیما انجام می‌شده است. در چنین شرایطی انسجام اجتماعی و پیوندهای همسایگی (هم‌طایفه‌گی) در گردشگری مذهبی، نقش پررنگی در گفت‌وگوی تمدنی و بازدید از بخش‌های مختلف ایفا می‌کند. بنابراین تعاملات ایجاد شده به واسطه گردشگری مخصوصا گردشگری مذهبی، بسترهای شناخت متقابل و تفاهم فرهنگی را مهیا می‌سازد.

سقایی خاطرنشان کرد: بر این اساس در کنار جنبه‌های اقتصادی و گردشگری، نگرش فرهنگی در گردشگری مذهبی از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است. زیارت امام رضا(ع) قبل از جنبه‌های اقتصادی، موضوعی فرهنگی است؛ چراکه نگاه شناختی نسبت به انسان‌ها، تعاملات فرهنگی و امر قدسی که انسان‌ها را در چارچوب مکانی مانند حرم مطهر یا شهر مشهد پیوند می‌دهد، بسیار حائز اهمیت است.

وی افزود: از این رو متناسب با جنبه فرهنگی گردشگری، تعاملات و ارتباطات فرهنگی و اجتماعی بیشتر خواهد بود. حتی گردشگری تفریحی و سایر انواع گردشگری، انسجام اجتماعی ملی را به همراه دارد و سبب گسترش شناخت می‌شود. این انسجام در سفرهای داخل کشور به عنوان انسجام درونی میان اقوام مختلف کشور شناخته می‌شود و گردشگران خارجی انسجام تمدنی را ایجاد خواهند کرد.

مدیرگروه گردشگری دانشگاه حکیم جرجانی تصریح کرد: به شکلی که می‌توان در چارچوب تعاملات مثبت موجود و در قالب مراودات گردشگران مذهبی و فرهنگی، به عنوان الگوی تمدن شناخته شویم. این نتایج زمانی محقق می‌شود که بسترهای آن فراهم باشد و دولت یا برنامه‌ریز در شکل‌گیری خودجوش گردشگری دخالت نداشته باشند.

سقایی عنوان کرد: از طرفی دیگر اگر زمینه تمدن اسلامی ایجاد نمی‌شد، جهانگردی با هدف بازرگانی شکل نمی‌گرفت. به این ترتیب عواملی مانند امنیت و تمدن بسترهای جهانگردی را فراهم می‌سازد. همانطور که کشورها و مناطقی که در آن‌ها آشوب وجود دارد به عنوان مقصد گردشگری انتخاب نمی‌شوند.

وی ادامه داد: با صرف نظر از دو سال شیوع ویروس کرونا، گردشگری در سال‌های اخیر بسیار رشد یافته، به گونه‌ای که بسیاری از صنایع درآمدزا را پشت سر گذاشته است. از این رو در سال‌های اخیر بسیاری از دولت‌ها در معاملات بین دولتی، موافقت‌نامه‌های گردشگری امضا می‌کنند. پس از ۱۹۶۰، گردشگری گستره فراوانی را در برمی‌گیرد و بازنگری در این بخش صورت گرفته و بر این اساس انواع مختلف گردشگری شامل اکوتوریسم، گردشگری کشاورزی، فرهنگی، ورزشی ایجاد شده است.

پیش‌بینی می‌شود گردشگری در پساکرونا به سرعت رشد خواهد کرد

عضو پیوسته انجمن گردشگری ایران خاطرنشان کرد: بسیاری از افراد پیش‌بینی می‌کنند که پس از دوران شیوع کرونا، گردشگری جهش یافته و به سرعت رشد پیدا خواهد کرد. گردشگری صنعت حساسی است که باید الزامات آن در نظر گرفته شود و آگاهی پیدا کنیم که به عنوان مقصد جزء کدام نوع از گردشگری شناخته می‌شویم و قابلیت و ظرفیت خود در انواع گردشگری را بشناسیم تا خدمات متناسب با تقاضا عرضه شود. ایجاد انگیزه برای سفر بسیار حائز اهمیت است و این انگیزه شرایطی را می‌طلبد که چنانچه شرایط لازمه فراهم شود، گردشگری رشد پیدا خواهد کرد.

انتهای پیام

ادامه مطلب
برای افزودن دیدگاه کلیک کنید

یک پاسخ بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

اخبار 21

23 اثر متقاضی حضور در جشنواره تئاتر اردبیل بودند

منتشر شده

در

توسط

23 اثر متقاضی حضور در جشنواره تئاتر اردبیل بودند

ایسنا/اردبیل دبیر بیست و نهمین دوره جشنواره تئاتر استانی اردبیل گفت: علاوه بر نمایش منتخب جشنواره مغان و خلخال، ۲۳ اثر ارسالی دیگر بر اساس فراخوان انتشاریافته در ۲ بخش اولی‌ها و مسابقه متقاضی حضور در این دوره از جشنواره بودند که در نهایت با تصمیم هیئت داوران ۹ اثر از پنجم تا هفتم آذرماه باهم به رقابت خواهند پرداخت.

جاوید رخشانی سوم آذر ماه با اعلام این خبر افزود: «کاغذ باطله» با نویسندگی نسرین احمدخانی و کارگردانی فرید معتمدی، «دور از دسترس اطفال نگهداری شود» به نویسندگی فرشته فرشاد و کارگردانی حسین پورقلی، «پنجره» به نویسندگی و کارگردانی سیدسعید افخمی، «بیتل‌ها» به نویسندگی محمد چرمشیر و کارگردانی زهرا منصوری، «سندرومی به نام دنیا» به نویسندگی و کارگردانی یونس امانی، «آفتابگردان» به نویسندگی فرزاد فرزانه، «ستاره‌های شط» به نویسندگی و کارگردانی لیلی سلمانی، «سرزمین آسمان» به نویسندگی محمد چرمشیر و کارگردانی یوسف دادجو و «حرمان» به نویسندگی مهدی حسن‌زاده و کارگردانی اکبر محمدی و محمد رزمی از اثرهای حاضر در بیست و نهمین دوره  جشنواره تئاتر استانی اردبیل هستند.

وی بیان کرد: از مجموع آثار منتخب سه اثر از اردبیل، ۲ اثر از پارس‌آباد، ۲ اثر از خلخال، یک اثر نیز از شهرستان‌های مشکین‌شهر و بیله‌سوار برای رقابت در بخش اولی‌ها و آزاد جشنواره تئاتر استانی اردبیل حضور خواهند داشت.

دبیر بیست و نهمین دوره جشنواره تئاتر استانی اردبیل اضافه کرد: در این دوره از جشنواره نگاه‌ها به شناسایی استعدادهای جدید در کنار آموزش و توانمندسازی نسل جوان است؛ اگرچه در سال‌های اخیر کمتر آموزشگاه‌هایی داشتیم که بتوانند آموزش رسمی ارائه دهند و این خلأ در انجمن هنرهای نمایشی استان اردبیل احساس می‌شد.

انتهای پیام

ادامه مطلب

اخبار 21

تصفیه‌خانه قیطریه مجهز به نانوحباب شد

منتشر شده

در

توسط

 تصفیه‌خانه قیطریه مجهز به نانوحباب شد

مدیرعامل یکی از شرکت‌های دانش بنیان از اجرای موفق سامانه نانوحباب تولید شده در قیطریه به عنوان یکی از تصفیه‌خانه‌های شهر تهران خبر داد.

به گزارش ایسنا، عارف دادگستر، مدیرعامل این شرکت فناور با بیان اینکه بیش از یک سال قبل، اجرای پایلوت هوادهی با نانوحباب در تصفیه‌خانه قیطریه را شروع کردیم، گفت: آزمایش‌های متعددی روی پساب‌های این تصفیه‌خانه برای بررسی عملکرد سیستم نانوحباب توسط آزمایشگاه معتمد شرکت آب و فاضلاب انجام شد و در نهایت این فناوری مورد تایید شرکت آب و فاضلاب قرار گرفت.

دادگستر افزود: در حال حاضر سیستم‌های هوادهی در تصفیه‌خانه‌ها وارداتی بوده و علاوه بر مشکلات تحریم، هزینه سنگینی برای تعمیر و نگهداری به تصفیه‌خانه‌ها تحمیل می‌کند. این فناوری بومی می‌تواند به حل این مشکل کمک شایانی کند و از آن می‌توان به‌عنوان انقلابی در حوزه آب و پساب در داخل کشور یاد کرد. ما در آزمایش‌های انجام شده موفق شدیم با همان مقدار گاز مصرفی پیشین و با استفاده از فناوری‌ نانوحباب، عملکرد گندزدایی را دو برابر افزایش دهیم که دلیل این امر افزایش سطح اکسیژن آب و فعالیت بیشتر میکرواورگانیسم‌ها است.

مدیر عامل این شرکت فناور، مهمترین مزیت‌های هوادهی توسط ژنراتورهای نانوحباب را افزیش قابل توجه میزان اکسیژن محلول و توزیع یکنواخت آن در اعماق، عدم نیاز به دیفیوزر و خطوط انتقال هوا، تعمیرات و نگهداری آسان، کاهش هزینه‌های سرمایه‌گذاری و بهره‌برداری، کاهش میزان مصرف انرژی، ارتقای ظرفیت و کیفیت تصفیه، کاهش حجم لجن و کاهش بو دانست.

وی خاطر نشان کرد: با توجه به وضعیت فعلی تاسیسات در مدار بهره‌برداری فاضلاب کشور و اهمیت تامین اکسیژن محلول در راکتورهای هوادهی، ژنراتورهای نانوحباب به راحتی قابلیت نصب و راه‌اندازی را داشته و باعث ارتقای میزان اکسیژن محلول و کیفیت پساب خروجی بدون کوچکترین تغییرات در تاسیسات موجود در تصفیه‌خانه‌های فاضلاب می‌شوند.

این شرکت دانش‌بنیان به عنوان شرکت پیشگام ایرانی در دستیابی به دانش فنی فناوری نانوحباب موفق به طراحی و ساخت دستگاه‌های تولیدکننده نانو گاز برای گازهایی از قبیل هوا، اکسیژن، ازن، کلر، نیتروژن و دی اکسید کربن شده است.

دستگاه‌های تولیدکننده نانوحباب این شرکت می‌توانند گاز را با راندمان بسیار بالا توسط یک فرایند خاص انتقال دو فازی به داخل مایع تزریق کنند. به بیانی دیگر این دستگاه‌ها ظرفیت انتقال گاز را در مقایسه با تجهیزات مرسوم به طور قابل توجهی افزایش داده و در تصفیه‌خانه‌های آب و فاضلاب علاوه بر بهبود قابل توجه کارایی واحدهای هوادهی، ازن‌زنی و کلرزنی موجب کاهش هزینه‌های سرمایه‌گذاری، بهره‌برداری و مصرف انرژی می‌شوند.

به نقل از ستاد نانو، فرایند هوادهی و اکسیداسیون یکی از مراحل مهم در عملیات تصفیه پساب‌های صنعتی و فاضلاب‌های شهری محسوب می‌شود. در حال حاضر سیستم‌های متداول هوادهی که به انواع هواده‌های سطحی و یا بلوئرها وابسته هستند، انرژی قابل توجهی را مصرف می‌کنند ولی راندمان انتقال اکسیژن بسیار پایینی دارند. علاوه بر هزینه‌های بالای این تجهیزات که از کشورهای خارجی خریداری و تامین می‌شوند، تعمیرات و تجهیزات جانبی از قبیل دیفیوزرها و سیستم لوله‌کشی نیز هزینه‌های مجزایی را به کشور تحمیل می‌کند.

انتهای پیام

ادامه مطلب

اخبار 21

دلار عقب نشست

منتشر شده

در

توسط

دلار عقب نشست

پس از چهار روز صعود متوالی ارزش دلار سرانجام کم کاهش یافت.

به گزارش ایسنا به نقل از رویترز، برای چهارمین هفته متوالی، ارزش یورو در برابر دلار در کانال ۱.۱۲ باقی مانده که این عدد کمترین ارزش ثبت شده ارز واحد اروپایی در برابر اسکناس سبز طی ۱۶ ماه اخیر بوده است.

فرانسوا ویلروی- مدیر ارشد بانک مرکزی اروپا- با بیان اینکه به نظر می رسد دیگر ضرورتی برای خرید گسترده اوراق توسط این نهاد وجود ندارد، گفت: احتمالا این برنامه در مارس سال آینده به طور کامل متوقف می شود. البته این مدیر اروپایی به زمان افزایش نرخ بهره اشاره نکرد که باعث ناامیدی بازار شد.

 

همان طور که پیش از این نیز انتظار می رفت، دولت بایدن که از عملکرد جروم پاول- رئیس کنونی بانک مرکزی آمریکا- رضایت داشت، وی را بار دیگر برای این سمت نامزد و برای اخذ رای اعتماد به مجلس سنا معرفی کرده است.

پاول اگر چه در دوره ترامپ به این سمت منصوب شد اما با وی اختلافات زیادی داشت و ژانت یلن- وزیر خزانه داری- که خود نیز سابقه ریاست بر فدرال رزرو را در دوره زمامداری باراک اوباما در کارنامه دارد، بارها از تمدید ریاست پاول بر بانک مرکزی آمریکا حمایت کرده بود.

 

بانک های مرکزی بزرگ کماکان ترجیح می‌دهند به تزریق نقدینگی به بازارهای مالی ادامه دهند.

بانک مرکزی چین تقریبا هر دو هفته یک بار معادل ۱۰۰ میلیارد دلار به بازار تزریق می کند و بانک مرکزی ژاپن نیز اعلام کرد حدود نیم تریلیون دلار برای کاستن از تبعات کرونا بر روی اقتصاد این کشور به بازارها تزریق خواهد کرد. این بسته محرک، سومین بسته محرک بزرگ از نوع خود در طول همه گیری کرونا و یکی از بزرگ ترین بسته‌های اعتباری در طول تاریخ معاصر ژاپن محسوب می شود.

 

وخیم تر شدن وضعیت اقتصادی به ویژه در حوزه تورم و رشد اقتصادی در دیگر نقاط به کمک دلار آمده و تقاضا را برای خرید اسکناس سبز افزایش داده است.

آمریکا احتمالا به نخستین کشوری در بین اقتصادهای پیشرفته تبدیل خواهد شد که بانک مرکزی آن نرخ بهره را افزایش می دهد. در حالی که مدیران بانک های مرکزی اروپا و ژاپن کماکان سیگنال مثبتی از احتمال افزایش نرخ بهره مخابره نمی کنند این مساله ممکن است در آمریکا تا پایان همین امسال (کمتر از دو ماه دیگر) رخ دهد.

 

با وجود عبور متوسط تورم کشورهای عضو منطقه یورو از چهار درصد در ماه اکتبر، رئیس بانک مرکزی اروپا تلویحا احتمال افزایش نرخ بهره در سطح منطقه یورو را رد کرده است. کریستین لاگارد با بیان اینکه چشم انداز تورمی کوتاه مدت و میان مدت در منطقه یورو در وضعیت نامناسبی قرار دارد، گفته است احتمال افزایش نرخ بهره در سال آینده اگر چه غیرممکن نیست اما بسیار بعید است. نرخ بهره منطقه یورو اکنون در قعر تاریخی منفی ۰.۲۵ تا منفی ۰.۵ درصدی قرار دارد.

 

پس از چندین ماه کشمکش، لایحه حمایتی عظیم یک تریلیون دلاری آمریکا با هدف تقویت سرمایه گذاری در زیرساخت های این کشور با امضای جو بایدن- رئیس جمهور این کشور- به قانون تبدیل شد. با این لایحه انتظار می رود رشد اقتصادی آمریکا تقویت شود و این در حالی است که در اردوگاه رقیب دلار یعنی یورو، کریستین لاگارد- رئیس بانک مرکزی اروپا- با رد درخواست‌ها برای افزایش نرخ بهره از قعر تاریخی فعلی گفته است که بازارهای مالی از نظر وی هنوز آمادگی چنین چیزی را ندارند.

 

افزایش تورم در اقتصادهای بزرگ اروپایی خبر خوبی برای ارز واحد اروپایی نخواهد بود. نرخ تورم آلمان در ماه اکتبر باز هم بالای نرخ هدف گذاری شده دو درصدی باقی مانده و طبق اعلام مرکز آمار این کشور، متوسط بهای مصرف کننده مثبت ۴.۵ درصد بوده که ۰.۴ درصد بیشتر از رقم ثبت شده ماه قبل و ۰.۲ درصد بیشتر از انتظارات فعالان اقتصادی بوده است. این نرخ تورم، بالاترین تورم ثبت شده در ۲۸ سال اخیر در این کشور محسوب می‌شود.

 

همزمان با افزایش درآمدهای مالیاتی و کاهش کمک های دولتی به کسب و کارها برای جبران خسارات ناشی از کرونا که میزان مخارج دولت آمریکا را به شدت کاهش داده است، وزارت خزانه داری آمریکا با صدور بیانیه ای اعلام کرد کسری بودجه این کشور در ماه اکتبر به ۱۶۵ میلیارد دلار رسیده که این رقم، ۱۱۹ میلیارد دلار کمتر از رقم ثبت شده در مدت مشابه سال قبل بوده است. کاهش کسری بودجه به ویژه در شرایطی که تورم وضعیت مناسبی ندارد خبر خوبی محسوب می شود.

 

مشکل کارفرمایان آمریکایی در متقاعد کردن نیروهایشان برای بازگشت به سر کار، رفته رفته در حال جدی تر شدن است. تنها در ماه سپتامبر بیش از چهار میلیون و ۴۰۰ هزار آمریکایی به طور داوطلبانه از سمت خود استعفا داده‌اند که این رقم رکورد جدیدی از زمان ثبت این آمار از سال ۲۰۰۰ میلادی تاکنون محسوب می شود. این استعفاها که بیشتر در بخش های تفریح و سرگرمی، تولید و مراقبت های درمانی بوده، هم به دلیل یافتن شغل بهتر و هم به دلیل دریافت مزایای بیکاری بوده است.

 

وضعیت کرونا در اروپا نسبت به بیشتر کشورهای جهان وخیم تر است و همین مساله نیز باعث افزایش فشار روی یورو مقابل دلار شده است. طبق اعلام سازمان بهداشت جهانی، شمار مبتلایان روزانه در تمامی مناطق جهان به جز اروپا سیر نزولی خود را حفظ کرده است. میزان قربانیان کرونا به ویژه در بین اقتصادهای بزرگ نظیر انگلیس مجددا رو به افزایش است. از سوی دیگر کمیسیون اروپا اعلام کرد انتظار دارد متوسط رشد اقتصادی امسال کشورهای عضو اتحادیه اروپا معادل پنج درصد باشد.

 

طبق اعلام سازمان بهداشت جهانی، تاکنون بیش از ۲۵۸ میلیون و ۷۵۷ هزار و ۶۱ مورد ابتلا به کرونا گزارش شده است که در این بین پنج میلیون و ۱۷۹ هزار و ۶۵۴ نفر جان خود را از دست داده‌اند. در بین کشورهای مختلف، بالاترین تلفات مربوط به آمریکا با ۷۹۵ هزار و ۱۷ نفر، برزیل با ۶۱۲ هزار و ۸۴۲ نفر، هند با ۴۶۶ هزار و ۱۴۷ نفر، مکزیک با ۲۹۲ هزار و ۵۲۴ نفر و روسیه با ۲۶۶ هزار و ۵۷۹ نفر بوده است. (بروزرسانی تا ساعت ۱۲ ظهر به وقت گرینویچ)

ماریو هدیجیاکاروس – استراتژیست ارشد ارزی در موسسه بروکریج ایکس ام – گفت: برای معامله گران بازار ارز رویکرد فعلی بانک مرکزی اروپا قابل درک نیست و این در بلندمدت به ضرر یورو تمام خواهد شد. انتظارات تورمی بازار با سرعت زیادی رو به افزایش است اما بانک مرکزی اروپا کماکان نه حاضر به توقف برنامه خرید اوراق قرضه شده و نه نرخ بهره را افزایش داده است. با این حال فکر می‌کنم به زودی مجبور به این کار شوند.

شاخص دلار (نرخ های زیر بر حسب ساعت پایانی معاملات بازارهای ارزی نیویورک محاسبه شده است)

شاخص دلار که نرخ برابری آن در مقابل سبدی از ارزهای جهانی را اندازه می‌گیرد، در معاملات امروز با ۰.۱۱ درصد کاهش نسبت به روز گذشته، در سطح ۹۶.۵۱۰ واحد بسته شد.

شاخص دلار معمولا در برابر شش ارز مهم جهانی یا ۱۰ ارز برتر جهانی بیان می‌شود که شاخص دلار در گزارشات ایسنا،  شاخص ۱۰ ارزی و در بردارنده تغییرات قیمتی دلار مقابل ارزهای یورو، پوند انگلیس، روپیه هند، دلار استرالیا،  دلار کانادا،  دلار سنگاپور،  فرانک سوییس، رینگیت مالزی،  ین ژاپن و یوان چین است.
نرخ برابری هر فرانک سوئیس نیز معادل ۱.۰۷۱ دلار اعلام شد.

ارزهای اروپایی

در تازه‌ترین دور از معاملات،  پوند با ۰.۱ درصد کاهش نسبت به روز قبل خود و به ازای ۱.۳۳۷ دلار مبادله شد. یورو ۰.۱۱ درصد بالا رفت و با ماندن در کانال ۱.۱۲ به ۱.۱۲۴ دلار رسید.

ارزهای آسیایی

در معاملات بازارهای ارزی آسیایی، هر دلار با ۰.۰۹ درصد کاهش به ۱۱۵.۰۲۷ ین رسید. در برابر همتای استرالیایی، هر دلار آمریکا به ازای ۱.۳۸۵ دلار مبادله شد. همچنین نرخ برابری دلار معادل ۶.۳۹۱ یوان چین اعلام شد.

انتهای پیام

ادامه مطلب
تبلیغات

برترین ها