• تفاهم نامه تاکسیرانی با ایساکو برای تامین قطعات تاکسی ها

    تفاهم نامه تاکسیرانی با ایساکو برای تامین قطعات تاکسی ها

    مدیر عامل سازمان تاکسیرانی از انعقاد تفاهم نامه با ایساکو برای تامین قطعات تاکسی ها خبر داد. به گزارش ایسنا، صبح امروز آیین تفاهم نامه سازمان تاکسیرانی و شرکت ایساکو برگزار شد و اسماعیل بیگی مدیر عامل سازمان تاکسیرانی گفت: تاکسی های شهر تهران به اندازه مترو در روز مسافر جابه‌جا می کنند و ما