• درز اطلاعات شخصی وزیر بهداشت و چند چالش‌ امنیتی نسخه‌ الکترونیک

    درز اطلاعات شخصی وزیر بهداشت و چند چالش‌ امنیتی نسخه‌ الکترونیک

    نسخه‌ الکترونیک؛ موضوع چالش‌برانگیز این روزهای نظام سلامت کشور است که البته با انتشار اطلاعات هویتی و بیمه‌ای وزیر بهداشت از سوی یک پزشک، جنجالی‌تر هم شده و این شبهه را ایجاد کرده که در این سامانه چگونه از اطلاعات شخصی و اسرار پزشکی بیماران حفاظت می‌شود و آیا امکان سوء استفاده از این اطلاعات