• ما هم با تک نرخی شدن ارز موافقیم ولی همه جوانب سنجیده شود

    ما هم با تک نرخی شدن ارز موافقیم ولی همه جوانب سنجیده شود

    عضو اتاق بازرگانی تهران می‌گوید تغییر در سیاست‌های ارزی تبعات مثبت و منفی خاص خود را خواهد داشت و باید برای جلوگیری از ضربه به بدنه تولید اقدامات لازم انجام شود. عباس آرگون در گفت‌وگو با ایسنا، اظهار کرد: بخش خصوصی در سه سال گذشته بارها اعلام کرده که سیاست ارز چند نرخی نه تنها به