• Starfield Modders در حال آماده شدن برای رفع اشکالات بازی هستند

    Starfield Modders در حال آماده شدن برای رفع اشکالات بازی هستند

    به گزارش خبر روز و به نقل از gametplay ممکن است Starfield هنوز منتشر نشده باشد، اما انجمن مودینگ در حال سازماندهی یک پچ انجمن در انتظار راه اندازی باگی است. یک وصله انجمن Starfield توسط مددکاران آینده Starfield با پیش بینی اشکالاتی که به طور بدنامی در بازی های Bethesda فراگیر هستند، سازماندهی می