• دانلود زیرنویس فیلم You Are Not My Mother 2021 – بلو سابتايتل

    دانلود زیرنویس فیلم You Are Not My Mother 2021 – بلو سابتايتل

    دانلود زیرنویس فیلم You Are Not My Mother 2021 در یک منطقه مسکونی در ایرلند که در حاشیه جنگلی قرار دارد، شب است. ویلچری به تنهایی در انتهای یک جاده ساکت نشسته است و مسافر کوچکش نمی داند که چیزی اشتباه است. زمانی که دوربین بچرخد و ریتا (اینگرید کرگی) را در نزدیکی ببینیم، اکثر