• سرمدی: حمایت های دولت در بخش مسائل مشاوره ای روانشناسی چشمگیر نیست

    سرمدی: حمایت های دولت در بخش مسائل مشاوره ای روانشناسی چشمگیر نیست

    نماینده مردم اسدآباد در مجلس شورای اسلامی گفت که حمایت های دولت در رابطه با مسائل مشاوره ای، حمایت های چشمگیری نیست که باید به آن توجه کرد. کیومرث سرمدی واله در گفت و گو با ایسنا، در رابطه با لزوم تحت پوشش بیمه قرار گرفتن تعرفه مشاوره های روانشناسی بیان کرد: بحث کمک به