• برنامه‌ جدی برای کنترل آلاینده‌های هوا پیگیری شود

    برنامه‌ جدی برای کنترل آلاینده‌های هوا پیگیری شود

    معاون بهداشت وزارت بهداشت با بیان اینکه با اشاره به این که در بحث مداخلات برای کاهش آلودگی هوا آن طور که باید و شاید موفق نبوده‌ایم، گفت: به دستور معاون اول ریاست محترم جمهور و وزارت کشور لازم است برنامه‌های جدی برای کنترل آلاینده‌های هوا پیگیری شود. به گزارش ایسنا، دکتر کمال حیدری در