• نتایج آزمایش واکسن فایزر در کودکان ۲ تا ۵ ساله ناامید کننده است

    نتایج آزمایش واکسن فایزر در کودکان ۲ تا ۵ ساله ناامید کننده است

    نتایج بدست آمده از آزمایش واکسن کروناویروس فایزر در کودکان دو تا پنج ساله ناامید کننده بوده است. به گزارش ایسنا، شرکت فایزر اعلام کرد: دو دُز واکسن کووید-۱۹ اطفال نتوانست واکنش ایمنی کافی را در کودکان دو تا پنج ساله ایجاد کند. نتایج بدست آمده از این بررسی نگرانی هایی را برای والدینی به