• کاشت حلزون یا سمعک

    کاشت حلزون یا سمعک

    کم شنوایی می‌تواند زندگی، کار و روابط افراد را تحت تاثیر قرار دهد. سمعک‌ها و کاشت حلزون می‌توانند صداها را تقویت کرده و شنیدن آنها را برای افراد آسان‌تر کنند. این مقاله تفاوت بین کاشت حلزون و سمعک، مواردی که قبل از خرید این دستگاه‌ها باید در نظر گرفته شود، چندین محصول که ممکن است