با ما همراه باشید

اخبار 22

ارائه آورده‌های معرفتی فلسفی می‌تواند به جریان سازی فکری منجر شود

منتشر شده

در

ارائه آورده‌های معرفتی فلسفی می‌تواند به جریان سازی فکری منجر شود

رییس دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم با تأکید بر وجود دقت‌های بسیار عمیق در فلسفه اسلامی، گفت: تأثیرگذاری فلسفه و یا نظام فکریِ فلسفی در جامعه احتیاج به حلقه های واسط دارد.

به گزارش ایسنا به نقل از روابط عمومی دفتر تبلیغات اسلامی، حجت الاسلام والمسلمین احمد واعظی «رییس دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم و استاد فلسفه دانشگاه باقرالعلوم(ع)» در شانزدهمین قسمت از برنامه تلویزیونی «سوره» که با موضوع «فلسفه اسلامی در جهان معاصر؛ نوستالژی یا ضرورت» از شبکه چهار سیما پخش شد، اظهار کرد: اگر یک نگاه توصیفی به صحنه فکر فلسفه معاصر بیندازیم، در واقع با طیفی از پویش‌های فلسفی مواجه هستیم که اگر تکثر و تنوع آن را بخواهیم لحاظ کنیم، نسبت به گذشته رونق بسیار بیشتری دارد.

وی با اشاره به جریانی که در فضای فکر معاصر فلسفی وجود دارند و به پایان فلسفه معتقد هستند، گفت: یکی از این جریانات معتقد است که آن تفکر فلسفی که در جست و جوی حقیقت بود و معتقد بود که انسان با تأمل عقلانی می‌تواند حقایق را درک کند، به پایان خود رسیده است و این جریان، معتقد به پایان فلسفه تئوریک یا نظری است که می‌خواهد با مَرکب عقل کشف واقع کند و آن تلقی سنتی از حقیقت که در واقع دسترسی به معرفت مطابق با واقع و پرده برداشتن از حقایق عالم باشد، به پایان خود رسیده است.

وی در تبیین نگاه های مختلف به فلسفه سنتی، به جریان معتقد به تداوم فلسفه نظری مشروط به تغییر شکل آن اشاره کرد و گفت: ضلع دیگر، جریانی می باشد که معتقد است که فلسفه به شکلی که در سنت فلسفی رواج داشته و حتی به شکلی که در دوران مدرن هست، قابل تداوم نیست. ایشان ادامه داد: اینها به پایان فلسفه نظری معتقد نیستند، بلکه فلسفه نظری را قابل تداوم می‌دانند اما می‌گویند که باید تغییر شکل دهد؛ معتقدند این فلسفه‌ای که هدف خود را وصول به حقیقت از طریق استنتاج عقلی و ادامه استدلال نظری می داند، چنین فلسفه‌ای قابل تداوم نیست و باید به اشکال جدید فلسفه روی بیاوریم.

استاد فلسفه دانشگاه باقر العلوم علیه السلام درباره رویکرد اگزیستانسیالیسم نسبت به فلسفه افزود: یکی از جریاناتی که به تغییر شکل فلسفه معتقد می باشد، اگزیستانسیالیسم است که گونه‌ای فلسفیدن است اما وقتی نگاه می‌کنیم، می‌بینیم که یک تفاوت خیلی ماهوی با سنت فلسفی دارد، یعنی تداوم فکر فلسفی را در فضای اگزیستانسیالیسم می داند؛ حرف اگزیستانسیالیسم این است که در طول تاریخ فلسفه، همه توجه به انسان به عنوان فاعل شناسا بوده است، یعنی فیلسوفان به معرفت و شناخت انسان متمرکز هستند و به میزان اعتبار شناخت‌های انسان و این که چقدر می توان عالم را شناخت، می پردازند.

حجت الاسلام والمسلمین واعظی اظهار کرد: جریانات دیگری هستند که متمرکز بر زبان و معنا هستند؛ مثلاً فکر فلسفی واقعی را فکری می دانند که در فضای معنا بیاید و تئوری معنا را  منقح کند.

وی گفت: فضای دیگر که پردامنه است و باعث رونق فکر فلسفی معاصر شده، زیر شاخه های فلسفه (فلسفه زبان، فلسفه اخلاق، فلسفه ذهن و فلسفه سیاسی) است که مخصوصاً در قرن بیستم هر چه جلوتر می‌آییم، این تکثر و عمق بیشتر می‌شود.

حجت الاسلام والمسلمین واعظی اظهار کرد: ما به عنوان یک نگره سنتی به مقوله فلسفیدن در مقابل رقبا دو فضای بحث داریم: یک فضا، فضای اثبات معقولیت مشی خودمان است و از عهده چالش‌هایی که از آن طرف متوجه می‌شود، دفاع نظری کنیم و فضای دوم بحث، این است که آیا این پیشنهادات جدید چقدر قریب توفیق است.

وی گفت: کسانی که به هرمنوتیک فلسفی معتقد هستند و یا کسانی که به نئوپراگماتیسم اعتقاد دارند، مقدار قابل توجهی قضایای مطلق معرفتی دارند که اگر از آنها عدول کنند و یا لفاظی بدانند، نمی‌توانند تحلیل معرفتی خود را عرضه کنند.

استاد فلسفه دانشگاه باقرالعلوم(ع) تصریح کرد: مدافعان فلسفیدن نظری مبتنی بر استدلال و مبتنی بر عقلانیت، پاسخ‌های خوبی در مقابل کسانی که آورده فکری شان و فکر فلسفی شان دفاع از پایان فلسفه است، ارائه داده اند.

* ساحات فلسفه اسلامی

وی افزود: فلسفه اسلامی دو ساحت دارد: ساحت آنچه که هست و ساحت آنچه که می‌تواند باشد؛ آنچه که هست، یعنی این دستگاه فلسفی یا این تراث علمی و معرفتی که در طی قرون و اعصار با همت شخصیت‌ها و نخبگان بسیار برجسته‌ای مخصوصاً در حوزه هستی شناسی و بحث‌های مربوط به حوزه الهیات به معنای اخص و حوزه های امور عامه فلسفه، یک میراث فلسفی گرانقدری است اما امکان هایی هم برای فلسفه اسلامی داریم که آنچه که هست، طبعاً مشتریان محدودی دارد، یعنی در جهان فکر فلسفی با آن عرض عریضی که ترسیم کردم و با آن محورها و فضاهای بسیاری متنوعی که می‌تواند عرضه شود و آورده فلسفی داشته باشد، اگر به این میراث فرهنگی و بازنمایی آن بسنده کنیم، طبعاً مشتری محدودی دارد اما قطعا قابل استفاده است.

* ارزشمند بودن انتقال علم اصول و فقه به فضاهای علمی دنیا در کنار فلسفه

رییس دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم با بیان این که اگر علم اصول آنطور که باید و شاید به فضاهای علمی منتقل شود، بسیار ارزشمند است، تصریح کرد: بسیاری از دقایق و آورده‌های عمیق فلسفه اسلامی و اموری که باید و شاید به یک زبان قابل فهم و خوش تحریر و خوش تقریر برای بیرون از فضای خودمان ارائه نشده است؛ البته فقط به فلسفه نیست، بلکه عمیقاً معتقدم که علم اصول ما مشحون از یافته‌ها و دقایق علمی بسیار گران‌بهایی در حوزه های مختلف و در موضوعاتی مورد بحث اصولی‌های ما است که اینها حقاً اگر به نحوی که باید و شاید به فضاهای علمی منتقل شود، بسیار ارزشمند است. همچنین در بخش‌هایی از فقه ما دقت های بسیار عمیقی وجود دراد که اگر در فضاهای حقوقی دنیا مطرح شود، می‌تواند ارزشمند باشد و مورد استفاده قرار گیرد، گر چه مخاطب آن محدود است.

وی با بیان این که تمام دانش‌ها از حیثیت‌های مختلفی قابل مطالعه است، افزود: اخلاق برای مطالعات تاریخی، کاوش‌های فلسفی، مطالعات اجتماعی و مطالعات تبیینی قابل بررسی است. محیط های آکادمیک، محیط هایی هستند که با اَنهای ذائقه‌ها و رویکردهای پژوهشی درآمیخته است، لهذا وقتی فکری را لحاظ می کنیم، این فکر مخاطب خود را دارد.

* ارائه آورده‌های معرفتی فلسفی می‌ تواند به جریان سازی فکری منجر شود

حجت الاسلام والمسلمین واعظی اظهار کرد: اگر باورداشت های فلسفی و یا آورده‌های معرفتی فلسفی در قالب یک منظومه فکری عرضه شوند، می‌تواند دستمایه یک جریان سازی فکری و یا استخراج ایدئولوژی حرکت آفرین اجتماعی باشد.

وی گفت: هر فکر فلسفی که بتواند لبه اجتماعی پیدا کند و یا بتواند در شکل دهی نظام ارزشی جامعه و یا به تعبیر دیگر به گونه‌ای در فرهنگ سبک جامعه اثرگذار باشد، دقیقاً می‌تواند تحولات اجتماعی ایجاد کند؛ به عنوان مثال، پیش قراولان مدرنیته افراد متفکری بودند اما آن عناصر اصلی فکر مدرنیته باعث شد که بسیاری از تحولات اجتماعی در ساحت‌های مختلف جامعه اتفاق بیفتد که فرآوری فکر فلسفی می‌شود.

* لایه‌های مختلف اجتماعی متحرک به عناصر فرهنگی خودشان هستند

استاد فلسفه دانشگاه باقرالعلوم(ع) تصریح کرد: اتفاقات اجتماعی و لایه‌های مختلف اجتماعی را مردم رقم می‌زنند و این لایه‌های مختلف اجتماعی متحرک به عناصر فرهنگی خودشان هستند؛ اگر فلسفه ای بتواند در لایه های فرهنگ (باورها، نظام ارزشی، ابعاد زیباشناسی جامعه، نظام ارزشی جامعه، نمادها، رفتارها) تأثیر بگذارد، مسلماً اتفاقاتی خواهد افتاد که مثال‌های زنده‌ای برای این سخن وجود دارد.

وی افزود: اگر فیلسوفان یا متفکران نمی توانستند این ایده ها و نگاه‌های فلسفی را در بدنه جامعه و لایه باورها و نظام‌های ارزشی جامعه تأثیرگذار نمی‌کردند، این اتفاقات نمی‌افتاد، پس فلسفه بما هو فلسفه این ظرفیت را دارد. کار آکادمیک بماهو آکادمیک این پژواک‌ها را ندارد چرا که فراوری فکر فلسفی و این که فکر فلسفی را در لایه‌های مختلف بیاورید و تأثیرگذاری فلسفه و یا نظام فکریِ فلسفی در جامعه احتیاج به حلقه‌های واسط دارد، حلقه های واسطی که بتوانند این فکر فلسفی را در شبکه باورها و شبکه نظام های ارزشی جامعه بیاورند.

* خطای توقف بر حکمت نظری و عدم ورود به حکمت عملی برای حل مسائل اجتماعی

حجت‌الاسلام والمسلمین واعظی با اشاره به فربه شدن حکمت نظری در سنت فلسفی، اظهار داشت: حکمت نظری هیچ گاه کار حکمت عملی را نمی‌کند، آنچه که در سنت فلسفی ما فربه شده و دارای تراث علمی قوی می باشد، حکمت نظری است.

وی گفت: ما احتیاج به فلسفه سیاسی و مباحث معطوف به حوزه اجتماع، عمل و اقسام مناسبات اجتماعی داریم؛ این جا یک تلقی گمراه کننده ای وجود دارد که ما بدون این که فلسفیدن جدیدی را در این حوزه ها قدم بزنیم و بدون این که آورده‌هایی در فلسفه حکمت علمی در این شاخه‌های مربوط به حوزه عمل و اجتماع داشته باشیم، فقط کافیست از تراث علمی خودمان خوشه برگیریم و بهره مند شویم.

رییس دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم تصریح کرد: یک وقت گفته می‌شود که ما سرمایه علمی داریم و از آن استفاده نمی‌کنیم و یا به خدمت نمی آوریم؛ ما از حکمت متعالیه خودمان مسائل مورد نیاز را برای بهینه کردن حیات اجتماعی، سیاسی، و… را داریم اما از آنها غافلیم که این خطاست.

حجت الاسلام والمسلمین واعظی اظهار کرد: در حوزه حکمت عملی و در آن فلسفه‌های قابل استمداد در حوزه مناسبات اجتماعی نیازمند فلسفیدن و تولید دانش فلسفی هستیم، نه نیازمند خوشه چینی.

وی گفت: این که بین حکمت عملی ما با حکمت نظری ما باید سازگاری باشد، یک حرف است اما این که حکمت نظری ما بار حکمت عملی ما را برمی‌دارد، بحث دیگری می‌باشد که اشتباه است. حکمت نظری بار حکمت نظری را بر می دارد و حکمت عملی باید ایجاد کرد.

منبع:ایسنا

ادامه مطلب
برای افزودن دیدگاه کلیک کنید

یک پاسخ بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

اخبار 22

دلیل چالش بازار مرغ در قزوین از زبان استاندار

منتشر شده

در

توسط

دلیل چالش بازار مرغ در قزوین از زبان استاندار

ایسنا/قزوین استاندار قزوین با اشاره به نقش دلالان در بازار مرغ گفت: بالا بودن قیمت مرغ در استان‌های البرز و تهران باعث چالش در بازار قزوین شده است و دلالان هم باعث این اتفاقات هستند و مرغ را از قزوین خارج می‌کنند.

هدایت‌الله جمالی‌پور در نشست خبری با اصحاب رسانه که پنجشنبه ۲۸ اسفند در سالن اجتماعات استانداری قزوین برگزار شد، بیان کرد: دولت برای آنکه بتواند سال ۹۹ را مدیریت کند تمام داشته‌های خود را به میدان آورد و از سویی دیگر دشمن هم همه ظرفیت‌های خود را به میدان آورد تا همبستگی ما را هدف قرار دهد، به طوری‌که با استفاده از تخریب سرمایه‌های داخلی و فاصله انداختن بین مردم و مسئولان و بهره‌برداری از ابزار تحریم اقتصادی به دنبال تحقق اهداف خود بودند.

وی در ادامه تأکید کرد: در این میان مردم علیرغم تمام مشکلات معیشتی در زمین طراحی شده دشمن بازی نکردند و منافع ملی را در نظر گرفتند تا دشمن ناامید شود ضمن اینکه اصحاب رسانه نیز با نگاهی دقیق و تیز به بهترین شکل ممکن رفتار کردند، به خوبی مسیرها را تشخیص دادند و موجب همبستگی و اتحاد بیشتر در استان شدند.

استاندار قزوین در خصوص عملکرد رسانه‌ها در سال ۹۹ در استان قزوین اضافه کرد: عده‌ای در کشور بدون رعایت انصاف نقد می‌کنند و به تخریب نظام می‌پردازند که خوشبختانه در استان قزوین این طور نبود و رسانه‌های استان در جهت تقویت پایه‌های نظام حرکت کردند و انتقادات سازنده داشتند.

دخل و خرج قزوین همخوانی ندارد

وی درخصوص اعتبارات و بودجه استان قزوین گفت: علی‌رغم توانمندی استان متأسفانه بودجه قزوین هیچ تناسبی با ظرفیت‌ها نداشت و در چنین شرایطی مدیریت بسیار سخت بود بنابراین روی بودجه استان تمرکز کردیم تا سازمان برنامه‌وبودجه را متقاعد کنیم که بودجه استان قزوین با مخارج آن تناسبی ندارد.

جمالی‌پور تصریح کرد: با رایزنی‌هایی که داشتیم توانستیم در بودجه ۱۴۰۰ در بخش جاری تغییرات نسبتاً خوبی را ایجاد کنیم؛ امسال توانستیم برای سد نهب که ۱۲ سال معلق مانده بود اعتباراتی جذب و بالاخره طرح را به اتمام برسانیم. برای اتمام و بهره‌برداری از سد بالاخانلو هم اقداماتی انجام شده که امیدواریم تا قبل از پایان دولت به اتمام برسد.

وی بیان کرد: برای حل مشکلات صنعت در استان قزوین از تمام ظرفیت استان استفاده کردیم تا بتوانیم به صورت جدی از تولیدکنندگان حمایت کنیم؛ در همین راستا سعی کردیم مواد اولیه‌ای که در گمرکات بود ترخیص کنیم و در اختیار واحدهای صنعتی قرار دهیم ضمن اینکه مشکلات ارزی هم پیگیری شد.

استاندار قزوین تأکید کرد: برای حل مشکل آب آبیک اعتباراتی را جذب کردیم و در اختیار آب و فاضلاب قرار دادیم و تمام سعی ما این است هرچه زودتر به اتمام برسد.

وی خاطرنشان کرد: مدیریت کردن اقتصاد در استان بسیار سخت بود به‌طوری‌که مرغ در استان‌های هم‌جوار ۳۷ هزار تومان بود اما در قزوین این نرخ را به‌سختی در قیمت ۲۳ هزار تومان نگه داشتیم.

این مسئول با اشاره به نقش دلالان در بازار مرغ در قزوین گفت: بالا بودن قیمت مرغ در استان‌های البرز و تهران باعث چالش در بازار قزوین شده است و دلالان هم باعث این اتفاقات هستند و مرغ را از قزوین خارج می‌کنند. در ماه‌های گذشته ۵۰ تا ۷۰ تن مرغ را روزانه در استان توزیع می‌کردیم اما تقاضا به جایی رسید که دیروز ۱۹۰ تن مرغ در استان توزیع شد.

وی تصریح کرد: در مدیریت میوه شب عید رویکرد ما منفعتی و سود نیست و فقط کمک به بازار است و سازمان همیاری هم تمام سعی خود را به کار خواهد گرفت که برای مردم دغدغه ایجاد نشود.

جمالی‌پور درخصوص پرداخت مطالبات کارگران تأکید کرد: می‌دانیم که مردم مشکل معیشتی و اقتصادی دارند و شرایط کشور در تحریم‌های سخت و ظالمانه است اما فعالیت جدی در این امر صورت گرفته است و دولت هم برای پرداخت مطالبات بازنشستگان اقدام کرده است.

انتهای پیام

منبع:ایسنا

ادامه مطلب

اخبار 22

اجرای ۸۰۳ طرح بنیاد برکت در مرکز لرستان

منتشر شده

در

توسط

اجرای ۸۰۳ طرح بنیاد برکت در مرکز لرستان

ایسنا/لرستان فرماندار خرم‌آباد از اجرای ۸۰۳ طرح بنیاد برکت در این شهرستان با اعتبار ۳۰۰ میلیارد ریالی خبر داد.

جعفر طولابی ۲۸ اسفند ماه در جلسه کارگروه اشتغال  خرم‌آباد ضمن تشکر از بنیاد برکت برای اجرای طرح‌هایی در بحث محرومیت‌زدایی، ایجاد و توسعه اشتغال پایدار در این شهرستان، تأکید کرد: طرح‌های بنیاد برکت مایه خیر و برکت بوده است.

وی ادامه داد: در اجرای این طرح‌ها باید توجه به مناطق محروم داشته باشیم، چون هدف بنیاد برکت محرومیت‌زدایی است و باید مناطق محروم را در اولویت قرار دهیم.

طولابی با اشاره به اجرای ۸۰۳ طرح محرومیت‌زدایی و ایجاد اشتغال پایدار با همکاری ویژه بنیاد برکت در ۱۴۰ روستای خرم‌آباد، افزود: برای اجرای این طرح‌ها ۳۰۰ میلیارد ریال هزینه شده و ۸۰۰ فرصت شغلی مستقیم داشته است.

فرماندار خرم‌آباد با اشاره به اقدامات مناسب بنیاد برکت در این شهرستان، تصریح کرد: سال ۹۸ حدود ۱۱۴ درصد و امسال نیز ۲۴۲ درصد برنامه‌های این بنیاد برکت در خرم‌آباد محقق شده و نقش مهمی در محرومیت‌زدایی داشته است.

وی در ادامه گفت: بانک‌های عامل و دستگاه‌های اجرایی در به ثمر رسیدن این طرح‌ها تلاش زیادی داشتند و اقدامات آنها قابل تقدیر است.

طولابی با تأکید بر بحث آموزش در راستای ایجاد اشتغال، اضافه کرد: آموزش مناسب بسیار کارگشا خواهد بود و باید فعالیت‌های این حوزه بیشتر شود.

فرماندار مرکز لرستان توسعه تشکل‌های تعاونی را یکی دیگر از اقدامات عنوان کرد و افزود: این موضوع باید به یک فرهنگ تبدیل شود.

وی به شیوع ویروس کرونا و تحریم‌های اقتصادی اشاره کرد و گفت: با مشارکت مسئولان و مردم این موضوعات مدیریت شد و امیدواریم در ۱۴۰۰ و سال‌های پس از آن نیز این مشارکت‌ها تداوم داشته باشد و منجر به موفقیت شود.

انتهای پیام

منبع:ایسنا

ادامه مطلب

اخبار 22

ممنوعیت‌ها و ملاحظات سفر در نوروز

منتشر شده

در

توسط

ممنوعیت‌ها و ملاحظات سفر در نوروز

دستورالعمل ستاد خدمات سفر با تاکید بر تشویق نکردن مردم به مسافرت در تعطیلات نوروز ابلاغ شد.

به گزارش ایسنا، طبق اعلام قبلی ستاد ملی مقابله با کرونا و قرارگاه عملیاتی این ستاد (وزارت کشور) در تعطیلات نوروز سفر و تردد به ۴۰ شهر ممنوع است: گچساران (کهگیلویه و بویراحمد)، آبادان، اهواز، بندرماهشهر، دزفول، رامهرمز، شوش، شوشتر، کارون، امیدیه، ایذه، اندیمشک، باغ‌ملک، باوی، بهبهان، خرمشهر، دشت آزدگان، شادگان و مسجد سلیمان (خوزستان)، سراب و عجب‌شیر (آذربایجان شرقی)، ارومیه، چایپاره، ماکو و نقده (آذربایجان غربی)، گلپایگان (اصفهان)، دهلران (ایلام)، دیلم، کنگان و گناوه (بوشهر)، سامان (چهارمحال و بختیاری)، ارسنجان و زرین‌دشت (فارس)، دیوان‌دره (کردستان)، پل‌دختر و دورود (لرستان)، خمین (مرکزی)، بندر خمیر (هرمزگان)، نهاوند (همدان) و خاتم (یزد). بر همین اساس معاون گردشگری با عنوان رییس ستاد مرکزی هماهنگی خدمات سفر دستورالعملی را با موضوع «مدیریت و برنامه‌ریزی سفرهای مسؤولانه در نوروز ۱۴۰۰» ابلاغ کرد که وظایف و مسؤولیت‌های ۲۳ دستگاه در آن مشخص شده است.

در این دستورالعمل تاکید شده است:

تمام دستگاه‌ها موظند در اطلاع‌رسانی‌ها سیاست عدم تشویق به سفر را به صورت جدی مورد توجه قرار دهند.

رعایت فاصله‌گذاری، بهداشت فردی، استفاده از ماسک، شست‌وشوی دست‌ها و انجام نشدن دید و بازدیدها از اصول مهم بوده که تمام دستگاه‌ها در اطلاع‌رسانی مد نظر قرار دهند.

تبیین شرایط غیرقابل پیش‌بینی وضعیتِ شهرها و احتمال ایجاد تغییرات به دلیل روند بیماری از یک سو و ضرورت رعایت الزامات و محدودیت‌ها متناسب با تغییرات از سوی دیگر، از محورهای اصلی بوده که باید توسط تمام دستگاه‌های اجرایی و در امر اطلاع‌رسانی به مردم نیز مدنظر و توجه قرار گیرد.

مسافرت «به» و «از» شهرهای با وضعیت نارنجی و قرمز کرونایی ممنوع است.

در شهرهای مقصد گردشگری اجرای دقیق دستورالعمل‌های بهداشتی ضروری بوده است و در صورت بروز تخلف، کمیته نظارت مراتب را برای اعمال قانون و جریمه انجام می‌دهد.

ممنوعیت مسافرت «به» و «از» شهرهای با وضعیت نارنجی و قرمز صرفا مربوط به خودرهای شخصی بوده و مسافرت با سیستم حمل و نقل عمومی (هواپیما، اتوبوس و قطار) را شامل نمی‌شود.

حمل و نقل کالا، سوخت، بار، اقلام ضروری و مواد مشابه شامل ممنوعیت تردد جاده‌ای نمی‌شود.

وزارت بهداشت، درمان، و آموزش پزشکی و وزارت راه و شهرسازی نسبت به بازنگری پروتکل‌های بهداشتی مختص سفر با سیستم حمل و نقل عمومی برای مسافران و اماکن ارائه‌دهنده خدمات، اقدام و اجرا کند.

وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مرجع رسمی اعلام تغییر وضعیت شهرها است. بر این اساس، فهرست وضعیت شهرها در دوره زمانی مورد نظر برای یک بار و به صورت ثابت تا پایان تعطیلات اعلام می‌شود.

چنان‌چه وضعیت هر یک از شهرهای زرد و آبی در طول ایام تعطیلات تغییر کند (به نارنجی و قرمز) وزارت بهداشت سریعا موضوع را به کمیته امنیتی، اجتماعی و انتظامی ستاد ملی اطلاع می‌دهد تا محدودیت‌های مرتبط با هر وضعت اعمال شود. در این شرایط نیروی انتظامی ضمن جلوگیری از ورود خودروهای جدید به این شهرها (به دلیل تغییر وضعیت) ۷۲ ساعت زمان برای خروج خودروهای شخصی غیربومی موجود در شهرها درنظر می‌گیرد و از اعمال قانون (جریمه) خودداری می‌کند.

در صورت تغییر و ایجاد وضعیت خاص و فوق‌العاده (از منظر روند بیماری) در هر یک از شهرها و یا استان‌ها، وزارت بهداشت موظف است سه روز قبل از بروز شرایط بحرانی مراتب را به کمیته امنیتی، اجتماعی و انتظامی اعلام کند تا اقدامات لازم انجام شود.

رعایت پروتکل‌ها و دستورالعمل‌های بهداشتی ابلاغی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی توسط گروه‌های هدف موضوع ماده ۵ دستورالعمل (شهرهای گردشگرپذیر) و همچنین دستگاه‌های مسؤول در حوزه اماکن و مراکز خدمات‌دهنده برابر مصوبه ضروری بوده و براین اساس ستادهای استانی مدیریت کرونا با برگزاری جلسه ویژه نسبت به تدوین راهکارهای اجرایی اقدام لازم را انجام دهند.

کمیته عالی نظارت با همکاری تمام دستگاه‌های مسؤول نسبت به تشدید اقدامات کنترلی و نظارتی اقدامات مرتبط را انجام دهند.

طرح شهید حاج قاسم سلیمانی در تعطیلات نوروز با هدف بیماری‌یابی، جداسازی و قرنطینه افراد بیمار یا مشکوک و ارائه خدمات حمایتی استمرار داشته باشد.

اقامت در مدارس و اماکن دولتی همانند قبل در تمام شهرها (با رنگ‌های قرمز، نارنجی، زرد و آبی) ممنوع است.

برپایی چادر مسافرتی در بوستان‌ها، پارک‌ها و مراکز تفریحی در همه شهرها (با رنگ‌های قرمز، نارنجی، زرد و آبی) ممنوع است.

اقامت در کمپ‌های جنگلی در همه شهرها (با رنگ‌های قرمز، نارنجی، زرد و آبی) ممنوع است.

از تردد خودروها و سرنشینان آن‌ها که دارای تست مثبت کووید هستند توسط نیروی انتظامی برابر گزارش وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی جلوگیری می‌شود.

تورها و فعالیت خودروهای مرتبط با آن‌ها توسط وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی در چهارچوب طرح جامع مدیریت هوشمندِ محدودیت‌ها صرفا در شهرهای آبی و زرد برگزار می‌شود.

وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی برای اطلاع‌رسانی لازم به اماکن گردشگری و اقامتی در خصوص رعایت الزامات طرح جامع مدیریت هوشمندِ محدودیت‌ها اقدام کند و همچنین روی اجرای دستوالعمل‌های بهداشتی مرتبط نظارت لازم را انجام دهد.

ستادهای استانی مدیریت بیماری، مسؤول نظارت عالیه بر اجرای مفاد دقیق این دستورالعمل و رعایت پروتکل‌های بهداشتی ابلاغی هستند.

ستاد تسهیل خدمات نوروزی در چهارچوب سیاست‌های کلی ابلاغی و تدابیر ستاد استانی مدیریت کرونا اقدامات لازم را پیگیری و اجرایی می‌کند.

ستادهای استانی از شکل‌گیری تجمعات و اجتماعات در شهرهای قرمز و نارنجی جلوگیری کنند.

در این دستورالعمل وظایف هر یک از دستگاه‌ها به تفکیک مشخص شده است؛ وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، نیروی انتظامی، صدا و سیما، وزارت راه و شهرسازی، دادستانی کل کشور، ستادهای استانی مدیریت کرونا، اتاق اصناف ایران، اداره کل تعزیرات، جمعیت هلال احمر و اورژانس کشور از جمله اعضای این ستاد هستند.

خدمات حمل و نقل، امداد و نجات، خدمات انتظامی، امنیتی و ترافیک شهری، هماهنگی امور شهرداری‌ها و دهیاری‌ها، برنامه‌ریزی و آمار، خدمات اسکان و رفاه، نظارت و تنظیم بازار، سلامت و محیط زیست، اطلاع‌رسانی، تبلیغات،  امور فرهنگی و فضای مجازی و ارزیابی عملکرد و رسیدگی به شکایات نیز از جمله کمیته‌های تخصصی و تابع این ستاد به شمار می‌آیند.

منبع:ایسنا

ادامه مطلب
تبلیغات

برترین ها