با ما همراه باشید

اخبار 22

میزان فرسایش خاک در لرستان معادل ۲۵ تن در هکتار است

منتشر شده

در

میزان فرسایش خاک در لرستان معادل ۲۵ تن در هکتار است

ایسنا/لرستان عضو هیات علمی گروه علوم و مهندسی خاک دانشگاه لرستان گفت:میزان فرسایش خاک در استان معادل ۲۵ تن در هکتار است.

سیما محمدی در گفت‌وگو با ایسنا اظهار کرد: امروزه در سراسر جهان کاهش منابع طبیعی از مشکلات عمده و مهم‌ترین تهدید در زندگی انسان‌ها و یکی از مهم‌ترین مسائل زیست محیطی است که در سال‌های اخیر با افزایش جمعیت و دگرگونی فعالیت‌های انسان شدت یافته است.

وی با بیان اینکه طی قرن اخیر، تغییرات طبیعی خاک بسیار کم و دگرگونی‌های ناشی از فعالیت‌های انسانی شدید، عمدتا منفی و کنترل‌ناپذیر بوده است، عنوان کرد: این در حالیست که زمان بسیاری طول می‌کشد تا سطح اندکی از خاک تشکیل و به این ترتیب خاک در طول زمان به تدریج ضعیف و هنگامی که به شکل نامناسبی اداره شود، به تدریج تخریب می شود.

عضو هیات علمی گروه علوم و مهندسی خاک دانشگاه لرستان گفت: با توجه به جدی بودن مشکلات فرسایش خاک و ضرورت بهبود حاصلخیزی آن همچنین توجه به کشاورزی پایدار، بیشتر کشورهای جهان و کمک کنندگان بین‌المللی برنامه‌هایی مانند برنامه گسترده حفاظت آب و خاک و کشاورزی پایدار را آغاز کرده اند.

محمدی افزود: رسالت مهم بخش کشاورزی تامین نیازها و ارتقای امنیت غذایی بلکه حفاظت پایدار منابع پایه به منظور دستیابی به کشاورزی پایدار است.

بخش وسیعی از عرصه‌های حوضه‌های آبخیز، سیل‌خیز است

وی با بیان  اینکه ۷۰ درصد از کل مساحت لرستان مربوط به مناطق کوهستانی و شیبدار و حدود ۳۰ درصد آن مربوط به مناطق کم شیب و دشت‌هاست، بیان کرد: تقریبا بخش وسیعی از عرصه‌های حوضه‌های آبخیز، سیل‌خیز است و این عرصه‌ها در تولید رواناب‌های سطحی نقش مهمی داشته به طوریکه سالیانه بیش از شش میلیون متر مکعب رواناب تولید می‌شود که در تشدید فرسایش و ایجاد سیلاب‌های مخرب موثر هستند.

عضو هیات علمی گروه علوم و مهندسی خاک دانشگاه لرستان با بیان اینکه  فراوانی تشکیلات فرسایش‌پذیر و مارنی در استان، بارندگی با شدت‌های زیاد و مدت کم، ذوب سریع برف‌ها و عوامل انسانی همچون  تبدیل جنگل‌ها و مراتع به اراضی دیم کم بازده و استفاده بی‌رویه از آنها جهت مصارف سوخت و چرای دام، عدم رعایت اصول صحیح کاربری اراضی، چرای زودرس و دیرهنگام مراتع توسط عشایر و روستائیان و عدم تعادل آن با ظرفیت مراتع موجود و عدم رعایت اصول صحیح آب و خاک در اجرای پروژه‌های عمرانی، کشاورزی  سبب  تخریب حوضه‌های آبخیز در لرستان شده است.

میزان فرسایش خاک در استان معادل ۲۵ تن در هکتار است

محمدی میزان فرسایش خاک در استان را معادل ۲۵ تن در هکتار عنوان کرد و با اشاره به اینکه این  میزان فرسایش که تقریبا دو برابر متوسط کل کشور و حدود پنج برابر متوسط جهانی است، تصریح کرد:  این رقم نسبت به متوسط دنیا بسیار بالاست.

وی بیان کرد: فرسایش خاک به طرق مختلف سبب جلوگیری از توسعه کشاورزی پایدار می‌شود که در این راستا می توان به خسارات سالانه ناشی از تخریب اراضی کشاورزی و منابع طبیعی، افت شدید سطح آب سفره‌های زیرزمینی، فرسایش شدید اراضی حاشیه رودخانه‌های فصلی و دایمی استان، خسارت سیل، زمین لغزش، پر شدن مخازن سدها از گل و ایجاد رسوبات در آبراهه‌ها، کاهش عملکرد در سیستم کشت آبی و فقیر کردن خانوارهای زارع با کاهش در عملکرد محصولات، آلودگی آب رودخانه‌ها و دریاچه‌ها، از دست دادن تنوع زیستی، شیوع آفات و بیماری‌ها و برهم خوردن تعادل طبیعی اشاره کرد.

عضو هیات علمی گروه علوم و مهندسی خاک دانشگاه لرستان افزود: برآورد شده است که تخریب یک میلی‌متر خاک در سال به معنای از بین رفتن ۷۵ کیلوگرم ازت، ۲۴ کیلوگرم فسفر و هشت کیلوگرم پتاس در هر هکتار زمین زراعی است و این در حالیست که سالانه هزینه‌های زیادی برای جبران خسارات ناشی از فرسایش خاک می‌شود که بالغ بر میلیاردها ریال در سال تخمین زده شده و بنابراین با توجه به جدی بودن مشکلات فرسایش و ضرورت بهبود حاصلخیزی خاک، انجام اقدامات حفاظتی خاک در راستای حرکت در جهت کشاورزی پایدار و حفظ کمیت و کیفیت منابع آب و خاک به عنوان مهم‌ترین بستر تولید محصولات کشاورزی و عامل جلوگیری از مهاجرت روستاییان ضروری است و بر این اساس لزوم توجه به حفاظت از منابع آب و خاک اهمیت می یابد.

محمدی با اشاره به  راهکارهای اراضی کشاورزی بیان کرد: اجرای خاک‌ورزی حفاظتی و پوشش گیاهی در شرایط خاک‌ورزی حفاظتی، انرژی قطرات باران را جذب و رطوبت را حفظ می‌کند که با افزایش نفوذپذیری خاک نسبت به آب، باعث کاهش فرسایش و تبخیر می شود.

کاهش تردد ادوات کشاورزی در خاک‌ورزی حفاظتی سبب کاهش فشردگی بستر بذر و بهبود شرایط ساختمان خاک می‌شود

وی با بیان اینکه حضور پوشش گیاهی و حداقل بهم‌خوردگی خاک، ساختمان خاک را بهبود می‌بخشد، ادامه داد: کاهش تردد ادوات کشاورزی در خاک‌ورزی حفاظتی سبب کاهش فشردگی بستر بذر و بهبود شرایط ساختمان خاک می‌شود.

عضو هیات علمی گروه علوم و مهندسی خاک دانشگاه لرستان گفت: اجرای برنامه اصلاح خاک با استفاده از مواد آلی، رعایت تناوب زراعی، اصلاح روش‌های شخم و کاشت در اراضی شیب‌دار، کاهش استفاده از کودهای شیمیایی و افزایش استفاده از کودهای آلی، استفاده از خاک پوش‌ها یا مالچ برای کنترل انرژی قطرات باران، استفاده از سامانه‌های آبیاری تحت فشار و بهسازی کانال‌های آبرسانی، تهیه طرح‌های اجرایی، الزم برای تبدیل اراضی حاشیه رودخانه‌ها به باغ‌های میوه (جایگزین محصولات صیفی) از دیگر راهکارهای برای اراضی کشاورزی است.

محمدی به  راهکارهای اراضی مرتعی و جنگل اشاره کرد و افزود: تقویت پوشش گیاهی در اراضی پر شیب استان به منظور کاهش فرسایش،  جلوگیری از هدررفت آب‌های سطحی و مهار آنها، ایجاد سدها و بندهای انحرافی و مهار آبهای سطحی، تامین و انتقال آب به اراضی شیبدار برای توسعه باغات، آبخوان‌داری وآبخیزداری در بالادست دشت‌ها به منظور تقویت چاه‌های آب، بهبود و اصالح مراتع با بهره‌برداری اصولی براساس ظرفیت و گرایش مراتع و کاهش دام مازاد بر ظرفیت مراتع و تبدیل دیم‌زارهای کم بازده به مراتع در دست کاشت، ممانعت از انجام کشت دیم در اراضی با شیب بالای حد مجاز(۱۲ درصد) از جمله راهکارهای پیشنهای برای اراضی مرتعی و جنگل است.

۵۰ هزار هکتار از دیم کاری شهرستان الیگودرز در شیب بالای ۱۲ درصد انجام می‌گیرد

وی با بیان اینکه  نزدیک به ۵۰ هزار هکتار از دیم کاری شهرستان الیگودرز در شیب بالای ۱۲ درصد انجام می‌گیرد، خاطر نشان کرد:  توسعه جنگل‌کاری در اراضی شیبدار و در معرض فرسایش خاک، تعیین محدوده قرق برای دام‌های عشایر و روستاییان جنگل‌نشین، برنامه‌ریزی برای جلوگیری از هر گونه دخل و تصرف و تغییر کاربری در اشترانکوه و قالیکوه و سایر عرصه‌های طبیعی و زیستی با ارزش، توسعه ارتباط و هماهنگی فعالیت‌ها بین سه بخش پژوهش، آموزش و اجرا در مسایل محیط زیست و منابع طبیعی،   تدوین و اجرای طرح‌ های پیشگیری و مقابله با سیل و خشکسالی برای اراضی حاصلخیز، طرح استقرار مدیرت جامع و یکپارچه منابع طبیعی در حوضه‌های آبخیز، ذخیره‌سازی سیلاب‌ها به ویژه سیلاب‌های بهاره در نقاط سیل خیز شهرستان، افزایش سطح آگاهی عمومی در مدیریت بهینه مصرف آب کشاورزی و تعیین کاربری اراضی و ضابطه کردن تغییر کاربری‌ها از دیگر راهکارهای پیشنهای برای اراضی مرتعی و جنگل است.

منبع:ایسنا

ادامه مطلب
برای افزودن دیدگاه کلیک کنید

یک پاسخ بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

اخبار 22

دلیل چالش بازار مرغ در قزوین از زبان استاندار

منتشر شده

در

توسط

دلیل چالش بازار مرغ در قزوین از زبان استاندار

ایسنا/قزوین استاندار قزوین با اشاره به نقش دلالان در بازار مرغ گفت: بالا بودن قیمت مرغ در استان‌های البرز و تهران باعث چالش در بازار قزوین شده است و دلالان هم باعث این اتفاقات هستند و مرغ را از قزوین خارج می‌کنند.

هدایت‌الله جمالی‌پور در نشست خبری با اصحاب رسانه که پنجشنبه ۲۸ اسفند در سالن اجتماعات استانداری قزوین برگزار شد، بیان کرد: دولت برای آنکه بتواند سال ۹۹ را مدیریت کند تمام داشته‌های خود را به میدان آورد و از سویی دیگر دشمن هم همه ظرفیت‌های خود را به میدان آورد تا همبستگی ما را هدف قرار دهد، به طوری‌که با استفاده از تخریب سرمایه‌های داخلی و فاصله انداختن بین مردم و مسئولان و بهره‌برداری از ابزار تحریم اقتصادی به دنبال تحقق اهداف خود بودند.

وی در ادامه تأکید کرد: در این میان مردم علیرغم تمام مشکلات معیشتی در زمین طراحی شده دشمن بازی نکردند و منافع ملی را در نظر گرفتند تا دشمن ناامید شود ضمن اینکه اصحاب رسانه نیز با نگاهی دقیق و تیز به بهترین شکل ممکن رفتار کردند، به خوبی مسیرها را تشخیص دادند و موجب همبستگی و اتحاد بیشتر در استان شدند.

استاندار قزوین در خصوص عملکرد رسانه‌ها در سال ۹۹ در استان قزوین اضافه کرد: عده‌ای در کشور بدون رعایت انصاف نقد می‌کنند و به تخریب نظام می‌پردازند که خوشبختانه در استان قزوین این طور نبود و رسانه‌های استان در جهت تقویت پایه‌های نظام حرکت کردند و انتقادات سازنده داشتند.

دخل و خرج قزوین همخوانی ندارد

وی درخصوص اعتبارات و بودجه استان قزوین گفت: علی‌رغم توانمندی استان متأسفانه بودجه قزوین هیچ تناسبی با ظرفیت‌ها نداشت و در چنین شرایطی مدیریت بسیار سخت بود بنابراین روی بودجه استان تمرکز کردیم تا سازمان برنامه‌وبودجه را متقاعد کنیم که بودجه استان قزوین با مخارج آن تناسبی ندارد.

جمالی‌پور تصریح کرد: با رایزنی‌هایی که داشتیم توانستیم در بودجه ۱۴۰۰ در بخش جاری تغییرات نسبتاً خوبی را ایجاد کنیم؛ امسال توانستیم برای سد نهب که ۱۲ سال معلق مانده بود اعتباراتی جذب و بالاخره طرح را به اتمام برسانیم. برای اتمام و بهره‌برداری از سد بالاخانلو هم اقداماتی انجام شده که امیدواریم تا قبل از پایان دولت به اتمام برسد.

وی بیان کرد: برای حل مشکلات صنعت در استان قزوین از تمام ظرفیت استان استفاده کردیم تا بتوانیم به صورت جدی از تولیدکنندگان حمایت کنیم؛ در همین راستا سعی کردیم مواد اولیه‌ای که در گمرکات بود ترخیص کنیم و در اختیار واحدهای صنعتی قرار دهیم ضمن اینکه مشکلات ارزی هم پیگیری شد.

استاندار قزوین تأکید کرد: برای حل مشکل آب آبیک اعتباراتی را جذب کردیم و در اختیار آب و فاضلاب قرار دادیم و تمام سعی ما این است هرچه زودتر به اتمام برسد.

وی خاطرنشان کرد: مدیریت کردن اقتصاد در استان بسیار سخت بود به‌طوری‌که مرغ در استان‌های هم‌جوار ۳۷ هزار تومان بود اما در قزوین این نرخ را به‌سختی در قیمت ۲۳ هزار تومان نگه داشتیم.

این مسئول با اشاره به نقش دلالان در بازار مرغ در قزوین گفت: بالا بودن قیمت مرغ در استان‌های البرز و تهران باعث چالش در بازار قزوین شده است و دلالان هم باعث این اتفاقات هستند و مرغ را از قزوین خارج می‌کنند. در ماه‌های گذشته ۵۰ تا ۷۰ تن مرغ را روزانه در استان توزیع می‌کردیم اما تقاضا به جایی رسید که دیروز ۱۹۰ تن مرغ در استان توزیع شد.

وی تصریح کرد: در مدیریت میوه شب عید رویکرد ما منفعتی و سود نیست و فقط کمک به بازار است و سازمان همیاری هم تمام سعی خود را به کار خواهد گرفت که برای مردم دغدغه ایجاد نشود.

جمالی‌پور درخصوص پرداخت مطالبات کارگران تأکید کرد: می‌دانیم که مردم مشکل معیشتی و اقتصادی دارند و شرایط کشور در تحریم‌های سخت و ظالمانه است اما فعالیت جدی در این امر صورت گرفته است و دولت هم برای پرداخت مطالبات بازنشستگان اقدام کرده است.

انتهای پیام

منبع:ایسنا

ادامه مطلب

اخبار 22

اجرای ۸۰۳ طرح بنیاد برکت در مرکز لرستان

منتشر شده

در

توسط

اجرای ۸۰۳ طرح بنیاد برکت در مرکز لرستان

ایسنا/لرستان فرماندار خرم‌آباد از اجرای ۸۰۳ طرح بنیاد برکت در این شهرستان با اعتبار ۳۰۰ میلیارد ریالی خبر داد.

جعفر طولابی ۲۸ اسفند ماه در جلسه کارگروه اشتغال  خرم‌آباد ضمن تشکر از بنیاد برکت برای اجرای طرح‌هایی در بحث محرومیت‌زدایی، ایجاد و توسعه اشتغال پایدار در این شهرستان، تأکید کرد: طرح‌های بنیاد برکت مایه خیر و برکت بوده است.

وی ادامه داد: در اجرای این طرح‌ها باید توجه به مناطق محروم داشته باشیم، چون هدف بنیاد برکت محرومیت‌زدایی است و باید مناطق محروم را در اولویت قرار دهیم.

طولابی با اشاره به اجرای ۸۰۳ طرح محرومیت‌زدایی و ایجاد اشتغال پایدار با همکاری ویژه بنیاد برکت در ۱۴۰ روستای خرم‌آباد، افزود: برای اجرای این طرح‌ها ۳۰۰ میلیارد ریال هزینه شده و ۸۰۰ فرصت شغلی مستقیم داشته است.

فرماندار خرم‌آباد با اشاره به اقدامات مناسب بنیاد برکت در این شهرستان، تصریح کرد: سال ۹۸ حدود ۱۱۴ درصد و امسال نیز ۲۴۲ درصد برنامه‌های این بنیاد برکت در خرم‌آباد محقق شده و نقش مهمی در محرومیت‌زدایی داشته است.

وی در ادامه گفت: بانک‌های عامل و دستگاه‌های اجرایی در به ثمر رسیدن این طرح‌ها تلاش زیادی داشتند و اقدامات آنها قابل تقدیر است.

طولابی با تأکید بر بحث آموزش در راستای ایجاد اشتغال، اضافه کرد: آموزش مناسب بسیار کارگشا خواهد بود و باید فعالیت‌های این حوزه بیشتر شود.

فرماندار مرکز لرستان توسعه تشکل‌های تعاونی را یکی دیگر از اقدامات عنوان کرد و افزود: این موضوع باید به یک فرهنگ تبدیل شود.

وی به شیوع ویروس کرونا و تحریم‌های اقتصادی اشاره کرد و گفت: با مشارکت مسئولان و مردم این موضوعات مدیریت شد و امیدواریم در ۱۴۰۰ و سال‌های پس از آن نیز این مشارکت‌ها تداوم داشته باشد و منجر به موفقیت شود.

انتهای پیام

منبع:ایسنا

ادامه مطلب

اخبار 22

ممنوعیت‌ها و ملاحظات سفر در نوروز

منتشر شده

در

توسط

ممنوعیت‌ها و ملاحظات سفر در نوروز

دستورالعمل ستاد خدمات سفر با تاکید بر تشویق نکردن مردم به مسافرت در تعطیلات نوروز ابلاغ شد.

به گزارش ایسنا، طبق اعلام قبلی ستاد ملی مقابله با کرونا و قرارگاه عملیاتی این ستاد (وزارت کشور) در تعطیلات نوروز سفر و تردد به ۴۰ شهر ممنوع است: گچساران (کهگیلویه و بویراحمد)، آبادان، اهواز، بندرماهشهر، دزفول، رامهرمز، شوش، شوشتر، کارون، امیدیه، ایذه، اندیمشک، باغ‌ملک، باوی، بهبهان، خرمشهر، دشت آزدگان، شادگان و مسجد سلیمان (خوزستان)، سراب و عجب‌شیر (آذربایجان شرقی)، ارومیه، چایپاره، ماکو و نقده (آذربایجان غربی)، گلپایگان (اصفهان)، دهلران (ایلام)، دیلم، کنگان و گناوه (بوشهر)، سامان (چهارمحال و بختیاری)، ارسنجان و زرین‌دشت (فارس)، دیوان‌دره (کردستان)، پل‌دختر و دورود (لرستان)، خمین (مرکزی)، بندر خمیر (هرمزگان)، نهاوند (همدان) و خاتم (یزد). بر همین اساس معاون گردشگری با عنوان رییس ستاد مرکزی هماهنگی خدمات سفر دستورالعملی را با موضوع «مدیریت و برنامه‌ریزی سفرهای مسؤولانه در نوروز ۱۴۰۰» ابلاغ کرد که وظایف و مسؤولیت‌های ۲۳ دستگاه در آن مشخص شده است.

در این دستورالعمل تاکید شده است:

تمام دستگاه‌ها موظند در اطلاع‌رسانی‌ها سیاست عدم تشویق به سفر را به صورت جدی مورد توجه قرار دهند.

رعایت فاصله‌گذاری، بهداشت فردی، استفاده از ماسک، شست‌وشوی دست‌ها و انجام نشدن دید و بازدیدها از اصول مهم بوده که تمام دستگاه‌ها در اطلاع‌رسانی مد نظر قرار دهند.

تبیین شرایط غیرقابل پیش‌بینی وضعیتِ شهرها و احتمال ایجاد تغییرات به دلیل روند بیماری از یک سو و ضرورت رعایت الزامات و محدودیت‌ها متناسب با تغییرات از سوی دیگر، از محورهای اصلی بوده که باید توسط تمام دستگاه‌های اجرایی و در امر اطلاع‌رسانی به مردم نیز مدنظر و توجه قرار گیرد.

مسافرت «به» و «از» شهرهای با وضعیت نارنجی و قرمز کرونایی ممنوع است.

در شهرهای مقصد گردشگری اجرای دقیق دستورالعمل‌های بهداشتی ضروری بوده است و در صورت بروز تخلف، کمیته نظارت مراتب را برای اعمال قانون و جریمه انجام می‌دهد.

ممنوعیت مسافرت «به» و «از» شهرهای با وضعیت نارنجی و قرمز صرفا مربوط به خودرهای شخصی بوده و مسافرت با سیستم حمل و نقل عمومی (هواپیما، اتوبوس و قطار) را شامل نمی‌شود.

حمل و نقل کالا، سوخت، بار، اقلام ضروری و مواد مشابه شامل ممنوعیت تردد جاده‌ای نمی‌شود.

وزارت بهداشت، درمان، و آموزش پزشکی و وزارت راه و شهرسازی نسبت به بازنگری پروتکل‌های بهداشتی مختص سفر با سیستم حمل و نقل عمومی برای مسافران و اماکن ارائه‌دهنده خدمات، اقدام و اجرا کند.

وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مرجع رسمی اعلام تغییر وضعیت شهرها است. بر این اساس، فهرست وضعیت شهرها در دوره زمانی مورد نظر برای یک بار و به صورت ثابت تا پایان تعطیلات اعلام می‌شود.

چنان‌چه وضعیت هر یک از شهرهای زرد و آبی در طول ایام تعطیلات تغییر کند (به نارنجی و قرمز) وزارت بهداشت سریعا موضوع را به کمیته امنیتی، اجتماعی و انتظامی ستاد ملی اطلاع می‌دهد تا محدودیت‌های مرتبط با هر وضعت اعمال شود. در این شرایط نیروی انتظامی ضمن جلوگیری از ورود خودروهای جدید به این شهرها (به دلیل تغییر وضعیت) ۷۲ ساعت زمان برای خروج خودروهای شخصی غیربومی موجود در شهرها درنظر می‌گیرد و از اعمال قانون (جریمه) خودداری می‌کند.

در صورت تغییر و ایجاد وضعیت خاص و فوق‌العاده (از منظر روند بیماری) در هر یک از شهرها و یا استان‌ها، وزارت بهداشت موظف است سه روز قبل از بروز شرایط بحرانی مراتب را به کمیته امنیتی، اجتماعی و انتظامی اعلام کند تا اقدامات لازم انجام شود.

رعایت پروتکل‌ها و دستورالعمل‌های بهداشتی ابلاغی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی توسط گروه‌های هدف موضوع ماده ۵ دستورالعمل (شهرهای گردشگرپذیر) و همچنین دستگاه‌های مسؤول در حوزه اماکن و مراکز خدمات‌دهنده برابر مصوبه ضروری بوده و براین اساس ستادهای استانی مدیریت کرونا با برگزاری جلسه ویژه نسبت به تدوین راهکارهای اجرایی اقدام لازم را انجام دهند.

کمیته عالی نظارت با همکاری تمام دستگاه‌های مسؤول نسبت به تشدید اقدامات کنترلی و نظارتی اقدامات مرتبط را انجام دهند.

طرح شهید حاج قاسم سلیمانی در تعطیلات نوروز با هدف بیماری‌یابی، جداسازی و قرنطینه افراد بیمار یا مشکوک و ارائه خدمات حمایتی استمرار داشته باشد.

اقامت در مدارس و اماکن دولتی همانند قبل در تمام شهرها (با رنگ‌های قرمز، نارنجی، زرد و آبی) ممنوع است.

برپایی چادر مسافرتی در بوستان‌ها، پارک‌ها و مراکز تفریحی در همه شهرها (با رنگ‌های قرمز، نارنجی، زرد و آبی) ممنوع است.

اقامت در کمپ‌های جنگلی در همه شهرها (با رنگ‌های قرمز، نارنجی، زرد و آبی) ممنوع است.

از تردد خودروها و سرنشینان آن‌ها که دارای تست مثبت کووید هستند توسط نیروی انتظامی برابر گزارش وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی جلوگیری می‌شود.

تورها و فعالیت خودروهای مرتبط با آن‌ها توسط وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی در چهارچوب طرح جامع مدیریت هوشمندِ محدودیت‌ها صرفا در شهرهای آبی و زرد برگزار می‌شود.

وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی برای اطلاع‌رسانی لازم به اماکن گردشگری و اقامتی در خصوص رعایت الزامات طرح جامع مدیریت هوشمندِ محدودیت‌ها اقدام کند و همچنین روی اجرای دستوالعمل‌های بهداشتی مرتبط نظارت لازم را انجام دهد.

ستادهای استانی مدیریت بیماری، مسؤول نظارت عالیه بر اجرای مفاد دقیق این دستورالعمل و رعایت پروتکل‌های بهداشتی ابلاغی هستند.

ستاد تسهیل خدمات نوروزی در چهارچوب سیاست‌های کلی ابلاغی و تدابیر ستاد استانی مدیریت کرونا اقدامات لازم را پیگیری و اجرایی می‌کند.

ستادهای استانی از شکل‌گیری تجمعات و اجتماعات در شهرهای قرمز و نارنجی جلوگیری کنند.

در این دستورالعمل وظایف هر یک از دستگاه‌ها به تفکیک مشخص شده است؛ وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، نیروی انتظامی، صدا و سیما، وزارت راه و شهرسازی، دادستانی کل کشور، ستادهای استانی مدیریت کرونا، اتاق اصناف ایران، اداره کل تعزیرات، جمعیت هلال احمر و اورژانس کشور از جمله اعضای این ستاد هستند.

خدمات حمل و نقل، امداد و نجات، خدمات انتظامی، امنیتی و ترافیک شهری، هماهنگی امور شهرداری‌ها و دهیاری‌ها، برنامه‌ریزی و آمار، خدمات اسکان و رفاه، نظارت و تنظیم بازار، سلامت و محیط زیست، اطلاع‌رسانی، تبلیغات،  امور فرهنگی و فضای مجازی و ارزیابی عملکرد و رسیدگی به شکایات نیز از جمله کمیته‌های تخصصی و تابع این ستاد به شمار می‌آیند.

منبع:ایسنا

ادامه مطلب
تبلیغات

برترین ها