کد خبر : 208738
تاریخ انتشار : جمعه ۸ اردیبهشت ۱۴۰۲ - ۲:۱۵

چرا املاک آرایشگاه‌های زنانه تنها برای آرایشگری مناسب‌اند

چرا املاک آرایشگاه‌های زنانه تنها برای آرایشگری مناسب‌اند

راه‌اندازی آرایشگاه زنانه نیاز به بررسی‌های دقیق دارد و باید موارد مختلفی به طور جزئی در نظر گرفته شود. از مهم‌ترین جزئیات برپایی یک آرایشگاه انتخاب موقعیت مناسب برای دایر کردن این حرفه است. حتماً می‌دانید که تأثیر محل آرایشگاه در جذب مشتری فوق العاده دارای اهمیت است و بسیاری از افرادی که قصد دارند در این

راهاندازی آرایشگاه زنانه نیاز به بررسیهای دقیق دارد و باید موارد مختلفی به طور جزئی در نظر گرفته شوداز مهمترین جزئیات برپایی یک آرایشگاه انتخاب موقعیت مناسب برای دایر کردن این حرفه استحتماً میدانید که تأثیر محل آرایشگاه در جذب مشتری فوق العاده دارای اهمیت است و بسیاری از افرادی که قصد دارند در این حوزه فعالیت کنند، هیچگونه دقتی به این مهم ندارندبه همین دلیل است که خیلی زود مجبور به جمع کردن کسب و کارشان میشوند.

اما سوال اساسی اینجاست که برای موقعیت آرایشگاه باید به چه فاکتور یا فاکتورهایی دقت شوددر واقع به عقیده ما که در این حوزه تجربه چندین ساله داریم انتخاب املاک آرایشگاههای زنانه بهترین انتخاب برای راهاندازی این حرفه هستند که در ادامه به دلایل این اتفاق میپردازیم.

تاسیس-آرایشگاه-زنانه.jpg

دلایل مهم انتخاب املاک آرایشگاههای زنانه برای آرایشگری

افرادی که قصد دارند در این حوزه فعالیت کنند، باید به انتخاب بهترین موقعیت آرایشگاه زنانه اقدام نماینددر این خصوص کافی است به سراغ املاک آرایشگاههای زنانهای بروند که در حال حاضر کسب و کاری در آن محل وجود ندارددر واقع املاک آرایشگاههای زنانه قدیمی بهترین انتخاب برای شروع به کار در این حوزه هستند که در ادامه درباره دلایل این موضوع صحبت میکنیم:

  •        جذب مشتریان قدیمی

وقتی یک آرایشگاه جمع میشود، طبیعتاً خانمهای زیادی نیاز به انتخاب یک آرایشگاه جدید دارندممکن است این موضوع چالش جدی برای آنها باشد مخصوصاً اگر از خدمات آرایشگاه قبلیشان رضایت کامل داشته باشندحال اگر شما عزیزان که قصد راهاندازی یک آرایشگاه را دارید، به سراغ چنین موقعیتهایی برای برپایی آرایشگاه بروید، احتمال خیلی زیاد مشتریان قدیمی آرایشگاه قبلی را جذب میکنیددر واقع میتوانید امیدوار باشید که بلافاصله پس از شروع به کار مشتریان‌ خودتان را دارید.

       افزایش بیحساب مشتری

معمولاً موقعیتهایی که از قبل آرایشگاه بودهاند و دوباره با مجموعه جدید شروع به فعالیت میکنند، مشتریان زیادی را جذب میکننددر واقع چنین موضوعی همان کسب انرژی محسوب میشود که حتی در اکثر کسب و کارها جواب میدهدبرای مثال فرض کنید کاری را برای مدت طولانی و به صورت روزانه انجام میدادهاید اما به دلایلی انجام کار برای مدتی متوقف شده استحال اگر مجدداً آن را شروع کنید با انرژی بیشتری انجام میدهید و نتایج بهترین نیز دریافت میکنیداین مهم در برپایی مجدد آرایشگاه زنانه نیز صادق است و میتواند منجر به افزایش بیحد و حساب مشتریان شود.

       نیاز به تبلیغات کمتر

پر واضح است که تبلیغات میتواند شاکله یک کسب و کار را تکمیل نماید و در نظر گرفتن آن برای افزایش مشتری الزامی استاین در حالی است که اگر از املاک آرایشگاههای زنانه بعنوان شروع این کسب و کار استفاده کنید، یک پله از همکارانتان جلوتر هستید چرا که نیاز به هزینه کردن تبلیغات به طرز چشمگیری کاهش پیدا میکنددر واقع قدیمی بودن موقعیت به جذب مشتری دوباره کمک کرده و دیگر نیاز به تبلیغات گسترده وجود نداردالبته انجام تبلیغات مستمر و با برنامه میتواند پیشرفت شغلی بسزایی را در پی داشته باشد.

       عدم نیاز به طراحی دکوراسیون

وقتی از املاک آرایشگاه زنانه قدیمی برای شروع به کار این حرفه استفاده شود مزیت فوق العادهای که برای مدیران مجموعه دارد این است که به احتمال زیاد الزامی به طراحی مجدد دکوراسیون موقعیت ندارنددر واقع هر چه باید مکان انتخابی در گذشته هم یک آرایشگاه بوده است و به راحتی میتوان تغییرات جزئی دلخواه را اعمال کردبنابراین یکی از مهمترین علتهای اینکه توصیه به استفاده از چنین مکانهای برای راهاندازی حرفه آرایشگری میشود کاهش هزینهها در قالب چنین موضوعاتی است.

تاسیس-آرایشگاه-زیبایی.jpg

نکات کلیدی در انتخاب موقعیت آرایشگاه زنانه

در این بخش قصد داریم درباره ویژگیهای کلیدی موقعیت مناسب آرایشگاههای زنانه صحبت کنیمدر واقع افرادی که قصد شروع به فعالیت در این زمینه دارند باید در انتخاب مکان آرایشگاه موارد مختلفی را در نظر داشته باشند تا در نهایت امکان انتخاب بهترین مکان برای این منظور وجود داشته باشدلذا اگر در حال حاضر قصد راهاندازی یک آرایشگاه زنانه را دارید در کنار توجه به املاک آرایشگاههای زنانه به موارد عنوان شده در ادامه نیز باید توجه ویژه داشته باشید:

       توجه به دسترسی آسان به آرایشگاه

مدیران مجموعهها باید دقت داشته باشند که برای انتخاب یک مکان مناسب برای آرایشگاه حتماً دسترسی ساده را برای مشتریان لحاظ کنندپر واضح است که هیچکدام از خانمها علاقهای به استفاده از آرایشگاههای حرفهای‌ اما خارج از دسترس ندارندهمچنین توجه به در دید بودن آرایشگاه زنانه نیز دارای اهمیت استلذا باید موقعیتی انتخاب شود که در نقطه کور شهر نباشد چرا که تنها در این صورت است که میتوان به جذب بیشتر مشتری امیدوار بود.

       توجه به نور فضای داخلی و خارجی

آرایشگری شغلی است که با جزئیات سر و کار دارد و همچنین نتایج کار برای مشتریان فوق العاده دارای اهمیت استبه همین علت اگر به نور فضای داخلی آرایشگاه توجهی نشده باشد، مسلماً یک امتیاز اصلی را دریافت نکرده است و این موضوع میتوان به ضرر آرایشگاه و مدیران مجموعه تمام شود.

از طرفی توجه به نور فضای خارجی آرایشگاه زنانه نیز مهم است، مخصوصاً اگر آرایشگاه مدنظر در شب نیز ارائه خدمات دهد و نور کافی در درجه اول مسیریابی سادهای را برای مشتریان جدید بهمراه خواهد داشتبنابراین افرادی که درصدد راهاندازی آرایشگاه برای خانمها هستند به هیچ عنوان نباید در این خصوص کمکاری کنند.

227582011_1168565220289457_2831239231607538411_n-e1628420092106.jpg

       توجه به نزدیک بودن آرایشگاه به سایر مشاغل

برای درآمدزایی جذاب در این حرفه باید یک موقعیت جذابتر شناسایی شوددر این مطلب به اهمیت استفاده از املاک آرایشگاههای زنانه اشاره کردیم و همچنان نیز در اولویت قرار دارنداین در حالی است که اگر چنین مکانهایی برای استفاده پیدا نشده باشند، پر واضح است که باید آرایشگاه زنانه را در مسیرهای پر رفت و آمد یا بعنوان نمونه در کنار مراکز خرید که افراد زیادی را به خود میبیند انتخاب کنیدبه طور کلی هر موقعیتی که امکان حضور خانمها در آنجا وجود دارد انتخاب مناسبی برای راهاندازی این حرفه است که توصیه اکید میکنیم که حتماً این موضوع را لحاظ کنید.

       توجه به امنیت موقعیت آرایشگاه

از دیگر مواردی که باید در انتخاب موقعیت و مکان آرایشگاه در نظر داشت، امنیت محل استشاید احساس کنید همه جای شهر نقطه مناسبی برای جذب مشتری است اما باید بدانید که هر بخش دارای سابقهای است که اگر بررسی نشود ممکن است به جذب مشتریتان آسیب وارد کند.

به طور کلی همه مواردی که به آنها اشاره کردیم به طور مستقیم نقش بسزایی در انتخاب موقعیت آرایشگاه زنانه دارندبا این حال توصیه میکنیم در وهله اول به سراغ املاک آرایشگاههای زنانه بروید چرا که در این صورت شانس بیشتری برای مطرح شدن آرایشگاهتان و در نتیجه جذب مشتری بیشتر خواهید داشت.

برچسب ها :

ناموجود
ارسال نظر شما
مجموع نظرات : 0 در انتظار بررسی : 0 انتشار یافته : 0
0 0 رای ها
امتیازدهی به مقاله
اشتراک در
اطلاع از
guest
0 نظرات
بازخورد (Feedback) های اینلاین
مشاهده همه دیدگاه ها